Tài liệu Bài tập lớn điều khiển số doc

31 583 5
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/12/2013, 16:15

Bài tập lớn Điều khiển số 1 A/D Vi xử lí DIGITAL D/A Đối tượng ĐK Khối đo phản hồi CHƯƠNG 1. ĐỒ KHỐI HỆ THỐNG Công nghiệp hóa - Hiện đại hoá là mục tiêu số một của đất nước ta hiện nay trên con đường đi lên một cường quốc của khu vực và thế giới. Kỷ nguyên điện tử tin học đang phát triên mạnh mẽ trên toàn thế giới, ứng dụng những thành tựu đó trong lĩnh vực công nghiệp và đặc biệt là trong truyền động điện công nghiệp là hết sức quan trọng, cầ n thiết. Với khối lượng tình toán những bài toán công nghiệp là tương đối lớn, ngày nay đây là một công việc nặng nề phức tạp. Ngày nay với những bộ vi xử lý, vi điều khiển, tốc độ cao đã hoàn toàn thoả mãn những yêu cầu đặt ra với những đòi hỏi trên. Và tạo ra một bước đột phá mới trong lĩnh vực điều khiển tự động, đó chính là lĩnh vự c điều khiển số. Mô hình cơ bản của hệ thống điêù khiển số là : A/D : (Analog / Digital ) bộ biến đổi tương tự số D/A : (Digital / Analog) bộ biến đổi số tương tự Bài tập lớn Điều khiển số 2 Tín hiệu vào ra của đối tượng điều khiển là tín hiệu liên tục, còn tín hiệu vào ra máy tính là tín hiệu số. Trên cơ sở đồ khối hệ thống điều khiển số đó chúng ta sẽ xây dựng đồ khối của hệ thống điều khiển động cơ xoay chiều ba pha như sau: Đây là đồ khố i cơ bản mà bất kỳ một hệ thống điều khiển nào cũng không thể thiếu được. Nhưng đứng trước những đòi hỏi của hệ thống xoay chiều ba pha, yêu cầu chất lượng hệ thống mà các kỹ sư cần cân nhắc các phương án điều khiển, và tìm ra một phương án tối ưu, thoả mãn bài toán kinh tế, với những yêu cầu mà hệ thống đ òi hỏi. Nhưng trên tất cả người kỹ sư cần đặt tính kỹ thuật và kinh tế lên hàng đầu. Trong lĩnh vực truyền động điện mức chính xác của tốc độ động quyết định tất cả chất lượng hệ thống. Chính vì vậy, xây dựng các phương án điều khiển cho từng loại động cơ phù hợp với hệ thống chúng ta cầ n đặt lên hàng đầu. Trong hệ truyền động điện xoay chiều động cơ thường được sử dụng gồm hai loại chính là : động cơ đồng bộ và động cơ không đồng bộ, trong đó động cơ không đồng bộ được ứng dụng nhiều nhất, còn động cơ đồng bộ ít sử dụng,nó chỉ thường dùng trong một số ứng dụng đặc biệt. Trong động c ơ xoay chiều không đồng bộ còn chia ra làm hai loại : động cơ xoay chiều không đồng bộ roto dây quấn và động cơ xoay chiều không đồng bộ roto lồng sóc. Trước đây trong các hệ truyền động điện xoay chiều, người thiết kế thường PC Cổng ra Khuếch đại nguồn Đối tượng Cổng vào Tiền khuếch đ ại Cảm biến Bài tập lớn Điều khiển số 3 sử dụng động cơ xoay chiều roto dây quấn do những yêu cầu vượt trội của nó trong các yêu cầu về điều chỉnh tốc độ.Tuy nhiên ngày nay loại roto lồng sóc chiếm ưu thế tuyệt đối trên thị trường. Vì lý do đơn giản dễ chế tạo, không cần bảo dưỡng, kích thước nhỏ. Và sự phát triển vũ boã của kỹ thuật vi điện tử, với giá thành ngày càng hạ, đã cho phép thực hiện thành công các kỹ thuật điều khiển phức tạp đối với loại roto lồng sóc. Các phương án xây dựng đồ điêù khiển hệ thống : 1.1 Điều chỉnh điện áp đặt vào Stato động cơ : Xuất phát từ phương trình đặc tính cơ : M = sX s R R RU nm f ].) ' .[(¦ '.)'.(3 2 2 11 2 2 1 ++ ω Ta có : Với tần số và tốc độ động cơ không đổi thì mô men của động cơ không đổi thì mô men của roto r M tỷ lệ với bình phương điện áp stato. Nếu phương trình đặc tính cơ của phụ tải có dạng : c M = cdm M x cdm )( ω ω = x cdm M )( 0 ω ω điều này có nghĩa là động cơ có độ trượt định mức nhỏ, lúc đó tổn thất khi điều chỉnh sẽ là : . cdmr MP =Δ )1()( 0 0 0 ω ω ω ω ω − x Giá trị cực đại của tổn thất công suất là : dmocdmr PMP ≈=Δ ω . max Như vậy ta có : Bài tập lớn Điều khiển số 4 )1()( 00max ω ω ω ω −= Δ Δ x r r P P Việc điều chỉnh điện áp stato là không thể triệt để do mọi đặc tính điều chỉnh đều đi qua điểm không tải lý tưởng, tổn thất công suất trượt động cơ tăng lên nếu tốc độ quay của roto : s s PMP cocr − =−=Δ 1 .).( 0 ωω Truyền động không đồng bộ điều chỉnh điện áp stato chỉ thích hợp nhất với các loại tải có mô men là hàm tăng của tốc độ. 1.2.Điều chỉnh điện trở đặt vào roto động cơ : Xuất phát từ phương trình đặc tính cơ : sX s R R RU M nm f ].) ' .[( '.)'.(3 2 2 11 2 2 1 ++ = ω Từ phương trình trên ta thấy khi giữ giá trị điện áp, tần số của động cơ không đổi nếu thay đổi điện trở mạch roto (điện trở 2 'R )thì đặc tính cơ của động cơ cũng biến đổi theo. Phương pháp điều chỉnh điện trở mạch roto, thực hiện các quá trình điều chỉnh thông số mạch điện roto của động cơ, giá trị của điện trở tổng mạch roto gồm có proto RRR += Khi tăng giá trị của điện trở tổng R, hệ số trượt tới hạn ' th s tăng còn mô men tới hạn của động cơ vẫn giữ không đổi. Việc thay đổi giá trị tổng trở của roto được thực hiện theo phương pháp : Sử dụng biến trở điều chỉnh đơn giản bằng tay trong mạch roto : Cách này có ưu điểm việc điều chỉnh giá trị điện trở là hết sức đơn giản nhưng nó lại có những nhựơc điểm rất lớn : độ chính xác điều chỉnh thấp và gây ra tổn hao rất lớn. Cách này không được ứng dụng trong các hệ truyền động đòi hỏi độ chính xác cũng như yêu cầu kinh tế cao. Sử dụng mạch ch ỉnh lưu - mạch xung điện trở : Bài tập lớn Điều khiển số 5 Trong các này thay vì sử dụng biến trở điều chỉnh bằng tay như trên, người ta sử dụng một mạch chỉnh lưu với các xung điện áp có độ rộng tay đổi theo thòi gian trong từng chu kỳ (mạch băm xung) để thực hiện việc đóng mở điện trở p R trong mạch roto. Khi xung điện áp đóng (trong khoảng thời gian t 1 ), điện trở R p sẽ được nối vào mạch roto và tổng trở mạch roto sẽ là : proto RRR += Sau khoảng thời gian t 1 xung điện áp mở (trong khoảng thời gian t 2 ), điện trở p R được gắt ra khỏi mạch roto. Điện trở tổng lúc đó chính bằng điện trở của mạch roto roto R . Như vậy ta có một chu kỳ T=t 1 +t 2 giá trị tổng trở trung bình của roto sẽ là : 21 1 tt t RR rototr + += Từ biểu thức trên ta thấy khi thay đổi độ rộng xung (thay đổi t 1 ),điện trở của mạch roto sẽ thay đổi và tốc độ động cơ cũng biến đổi theo. Phương pháp điều chỉnh trên được gọi là “ phương pháp điều chỉnh xung điện trở ”.Nó có ưu điểm là điều chỉnh một cách chính xác, dễ dàng, tổn hao công suất ít khả năng tự động hoá cao.Tuy vậy nó có mặt hạn chế là đồ mạ ch chỉnh lưu dễ bị ảnh hưởng của hiễu bên ngoài. 1.3.Phương pháp điều chỉnh công suất trượt bằng hệ nối tầng điện dưới đồng bộ : Khi điều chỉnh tốc độ bằng hệ nối tầng thì vừa điều chỉnh bằng được công suất trượt vừa điều chỉnh đựơc tốc độ động cơ.Nội dung chính của phương pháp điều chỉnh này dựa trên nguyên lý điều chỉnh công suất trượt của động cơ. Nguyên lý này thường áp dụng cho các truyền động công suất lớn vì khi đ ó việc tiết kiện năng có ý nghĩa rất lớn Phạm vi điều chỉnh tốc độ động cơ không lớn và mô men động cơ giảm khi tốc độ thấp Do có sử dụng nghịch lưu phụ thuộc nên trong tính toán,thiết kế cần để ý tới giới hạn hai đầu của góc điều khiển nghịch lưu min β và max β . Ngoài ra, đối với các hệ thống công suất lớn vấn đề khởi động của động cơ rất quan trọng.Trong thực tế thường sử dụng điện trở phụ bằng chất lỏng để khởi động động cơ đến vùng tốc độ làm việc sau đó chuyển sang chế độ điều chỉnh công suất trượt.Vì vậy nên áp dụng hệ th ống này cho các truyền động có số lần khởi động, dừng may và đảo chiều ít. 1.4. Phương pháp điều chỉnh tần số động cơ : Bài tập lớn Điều khiển số 6 Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật, các hệ thống điều chỉnh tốc độ động cơ xoay chiều có yêu cầu cao về giải điều chỉnh và tính chất động học chỉ có thẻ thực hiện được với các bộ biến tần. Các hệ này sử dụng động cơ không đồng bộ chủ yếu là roto lồng sóc.Nhược đ iểm là hệ thống điều khiển phức tạp. Tuỳ theo yêu cầu kỹ thuật kinh tế mà ta có thể xác định được cấu trúc cơ bản của hệ điều khiển biến tần - động cơ, theo đó có thể chia ra thành các bộ biến đổi sau *Biến tần trực tiếp : Là biến tần có tần số đầu ra luôn nhỏ hơn tần số lướ i f 1 : f=(0 ÷ 5) f 1 . Loại này thường dùng cho truyền động có công suất lớn. Biến tần gián tiếp nguồn áp : Thường dùng cho truyền động nhiều động cơ.Đối với biến tần nguồn áp yêu cầu chất lượng điện áp cao thường dùng trong các biến tần có điều chế độ rộng xung. Biến tần có nghịch lưu độc lập nguồn dòng : Thích hợp cho truyền động đảo chiều,công su ất động cơ truyền động lớn. Đối với động cơ roto lồng sóc, để thực hiện điều chỉnh tốc độ thường dùng phương pháp biến đổi tần số kết hợp với việc biến đổi điện áp ( sử dụng các bộ biến tần ). Chính vì vậy việc lựa chọn phương án thiết kế hệ điều chỉ nh cho động cơ cần phải nghiên cứu, phân tích tính toán ở đây chính là phương pháp điều chỉnh hệ biến tần - động cơ roto lồng sóc. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật đã thúc đẩy toàn bộ nền công nghiệp phát triển à biến đổi sâu sắc.Những mặt hạn chế trước đây đã được giải quyết và hoàn thiện một cách toàn diện.Ngày nay khi nói t ới xây dựng một hệ thống kỹ thuật, bên cạnh các vấn đề về kinh tế, kỹ thuật thì vấn đề tối ưu hoá quá trình công nghệ đóng một vai trò hêt sức quan trọng. Trong nhiều năm phát triển của khoa học kỹ thuật nói chung và nghành truyền động nói riêng, những thành tựu đạt được là rất lớn.Sự kết hợp ngày một hoàn hảo, sâu sắc giữa điện và điệ n tử đã tạo nên những đột phá mới vè công nghệ truyền động hiện đại.Bên cạnh sự phát triển mạnh mẽ các hệ truyền động một chiều, sự xuất hiện các bộ biến tần đã khiến cho các hệ truyền động xoay chiều phát triển ngày một mạnh và chiếm ưu thế hầu hết các hệ truyền động hiện đại. Bài tập lớn Điều khiển số 7 Hiện nay trong các hệ truyền động xoay chiều, việc ứng dụng các thiết bị biến tần kết hợp với động cơ roto lồng sóc đã tạo nên bước đột phá cho cả hai yếu tố kỹ thuật và kinh tế.Hầu hết các hệ thống truyền động xoay chiều hiện nay đều sử dụng động cơ roto lồng sóc đi liền với các bộ biến tần b ởi các ưu thế vượt trội của nó so với các hệ khác. Đối với yêu cầu xây dựng bộ biến tần cho các hệ điều khiển truyền động điện, trên thực tế có rất nhiều gải pháp khác nhau.Nhưng nhìn chung ta có thể xếp các bộ biên tần vào hai nhóm chính :nhóm các bộ biến tần điều khỉên bằng tín hiệu tương tự (Analog Control) và nhóm các bộ biến tần điều khi ển bằng tín hiệu số (Digital Control). Đối với nhóm thứ nhất bộ biến tần được xây dựng dựa trên nền tảng kỹ thuật vững chắc sẵn có của công nghệ điện, điện tử - điện tử công suất và các phương pháp điều khiển tương tự. Nhóm này được phát triển và ứng dụng hầu hết các hệ truyền động trước đ ây và một số ít hiện nay.Còn nhóm thứ hai đây là hướng phát triển mới nhằm khai thác các thế mạnh của công nghệ vi điện tử, và đặt nền tảng cho hướng phát triển mới. Ngày nay việc xây dựng và phát triển công nghệ thông tin vào quá trình sản xuất là một xu thế tất yếu. Nó chính là nền tảng công nghệ tương lai của toàn bộ nền công nghiệp nói chung cũng như các nghành công nghệ cao nói riêng.Sự xuất hiện ngày một nhi ều các thiết bị điều khiển công nghiệp tích hợp máy tính đã chứng minh điều đó. Hiện nay, hầu hết các nhà sản xuất hệ thống điều khiển công nghiệp trên thế giới đều tập chung đi sâu vào xu hướng phát triển và xây dựng hệ thống, dựa trên nền tảng máy tính. Và theo đó là sự phát triển của các công nghệ vi xử lý mà hạt nhân của nó chình là các μ P. Từ những phân tích trên, căn cứ vào thực tế của sự phát triển công nghệ nói chung cũng như nghành truyền động nói riêng, trong đồ án này chúng em lựa chọn phương án xây dựng bộ biến tần cho hệ truyền động điện xoay chiều ba pha.Việc điều khiển tốc độ và mô men động cơ đòi hỏi phải được thiếtkế chính xác dáp ứng được công nghệ cao và đi liền v ới nó là chi phí sẽ tăng. Việc sử dụng động cơ xoay chiều trong các lĩnh vực như : Truyền động xe kéo, điều khiển công suất, các hệ thống thông gió - điều nhiệt ngày một phổ biến. Sự gia tăng không ngừng những ứng dụng của động cơ xduay chiều trong thực tế phần lờn bắt nguồn từ chính những đặc điểm nổi b ật của nó :thiết Bài tập lớn Điều khiển số 8 kế tin cậy, khả năng sinh mô men lớn, dải tốc độ hoạt động rất rộng.Mặc dù việc thiết kế hệ điều khiển cho các động cơ xoay chiều là hết sức phức tạp và chi phí cao hơn so với động cơ một chiều, nhưng nhờ sự phát triển mạnh của công nghệ điều khiển số và kỹ thuật mạch điệ n tử tích hợp, đã làm giảm đáng kể mức độ phức tạp cũng như chi phí của quá trình thết kế, xây dựng phần cứng các hệ điều khiển. Chính vì vậy mà động cơ điện xoay chiều ngày càng đựoc ứng dụng nhiều hơn trong các hệ thống điều khiển tốc độ. Tuy vậy bên cạnh những cải tiến trên, tính phức tạp của h ệ thống vẫn còn là một cản trở lớn cho các hệ điều khiển tốc độ sử dụng động cơ xoay chiều.Do trong hệ thống này có quá nhiều chức năng phải thực hiện : Hệ thống phải biến đổi tín hiệu một chiều từ nguồn thành tín hiệu xoay chiều, phải thực hiện điều khiển đồng thời cả hai tham số : điện áp – tần số của các tín hiệu xoay chiều đó. Mặc dù công nghệ điều khiển đã chuyển phần lớn các chức năng dó cho phần mềm thực hiện nhưng các thiêt bị phần cứng điện tử vẫn giữ vai trò chủ đạo và chúng giải quyết được tất cả những giới hạn mà phần mềm không giải quyết được. Trong thực tế đối với động cơ điện xoay chiều có hai phương pháp điều khiển tốc độ cơ bản : phương pháp điều khiển vectơ và phương pháp điều khiển vectơ không gian. Phương pháp điều khiển véc tơ không gian được sử dụng xây dựng các thuật toán trong các bộ biến tần. CHƯƠNG 2.THIẾT KẾ PHẦN CỨNG CHO HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TRUYỀN ĐỘNG ĐỘNG CƠ XOAY CHIỀU BA PHA *1. đồ ghép phối vào ra: đồ nguyên lý : Bài tập lớn Điều khiển số 9 Vi xử lý Đệm dữ liệu Giải mã địa chỉ Bộ đếm xung & mã hoá Chốt dữ liệu D/A Biến tần Biến tần Máy tính Biến tần Động cơ Mã hoá Bài tập lớn Điều khiển số 10 đồ mạch card điều khiển máy tính(see the figure). Nguyên lý làm việc card ghép nối máy tính điều khiển : Bộ vi xử lý có nhiệm vụ tính toán các thông số theo các thuật toán của các kỹ sư thiết kế đã lập trình. Đầu tiên ta đặt chế độ định trước cho động cơ làm việc bằng cách đặt tốc độ quay của roto.Bộ vi xử lý sẽ tính toán với tốc độ ta đặt trứơc, vi xử lý thông qua b ọ biến đổi D/A mà đưa ra một điện áp nào đó vào bộ biến tần. Và bộ biến tần sẽ khởi động quay roto động cơ.Khi động cơ bắt đầu làm việc bộ đo tốc độ quay của động cơ cũng làm việc và nghi nhận tốc độ quay của động cơ và phản hồi về bộ vi xử lý trung tâm.Để đo tốc độ quay ta có thể s ử dụng một trong ba khả năng : máy phát tốc, maý phat xung, máy đo góc tuyệt đối.Trong đó, máy phát tốc đã dần đi vào dĩ vãng, do dộ chính xác thấp, lại đòi hỏi phần biến đổi ADC có độ chính xác cao để số hoá tín hiệu đo. Vì vậy ở trong phần thiết kế hệ thống này chúng ta sử dụng máy phát xung ENCORDER. Máy phát xung ENCORRDER hoạt động trên nguyên tắc từ huặc quang học đều cấp ra hai chuỗi tín hiệu digital lệ ch pha nhau một góc ο 90 ,lặp lại (tương ứng với số vạch khắc của máy) sau mỗi vòng quay. Số vạch khắc của máy thường nằm trong khoảng 512 . 8192/1 vòng. Thông thường các máy phát còn kèm theo khả năng xử lý xườn của các tín hiệu và trên cơ sở đó cho phép tăng số lượng vạch /1vòng lên 4 lần.Các chuỗi xung được đưa tới các cửa vào của khâu đếm tiến, thông qua lượng đếm được trong một chu kỳ nhất định ( ví dụ chu k ỳ điều chỉnh tốc độ quay n T ) ta sẽ tính được tốc độ quay M n của động cơ. Tất cả những điều mô tả ở trên đều thuộc về kiến thức cơ sở. Nếu tận dụng được khả năng nhân 4, ta có công thức sau : nICE Inc M Tn n n 4 .60 = ⎥ ⎦ ⎤ ⎢ ⎣ ⎡ min vßng Trong đó : n T : chu kỳ điều chỉnh tốc độ quay, ở đây đồng thời là chu kỳ đếm xung (đo bằng giây) ICE n : lượng vạch / 1vòng của máy phát (ICE: ỉncemental encorder) Inc n : lượng vạch đếm được trong thời gian n T [...].. .Bài tập lớn Điều khiển số 11 Khi đó thông qua công thức trên bộ vi xử lý sẽ tính được tốc độ quay của động cơ xoay chiều ba pha.Tiếp đó bộ xử lý trung tâm sẽ so sánh với tốc độ đặt trước, tính toán sai lệch Sau đó đưa dữ liệu điều khiển biến tần thông qua bộ ADC gián tiếp điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều ba pha Cứ như vậy số liệu máy tính sẽ cập nhật theo từng chu kỳ của vòng lặp điều khiển. .. với độ rộng là 120ο Bài tập lớn Điều khiển số 17 Các khoá S là các khoá bán dẫn ở truyền động công suất nhỏ thường dùng tranzitor Việc khoá (ngắt) các van được thực hiện bằng mạch đặc biệt như là dùng tụ điện hiện nay là dùng các xung điều khiển được điều khiển bằng vi điều khiển Giá trị điện áp động cơ được điều chỉnh huặc bởi biên độ điện áp một chiều – bằng chỉnh lưu điều khiển huặc bằng bộ băm... THỐNG ĐIỀU KHIỂN SỐ 18 Bài tập lớn Điều khiển số 1: đồ mô hình toán học : U (t ) Biến tần Động cơ Y(t ) (-) ENCORDER đồ mô phỏng : U (t ) (-) 65 0.002 p = 1 z −1 ⎧ ξ ⎨ z ⎩ w = z −1 1+ ξ z 6 0.1 p + 1 w bt w dc ⎫ ⎬ p ⎭ ⎧ w bt w dc ⎫ ⎨ ⎬ p ⎩ ⎭ ⎫ z −1 ⎧ 65 6 ξ ⎨ ⎬ z ⎩ p ( 0 002 p + 1)( 0 1 p + 1) ⎭ w = ⎫ z −1 ⎧ 65 6 1+ ξ ⎨ ⎬ z ⎩ p ( 0 002 p + 1)( 0 1 p + 1) ⎭ Y(t ) Bài tập lớn Điều khiển số. .. -1.06 K Scope 30 Bài tập lớn Điều khiển số CHƯƠNG 5: PHẦN MỀM GIAO DIỆN HOẠT ĐỘNG TRÊN HỆ THỐNG Phần này rất đơn giản vì chỉ là một chương trình Turbo C IN/OUT ra các cổng Do đó em xin không trình bày ở đây Tất nhiên trong bài tập lớn này, em không tránh khỏi những thiếu sót Kính mong thầy nhận xét giúp em Em xin chân thành cảm ơn thầy Hà nội 10/05/2002 Quách Kỳ Lân Bài tập lớn Điều khiển số 31 ... tính bằng biểu thức : I= Uref 2.R còn qua các điện trở tiếp theo sẽ bằng: I = U ref 2 R 0 , 5 ; etc Bài tập lớn Điều khiển số đồ tương đương là : Cách đấu điện trở R-2R ở bộ biến đổi D/A 13 14 Bài tập lớn Điều khiển số U ref : điện thế chuẩn của OP R: điện trở Một bộ chuyển đổi qua lại sẽ xác định liệu dòng điện sẽ đi xuống mass hay là đi qua điểm lấy tổng của mạch Mức high đặt ở chuyển mạch sao... + 20 lg A BU c: Phương pháp bù hồi tiếp U (t ) Y(t ) W1 W2 26 Bài tập lớn Điều khiển số (-) (-) Wbu Khi ta mong muốn làm giảm ảnh hưởng của các khâu có hệ số khuyếch đại lớn Hệ số ban đầu : W1 ,W2 hồi tiếp đơn vị Hệ số mong muốn : vì W2 có k 2 lớn cần khâu bù Wbu W kin = W 1 W 2 W1 = 1 1 + W 2 W bu + W 1 W 2 + W bu + W 1 W2 Vì W2 có k 2 lớn ⇒ W kin 1 → 0 W 2 W bu (1 + ) = 1 W1 ⇒ W bu 1 +1= W1 W kin... đường dẫn dữ liệu không bị ảnh hưởng quá mạnh.Vi mạch 74HC245 chứa 8 bộ đệm với các lối ra ba trạng thái ( tristate ) để trao đổi thông tin giữa các đường dẫn bus dữ liệu theo hai hướng vào máy tính và ra ngoại vi Hướng trao đổi dữ liệu được xác định từ mức logic ở lối vào DIR, DIR=0 chuyển dữ liệu từ ngoại vi về máy tính DIR =1 chuyển dữ liệu từ máy tính ra ngoại vi 12 Bài tập lớn Điều khiển số Việc chuyển... đổi, kết nối dữ liệu với bên ngoài ta dùng cổng truyền thông RS232.Ta không dùng hết tất cả các chân được chế tạo, mà chỉ dùng 3 chân : - chân 2 truyền dữ liệu từ ADC 0808 tới bộ biến tần điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều ba pha - chân 3 nhận dữ liệu từ ENCORDER - chân 7 lấy mass từ thiết bị bên ngoài *Mạch khuyếch đại công suất dùng cho biến tần nguồn áp : Bài tập lớn Điều khiển số 16 đồ nguyên... toán điều khiển và hệ thống điều khiển mói có nghĩa Chính vì vậy mà ta cần đến bộ đếm 8253 để đếm số xung mà ENCORDER chuyển về trong một thời gian mở cổng được xác định chính xác Thời gian mở cổng có thể được thực hiện theo chế độ 1.ở đây tín hiệu lối ra giữ nguyên ở mức low đối với n chu kỳ giữ nhịp (n = giá trị bắt đầu ).Khi ta dẫn tín hiệu này đến lối vào GATE của một bộ đếm 15 Bài tập lớn Điều khiển. .. 0.00021 0.1s+1 bien tan dong co Scope 24 Bài tập lớn Điều khiển số 2:Phân tích các mạch bù : Chất lượng hệ thống điều khiển được đánh giá qua chỉ tiêu chất lượng của quá trình quá độ và xác lập Khi tác động đầu vào U (t ) thì hệ thống sẽ thiết lập một trạng thái xác lập hạn định mới.ở trạng thái xác lập mới này hệ thống có sai số xác lập nào đó tuỳ thuộc vào tham số và cấu trúc của hệ Có nhiều biện pháp . I ref = ; etc . Bài tập lớn Điều khiển số 13 Sơ đồ tương đương là : Cách đấu điện trở R-2R ở bộ biến đổi D/A Bài tập lớn Điều khiển số 14 ref U : điện. biến đổi tương tự số D/A : (Digital / Analog) bộ biến đổi số tương tự Bài tập lớn Điều khiển số 2 Tín hiệu vào ra của đối tượng điều khiển là tín hiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Bài tập lớn điều khiển số doc, Tài liệu Bài tập lớn điều khiển số doc, Tài liệu Bài tập lớn điều khiển số doc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay