Một số giải pháp hoàn thiện kê toán tập hợp CPSX và tính GTSP tại công ty cổ phẩn xây dựng Fadin Việt Nam

62 420 2
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/11/2012, 15:53

Một số giải pháp hoàn thiện kê toán tập hợp CPSX và tính GTSP tại công ty cổ phẩn xây dựng Fadin Việt Nam Luận văn tốt nghiệp Khoa Kế toánlời nói đầuTrong thời kỳ đổi mới, các doanh nghiệp Việt Nam đã đang bớc phát triển mạnh mẽ cả về hình thức hoạt động sản xuất kinh doanh.Cho đến nay cùng với chính sách mở cửa, các doanh nghiệp tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) đã góp phần quan trọng trong việc thiết lập nên kinh tế thị trờng đẩy mạnh nền kinh tế thị trờng trên đà ổn định phát triển. Thực hiện hạch toán trong chế mới để bù đắp những chi phí bỏ ra lãi. Để thực hiện đợc những yêu cầu đó, các đơn vị phải quan tâm tới tất cả các khâu trong quá trình sản xuất từ khi bỏ vốn ra tới khi thu vốn về đảm bảo thu nhập cho đơn vị thực hiện đầy đủ nghĩa vụ SXKD phải thực hiện tổng hoà nhiều biện pháp, trong đó biện pháp quan trọng hàng đầu không thể thiếu đợc là thực hiện quản lý kinh tế trong mọi hoạt động SXKD của doanh nghiệp. Hạch toán kế toánmột trong những công cụ hiệu quả nhất để phản ánh khách quan giám đốc hiệu quả quá trình hoạt động SXKD của doanh nghiệp.Trong quá trình thực tập tại công ty cổ phần xây dựng Fadin, em đã đ-ợc tiếp xúc với nhiều phần hành kế toán hiểu đợc tầm quan trọng của vấn đề này em lựa chọn đề tài: Một số giải pháp hoàn thiện toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phẩn xây dựng Fadin Việt Nam để trình bày trong bài luận văn này. Luận văn gồm 3 chơng:Ch ơng I : Lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất.Ch ơng II : Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng Fadin.Trần Thị Thanh Nga - Lớp: 925 MSV:04D14316NLuận văn tốt nghiệp Khoa Kế toánCh ơng III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây .htm' target='_blank' alt='hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần lilama 693' title='hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần lilama 693'>hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng Fadin Việt Nam.Em xin cảm ơn thầy giáo Hà Đức Trụ cùng với các cán bộ phòng tài chính- Kế toán đã tận tình giúp đỡ em trong qua trình làm luận văn. Em mong nhận đợc sự đóng góp ý kiến chỉ bảo của các thầy giáo để em thể nâng cao sự hiểu biết hoàn thiện bài luận văn của mình hơn.Em xin chân thành cảm ơn!Trần Thị Thanh Nga - Lớp: 925 MSV:04D14316NLuận văn tốt nghiệp Khoa Kế toánChơng ILý LUậN CHUNG Về Kế TOáN TậP HợP CHI PHí SảN XUấT TíNH GIá THàNH SảN PHẩM TRONG CáC DOANH NGHIệP SảN XUấTI. Chi phí sản xuất phân loại chi phí sản xuất.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất. Quá trình sản xuất kinh doanh của bất kỳ loại hình doanh nghiệp nào, dù lớn hay nhỏ, dù sản xuất kinh doanh trên lĩnh vực nào đi chăng nữa thì điều cần thiết phải sự kết hợp của 3 yếu tố bản đó là: đối tợng lao động, t liệu lao động sức lao động. Các yếu tố về t liệu lao động, đối tợng lao động (đợc biểu hiện cụ thể là hao phí về lao động vật hoá) dới sự tác động mục đích của sức lao động (biểu hiện là hao phí của lao động sống) qua quá trình biến đổi sẽ tạo nên các sản phẩm lao vụ, dịch vụ Để đo lợng hao phí mà doanh nghiệp bỏ ra trong từng thời kỳ hoạt động là bao nhiêu để tổng hợp xác định kết quả đầu ra phục vụ cho nhu cầu quản lý, thì mọi hao phí cuối cùng đều đợc biểu hiện bằng thớc đo tiền tệ gọi là chi phí sản xuất kinh doanh. Nh vậy chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về lao động sống, lao động vật hoá các chi phí khác mà doanh nghiệp đã chi ra để tiến hành sản xuất trong một thời kỳ nhất định.1.2. Phân loại chi phí sản xuất.Chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp bao gồm nhiều loại nội dung, tính chất công dụng kinh tế khác nhau, yêu cầu quản lý đối với từng loại chi phí cũng khác nhau. Do đó, muốn tập hợp quản lý tốt chi phí tất yếu phải phân loại chi phí. Việc phân loại chi phí sản xuất một cách khoa học hợp ý nghĩa rất quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà quản trị kiểm tra phân tích chi phí, thúc đẩy việc quản lý chặt chẽ chi phí để hớng tới Trần Thị Thanh Nga - Lớp: 925 MSV:04D14316NLuận văn tốt nghiệp Khoa Kế toántiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Theo một số tiêu thức phân loại chính nh sau:1.2.1 Phân loại chi phí sản xuất theo tính chất kinh tế.+ Chi phí nguyên vật liệu: bao gồm toàn bộ chi phí về các loại nguyên vật liệu chính, phụ, phụ tùng thay thế, vật liệu thiết bị xây dựng bản mà doanh nghiệp đã sử dụng.+ Chi phí nhân công: bao gồm tiền công phải trả cho công nhân viên nhân viên hoạt động sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp ( lơng chính, lơng phụ, phụ cấp, BHXH, BHYT, CPCĐ ).+ Chi phí dịch vụ mua ngoài: là số tiền phải trả cho các dịch vụ mua ngoài phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.+ Chi phí khấu hao TSCĐ: là toàn bộ số tiền phải tính khấu hao trong kỳ đối với tất cả các TSCĐ trong doanh nghiệp.+ Chi phí dịch vụ mua ngoài: gồm các loại chi trả về các loại dịch vụ mua ngoài, thuê ngoài phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp nh tiền điện, điện thoại, tiền nớc+ Chi phí khác bằng tiền: là các chi phí phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh ngoài các yếu tố chi phí kể trên.1.2.2 Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích công dụng của chi phí.+ Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: bao gồm tất cả những chi phí về nguyên vật liệu bỏ ra để tạo nên công trình.+ Chi phí nhân công trực tiếp: là chi phí tiền công, tiền trích BHXH, BHYT, CPCĐ của công nhân trực tiếp sản xuất.+ Chi phí sử dụng máy thi công: là chi phí sử dụng máy để hoàn thành sản phẩm xây lắp bao gồm: chi phí khấu hao máy thi công, chi phí sửa chữa th-ờng xuyên của máy thi công, tiền lơng của công nhân điều khiển máy chi phí khác phục vụ cho việc sử dụng máy thi công.+ Chi phí sản xuất chung: là những chi phí trực tiếp khác nhau, chi phí cho bộ máy quản lý đội (lơng, phụ cấp, các khoản trích BHXH, BHYT, CPCĐ).Trần Thị Thanh Nga - Lớp: 925 MSV:04D14316NLuận văn tốt nghiệp Khoa Kế toán1.2.3 Phân loại chi phí sản xuất theo phơng pháp tập hợp chi phí sản xuất mối quan hệ với đối tợng chịu chi phí.+ Chi phí trực tiếp: là những CFSX quan hệ trực tiếp với việc sản xuất ra một loại sản phẩm, một công việc nhất định, căn cứ vào số liệu chứng từ kế toán để ghi trực tiếp cho từng đối tợng chịu chi phí.+ Chi phí gián tiếp: là những CFSX liên quan đến việc sản xuất nhiều loại sản phẩm, nhiều công việc.II. KHái niệm nội dung tính giá thành sản phẩm.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm Giá thành sản phẩm xây lắp là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các khoản hao phí về lao động sống lao động vật hoá phát sinh trong quá trình sản xuất liên quan đến khối lợng xây lắp đã hoàn thành.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp.Để đáp ứng các yêu cầu của quản lý, hạch toán kế hoạch hoá giá thành cũng nh yêu cầu xây dựng giá thành sản phẩm, giá thành sản phẩm xây lắp đ-ợc phân loại nh sau:2.2.1 Căn cứ vào thời điểm tính nguồn số liệu để tính giá thànhTheo phơng pháp này, chỉ tiêu giá thành đợc chia làm 3 loại:- Giá thành dự toán: là tổng số các chi phí dự toán để hoàn thành một khối lợng xây lắp. Giá thành dự toán đợc xác định trên sở các định mức theo thiết kế đợc duyệt khung giá quy định đơn giá xây dựng bản áp dụng vào từng vùng lãnh thổ, từng địa phơng do cấp thẩm quyền ban hành. Giá thành dự toán = Giá trị dự toán Lãi định mứcTrong đó, giá trị dự toán là chỉ tiêu dùng làm căn cứ cho các doanh nghiệp xây lắp xây dựng kế hoạch sản xuất của đơn vị, đồng thời làm căn cứ cho các quan quản lý nhà nớc giám sát hoạt động xây lắp. Lãi định mức là chỉ tiêu Nhà nớc quy định ngành xây dựng bản phải tạo ra để tích luỹ cho xã hội.Trần Thị Thanh Nga - Lớp: 925 MSV:04D14316NLuận văn tốt nghiệp Khoa Kế toán- Giá thành kế hoạch: Là chỉ tiêu đợc xác định trên sở giá thành dự toán gắn liền với điều kiện cụ thể của doanh nghiệp.Giá thành kế hoạch = Giá thành dự toán Mức hạ giá thành dự toánGiá thành kế hoạch của sản phẩm xây lắp là mục tiêu phấn đấu của doanh nghiệp, là căn cứ để so sánh, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch giá thành kế hoạch hạ thấp giá thành của doanh nghiệp.- Giá thành thực tế: Là chỉ tiêu giá thành đợc xác định theo số liệu hao phí thực tế liên quan đến khối lợng xây lắp hoàn thành bao gồm chi phí định mức, vợt định mức các chi phí khác. Giá thành thực tế là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, phản ánh kết quả phấn đấu của doanh nghiệp trong việc tổ chức sử dụng các giải pháp kinh tế- tổ chức- kĩ thuật để thực hiện quá trình sản xuất sản phẩm, là sở để xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.2.2.2 Theo phạm vi phát sinh chi phíTheo phạm vi phát sinh chi phí, giá thành sản phẩm đợc chia làm 2 loại:- Giá thành công tác xây lắp thực tế: phản ánh giá thành của một khối l-ợng công tác xây lắp đã hoàn thành đến điểm dừng kỹ thuật hợp lý.- Giá thành công trình, hạng mục công trình hoàn thành: là toàn bộ chi phí chi ra để tiến hành thi công công trình, hạng mục công trình từ khi khởi công đến khi hoàn thành bàn giao cho bên chủ đầu t.2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Giá thành chi phí là hai chỉ tiêu liên quan chặt chẽ với nhau trong quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm .Giá thành chi phí đều bao gồm các chi phí về lao động sống lao động vật hoá mà doanh nghiệp bỏ ra trong quá trình chế tạo sản phẩm.Tuy nhiên do bộ phận chi phí sản xuất giữa các kỳ không đều nhau nên giá thành chi phí khác nhau về lợng.Điều đó đợc biểu hiện qua đồ sau:Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ CFSX phát sinh trong kỳA B C DTrần Thị Thanh Nga - Lớp: 925 MSV:04D14316NLuận văn tốt nghiệp Khoa Kế toánTổng giá thành sản phẩm dịch vụ hoàn thành CPSX dở dang cuối kỳ Qua đồ ta thấy AC= AB+BD-CD Hay: Tổng giá thành CPSXDD CPSX phát sinh CPSXDD sản phẩm = đầu kỳ + trong kỳ _ cuối kỳ Khi giá trị sản phẩm dở dang (CPSXDD) đầu kỳ hoặc cuối kỳ bằng nhau hoặc các ngành sản xuất không giá trị sản phẩm dở dang thì giá thành sản phẩm trùng với chi phí sản xuất.III) đối tợng phơng pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm1. Đối tợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất. Là công việc đầu tiien quan trọng của tổ chức hạch toán quá trình sản xuất. Vì vậy, nhằm mục đích kiểm tra, phân tích tính giá thành sản phẩm nên giới hạn tập hợp thể là nơi phát sinh chi phí hoặc đối tợng chi phí. Đối tợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất là phạm vi mà những chi phí sản xuất cần đợc tập hợp trong kỳ đó nhằm đáp ứng nhu cầu kiểm tra, giám sát, tổng hợp chi phí tính giá thành.Trong các doanh nghiệp, đối tợng kế toán tập hợp chi phí là:- Từng phân xởng, bộ phận sản xuất hay toàn doanh nghiệp- Từng giai đoại quy trình công nghệ- Từng sản phẩm, bộ phận, chi tiết sản phẩm- Từng nhóm sản phẩm- Từng đơn dặt hàng- Từng công trình, hạng mục công trình2. Đối tợng tính giá thành sản phẩmDo sự khác nhau bản về giới hạn tập hợp chi phí trong hạch toán chi phí sản xuất sản phẩm hoàn thành cần phải tính giá thành một đơn vị, việc hạch toán quá trình sản xuất thể phân thành hai giai đoạn là giai đoạn xác định đối tợng tập hợp chi phí sản xuất giai đoạn xác định đối tợng tính giá thành sản phẩm.Trần Thị Thanh Nga - Lớp: 925 MSV:04D14316NLuận văn tốt nghiệp Khoa Kế toánXác định đối tợng tính giá thành sản phẩm là xác định đối tợng mà hao phí vật chất của doanh nghiệp bỏ ra để sản xuất đã đợc kết tinh trong đó nhằm định lợng hao phí cần đợc bù đắp cũng nh tính toán đợc kết quả kinh doanh.Trong doanh nghiệp xây lắp, do sản phẩm mang tính đơn chiếc, mỗi sản phẩm đều một dự toán thiết kế riêng nên đối tợng tính giá thành đợc xác định là các công trình, hạng mục công trình, các giai đoạn công việc, các khối lợng xây lắp tính dự toán riêng đã hoàn thành.Việc xác định đối tợng tính giá thành là công việc cần thiết đầu tiên trong toàn bộ công việc tính giá thành sản phẩm của kế toán. Xác định đối tợng tính giá thành đúng, phù hợp với điều kiện, đặc điểm của doanh nghiệp xây lắp, giúp cho kế toán tổ chức mở sổ kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý nội bộ của doanh nghiệp xây lắp.3. Phơng pháp kế toán tập hợp phân bổ chi phí sản xuấtKế toán tập hợp phân bổ chi phí sản xuất theo phơng pháp KKTX3.1 Kế toán tập hợp phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếpChi phí nguyên vật liệu trực tiếp là những chi phí về nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời, vật liệu luân chuyển tham gia cấu thành nên thực thể sản phẩm xây lắp (không kể vật liệu phục vụ cho máy móc thi công, phơng tiện thi công những vật liệu tính trong chi phí sản xuất chung). Giá trị vật liệu đợc hạch toán vào khoản mục này ngoài giá trị thực tế còn cả chi phí thu mua, vận chuyển từ nơi mua về nơi nhập kho hoặc xuất thẳng đến chân công trình.Nguyên vật liệu sử dụng cho xây dựng hạng mục công trình nào phải đợc tính trực tiếp cho hạng mục công trình đó trên sở chứng từ gốc theo số l-ợng thực tế đã sử dụng theo giá xuất kho thực tế. Trờng hợp nguyên vật liệu xuất dùng liên quan đến nhiều công trình, không thể tổ chức hạch toán riêng đợc thì kế toán phải phân bổ chi phí cho các công trình theo tiêu thức thích hợp nh theo định mức tiêu hao, theo khối lợng thực hiện .Trần Thị Thanh Nga - Lớp: 925 MSV:04D14316NLuận văn tốt nghiệp Khoa Kế toánĐể phản ánh chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, kế toán sử dụng tài khoản 621- chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. Tài khoản này đợc mở chi tiết theo từng công trình xây dựng, lắp đặt (công trình, hạng mục công trình, các giai đoạn công việc, khối lợng công việc, khối lợng xây lắp dự toán riêng). Kết cấu tài khoản này nh sau:Bên Nợ: Giá trị nguyên vật liệu xuất dùng trực tiếp cho xây dựng, lắp đặt.Bên Có: - Giá trị nguyên vật liệu xuất dùng không hết nhập lại kho hay chuyển sang kỳ sau. - Kết chuyển hoặc phân bổ giá trị nguyên vật liệu thực tế sử dụng cho hoạt động xây lắp trong kỳ vào bên nợ TK 154- chi phí sản xuất kinh doanh dở dang chi tiết cho các đối tợng để tính giá thành công trình.Tài khoản 621 cuối kỳ không số d.Sơ đồ hạch toán nguyên vật liệu trực tiếp (Sơ đồ 1)3.2 Kế toán tập hợp phân bổ chi phí nhân công trực tiếp.Chi phí nhân công trực tiếp bao gồm các khoản thù lao lao động phải trả cho công nhân trực tiếp xây lắp các công trình, công nhân phục vụ thi công (kể cả công nhân vận chuyển bốc dỡ vật t trong phạm vi mặt bằng xây lắp công nhân chuẩn bị thi công thu dọn hiện trờng). Chi phí nhân công trực tiếp không bao gồm các khoản trích KPCĐ, BHXH, BHYT tính theo tiền lơng phải trả cho công nhân trực tiếp xây lắp tiền ăn ca của công nhân xây lắp mà chúng đợc hạch toán vào chi phí sản xuất chung. Để theo dõi chi phí nhân công trực tiếp, kế toán sử dụng tài khoản 622- chi phí nhân công trực tiếp. Khi hạch toán, tài khoản này đợc mở chi tiết theo từng công trình, hạng mục công trình, giai đoạn công việc . Tài khoản này kết cấu nh sau:Bên Nợ: Chi phí nhân công trực tiếp thực tế phát sinh.Bên Có: Kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp vào tài khoản tính giá thành.Tài khoản 622 cuối kỳ không số d.Trần Thị Thanh Nga - Lớp: 925 MSV:04D14316NLuận văn tốt nghiệp Khoa Kế toánSơ đồ hạch toán nhân công trực tiếp (Sơ đồ 2)3.3 Kế toán tập hợp phân bổ chi phí sử dụng máy thi côngMáy móc thi công là các loại máy phục vụ trực tiếp cho sản xuất xây lắp nh máy trộn bê tông, cần trục, cần cẩu tháp, máy ủi, máy xúc, .Chi phí sử dụng máy thi công là những chi phí liên quan trực tiếp đến việc sử dụng xe máy thi công, bao gồm các loại nguyên, vật liệu xuất dùng cho máy thi công, tiền lơng phải trả cho công nhân điều khiển phục vụ máy thi công, khấu hao máy thi công, tiền thuê máy thi công, chi phí dịch vụ mua ngoài cho sử dụng máy thi công .Chi phí sử dụng máy thi công đợc chia làm hai loại: chi phí thờng xuyên chi phí tạm thời.- Chi phí thờng xuyên: là những chi phí hàng ngày cần thiết cho việc sử dụng máy thi công nh chi phí khấu hao máy, chi phí về thuê máy, nhiên liệu, động lực .- Chi phí tạm thời: là những chi phí liên quan đến việc tháo lắp, chạy thử, vận chuyển .máy thi công những công trình tạm thời phục vụ máy thi công. Chi phí này đợc phân bổ dần theo thời gian sử dụng máy thi côngcông trờng.Do đặc điểm của hoạt động xây lắp của sản phẩm xây lắp, một máy thi công thể sử dụng cho nhiều công trình trong kỳ hạch toán. Vì vậy, cần phân bổ chi phí máy thi công cho từng công trình. Theo chế độ quy định hiện nay, ba tiêu thức phân bổ là: theo khối lợng công việc hoàn thành của ca máy, theo ca máy làm việc, theo dự toán chi phí sử dụng máy thi công. Tài khoản kế toán sử dụng: TK 623 chi phí sử dụng máy thi công các TK liên quan khác nh : TK 111,141,112Tài khoản 623 kết cấu nh sau:Bên Nợ: Tập hợp chi phí sử dụng máy thi công thực tế phát sinh.Bên Có: Kết chuyển (hoặc phân bổ) chi phí sử dụng máy thi công cho các công trình, hạng mục công trình.3.4 Kế toán tập hợp phân bổ chi phí sản xuất chungTrần Thị Thanh Nga - Lớp: 925 MSV:04D14316N[...]... nghiệp Khoa Kế toán CHƯƠNG ii Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng Fadin Việt Nam I Quá trình thành lập hoạt động của công ty 1 lợc quá trình hình thành của công ty Công ty cổ phần xây dựng Fadin là một doanh nghiệp hoạt đông trong các lĩnh vực về xây dựng, thiết kế thi công các công trình, hạng mục công trình Công ty đợc thành... công nghiệp; - Giám sát thi công xây dựng hoàn thiện đối với công trình đối với công trình cầu, đờng bộ; - T vấn giám sát chất lợng xây dựng; - T vấn, thẩm tra: Hồ thiết kế, dự toán, quyết toán các công trình xây dựng dân dụng, xây dựng công nghiệp; - Kiểm định đánh giá chất lợng hiện trạng công trình xây dựng; 3 Tổ chức bộ máy Công ty cổ phần xây dựng Fadinmột đơn vị sản xuất kinh doanh... Kế toán tổng hợp thực hiên nhập kết quả tính giá thành vào máy theo định khoản sau Nợ TK 632: 3.778.032.318đ TK 154 : 3.778.032.318 đ Chơng III Trần Thị Thanh Nga - Lớp: 925 MSV:04D14316N Luận văn tốt nghiệp Khoa Kế toán Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng Fadin Việt Nam I Những u điểm công ty. .. đối tợng phơng pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm .7 1 Đối tợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất .7 2 Đối tợng tính giá thành sản phẩm 7 3 Phơng pháp kế toán tập hợp phân bổ chi phí sản xuất 8 3.1 Kế toán tập hợp phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 8 3.2 Kế toán tập hợp phân bổ chi phí nhân công trực tiếp 9 3.3 Kế toán tập hợp phân bổ... xuất, tính toán chính xác giá thành sản phẩm thông qua bộ phận kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Nhận thức đợc điều đó, trong quá trình thực tập tại Công ty cổ phần xây dựng Fadin đợc sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo Hà Đức Trụ, cùng các chú cán bộ phòng kế toán Công ty em đã hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp của mình với đề tài Một số giải pháp hoàn thiện kế toán tập hợp. .. Đối tợng tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm ở công ty là từng công trình, hạng mục công trình Mỗi công trình, hạng mục công trình đợc tập hợp từ khi khởi công xây dung đến khi hoàn thành, nghiệm thu công trình đa vào sử dụng Để phản ánh đúng tình hình công tác kế toán tập hợp chi phí tính giá thành của công ty, trong bài luận văn này em xin lấy số liệu của công trình Đờng vào mỏ đá... Nhận xét: Qua số liệu trên ta thấy đợc mọi chỉ tiêu năm 2007 đều tăng hơn so với năm 2006 Chứng tỏ công ty đang ngày càng phát triển hiệu quả Trần Thị Thanh Nga - Lớp: 925 MSV:04D14316N Luận văn tốt nghiệp Khoa Kế toán II Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng Fadin Việt Nam 1 Đối tợng tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành... toán mới Công ty đã áp dụng thành công một số phần hành kế toán trên máy vi tính với hệ thống sổ sách kế toán phù hợp theo hình thức nhật ký chung Việc tổ chức luân chuyển chứng từ, sổ sách ở phòng kế toán cũng đợc thực hiện hợp lý góp phần tích cực tạo điều kiện thuận lợi cho việc hạch toán chi phí tính giá thành sản phẩm tại công ty một cách nhanh chóng nhất Công tác kế toán tập hợp chi phí và. .. ngành xây dựng; - Thiết kế tổng mặt bằng kiến trúc, nội ngoại thất: đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp; - Thiết kế kết cấu: đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp; - Thiết kế kiến trúc công trình; - Thiết kế công trình cầu, đờng bộ; - Khảo sát địa chất công trình; - Khảo sát trắc địa công trình; - Giám sát thi công xây dựng hoàn thiện đối với công trình dân dụng công. .. phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng Fadin Trong chuyên đề này em đã mạnh dạn trình bày một số kiến nghị của mình với mong muốn giúp cho Công ty hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm sao cho hợp đúng với chế độ tài chính kế toán hiện hành Mặc dù em đã nhiều cố gắng nhng do trình độ nhận thức còn hạn chế do thời gian . chọn đề tài: Một số giải pháp hoàn thiện kê toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phẩn xây dựng Fadin Việt Nam để trình. Khoa Kế toánCh ơng III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp hoàn thiện kê toán tập hợp CPSX và tính GTSP tại công ty cổ phẩn xây dựng Fadin Việt Nam, Một số giải pháp hoàn thiện kê toán tập hợp CPSX và tính GTSP tại công ty cổ phẩn xây dựng Fadin Việt Nam, Một số giải pháp hoàn thiện kê toán tập hợp CPSX và tính GTSP tại công ty cổ phẩn xây dựng Fadin Việt Nam, Khái niệm chi phí sản xuất. Phân loại chi phí sản xuất., Căn cứ vào thời điểm tính và nguồn số liệu để tính giá thành Theo phạm vi phát sinh chi phí, Khái niệm giá thành sản phẩm Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung, Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phi nguyên vật liệu trực tiếp. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí sản xuất định mức., Chi phí sử dụng máy thi công., Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung.TK-627 Chi phí sản xuất chung bao gồm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay