Tài liệu Thiết kế hệ PLC Phần I: giới thiệu chung về điều khiển LOGIC và thiết bị PLC doc

94 577 3
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/12/2013, 19:15

http://www.ebook.edu.vn Đại Học S Phạm Kỹ Thuật Hng yên Thiết kế hệ PLC Lê Thnh Sơn \ 1 [ Phần I : giới thiệu chung về điều khiển logic v thiết bị plc http://www.ebook.edu.vn Đại Học S Phạm Kỹ Thuật Hng yên Thiết kế hệ PLC Lê Thnh Sơn \ 2 [ Trong phần này chúng ta đi tìm hiểu về khái niệm điều khiển lôgic các kiến thức về PLC. 1. 1 . Khái niệm điều khiển logic. Trong thực tế công nghệ có nhiều đại lợng vật lý cần điêù khiển quan tâm đến giá trị của nó tại một thời điểm có thể là lớn hay nhỏ quá trình điều đó gọi là điều khiển qúa trình. Nhng ngoài ra còn có một điều khiển khác trong quá trình sản xuất cần quan tâm tới đó là việc đồng bộ quá trình làm việc của toàn bộ hệ thống. Khi đó ta chỉ quan tâm đến trạng thái của các thiết bị đang làm việc hay nghỉ quá trình này gọi là điều khiển lôgic. Điều khiển lôgic xuất phát từ thực tế ngoài việc thiết bị làm việc nh thế nào ngời ta còn phải quan tâm tới việc khi nào cho thiết bị làm việc, khi nào cho thiết bị nghỉ để đạt đợc hiệu quả cao trong quá trình điều khiển. Vậy trong điều khiển lôgic ta cần quan tâm tới 2 trạng thái do đó về mặt tín hiệu ngời ta quan tâm đến 2 trạng thái: Trạng thái cao(High) trạng thái thấp (low).Thông thờng trong thiết kế điều khiển logic ngời ta ngầm qui ớc thiết bị đang làm việc có trạng thái Logic 1 hay trạng thái cao còn khi thiết bị đang nghỉ thì ở mức lôgic 0 hay trạng thái thấp. Tuy nhiên việc quy ớc trên chỉ là tơng đối mà tuỳ theo thiết bị điều khiển mà tơng ứng với 0 là điểm nghỉ điều khiển làm việc hoặc ngợc lại còn nếu con ngời chủ động áp đặt 1 là làm việc thì chọn thiết bị cho phù hợp có thể đặt ngợc lại. Trong điều khiển lôgic ta cần quan tâm đến các biến đầu vào để gia công theo hàm logic tạo nên giá trị đầu ra. Quan hệ giữa đầu ra đầu vào nhờ chơng trình phần mềm hay phần cứng điều khiển. Các biến đầu vào đợc tạo nên từ các nút ấn, công tắc các giá trị này phụ thuộc vào ngời vận hành hay trình tự của công nghệ. Ngoài ra các biến vào khác Sensor logic của các thiết bị do lờng các đại lựơng vật lý mà ta cần điều khiển nh tín hiệu ra của các công tắc hành trình, Rơle điện áp, Rơle áp lực, Rơle nhiệt Hàm Logic đầu ra đa tới điều khiển các đối t ợng có thể là nhóm các thiết bị nh các cuộn hút các thiết bị đóng cắt hay động cơ của máy sản xuất http://www.ebook.edu.vn Đại Học S Phạm Kỹ Thuật Hng yên Thiết kế hệ PLC Lê Thnh Sơn \ 3 [ 1. 2 . Khái niệm chung - ứng dụng của PLC. 1.2. 1 . Khái niệm về PLC. PLC (Programable Logic Controller) là một thiết bị điều khiển logic lập trình đợc. Thiết bị này có các đầu vào logic sau quá trình xử lý theo chơng trình bên trong nó cho đầu ra là các mức logic có quan hệ với các đầu vào thông qua chơng trình bên trong thiết bị PLC có ứng dụng rộng rãi dần không thể thiếu đợc trong các dây truyền sản xuất hiện đại. Chức năng điều khiển của PLC rất đa dạng nó có thể thay thế cho 1 mảng rơle hơn thế việc mở rộng PLC giống nh một máy tính nó có thể lập trình đợc. Chơng trình của PLC thay đổi đơn giản rễ ràng bằng một máy lập trình cầm tay hay một máy tính cá nhân có phần mềm trợ giúp. Khi đó có thể một nhân viên vận hành cũng có thể lập trình đợc. Sở dĩ PLC có vai trò quan trọng tới mức không thể thiếu đợc trong các giây truyền sản xuất hiện đại chính là bởi tính mềm dẻo tiện dụng đợc ứng dụng trong mọi lĩnh vực vì quy luật điều khiển của nó hoàn toàn thay đổi đợc một cách rễ ràng. 1.2. 2 . Cấu trúc chung của 1 bộ PLC. Một bộ PLC có cấu trúc chung nh sau: Khi nghiên cứu tới PLC điều đầu tiên đó là số lợng các đầu vào đầu ra (Input, Output) đối với một PLC thì số đầu vào ra có thể là 6 hoặc 8 hay nhiều hơn. Số lợng đầu vào đầu ra cho biết mức độ quản lý đợc nhiều thiết bị. IN 0 IN 1 IN K Bộ điều khiển theo chơng trình. Out 0 Out 1 Out m Các đầu vào logic độc lập. Các đầu ra logic độc lập. http://www.ebook.edu.vn Đại Học S Phạm Kỹ Thuật Hng yên Thiết kế hệ PLC Lê Thnh Sơn \ 4 [ Vấn đề này đặc biệt quan trọng khi ứng dụng PLC cho một dây truyền sản xuất phức tạp cần gia công nhiều biến đầu vào. Các biến đầu vào đợc lấy từ các công tắc đóng cắt thông thờng, công tắc vị trí hay các Sensor logic để đặt các giá trị logic ở đầu vào. Các đầu vào này thờng có mức điện áp cao để tăng độ tin cậy khi cầu truyễn xa. Vì bên trong của PLC là một bộ vi điều khiển với vi điều khiển không làm việc với mức điện áp cao vì vậy cần một mạch chuyển mức điện áp về mức chuẩn với mức logic 1 là +5 mức logic 0 là 0V. Khi đó PLC (bộ điều khiển bên trong) sẽ quét các cổng vào để lấy dữ liệu sau một quá trình xử lý bên trong bằng chơng trình phần mềm sau đó dữ liệu đầu ra dạng số với mức logic 1 là +5V mức logic 0 là 0V qua mạch chuyển mức ta có các mức ra điện áp cao hơn để đáp ứng yêu cầu điều khiển. Các đầu ra nối với các cuộn hút đóng cắt rơle, động cơ máy sản xuất, đóng mở các van Với PLC thì bộ vi điều khiển MCU (Micro Controller Unit) là hạt nhân của cả hệ. Bộ vi điều khiển đảm nhiệm tất cả các công việc từ thu nhập dữ liệu đầu vào, xử lý các dữ liệu đó đa ra đầu ra PLC làm việc nh một máy tính nhận dữ liệu đầu vào dạng số đa dữ liệu ra dạng số quá trình hoạt động là hoàn toàn tự động. Ngoài ra các đầu vào ra logic thì PLC còn có các đầu vào để cấp nguồn thông thờng nguồn nuôi PLC là một điện áp xoay chiều qua xử lý nguồn tạo ra điện áp 1 chiều phù hợp để nuôi bộ vi điều khiển các mạch điện tử khác. 1.2. 3 . ứng dụng v u nhợc điểm của bộ điều khiển logic có khả năng lập trình (PLC) . Sự ra đời của PLC đã đáp ứng đợc yêu cầu cần thiết của việc điều khiển các dây truyền sản xuất một loạt các yêu cầu khác mà các thiết bị điều khiển logic trớc nó không thể đáp ứng hoặc đáp ứng hạn chế. Đơn cử việc ứng dụng PLC để thay thế cho 1 mảng rơle. Trong các hệ thống khống chế - điều khiển logic truyền thống qúa trình này đợc thực hiện bằng mảng các rơle - công tắc tơ sau này còn đợc thay thế bằng các mạch IC http://www.ebook.edu.vn Đại Học S Phạm Kỹ Thuật Hng yên Thiết kế hệ PLC Lê Thnh Sơn \ 5 [ số rõ ràng thực hiện quá trình điều khiển này hoàn toàn thực hiện bằng phần cứng vì vậy mà mỗi một yêu cầu điều khiển thì lại phải đi xây dựng 1 phần cứng đáp ứng yêu cầu trên mà việc xây dựng bằng phần cứng nh vậy là cực kỳ khó khăn về mặt kỹ thuật, chi phí tốn kém về mặt kinh tế đặc biệt là mất rất nhiều thời gian khi xây dựng cũng nh khi có yêu cầu thay đổi hay hiệu chỉnh thì phải cho hệ thống dừng tháo ra lắp lại hoàn toàn bằng phần cứng vì vậy mà tổng chi phí cho quá trình này là rất lớn. Đặc biệt với các dây truyền yêu cầu điều khiển phức tạp thì mạch này chiếm một thể tích đáng kể độ tin cậy không cao. Việc đa PLC vào để thay thế cho quá trình điều khiển logic đem lại những u điểm nổi bật. Với một hệ thống lớn thì chi phí cho một bộ PLC là rất nhỏ. Một PLC rất gọn nhẹ mà mức độ điều khiển là vô cùng lớn. Các tiếp điểm trong mạch điều khiển logic bằng cuộn dây rơle đã đợc thay thế bằng câu lệnh vì vậy số lợng tiếp điểm là không hạn chế. Đặc điểm tính mềm dẻo trong điều khiển mà ta có thể thay thế luật điều khiển rất đơn giản nhanh gọn mà hầu nh không phải chi phí tài chính trong khi hệ thống đang làm việc bằng một máy lập trình cầm tay (HPC) hay một máy tính cá nhân (PC) ta hoàn toàn có thể gọi chơng trình ra đế sửa chữa. Việc lắp đặt PLC rất đơn giản nhanh gọn chỉ cần xác định các đầu vào đầu ra việc lập trình cho PLC hoàn toàn thực hiện đợc bằng phần mềm do nhà sản xuất cung cấp, các nhà sản xuất . Các nhà sản xuất PLC có thể sản xuất theo phơng pháp sản xuất hàng loạt tuỳ theo ứng dụng mà khi viết chơng trình sẽ tạo ra các quy luật đều khác nhau vì vậy mà làm giảm giá thành của PLC. Vậy các u điểm khi dùng PLC. - Thời gian lắp đạt công trình ngắn. - Dễ dàng thay đổi mà không gây tổn thất đến tài chính. - Có thể dễ dàng tính toán chính xác giá thành. - Cần ít thời gian huấn luyện - Dễ dàng thay đổi phầm mềm. http://www.ebook.edu.vn Đại Học S Phạm Kỹ Thuật Hng yên Thiết kế hệ PLC Lê Thnh Sơn \ 6 [ - Phạm vi ứng dụng rộng. - Dễ dàng bảo trì, xử lý sự cố dễ nhanh hơn. - Độ tin cậy cao. - Chuẩn hoá đợc phần cứng điều khiển. - Thích ứng trong môi trờng khắc nghiệt. Tuy nhiên với mức độ quản lý điều khiển rộng thì PLC lại không phù hợp với những hệ thống nhỏ, đơn giản vì khi đó sẽ không tận dụng đợc khả năng làm việc của thiết bị này. Các ứng dụng chính của PLC. Điều khiển giám sát. a. Thay cho điều khiển rơle. b. Tạo bộ đếm thời gian. c. Thay cho các Panell điều khiển mạch in. d. Điều khiển tự động, bán tự động các qúa trình. Điều khiển dãy. a. Các phép toán số học. b. Cung cấp thông tin c. Điều khiển liên tục (nhiệt độ, áp suất). d. Điều khiển PID. e. Điều khiển động cơ chấp hành. f. Điều khiển động cơ bớc. Điều khiển mềm dẻo. a. Điều khiển qúa trình báo động. b. Phát hiện lỗi điều hành. c. Ghép nối máy tính với RS 232 / RS 242. d. Ghép nối máy in. e. Mạng tự động hoá xí nghiệp. f. Mạng cục bộ. g. Mạng mở rộng. h. FA, EMF, CIM. http://www.ebook.edu.vn Đại Học S Phạm Kỹ Thuật Hng yên Thiết kế hệ PLC Lê Thnh Sơn \ 7 [ Nh vậy ứng dụng PLC trong kỹ thuật là vô cùng phong phú trong rất nhiều lĩnh vực từ điều khiển đến xử lý thông tin vì vậy càng thấy vai trò của nó. 1. 3 . Bộ vi điều khiển v ứng dụng của bộ vi điều khiển trong hệ PLC. Trong thời đại công nghệ thông tin ứng dụng mạnh mẽ của nó vào đời sống kỹ thuật thì những kiến thức về vi điều khiển (Micro Controller) ứng dụng của nó càng trở nên cần thiết. 1.3. 1 . Giới thiệu tổng quan về bộ vi điều khiển. 1.3.1. 1 . Định nghĩa vi điều khiển. Bộ vi điều khiển MC (Micro Controller) là một mạng tích hợp rất cao trên một chip có thể lập trình đợc dùng để điều khiển hệ thống. Bộ vi điều khiển suất hiện từ việc đa bộ VXL vào quá trình điều khiển vì vậy có thể hiểu bộ vi điều khiển nh bộ vi xử lý song song sức xử lý thờng không lớn nh những bộ vi xử lý lớn. Khi nghiên cứu vi điều khiển ta quan tâm đến các vấn đề nh sau: - Kích thớc bit xử lý. - Tốc độ xử lý. - Khả năng vào ra. - Tơng thích với máy tính cá nhân (PC). - Phân tích ứng dụng. - Ngoài ra còn quan tâm đến giá thành của thiết bị. 1.3.1 . 2 . Nguyên lý hoạt động. Nguyên lý hoạt động của bộ vi điều khiển nh một bộ vi xử lý Với mỗi một bộ vi điều khiển ngoài các phần tử phụ nh các rắc cắm các mạch đệm lâng mức điện áp cho phù hợp yêu cầu thì với mọi hệ vi điều khiển đều chứa các phần tử cơ bản nh sau: - Chíp vi xử lý ở đây diễn ra các quá trình xử lý thông tin nh các phép toán số học logic, các thao tác vào ra dữ liệu mọi quá trình này theo một http://www.ebook.edu.vn Đại Học S Phạm Kỹ Thuật Hng yên Thiết kế hệ PLC Lê Thnh Sơn \ 8 [ chơng trình đã đợc lạp sẵn để tạo ra quan hệ giữa đầu vào đầu ra theo yêu cầu. - ROM (Read Only Memory) là một bộ nhớ chỉ đọc thờng lu trữ hệ điều hành để giúp chíp vi xử lý tiến hành các thao tác khởi tạo khi dừng 1 số quá trình vào ra dữ liệu. - RAM (Ramdom Access Memory) là bộ nhớ vừa có khả khả năng đọc ghi với bộ nhớ này thờng dùng lu trữ dữ liệu trong quá trình làm việc hoặc có thể dùng RAM nh một ROM khi đó các thao tác chung nhập vào RAM nh việc đọc chơng trình ở ROM. Sơ đồ của một hệ vi điều khiển với các phần tử chính nh sau: Ban đầu khối tạo vi xử lý đọc chơng trình trong ROM đó là chơng trình điều hành nó quét kiểm tra toàn bộ hệ thống đa trạng thái cả hệ ở trạng thái sẵn sàng rồi chạy chơng trình chính khi đó sẽ có quá trình quét lấy tín hiệu vào theo yêu cầu của chơng trình rồi tiến hành xử lý, gia công để đa ra điều khiển các thiết bị theo yêu cầu. Các tín hiệu điều khiển này có thể là dạng số đợc lu trữ bằng một vi mạch đệm chốt có thể chuyển mức điều khiển theo yêu cầu. Nếu đối tợng điều khiển là tín hiệu tơng tự thì từ tín hiệu số qua bộ chuyển đổi D/A tạo ra tín hiệu tơng tự làm tín hiệu điều khiển. RAM d a a d RoM a d Ngoại vi Xung nhịp Tín hiệu ngắ t Reset RXD TXD Cổng truyền nối tiếp VXL http://www.ebook.edu.vn Đại Học S Phạm Kỹ Thuật Hng yên Thiết kế hệ PLC Lê Thnh Sơn \ 9 [ Tơng tự nh đầu ra, đầu vào cũng có thể chuyển mức chuẩn vì thờng các tín hiệu số lấy từ Sensor logic vì yêu cầu truyền xa nên có mức điện áp không phù hợp với yêu cầu làm việc của vi xử lý nếu đầu vào là một tín hiệu tơng tự thì cần một bộ biến đổi A/D để đa tín hiệu số vào vi xử lý. Nh vậy vi điều khiển nh một máy tính mà ứng dụng của nó là tạo ra các tín hiệu điều khiển hệ thống bằng chơng trình phần mềm. 1.3.1. 3 . ứng dụng của vi điều khiển. Sự lớn mạnh không ngừng của các thiết bị vi điều khiển (chip xử lý trung tâm) phần nào nói lên vai trò quan trọng của hệ vi điều khiển trong thực tế. Vào những năm 1970 do sự phát triển của kỹ thuật vi điện tử dựa trên kỹ thuật MOS (Metal Oxire Semicon Ductor) với độ tích hợp ngày càng cao. Vi mạch MSI (Mundium Size Integration) có độ tích hợp cỡ 10 3 Tranzito trên một chíp, vi mạch LSI (Large Size Integretion) có độ tích hợp cỡ 10 4 Trangito trên một chíp vi mạch VLSI (Verry LSI) có độ tích hợp 10 5 Tranzito trên chíp nhng số bit xử lý còn nhỏ. Năm 1971 bộ vi xử lý Intel 4004 loại 4 bit ra đời có chứa 2250 Tranzito đến năm 1975 hãng Intel có ra đời chíp xử lý 8 bit 8080 8085. Năm 1978 hãng Intel cho ra đời vi xử lý 16bit 8086 có 29.000 Tranzito hãng Motorola cho ra đơì vi xử lý 68.000 với 70.000 Tranzito vi xử lý 32bit của Henlet packand có 40.000 Tranzito. Vậy từ năm 1947 đến năm 1984 số Tranzito tích hợp trên một chíp đã tăng 100 lần. Đến năm 1983 hãng Intel cho ra vi xử lý 8286 dùng cho máy tính AT (Advaned Tecchnology) dùng các đờng I/0 16bit có 24 đờng địa chỉ không gian nhớ địa chỉ thực là 16MB năm 1987 vi xử lý 80386 xử lý 32bit năm 1989 hãng Intel cho ra đời chip xử lý 80486 phát triển trên cơ sở 80386 có thêm bộ nhớ ấn mạch tính toán dấu phẩy động. Năm 1992 Intel cho ra 80586 còn gọi là Pentium 64bit có 4 triệu Tranzito. Các bộ vi xử lý này phát triển theo hớng ngày càng tăng chức năng độ tích hợp. Từ các con số trên ta thấy đợc sự phát triển mạnh mẽ lĩnh vực vi điều khiển, riêng chip vi điều khiển 8051 mỗi năm bán ra trên thị trờng cỡ 1,5 tỷ bộ. http://www.ebook.edu.vn Đại Học S Phạm Kỹ Thuật Hng yên Thiết kế hệ PLC Lê Thnh Sơn \ 10 [ ứng dụng của bộ vi điều khiển rất rộng rãi trong các thiết bị thông minh bằng việc lập trình tạo chơng trình điều khiển vì vậy mà tính mềm dẻo của nó rất cao, thay đổi chơng trình điều khiển đơn giản đặc biệt với các bộ đếm thời gian lập trình đợc càng tăng tính ứng dụng của nó. Trong công nghiệp dùng hệ vi điều khiển trong cánh tay robôt, các hệ thống điều khiển dây truyền hay tổng hợp thống các thông tin của quá trình sản xuất nhà máy hay dùng trong việc bảo vệ tự động điều khiển các Camera quan sát. Việc kết hợp giữa hệ vi điều khiển các cảm biến tạo nên các hệ điều khiển thông minh đợc ứng dụng trong các máy giặt, quạt gió, điều hoà nhiệt dộ, đầu đĩa, ti vi, điện thoại di động Đặc biệt có thể tiêu chuẩn hoá phần cứng mà ứng dụng trong công nghiệp sản xuất hàng loạt. Vậy ứng dụng của thiết bị vi điều khiển là rất phong phú trong mọi lĩnh vực nhờ khả năng lập trình cao của thiết bị. 1.3. 2 . ứng dụng bộ vi điều khiển trong PLC. Vi điều khiển trong bộ PLC là hạt nhân điều hành kiểm soát mọi thao tác từ đọc dữ liệu đầu vào rồi xử lý điều hành quá trình đa dữ liệu ra. Thiết bị PLC đợc tạo lên từ hệ vi điều khiển các mạch điện chốt, chuyển mức điện áp một cổng truyền RS232 để đọc ra đa vào chơng trình điều khiển. Nh vậy bộ vi điều khiển trong PLC quyết định mọi sự hoạt động của PLC. Kết luận : ở phần I này chúng ta đã đi tìm hiểu một số khái niệm chung một số kiến thức có liên quan tới PLC bộ vi điều khiển. Để tìm hiểu xây dựng cụ thể bộ vi điều khiển thiết bị PLC sẽ đợc đề cập ở phần sau. [...].. .Thiết kế hệ PLC Đại Học S Phạm Kỹ Thuật Hng yên Phần II: GIớI thiệu họ vi điều khiển mcs-51 Lê Thnh Sơn 11 http://www.ebook.edu.vn Thiết kế hệ PLC Đại Học S Phạm Kỹ Thuật Hng yên Vi điều khiển 8031 có những tính chất đặc trng nh: Đơn vị xử lý trung tâm 8bit đã đợc tối u hoá để đáp ứng các chức năng điều khiển - Khối logic xử lý theo bit thuận thiện cho các phép... liệu Nguồn dữ liệu sẽ tới thanh ghi dữ liệu của Timer 0 nếu điều kiện là (Gate hoặc INTO) TR0 Gate là bit điều khiển Timer 0 của TMOD 8031 coi bit điều khiển là Gate Tuy nhiên khi Timer/ Counter hoạt động trong lúc Gate đang ở mức logic thấp thì sẽ giống nh trên chứng tỏ bit điều khiển là Gate TR0 cũng là bit điều khiển của Timer 0 trong Lê Thnh Sơn 29 http://www.ebook.edu.vn Thiết kế hệ PLC Đại Học... lý 8085/88 - Tất cả các vi điều khiển của dòng vi điều khiển MCS - 51 đều có chung bộ lệnh Nếu độ lớn của chơng trình vừa trong một chip ROM nếu Ram trong đầy đủ thì vi điều khiển 8031 không yêu cầu thêm logic để thi hành kết thúc điều khiển hệ thống Lê Thnh Sơn 12 http://www.ebook.edu.vn Thiết kế hệ PLC Đại Học S Phạm Kỹ Thuật Hng yên 2.1 Cấu tạo chung của họ vi xử lý 8031 Vi xử lý 8031 là vi xử... dữ liệu sẽ nhận theo từng khối TB8: Đợc lập xoá bằng phần mềm bit thứ 9 sẽ đợc truyền trong Mode 2 Mode 3 RB8: Phụ thuộc vào chế độ hoạt động của chế độ làm việc Nếu đang làm việc ở chế độ 2 hoặc 3 thì sẽ nhận 9 bit dữ liệu bit cuối cùng đợc đa vào RB8 TI: Đợc xác lập bởi phần cứng để báo hiệu việc truyền đã kết thúc Nó phải đợc xoá bằng phần mềm để cho phép truyền dữ liệu tiếp theo RI:... cho việc định địa chỉ truyền dữ liệu, một bộ nhớ Ram Lê Thnh Sơn 20 http://www.ebook.edu.vn Thiết kế hệ PLC Đại Học S Phạm Kỹ Thuật Hng yên ngoài sử dụng cùng Bus địa chỉ Bus dữ liệu giống nh bộ nhớ chơng trình ở ngoài nhng chúng đơcn trao đổi với các đờng dẫn điều khiển IOR IOW , trong khi bộ nhớ chơng trình ở ngoài đợc kích hoạt bằng tín hiệu PSEN 2.6 Vi điều khiển 8031 Phần trớc ta đã tìm... TMOD, INTO của 80331 ( chân 12 của 8031) Điều kiện trên đã chỉ rõ rằng những thanh ghi dữ liệu của Timer 0 đã đợc cập nhập nguồn khi bit điều khiển TR0 đợc thiết lập cả bit điều khiển Gate bị xoá hoặc INT0 của 8031 ở mức 1 Thông thờng ngời ta chia chế độ làm việc của bộ định thời ra làm 3 phần: + Nguồn vào + Điều khiển hoạt động + Cập nhập chế độ làm việc Nguồn vào có thể là 1/12 tần số dao động hoặc... Interrupt ): Đợc thiết lập bằng phần mềm cho phép cổng nối tiếp ngắt 1, xoá về 0 không cho phép Lê Thnh Sơn 33 http://www.ebook.edu.vn Thiết kế hệ PLC Đại Học S Phạm Kỹ Thuật Hng yên EA( Enable All): Khi bit này bị xoá tất cả các ngắt này đều bị xoá khi đợc lập sẽ cho phép phụ thuộc vào bit điều khiển IP Register: 7 6 5 4 PS 3 2 1 0 PT1 PX1 PT0 PX0 PX0 ( Priority of Enable Interrupt 0): Khi đợc thiết lập... bit điều khiển INT0 INT1 của SFR TCON Ngắt cuối cùng là từ cổng nối tiếp, cờ ngắt RT TI của SCON kết Lê Thnh Sơn 32 http://www.ebook.edu.vn Thiết kế hệ PLC Đại Học S Phạm Kỹ Thuật Hng yên hợp bởi cổng OR do đó cờ thấp có thể phát ra ngắt Đó là nhiệm vụ của 2 cờ TI RI để xác định nguyên nhân gây ra ngắt Có 2 SFR điều khiển ngắt: Thanh ghi cho phép ngắt IE dùng để che các ngắt riêng lẻ thanh... chia + Đơn vị logic (ALU: Arithmetic Logical Unit) + Từ trạng thái chơng trình ( PSW: Progam Status Word) + Bốn băng thanh ghi Lê Thnh Sơn 15 http://www.ebook.edu.vn Thiết kế hệ PLC Đại Học S Phạm Kỹ Thuật Hng yên + Con trỏ ngăn xếp (SP) cũng nh con trỏ dữ liệu để định địa chỉ cho bộ nhớ dữ liệu ngoài + Ngoài ra ở đây còn có: Bộ đếm chơng trình (PC), bộ giải mã lệnh, bộ điều khiển thời gian logic. .. chuyển vào bộ nhớ trung gian Lê Thnh Sơn 18 http://www.ebook.edu.vn Thiết kế hệ PLC Đại Học S Phạm Kỹ Thuật Hng yên Bằng việc xắp xếp các địa chỉ phía dới vào Bus dữ liệu, các đờng dẫn địa chỉ A8 đến A15 đợc xếp vào cổng P2 mức cuả các đờng dẫn này giữ nguyên ổn định cho đến khi kết thúc chu trình truy nhập lệnh Khi xung tín hiệu của ALE có đoạn dốc xuống thì bộ VXL đặt đờng dẫn điều khiển PSEN của nó vào . Đại Học S Phạm Kỹ Thuật Hng yên Thiết kế hệ PLC Lê Thnh Sơn 1 [ Phần I : giới thiệu chung về điều khiển logic v thiết bị plc http://www.ebook.edu.vn Đại. niệm chung và một số kiến thức có liên quan tới PLC và bộ vi điều khiển. Để tìm hiểu và xây dựng cụ thể bộ vi điều khiển và thiết bị PLC sẽ đợc đề cập ở phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Thiết kế hệ PLC Phần I: giới thiệu chung về điều khiển LOGIC và thiết bị PLC doc, Tài liệu Thiết kế hệ PLC Phần I: giới thiệu chung về điều khiển LOGIC và thiết bị PLC doc, Tài liệu Thiết kế hệ PLC Phần I: giới thiệu chung về điều khiển LOGIC và thiết bị PLC doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn