Tài liệu Ứng dụng và phát triển Thương mại điện tử vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ docx

25 467 3
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/12/2013, 18:15

Ứùng dụng phát triển Thương mại điện tử vào các doanh nghiệp vừa nhỏ LỜI MỞ ĐẦU: Trong thời đại ngày nay ,việc toàn cầu hóa nên kinh tế đang diễn ra nhanh chóng. Thông tin là một công cụ chiến lược của mọi nhà kinh doanh khắp nơi trên thế giới, nhà kinh doanh cần phải có các thông tin như: thông tin thị trường, thông tin về giá cả các yếu tố sản xuất, về cước phí vận tải, các phương tiện bảo hiểm hàng hóa, khả năng về vốn, những yêu cầu của hải quan, các loạ i thuế suất .Để nhà kinh doanh có quyết định đúng đắn. Tuy nhiên nhiều doanh nghiệp ở Việt nam, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa nhỏ, vẫn không có khả năng tiếp cận các thông tin trên thế giới có liên quan đến lĩnh vực sản xuất kinh doanh của mình hoặc giới thiệu sản phẩm cho các khách hàng tiềm năng ở nước ngoài bởi vì họ không có khả năng đầu cho việc thu thập thông tin quảng bá sả n phẩm trên qui mô thị trường quốc tế. Thương mại điện tử (electronic-commerce) chính là một công cụ hiện đại sử dụng mạng Internet giúp cho các doanh nghiệp có thể thâm nhập vào thị trường thế giới, thu nhập các thông tin quản trị nhanh hơn, nhiều hơn, chính xác hơn. Với Thương mại điện tử, các doanh nghiệp cũng có thể đưa ra các thông tin về sản phẩm của mình đến các đối t ượng khách hàng tiềm năng khác nhau ở mọi nơi trên thế giới-những nơi mà có thể kết nối Internet. Khi đó với chi phí đầu thấp nhiều tiện ích khác, các doanh nghiệp có thu được nhiều lợi ích như: • Thu thập được các thông tin phong phú về thị trường đối tác; • Đưa thông tin của mình trên phạm vi không gian ảo rộng lớn không bị giới hạn bởi vị trí địa lý hay biên giới quốc gia tất cả những người , những doanh nghiệp kết nối Internet có thể xem được thông tin này vào bất cứ lúc nào. • Trao đổi thông tin với khách hàng, đối tác nhanh hơn, nhiều hơn với chi phí thấp hơn nhiều lần so với các phương pháp truyền thống. Ở Việt nam , Thương mại điện tử đã được bàn đến rất nhiều trong đời sống kinh tế xã hội. Đã có nhiều doanh nghiệp Việt nam đi đầ u trong việc khai thác các lợi thế của Thương mại điện tử để tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới, quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm mới đến với đông đảo người tiêu dùng . Trong quá trình hội nhập WTO, AFTA quá trình toàn cầu hóa nền kinh tế thì vấn đề đặt ra hiện nay đối với các doanh nghiệp vừa nhỏ ở Việt nam là phải sẵn sàng thích ứng với môi trườ ng kinh doanh mới dựa trên cơ sở của nền kinh tế số hóa mà bước đi đầu tiên là phải ứng dụng Thương mại điện tử vào trong chính quá trình sản xuất kinh doanh của mình. Tuy vậy, các điều kiện để có thể phát triển Thương mại điện tử ở nước ta vẫn chưa thực sự sẵn sàng với nhiều lí do khác nhau, như hạ tầng cơ sở k ĩ thuật yếu kém, thiếu nguồn nhân lực có trình độ ứng dụng công nghệ thông tin nghiêm trọng, chưa có hệ thống pháp luật phù hợp với nền kinh tế số . đó chính là những rào cản cho chúng ta bước vào kỷ nguyên kỹ thuật số với Thương mại điện tử là bước đi đầu tiên, tạo tiền đề cho toàn bộ nền kinh tế phát triển nhảy vọt, hòa nhập với nền kinh tế khu vực thế giới, góp phần vào việc đẩy nhanh thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp hóa – hiện đại hóa phát triển nền kinh tế tri thức-một xu hướng tất yếu của thời đại. Như vậy với những đòi hỏi cấp thiết trên, việc Ứùng dụng phát triển Thương mại điện tử vào các doanh nghiệp vừa nhỏ ngày nay là rất cần thiế t. Mục tiêu nghiên cứu của đề án. • Nêu một số ứng dụng Internet , Thương mại điện tử , sơ lược các mô hình ứng dụng Thương mại điện tử trên thế giới. • Nghiên cứu tổng quát hóa việc ứng dụng Thương mại điện tử cho doanh nghiệp vừa nhỏ ở Việt nam. • Đề xuất cụ thể hóa một quy trình ứng dụng Thương mại điện tử cho doanh nghiệp có tính khả thi cao cho doanh nghiệp vừa nhỏ ở Việt Nam . • Phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế của việc ứng dụng Thương mại điện tử cho doanh nghiệp để thấy được sự cấp thiết của việc đưa ứng dụng của Thương mại điện tử vào sản xu ất kinh doanh trong các doanh nghiệp vừa nhỏ ở nước ta hiện nay thúc đẩy tiến trình hội nhập nền kinh tế khu vực thế giới . Phạm vi nghiên cứu giới hạn của đề án. Để thực hiện các mục tiêu đã đề ra, đề án sẽ trình bày phân tích những vấn đề cơ bản về việc sử dụng Internet , một số mô hình ứng dụng Thương mại điện tử cho các doanh nghiệ p trên thế giới ứng dụng trong các doanh nghiệp vừa nhỏ ở Việt Nam . Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỔNG QUAN VỀ INTERNET THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 1.1 Mạng Internet với các doanh nghiệp. ¾ Internet: Là một hệ thống gồm các mạng máy tính được liên kết với nhau trên phạm vi toàn thế giới, tạo điều kiện thuận lợi cho các dịch vụ truyền thông dữ liệu, như đăng nhập từ xa, truyền các tệp tin, thư tín đ iện tử các nhóm thông tin. Internet là một phương pháp nối các mạng máy tính hiện hành, phát triển một cách rộng rãi tầm hoạt động của từng hệ thống thành viên. Theo số liệu thống kê của trung tâm thông tin mạng Internet Việt Nam – Bộ Bưu Chính Viễn Thông ta có số liệu như bảng sau: (Bảng 1) Tình hình phát triển Internet trên thế giới trong khu vực tính đến tháng 6 năm 2003 Quốc Gia Dân số Số người sử dụng Internet Phần trăm % Singapore 4,225,000 2,300,000 54.44% Malaysia 24,000,000 8,000,000 33.33% Brunei 362,000 35,000 9.67% Thailand 63,300,000 6,000,000 9.48% Philippines 81,500,000 3,000,000 3.68% Vietnam 81,000,000 1,903,160 2.35% Indonesia 231,340,000 5,500,000 2.38% Lao 5,921,000 15,000 0.25% Cambodia 13,124,000 30,000 0.23% Myanmar 51,000,000 12,000 0.02% ASEAN 555,772,000 26,795,160 4.82% Quốc Gia Khác China 1,287,000,000 68,000,000 5.28% Brazil 176,509,000 14,323,000 8.11% France 60,180,000 18,000,000 29.91% Australia 19,930,000 10,965,000 55.02% UK 64,500,200 34,300,000 53.18% Japan 127,300,000 57,564,000 45.22% Netherlands 16,150,000 10,351,000 64.09% South Korea 48,400,000 26,270,000 54.28% Switzerland 7,785,000 4,265,000 54.78% Sweden 8,878,000 6,600,000 74.34% US 292,300,000 177,550,000 60.74% Hong Kong 7,390,000 4,571,000 61.85% Các Châu lục thế giới Châu Úc 31,500,000 10,500,400 33.33% Châu Mỹ 847,980,000 205,658,500 24.25% Châu Âu 729,950,000 166,386,500 22.79% Châu Á 3,808,790,000 201,079,000 5.28% Châu Phi 897,600,000 7,950,000 0.89% Thế Giới 6,315,820,000 591,574,400 9.37% Từ bảng trên chúng ta thấy rõ rằng Internet càng được nhiều người quan tâm, sử dụng khai thác. Rõ ràng đây là một xu hướng không tránh khỏi đối với bất cứ một quốc gia nào, do đó việc tìm hiểu, nâng cao kiến thức khai thác Internet có hiệu quả chính là ở mỗi người, mỗi doanh nghiệp của mọi cấp chính quyền. ¾ Internet với các doanh nghiệp . Để tạo ra cảm giác an toàn khi sử dụng Internet để liên lạc với các nhà cung cấp các khách hàng, m ột doanh nghiệp cần phải chắc chắn trong việc nhận dạng đối tác ở phía bên kia của giao dịch ràng buộc về mặt pháp lý bằng bất kỳ một thoả thuận nào đó bằng điện tử. Người ta vẫn đang thảo luận để tìm kiếm các phương thức bảo mật tốt hơn trên Internet các chủ đề trong các cuộc thảo luận này là: mã hoá, chữ ký số hoá chứng chỉ số hoá. Mã hoá: là một công nghệ ghi lại thành mật mã một thông điệp trước khi nó được gửi đi giải mã khi người ta nhận được nó. Mã hoá dùng để bảo vệ một thông điệp không bị xem thay đổi trái phép. Chữ ký số hoá: là một dạng của chữ ký điện tử, sử dụng kĩ thuật mật mã để kiểm tra người gửi thông điệp có đúng là người g ửi thật không có nội dung chưa bị thay đổi từ khi bức thông điệp được gửi đi. Hoa Kỳ là nước đầu tiên công nhận chữ ký điện tử. Chứng chỉ số hoá: là một dạng bảo đảm bằng điện tử xác nhận một thông điệp là xác thực. Điều này cũng như khái niệm về các chứng chỉ bằng giấy như gi ấy khai sinh, hộ chiếu bằng lái xe. Giấy chứng chỉ (như bằng lái xe) được một bên thứ ba đáng tin cậy (như nhà nước) chỉ ra bằng những thông tin trong thông điệp (tên, địa chỉ, .) là đáng tin cậy. Hiện nay các doanh nghiệp cũng lo lắng về việc Chính Phủ có thể đánh thuế quá mức trên Internet có thể có những qui định quá mức hoặc kiểm duyệt Internet, hạn chế nội dung hoặc làm phứ c tạp quá trình. Ví dụ như quyết định số 27/2002/QĐ-BVHTT ngày 10 tháng 10 năm 2002 của Bộ Văn Hoá Thông Tin có thể làm cản trở sự phát triển của Internet thương mại điện tử. Một số doanh nghiệp khác còn lo ngại khả năng hoạt động độ tin cậy của Internet. Các doanh nghiệp đã từng sử dụng các giao dịch EDI trên các mạng riêng giá trị gia tăng đã biết rằng các thông tin quan trọng sẽ đượ c chuyển tới đích của nó theo lịch, không bị xâm phạm trái phép mà nhà cung cấp dịch vụ mạng phải chịu trách nhiệm về việc này. Nhưng Internet thì không có sự bảo đảm đó bởi Internet là một mạng công cộng của các mạng các nhà cung cấp kết nối với nhau, không có một chủ thể nào đảm bảo cho việc một thông điệp được chuyển từ một điểm này tới một điểm khác mà không bị xâm phạm trái phép. Nhiều cá nhân, doanh nghiệp đã từng bị lộ các thông tin về thẻ tín dụng, bị kẻ xấ u mua hàng hoá, dịch vụ trên mạng Internet mà tiền lại là của mình . 1.2 Thương mại điện tử. ¾ Định nghĩa: Thương mại điện tử là một sự kết hợp giữa các công nghệ dịch vụ tạo điều kiện cho quá trình tự động hoá của các giao dịch thương mại các thông tin liên quan trong một công ty giữa công ty với khách hàng nhà cung cấp của mình. Định nghĩa về thương m ại điện tử cũng được nhiều tổ chức quốc tế khác nhau đưa ra. Theo nghĩa rộng rãi nhất thì thương mại điện tử là việc sử dụng các phương pháp điện tử để làm thương mại; nói chính xác hơn, thương mại điện tử là việc trao đổi thông tin thương mại thông qua các phương tiện công nghệ điện tử, mà nói chung là không cần phải in ra giấy trong bấ t cứ công đoạn nào của toàn bộ quá trình giao dịch. Thông tin trong định nghĩa này có thể là bất cứ gì có thể truyền tải bằng kĩ thuật điện tử như thư từ, tệp tin văn bản, các cơ sở dữ liệu, bản vẽ thiết kế, hình vẽ, đơn hàng, hoá đơn, biểu giá, hợp đồng Uỷ ban Liên Hợp Quốc về luật thương mại quốc t ế đã thảo ra Đạo luật mẫu về thương mại điện tử đã được Liên Hợp Quốc thông qua: Thuật ngữ “thương mại”(Commerce) cần được diễn giải theo nghĩa rộng để bao quát các vấn đề nảy sinh ra từ mọi mối quan hệ mang tính chất thương mại, dù có hay không có hợp đồng. Các mối quan hệ mang tính chất thương mại (Commercial) bao gồm, nhưng không phải chỉ bao gồm, các giao dịch sau đây: “bất cứ giao dịch nào về cung cấp hoặc trao đổi hàng hoá dịch vụ, thoả thuận phân phối, đại diện hoặc đại lý thương mại, uỷ thác hoa hồng, cho thuê dài hạn, xây dựng các công trình; vấn;kĩ thuật công trình; đầu tư; cấp vốn; ngân hàng; bảo hiểm; thoả thuận khai thác hoặc tô nhượng; liên doanh các hình thức khác về hợp tác công nghiệp hoặc kinh doanh; chuyên chở hàng hoá hay hành khách bằng đường bi ển, đường không, đường sắt hay đường bộ.” Theo tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Thương mại điện tử bao gồm việc sản xuất, quảng cáo, bán hàng phân phối sản phẩm được mua bán thanh toán trên mạng Internet, nhưng được giao nhận một cách hữu hình, cả các sản phẩm được giao nhận cũng như những thông tin được số hoá thông qua mạng Internet. Do vậy thương mại trong thương mại điện tử không chỉ buôn bán hàng hoá dịch vụ theo cách hiểu thông thường, mà bao quát một phạm vi rộng hơn nhiều, do đó việc áp dụng thương mại điện tử sẽ làm thay đổi hình thái hoạt động của hầu hết các hoạt động kinh tế. Theo ước tính, đến nay có tới trên 1300 lĩnh vực ứng dụng thương mại điện t ử, trong đó, buôn bán hàng hoá dịch vụ chỉ là một lĩnh vực; Thương mại điện tử mở ra các hoạt động hiệu quả cho kết quả trong những khoảng thời gian ngắn hơn, cải thiện sự phản hồi với khách hàng làm giảm chi phí điều hành. Hầu hết các công ty đang đầu vào thương mại điện tử ngày nay mong muốn có một hệ thống qu ản lý được các giao dịch thương mại nội bộ qua các kênh phân phối. Một kênh phân phối có thể bao gồm các tổ chức bán hàng marketing, các nhà sản xuất, các nhà thầu phụ, các nhà cung cấp nguyên vật liệu, những người bán lẻ, các nhà sản xuất thiết bị đầu tiên những người tiêu dùng. Trong kênh phân phối còn có các cơ quan Chính Phủ để kiểm soát thuế quan các nhu cầu an ninh, các công ty bảo hiểm để bảo vệ hàng tồn kho, các công ty phân phối hậu cần để vận chuyển hàng hoá cuối cùng là các ngân hàng để cho quá trình thanh toán. ¾ Các hình thức hoạt động của thương mại điện tử . - Thư điện tử (Electronic mail hay E-mail) - Trao đổi dữ liệu điện tử EDI-(Electronic Data Interchange) - Thanh toán điện tử (Electronic-Payment) - Trao đổi các sản phẩm số hoá - Bán lẻ hàng hoá hữu hình ¾ Các đặc điểm của thương mại đi ện tử . Thương mại điện tử giữa các doanh nghiệp không phải là mới mẻ, từ cuối những năm 1970, các doanh nghiệp đã bắt đầu gửi, nhận các đơn hàng, hoá đơn các thông báo chuyển hàng bằng điện tử thông qua EDI (trao đổi dữ liệu điện tử ). Mặc dù đã có khoảng 100.000 công ty trên khắp thế giới sử dụng EDI nhưng đa số những đối t ượng được EDI hỗ trợ là những tập đoàn lớn, chính phủ Nguyên nhân là do tính phức tạp, kém khả năng phổ biến, chi phí lắp đặt quản lý quá cao . Ngày nay, với các ứng dụng của Internet, các doanh nghiệp dù ở qui mô nào cũng có thể liên hệ với nhau bằng điện tử thông qua web, một thế giới các mạng liên kết bao gồm: mạng toàn cầu (Internet ), mạng nội bộ (Intranet), mạng ngoại bộ(Extranet) các mạng giá trị gia tăng (VAN- Value Added Network). Các mạng thương mại điện tử quản lý sự trao đổi các giao dịch, nó quản lý các đơn đặt hàng, thông báo chuyển hàng, các hoá đơn bán hàng tất cả các tài liệu cần thiết cho công việc kinh doanh. Trong thương mại điện tử, các giao dịch chuyển đi giữa các ứng dụng 24 giờ một ngày, bảy ngày trong một tuần tuỳ theo các sự việc hoặc các lịch hẹn trước. Ta có thể thấy rằng thương mại điện tử có một số đặc điểm cơ bản sau: 1. Chi phí đầu thấp, phù hợp với mọi qui mô doanh nghiệp, 2. sử dụng kĩ thuật số trong toàn bộ quá trình giao dịch, 3. Giao dị ch diễn ra liên tục, không có thời gian trễ, 4. Thông tin chính xác do luôn cập nhật, 5. Tự động hoá trong các giao dịch người – máy, 6. Quá trình thanh toán thực hiện bằng điện tử thông qua các ứng dụng của thương mại điện tử, 7. Quá trình giao hàng thực hiện bằng điện tử với các mặt hàng số hoá, Để thấy rõ hơn đặc điểm của thươ ng mại điện tử, ta có thể xem xét một quá trình mua hàng cho một doanh nghiệp trong hai điều kiện có thể ứng dụng thương mại điện tử truyền thống (xem bảng 2). Ta có thể thấy nhiều bước trong hai hình thức này giống nhau, nhưng phương pháp nhận truyền thông tin trong cả hai chu trình lại rất khác nhau. Rất nhiều phương tiện truyền tin được sử dụng trong hình thức thương mại truyền thố ng làm cho sự phối hợp trở nên khó khăn hơn làm tăng thời gian cần thiết cho cả quá trình. Nhưng khi ứng dụng thương mại điện tử, các bước đều sử dụng đến kĩ thuật số, chỉ có các ứng dụng khác nhau để chuyển xử lý dữ liệu trong suốt quá trình. Hiệu quả trong quá trình tăng hơn hẳn do ta có thể có toàn bộ các thông tin ngay lập tức cũng có thể mua hàng ngay với ch ỉ một loại phương tiện truyền tin. Đây chính là lợi ích mà thương mại điện tử sẽ mang lại. Tuy hàng hoá thông thường thì không thể chuyển qua Internet, nhưng ngày càng có nhiều hàng hoá dịch vụ (như: phần mềm chương trình máy tính, trò chơi, thông tin .) cho phép ta truyển tải bằng điện tử làm cho thương mại điện tử thực sự trở nên mạnh mẽ cần thiết hơn bao giờ hế t. Bảng 2. So sánh thương mại điện tử thương mại truyền thống Các bước Thương mại truyền thống (sử dụng nhiều phương tiện truyền tin) Thương mại điện tử (sử dụng một phương tiện truyền tin duy nhất) Ưu điểm của thương mại điện tử Thu thập thông tin về sản phẩm Tạp chí, tờ rơi, quyển catalog sản phẩm Các trang Web Thông tin sản phẩm luôn được cập nhật hơn Yêu cầu một loại hàng Mẫu yêu cầu, thư yêu cầu Thư điện tử Phản hồi nhanh hơn Nhận thông tin Bưu chính, trực tiếp Thư điện tử, trang Web Thu nhận thông tin nhanh hơn Xem chi tiết sản phẩm, giá cả Các quyển catalog Các catalog điện tử trực tuyến Thông tin chi tiết, hình ảnh phong phú hơn Kiểm tra khả năng cung cấp giá cả Điện thoại, FAX Thư điện tử Cho kết quả nhanh hơn Lập đơn đặt hàng Mẫu in sẵn Thư điện tử, Web Không phải in ấn Giử đơn hàng (mua) Nhận đơn hàng (bán Fax, bưu điện Thư điện tử, EDI Nhanh, chính xác Kiểm tra kho hàng Mẫu in sẵn, Điện Thoại, Fax Cơ sở dữ liệu trực tuyến Số liệu chính xác do luôn cập nhật Lập lịch giao hàng Mẫu in sẵn Thư điện tử, Cơ sở dữ liệu trực tuyến Có khả năng tự động hoá Viết hoá đơn Mẫu in sẵn Cơ sở dữ liệu trực tuyến Tự động Chuyển hàng Người chuyển hàng Người chuyển hàng Internet Gần như tức thời đối với SP số hoá Giấy báo đã nhận hàng Mẫu in sẵn Thư điện tử Nhanh Gửi hoá đơn (bán) Nhận hoá đơn (mua) Bưu điện Thư điện tử, EDI Nhanh Lập lịch thanh toán Mẫu in sẵn EDI, Cơ sở dữ liệu trực tuyến Có khả năng tự động hoá Trả tiền (người mua) Nhận tiền (người bán) Tiền mặt, chuyển khoản Trao đổi dữ liệu điện tử Có khả năng tự động hoá ¾ Lợi ích kinh tế của thương mại điện tử Thương mại điện tử là yếu tố hợp thành của nền kinh tế tri thức; thương mại điện tử đặc biệt có ý nghĩa đối với các doanh nghiệp vừa nhỏ do lâu nay có rất ít cơ hội giao dịch, thiếu thông tin, thiếu đối tác. Thương mại điện tử sẽ đẩy nhanh hơ n tiến độ toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới. Vì vậy các nước đang phát triển như Việt Nam nếu biết tận dụng tốt những lợi ích của thương mại điện tử sẽ có cơ hội rút ngắn khoảng cách phát triển với các nước phát triển trên thế giới. Mặc dù đạt được những hiệu quả nhất định, nhưng thương mại điện tử mới chỉ là khởi đầu, điểm xuất phát của một sự khởi đầu trong những năm tới. Phần lớn các trang Web hiện nay chưa sinh lời nhiều, nhưng các doanh nghiệp đều hy vọng chỉ trong một vài tháng các văn phòng này sẽ tạo ra những khoản lợi nhuận lớn cho họ. Rõ ràng có những cơ hội lớn chưa từng có cho các doanh nghiệp vừa nhỏ tham gia vào cuộ c cách mạng thương mại điện tử. Tuy nhiên, cần phải xử lý một số vấn đề về chính sách kỹ thuật ở cấp quốc gia để các doanh nghiệp vừa nhỏ có thể tham gia đầy đủ vào thương mại điện tử Sự lớn mạnh nhanh chóng của thương mại điện tử giữa các doanh nghiệp thực hiện được là nhờ: - Chi phí mua hàng thấ p hơn - Giảm chi phí tồn kho - Chi phí bán hàng chi phí tiếp thị thấp hơn - Tận dụng được các cơ hội kinh doanh - Vận tải hậu cần có hiệu quả hơn - Dịch vụ khách hàng phong phú hơn - Chu kỳ kinh doanh ngắn hơn Chương 2. THỰC TRẠNG VỀ ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬCÁC DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ Ở VIỆT NAM Con đường tiếp cận thương mại điện tử của mỗi quốc gia thường gồm 3 giai đoạn: chuẩn bị – chấp nhận – ứng dụng các giai đoạn này cũng thường đan xen vào nhau. Giai đoạn chuẩn bị gồm các hoạt động từ tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kiến thức, xác định mức độ sẵn sàng đối với thương mại đi ện tử để biết những yếu tố cần thay đổi hoặc hiệu chỉnh, nhằm đảm bảo thích ứng trên mọi bình diện. Nước ta đang tiến hành những bước đầu tiên của giai đoạn thứ nhất, nhưng cũng đã xuất hiện bóng dáng của giai đoạn sau. Một mặt, nhận thức về thương mại điện tử được khơ i dậy nâng cao dần, kiến thức về thương mại điện tử đang từng bước được phổ biến trên toàn quốc; mặt khác, chấp nhận ứng dụng thương mại điện tử đã đang được một số cơ quan doanh nghiệp triển khai. Trên thực tế, sau gần 5 năm hoà mạng Internet, trình độ ứng dụng phát triển thương mại điện t ử ở các doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam còn thấp là do các nguyên nhân sau: Một là, cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin viễn thông còn yếu kém: số lượng điện thoại thuê bao Internet tính trên đầu người còn thấp: 1.903.160 thuê bao chiếm 2.35% dân số (tính đến tháng 6 năm 2003), chất lượng tốc độ đường truyền còn thấp, chi phí liên quan còn cao. Về viễn thông, Việt Nam có 3 cổng đi quốc tế 8 trạm mặt đất có khả năng liên lạ c trực tiếp tới gần 30 nước gián tiếp tới trên 300 nước. Mạng điện thoại đã được số hoá tỷ lệ thuê bao trung bình toàn quốc đạt 4 máy/100 dân. Việt Nam chính thức tham gia vào mạng Internet toàn cầu ngày 19 tháng 11 năm 1997. Ngày 1 tháng 12 năm 1997, các nhà cung cấp dịch vụ Internet Việt Nam chính thức cung cấp cho khách hàng trong toàn quốc các dịch vụ cơ bản của Internet như: dịch vụ Web toàn cầu (WWW), dịch vụ thư điện tử (POP and SMTP) dịch vụ truyền tệp tin (FPT) Cho tới nay Việt Nam có 3 nhà cung cấp dịch vụ truy cập Internet là VDC, FPT, Vietel; nhưng chỉ có công ty VDC đã đang cung cấp dịch vụ này. Còn về nhà cung cấp dịch vụ Internet thì có 13 công ty nhưng chỉ có 6 công ty đang cung cấp dịch vụ : • Công ty điện toán truyền số liệu VDC, (http://home.vnn.vn) • Công ty đầu phát triển công nghệ FPT, (http://www.fpt.vn) • Công ty cổ phần dịch vụ bưu chính viễn thông Sài Gòn SPT, (http://www.saigonnet.vn) • Công ty NetNam – viện công ngh ệ thông tin IOIT, (http://www.netnam.vn) • Công ty điện tử Viễn thông quân đội Vietel • Công ty Việt Khang Ngoài ra, còn có 7 công ty đã được cấp phép từ đầu năm 2003 là công ty Viễn thông Điện lực (ETC), công ty cổ phần công nghệ mạng (QTNet), công ty Hà nội Telecom, công ty Điện tử hoá chất Quân đội (Elinco), công ty One Connection, Công ty điện tử thông tin Sài Gòn (SEI) công ty đầu phát triển công nghệ (TDI) vẫn chưa khai triển dịch vụ. Hiện nay thị phần cung cấp d ịch vụ Internet ở Việt Nam vẫn thuộc về hai nhà cung cấp chính là VDC FPT, trong đó VDC chiếm khoảng 59.39% FPT khoảng 29.34%. Phần còn lại thuộc về Netnam là 5.56% à SaiGonnet là 5.68%. Cước truy cập Internet của Việt Nam (chưa bao gồm VAT) 59.39% 5.68% 29.34% 5.56% VDC Saigonnet FPT Netnam [...]... trong thương mại điện tử 6 Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn hố cơng nghiệp trong thương mại điện tử 7 Bảo vệ sở hữu trí tuệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử 8 Xây dựng các chính sách tài chính thuế trong thương mại điện tử 9 Nhà nước hỗ trợ một số doanh nghiệp thử nghiệm áp dụng thương mại điện tử trong quan hệ quốc tế 10 Thành lập cơ quan chun trách về thương mại điện tử Về phia doanh nghiệp, ... tham gia vào thương mại điện tử, đầu từng phần để tham gia vào thương mại điện tử, hoặc đầu lớn để tham gia vào ngay thương mại điện tử KẾT LUẬN Việc ứng dụng Thương mại điện tử vào q trình kinh doanh là cơng việc thực sự cần thiết đối với các doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam hiện nay nhất là trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh sơi động trong q trình nước ta đang hội nhập kinh tế với các nước... năm tới làn sóng tồn cầu hố ngày càng trở nên mạnh mẽ ở khắp nơi trên thế giới Chương 3 MƠ HÌNH ỨNG DỤNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬCÁC DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ CỦA VIỆT NAM 3.1 Mơ hình tổng qt ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp Các q trình trong doanh nghiệp đều có khả năng thay đổi để ứng dụng thương mại điện tử Ví du như: Cải thiện doanh số bán hàng bằng cách thêm các hình... vực trên thế giới Trên cơ sở vận dụng một cách khái qt các vấn đề nghiên cứu, hệ thống hố việc ứng dụng phát triển thương mại điện tử vào các doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam thì Đề án của em có được một số đóng góp cơ bản sau: Thứ nhất, Mơ hình ứng dụng thương mại điện tử cho các doanh nghiệp vừa nhỏ trong điều kiện Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong xu hướng tồn cầu hố hiện nay Việc ứng. .. tồn trong thương mại điện tử 2 tổ chức đào tạo nâng cao nhận thức về thương mại điện tử cho các cán bộ các Bộ, ngành, doanh nghiệp xây dựng chương trình phổ cập về thương mại điện tử cho tồn dân 3 xây dựng hệ thống thanh tốn điện tử liên ngân hàng, sử dụng thẻ tín dụng trong thương mại điện tử cơ quan chứng thực điện tử 4 Xây dựng một số văn bản pháp lý cơ bản cho thương mại điện tử 5 Bảo đảm... động năng cao nhận thức về thương mại điện tử nói chung, nắm bắt được các chính sách của Nhà nước về định hướng phát triển thương mại điện tử và nhận thức rõ ràng đâu là cơ hội thách thức của việc ứng dụng thương mại điện tử Để nâng cao hiệu quả khi tham gia thương mại điện tử, cần cân nhắc trong những điều kiện cụ thể của mình, doanh nghiệp tham gia vào thương mại điện tử sẽ có lợi gì, sẽ bị thiệt... Về phia doanh nghiệp, các doanh nghiệp là động lực chính thực hiện thương mại điện tử Để thương mại điện tử thực sự đi vào đời sống kinh tế xã hội của Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp cần phải đóng vai trò tích cực tiên phong trong việc ứng dụng các phương tiện điện tử vao trong kinh doanh của mình Trong tình hình thương mại điện tử chưa có đầy đủ khn khổ pháp lý, các doanh nghiệp Việt Nam cần:... Như vậy, việc ứng dụng thương mại điện tử phù hợp trong điều kiện Việt Nam sẽ giúp các doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam trong việc tiếp cận với nền kinh tế tri thức các cơng nghệ mới Với các doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam, đây là thời điểm cần thiết để bắt đầu chuẩn bị kế hoạch ứng dụng thương mại điện tử vì khơng chỉ thị trường xuất khẩu sẽ gặp nhiều khó khăn do thiếu thơng tin kém giao tiếp... Bộ Thương mại (http://ecommerce.com.vn/ecommerce) Tổng quan Thương mại điện tử chính là việc sử dụng Internet trợ giúp cho cơng việc kinh doanh Các ứng dụng kinh doanh trên Internet được chia làm 4 mức độ khác nhau: + Brochureware: Quảng cáo trên Internet + eCommerce: Thương mại điện tử + eBusiness: Kinh doanh điện tử + eEnterprise: Doanh nghiệp điện tử Theo nghĩa đơn giản, hệ thống thương mại điện tử. .. qua một nhóm làm việc về thương mại điện tử một nhóm như vậy cần phối hợp các hoạt động thương mại điện tử của các doanh nghiệp vừa nhỏ để ngăn chặn tình trạng trùng lắp của các nỗ lực để tăng cường việc sử dụng chương trình dịch vụ 3.4 Những nội dung cơ bản của một chiến lược thương mại điện tử quốc gia Mục tiêu tổng qt Một chiến lược quốc gia về thương mại điện tử nên cố gắng tạo ra một . gia để các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể tham gia đầy đủ vào thương mại điện tử Sự lớn mạnh nhanh chóng của thương mại điện tử giữa các doanh nghiệp thực. Internet , Thương mại điện tử , sơ lược các mô hình ứng dụng Thương mại điện tử trên thế giới. • Nghiên cứu và tổng quát hóa việc ứng dụng Thương mại điện tử cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Ứng dụng và phát triển Thương mại điện tử vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ docx, Tài liệu Ứng dụng và phát triển Thương mại điện tử vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ docx, Tài liệu Ứng dụng và phát triển Thương mại điện tử vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ docx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn