Hoàn thiện chính sách tín dụng đối vói doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Tĩnh.DOC

62 975 3
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/08/2012, 14:08

Hoàn thiện chính sách tín dụng đối vói doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Tĩnh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368BẢNG KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮTSTT KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT1 NHNo&PTNT Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn2 DNVVN Doanh nghiệp vừa nhỏ3 TG Tiền gửi4 TCKT Tổ chức kinh tế5 TCTD tổ chức tín dụng6 DSCV Doanh số cho vay7 DSTN Doanh số thu nợ8 DNNN Doanh nghiệp vừa nhỏ9 DNNQD Doanh nghiệp ngoài quốc doanh10 HTX Hợp tác xã11 NH Ngân hàng12 DN Doanh nghiệp13 CSH Chủ sở hữu14 KKH Không kỳ hạn15 CKH Có kỳ hạn16 Dư nợ HH Dư nợ hữu hiệuLỜI NÓI ĐẦUSau 20 năm đổi mới nền kinh tế, nhờ định hướng đúng đắn của Đảng nhà nước về phát triển nền kinh tế đa thành phần, các doanh nghiệp trong toàn quốc nói chung Tính nói riêng phát triển nhanh chóng; đặc biệt sự chuyển hoá từ doanh nghiệp Nhà Nước sang nền hình thức doanh nghệp ngoài Quốc doanh chiếm ưu thế 1Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368về số lượng, là xu hướng chung của nền kinh tế, phát triển đa dạng trên các loại ngành nghề.Hiện tại Tĩnh có tới 878 doanh nghiệp trong đó bao gồm:- 38 doanh nghiệp Nhà nước, trong đó: 23 doanh nghiệp nhà nước địa phương, 15 doanh nghiệp Nhà nước TW.- 135 doanh nghiệp ngoài Quốc doanh, trong đó : 342 doanh nghiệp tư nhân, 223 công ty trách nhiệm hữư hạn, 221 công ty cổ phần, 2 công ty hợp danh, 47 chhi nhánh văn phòng đại diện.- 5 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong đó có 1 doanh nghiệp có 100% vốn của nước ngoài.Hà Tĩnh là một tỉnh thuần nông, nền kinh tế chậm phát triển, song các doanh nghiệp Tĩnh đã phát huy lợi thế, tiềm năng trên địa bàn, sản xuất kinh doanh ngày càng hiệu quả, tăng số lượng quy mô kinh doanh, khẳng định được vị thế của mình trong nền kinh tế thị trường, góp phần to lớn về hiệu quả kinh tế xã hội trên địa bàn, là động lực quan trọng trong việc thực hiện công nghiệp hoá hiện đại hoá nền kinh tế Tĩnh.Mặc dù có vai trò to lớn đối với nền kinh tế, tuy nhiên phần lớn các doanh nghiệp DNVVN trên địa bàn Tĩnh còn gặp nhiều khó khăn thách thức như: thiều vốn, thiếu thông tin, công nghệ lạc hậu, trình độ quản lý kém… vì thế hiện nay các DNVVN đã có những bước tiến vượt bậc, song vẫn chưa phát huy đúng với tiềm năng của mình.Là một ngân hàng thương mại có quy mô chất lượng hoạt động lớn nhất trong các ngân hàng thương mại trên địa bàn, NHNo&PTNT Tĩnh cũng chỉ mới chú trọng đến thị trường này trong một số năm gần đây. Thông qua thực tế những gì quan sát, tìm hiểu về tình hình thực hiện chính sách tín dụng của ngân hàng đối với doanh nghiệp vừa nhỏ, sau một quá trình thực tập em thấy rằng quy mô, tiềm lực, chất lượng tín dụng đối với DNVVN tại NHNo&PTNT Tĩnh còn chưa xứng với tiềm năng của ngân hàng do việc triển khai, thực hiện các chính sách tín dụng tại NHNo&PTNT Tĩnh còn có nhiều bất cập. Vì thế em đã chọn đề tài “Hoàn thiện chính sách tín dụng đối vói doanh nghiệp vừa nhỏ tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Tĩnh”. Đây là một đề tài rất rộng khó, do trình độ 2Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368viết còn có hạn vì thế em hy vọng được thầy giáo hướng dẫn điều chỉnh để bài viết được hoàn thiện hơn.Ngoài phần mở đầu kết luận, chuyên đề thực tập gồm 3 phần:Phần I. Tổng quan về Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Tĩnh.Phầ II: Phân tích thực trạng thực hiện chính sách tín dụng đối với DNVVN tại NHNo&PTNT Tĩnh. Phần III: Giải pháp hoàn thiện chính sách tín dụng đối với DNVVN tại NHNo&PTNT Tĩnh. 3Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TĨNH1.1. Quá trình thành lậpLà một ngân hàng được tách ra từ ngân hàng ngân hàng phát triển Nghệ Tĩnh NHNo&PTNT Tĩnh chính thức thành lập vào ngày 24/8/1991 theo quyết định số 115/NH – QĐ của Thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam lấy tên là Ngân hàng Phát triển Tĩnh. Cũng ngày 24/8/1991 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ra quyết định số 116/NH – QĐ về việc giải thể chi nhánh Ngân Hàng Công thương Nghệ Tĩnh , Ngân hàng Công thương thị xã Tĩnh được sáp nhập vào Ngân Hàng Phát triển tĩnh. Từ đó đến nay sau hơn 15 năm hoạt động NHNo&PTNT Tĩnh đã có nhiều bước chuyển hướng có sự phát triển vượt bậc.Những năm đầu tách tỉnh lại là những năm nền kinh tế chung của cả nước chuyển hướng phát triển theo kinh tế thị trường, để đáp ứng nhu cầu cho việc chuyển dịch cơ cấu theo loại hình kinh tế, đa dạng hoá các hình thức vay vốn, đa dạng hóa khách hàng Với chủ trương, chính sách " việc cho vay của ngân hàng để sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp cần được chuyển sang cho vay trực tiếp hộ sản xuất tạo điều kiện cho các hộ sản xuất thuộc các ngành thức sự trở thành đơn vị kinh tế tự chủ". Nhờ thực hiện chính sách này mà đến năm 2003 việc cho vay hộ kinh donh ngày càng mở rộng, quy mô đầu tư tăng nhanh, sản xuất kinh doanh có xu hướng ổn định, nhu cầu vốn trung, dài hạn lớn nhưng khả năng nguồn vốn không đủ đây là bức xúc cần được tháo gỡ.Từ 1997 đên nay nền kinh tế Tĩnh có bước tăng trưởng ổn định khá nhanh, GDP tăng bình quân hàng năm là 8% làm cho nhu cầu vốn đầu tư rất cao. Để đáp ứng nhu cầu vay các ngân hàng đều ra sức thực hiện nhiều biện pháp huy động vốn, làm cho công tác huy động vốn của NHNo hết sức khó khăn. Để khắc phục tình trạng này Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Tĩnh đã chủ động bằng nhiều hình thức kỳ hạn hấp dẫn linh hoạt để thu hút khách hàng đồng thời tăng cường công tác thông tin, tiếp thị, khai thác nguồn vốn giá rẻ áp dụng các công tác khác như: thực hiện nhiều phương thức thanh toán hợp lý, thay đổi tác phong trong, thái độ trong khi giao dịch với khách hàng . từng bước làm tăng uy tín của Ngân 4Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368hàng với khách hàng, với toàn xã hội. Làm cho hiệu quả hoạt động của Ngân hàng ngày càng hiệu quả từng bước khẳng định là ngân hàng hàng đầu trong hệ thống Ngân hàng Tĩnh.1.2 Cơ cấu tổ chứcSơ đồ 1- Ban giám đốc: Ban giám đốc của NHNo&PTNT Tĩnh gồm Giám đốc Ông Võ Văn Chân 3 Phó giám đốcGiám đốc : Là người đứng đầu Ngân hàng va chỉ đạo chung hoạt động của ngân nhàng thông qua các chương trình, kế hoạch , lịch làm việcvà thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thực hiện công việc của các Phó giám đốc, đồng thời có trách nhiệm phối hợp với các Phó giám đốc để thực hiện nhiệm vụ của toàn chi nhánh. Giám đốc chụi trách nhiệm trước pháp luật Giám đốc NHNo&PTNT Việt Nam về kết quả hoạt động của Ngân hàng.Phó giám đốc là người giúp việc cho giám đốc, trực tiếp chỉ đạo phụ trách một số lĩnh vực công việc phòng nghiệp vụ theo sự phân công, uỷ quyền của Giám đốc. Phó giám đốc là người đầu tiên trực tiếp chịu trách nhiệm trước pháp luật Giám đốc về các quyết định của mình trong phạm vi công việc được giao.Các phó giám đốc của NHNo&PTNT tĩnh gồm:5Ban giám đốcTổ NVTP. THCác phòng ban, tổ chuyên mônP. TC-CBP. KH-KDP. TĐP TT-QTTổ KT-KT NBP. HCP. KT-NQWebsite: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Ông Lưu Văn Minh : Chịu trách nhiệm về các hoạt động kinh doanh của ngân hàng.Bà Bùi Thị Tùng : Chịu trách nhiệm về các hoạt động trong lĩnh vực kế toán ngân quỹ.Ông Trần Sỹ Nghiêm: Chịu trách nhiệm quản lý chung.- Hệ thống các phòng tổ chuyên môn:Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Tĩnh có 7 phòng 2 tổ chuyên môn:+ Phòng Tổ chức cán bộ - Đào tạo: tổ chức, quản lý, sắp xếp, đào tạo cán bộ cho phù hợp với công việc hiện tại.+ Phòng kế hoạch – Kinh doanh: phòng nay bao gồm 2 bộ phận bộ phận kế hoạch bộ phận tín dụngBộ phận kế hoạch chịu trách nhiệm: . Nghiên cứu, đề xuất chiến lược khách hàng, chiến lược huy động vốn trên địa bàn toàn tỉnh. Xây dựng các kế hoạch kinh doanh ngắn, trung dài hạn. Tổng hợp, theo dõi viêc thực hiện. Cân đối, sử dụng vốn, điều hoà nguồn vốn kinh doanh đối với các chi nhánh trên địa bàn. Phân tích, tổng hợp hoạt động kinh doanh quý, năm, dự thảo báo cáo sơ kết, tổng kết. Đầu mối thông tin phòng ngừa rủi ro xử lý rủi ro tín dụngBộ phận tín dụng:. Quan hệ tín dụng với các thành phần kinh tế trên địa bàn. Kinh doanh các dịch vụ . Tham mưu cho Giám đốc việc điều hành kinh doanh của các ngân hàng huyện+ Phòng kế toán ngân quỹ: . Trực tiếp hoạch toán kế toán, hoạch toán thống kê thanh toán thoe quy định của nhà nước.6Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368. Xây dụng các chỉ tiêu kế hoạch, quyết toán kế hoạch thu ,chi tài chính, quỹ tiền lươngđối với các chi nhánh. Quản lý sử dụng các quỹ chuyên dùng theo quy định của NHNo&PTNT Việt Nam. Tổng hợp, lưu hồ sơ tài liệu về hoạch toán, quyết toans báo cáo theo quy định Thực hiện nhiệm vụ thanh toán trong nước : thanh toán băng nội tệ, thanh toán bù trừ, thanh toán liên ngân hàng Thực hiện các khoản nộp ngân sách Nhà nước theo quy định. Chấp hành quy định về về an toàn kho quỹ định mức tồn quỹ theo quy định Quản lý, sử dụng hệ thống thông tin, điện toán phục vụ nghiệp vụ kinh doanh theo quy định của NHNo&PTNT + Tổ kiểm tra, kiểm toán, nội bộCó chức năng thanh tra viên trong ngân hàng, giúp ban giám đốc nắm bắt kịp thời thiếu sót trong hoạt động kinh doanh nhăm chỉnh sửa kịp thời hạn chế sai sót.+ Phòng hành chính. Hành chính, văn thư, tiếp tân. Quản trị, quản lý kho tàng,vật tư, ấn chỉ…. Tổ chức hội họp, lưu trữ hồ sơ pháp lý…. Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền quảng cao, tiếp thịthepo chỉ đạo của ban lãnh đạo của NHNo tỉnh+ Phòng thanh toán quốc tế:Các nhiệm vụ chính của phòng thanh toán quốc tế. Thanh toán quốc tế qua mạng SWIFT. Thanh toán nhờ thu (đối với hàng hoá nhập khẩu hàng hoá xuất khẩu). Chuyển tiền với nước ngoài . Thanh toán biên mậu+ Phòng thẩn định: Có nhiệm vụ tiến hành kiểm tra thẩm định các hồ sơ vay vốn nhằm han chế đến mức thấp nhất các rủi ro trong việc cho vay vốn+ Phòng tin học:7Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368. Tổng hợp, thống kê, lưu trữ số liệu liên quan đến hoạt động của Ngân hàng Xử lý các nhiệm vụ phát sinh liên quan đến hoạch toán kế toán, kế toán thống kê, hoạch toán nghiệp vụ tín dụng cùng các hoạt động khác phục vụ cho hoạt động kinh doanh Chấp hành báo cáo thống kê cung cấp số liệu, thông tin theo quy định. Quản lý, bảo dưỡng sủa chữa máy móc thiết bị tin học+ Tổ nghiệp vụ thẻ: Chịu trách nhiệm quản lý hệ thống máy ATM; cấp, quản lý thẻ xử lý các tình huống liên quan đến thẻ1.3. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật.1.3.1 Sản phẩm chính: Hệ thống sản phẩm của NHNo&PTNT Tĩnh được thể hiện thông qua bảng sau:bảng 1 Hệ thống sản phẩm của ngân hàngSTT Sản phẩm dịch vụ STT Sản phẩm dịch vụLĩnh vực ngân hàng cá nhân Lĩnh vực kinh doanh phục vụ DNSản phẩm tiền gửi cá nhân Sản phẩm tiền gửi khách hàng là DN1 Tài khoản vảng lai 18 Tài khoản vảng lai2 Gửi tiết kiệm có kỳ hạn 19 Tài khoản tiển gửi kiết kiện có kỳ hạn3 tiền gửi liên kết 20 Tài khoản tiền gửi tiét kiện không kỳ hạn4 Tiền gửi hỗn hợp Sản phẩm tín dụng cho DNVVN5 Tiền gửi cộng dồn tiền gửi hưu trí 21 Hạn mức thấu chi6 Tiền gửi dự thưởng 22 Tín dụng ngắn hạnSản phẩm dịch vụ tín dụng cá nhân23 Tín dụng trung hạn7 Cho vay mua nhà, làm nhà, sửa chữa nhà ở24 Tài trợ xuất nhập khẩu8 Cho vay mua xe máy, thiết bị gia dụng, mục đích tiêu dùng khácDịch vụ phi tín dụng cho khách hàngdoanh nghiệp9 Dịch vụ thẻ tín dụng 25 Dịch vụ thu/ chi hộ trong nước10 Cho vay hộ kinh doanh 26 Dịch vụ hỗ trợ xuất nhập khẩu thanh toán quốc tế8 Nguồn vốn CSHNguồn huy động từ dân cư Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.36811 Các sản phẩm tín dụng báo lẻ khác 27 Dicghj vụ kinh doanh ngoại hốiCác dịch vụ phi tín dụng cá nhân 28 Dịch vụ đại lý bảo hiểm12 Dịch vụ thu/ chi hộ trong nước 29 Dịch vụ chi trả lương13 Dịch vụ chi trả kiều hối 30 Dịch vụ thiết lập hạn mức tín dụng14 Kinh doanh ngoại hối 31 Dịch vụ bảo quản nguồn vồn ngân quỹ15 Dịch vụ cho thuê két sắt 32 Dịch vụ bảo lãnh16 Dịh vụ đại lý ảo hiểm 33 Thẻ tín dụng doanh nghiệp17 Dịch vụ thanh toán mới ( Tài liệu phòng KH - KD)1.3.2 Thị trường chính Hiện nay Ngân hàng nông nghiệp đã có chi nhánh ở khắp 11 huyện trong tỉnh, hệ thống các chi nhánh hoạt động rất hiệu quả. NHNo&PTNT Tĩnh khẳng định thị trường truyền thống vẫn là nông nghiệp nông thôn đồng thời chú trọng thị trưòng thành thị đặc biệt dành thị phần huy động vốn cho vay các khách hàngdoanh nghiệp vừa nhỏ, đảm bảo thế kinh doanh ổn định, hiệu quả bền vững.Tính đến hết ngày 31/12/2006 tổng dư nợ trên toàn địa bàn Tĩnh ước tính là 3.767 tỷ trong đó:+ NHNo&PTNT là: 1780 tỷ chiếm 47,4% thị phần+ NH Ngoai thương: 720 tỷ chiếm 19,1% thị phần+ NH Đầu tư phát triển: 380 tỷ chiếm 10% thị phần+ NH Chính sách xã hội: 567 tỷ chiếm 15% thị phần+ Ngân hàng Công thương: 260 tỷ chiếm 6,9%+ Quỹ tín dụng: 60 tỷ chiếm 1,6%.1.3.3 Khách hàng + DNNN+ DN ngoài Quốc doanh+ DN 100% vốn đầu tư nước ngoài+ Tổ chức kinh tế tập thể+ Hộ gia đình cá nhân+ Tổ nhóm, đoàn thể+ Cho vay các trung tâm viêc làm9 Nguồn vốn CSHNguồn huy động từ dân cư Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.3681.3.4 Về trang thiết bịHiện nay NHNo&PTNT Tĩnh đang từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc phục vụ kinh doanh. Cụ thể toàn bộ các hoạt động đã được hiện đại hóa, xử lý băng máy móc thiết bị, tốc độ nhanh. Từng bước hoàn thiện mạng nội bộ, mạng liên ngành. Việc trang bi ngày càng nhiều máy rút tiền tự động ATM phục vụ cho nhu cầu rút tiền 24/24h của khách hàng đã làm giảm lượng công việc của nhân viên đồng thời tạo điều kiện cho khách hàng chủ động trong việc rút tiền đã, đang đem lại hiệu quả rất lớn trong việc huy động vốn nhàn rỗi trong dân cư 1.3.5 Về lao động điều kiện làm việc.Với 550 lao động trong toàn tỉnh 55 lao động hoạt động trực tiếp tại Ngân hàng tỉnh với 54,5% là đại học, 40% trung cấp, 5,5% sơ cấp trình độ đội ngũ lao động tốt nghiệp đại hoc ngày càng tăng đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng của công việc.Tại ngân hàng tỉnh tất cả các lao động đều được trang bị máy tính, íât cả các phong đều được trang bị : Điện thoai, máy in, máy fax, điều hòa các điều kiện cần thiết khác cho công việc đáp ứng cho nhu cầu công việc.1.4 Mô hình kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn TĩnhMô hình kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn TĩnhSơ đồ 210 Nguồn vốn CSHNHNo&PTNTHà TĩnhNguồn huy động từ dân cư Nguồn từ các tổ chức tín dụngPhát hành các gi ấy tờ có giáĐầu tưCho vayDự trữNguồn từ kho bạc nhà nướcTừ các tổ nguồn chức kinh tế[...]... giữa các ngân hàng trên thị trường còn thấp, khách hàng phụ thuộc nhiều vào ngân hàng hơn, ngày nay khi mà hệ thống ngân hàng trong nền kinh tế phát triển mạnh, các ngân hàng cạnh tranh với nhau một cách gay gắt, khách hàng mà cụ thể là các doanh nghiệp có thể lựa chọn cho minh một ngân hàng phù hợp, các ngân hàng muốn thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp có quan hệ tín dụng với ngân hàng đặc... VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THƠN TĨNH1.1. Q trình thành lậpLà một ngân hàng được tách ra từ ngân hàng ngân hàng phát triển Nghệ Tĩnh NHNo&PTNT Tĩnh chính thức thành lập vào ngày 24/8/1991 theo quyết định số 115/NH – QĐ của Thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam lấy tên là Ngân hàng Phát triển Tĩnh. Cũng ngày 24/8/1991 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ra quyết định... VIẾT TẮTSTT KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT1 NHNo&PTNT Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn 2 DNVVN Doanh nghiệp vừa nhỏ 3 TG Tiền gửi4 TCKT Tổ chức kinh tế5 TCTD tổ chức tín dụng 6 DSCV Doanh số cho vay7 DSTN Doanh số thu nợ8 DNNN Doanh nghiệp vừa nhỏ 9 DNNQD Doanh nghiệp ngoài quốc doanh 10 HTX Hợp tác xã11 NH Ngân hàng 12 DN Doanh nghiệp 13 CSH Chủ sở hữu14 KKH Khơng kỳ hạn15 CKH... bàn là rất lớn, nhiều ngân hàng như ngân hàng Đầu tư Phát triển, Ngân hàng ngoại thương là những ngân hàng chú trọng vào thị trường doanh nghiệp vì thế kết quả thu được cho đến hiện nay đã cho thấy việc mở rộng lĩnh vực kinh doanh sang cho vay doanh nghiệp của ngân hàng là một quyết định đúng đắn.- Chất lượng tín dụng. Để đánh giá chất lượng tín dụng của NHNo&PTNT Tĩnh trong thời gian... trên địa bàn Tĩnh chỉ có 5 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi. Hiện nay ngân hàng nông nghiệp Phát triển Nông thôn tĩn chỉ cho vay đối với công ty ATI. Đến 31/12/2006 dư nợ của công ty này tại ngân hàng là 13,2 tỷ đồng, giảm 3,3 tỷ so với năm 2005. Ngân hàng đang tìm mọi biện pháp để khơng cho vay thêm. Tín dụng đối với hợp tác xã doanh nghiệp. Hiện tại Tĩnh có trên 50 hợp tác xã... Đảng nhà nước về phát triển nền kinh tế đa thành phần, các doanh nghiệp trong tồn quốc nói chung Tính nói riêng phát triển nhanh chóng; đặc biệt sự chuyển hố từ doanh nghiệp Nhà Nước sang nền hình thức doanh nghệp ngồi Quốc doanh chiếm ưu thế 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368PHẦN III.:GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP... cho nhu cầu công việc.1.4 Mơ hình kinh doanh của Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nơng thơn TĩnhMơ hình kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn TĩnhSơ đồ 210 Nguồn vốn CSHNHNo&PTNT Hà TĩnhNguồn huy động từ dân cư Nguồn từ các tổ chức tín dụng Phát hành các gi ấy tờ có giáĐầu tưCho vayDự trữNguồn từ kho bạc nhà nướcTừ các tổ nguồn chức kinh tế Website:... hiệu quả của hoạt động tín dụng của ngân hàng, doanh số thu nợ càng lớn chứng tỏ chất lượng tín dụng của ngân hàng càng tốt. Doanh số thu 27 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368hút giử khách hàng. nếu so với các ngân hàng khác trên địa bàn: Ngân hàng Ngoại thương mức lãi suất cho vay doanh nghiệp: ngắn hạn 0.9%, trung hạn là 0.95%, ngân hàng Công thương là 0.87%... có dư nợ số tiền là 4,9 tỷ đồng phần lớn là các doanh nghiệp nhà nước làm ăn kém hiệu quả. Vì vậy từ năm 2006 NHNo&PTNT Tĩnh không chú trọng đầu tư vào laọi hình này. Tín dụng doanh nghiệp ngồi quốc doanh: Số doanh nghiệp ngoài quốc doanh đến hết năm 2006 tại Tĩnh có quan hệ tín dụng với ngân hàng là 860 doanh nghiệp. Hiện tại có 197 doanh nghiệp dư nợ với số dư là 197 tỷ đồng tăng 20 tỷ... ngắn hạn được khách hàng thanh toán đầy đủ cịn nợ trung hạn có thể chưa đến kỳ hạn trả hoặc được gia hạn nên doanh số trả nợ cịn thấp. Hiện nay tín dụng cho doanh nghiệp theo loại hình doanh nghiệp thu được các kết quả như sau: Tín dụng doanh nghiệp nhà nước.Đến cuối năm 2006 tĩnh có 35 doanh nghiệp nhà nước, khơng có doanh nghiệp nhà nước trung ương, có 5 doanh nghiệp nhà nước có dư nợ số . hình kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà TĩnhMô hình kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà TĩnhSơ đồ. VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ TĨNH1.1. Quá trình thành lậpLà một ngân hàng được tách ra từ ngân hàng ngân hàng phát triển Nghệ Tĩnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện chính sách tín dụng đối vói doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Tĩnh.DOC, Hoàn thiện chính sách tín dụng đối vói doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Tĩnh.DOC, Hoàn thiện chính sách tín dụng đối vói doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Tĩnh.DOC, Quá trình thành lập, Cơ cấu tổ chức, Sản phẩm chính: Thị trường chính, Mơ hình kinh doanh của Ngân hàng Nơng nghiệp và Phát triển Nơng thơn Hà Tĩnh, Kết quả hoạt động của NHNo Hà Tĩnh trong nhưng năm gần đây, Phương thức cho vay. Mức cho vay, Lãi suất cho vay, lãi suất ưu đãi, lãi suất chuyển nợ quá hạn. chính sách marketing, Các mặt làm được., Nguyên nhân, Nghiên cứu và cải tiến hồ sơ, thủ tục và thời giam thực hiện hồ sơ, Nâng cao chất lượng cơng tác thẩm định của cán bộ tín dụng, Hồn thiện hệ thống thơng tin đầu vào, Hiện đại hoá hệ thống ngân hàng, Hồn thiện chính sách lãi cho vay, Phát triển chính sách Marketing doanh nghiệp, Kiến nghị đối với NHNoPTNT Việt Nam, Kiến nghị đối với NHNN Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay