Tài liệu Giáo trình An toàn và Bảo hộ lao động pdf

1 1,369 50
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/12/2013, 13:17

LỜI NÓI ĐẦU Giáo trình An toàn Bảo hộ lao động được biên soạn theo đề cương của Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số 1493/BXD-TCCB ngày 27 tháng 7 năm 2005 dùng cho nhóm nghề xây dựng mã số 325820. Nội dung biên soạn theo tinh thần ngắn gọn, dễ hiểu. Các kiến thức trong chương trình có mối liên hệ chặt chẽ. Khi biên soạn giáo trình, tác giả đã cố gắng cập nhật những kiến thức, những chế độ chính sách có liên quan đến môn học phù hợp với đối tượng học sinh cũng như cố gắng gắn những nội dung lý thuyết với những vấn đề thực tế thường gặp trong sản xuất, đời sống để giáo trình có tính thực tiễn. Nội dung giáo trình được biên soạn với thời lượng 30 tiết theo đề cương, gồm 7 bài. Bài 1: Những vấn đề chung về Bảo hộ lao động. Bài 2: Hệ thống quản lý công tác Bảo hộ lao động. Bài 3: Tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp. Bài 4: An toàn vệ sinh lao động. Bài 5: Quyền nghĩa vụ của người sử dụng lao động người lao động. Bài 6: Một số chế độ Bảo hộ lao động đối với người lao động. Bài 7: An toàn lao động. Trong quá trình sử dụng giáo trình tùy theo yêu cầu của từng nghề mà điều chỉnh nội dung bài 7 cho phù hợp. Giáo trình được biên soạn cho đối tượng là học sinh học nghề bậc 3/7 nhóm ngành xây dựng. Mặc dù đã cố gắng nhưng chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót, tác giả rất mong nhận được sự đóng góp của bạn đọc để giáo trình được hoàn chỉnh hơn. Xin chân thành cám ơn! Ng ười biên soạn Vũ Văn Học . Bảo hộ lao động. Bài 3: Tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Bài 4: An toàn và vệ sinh lao động. Bài 5: Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và. động và người lao động. Bài 6: Một số chế độ Bảo hộ lao động đối với người lao động. Bài 7: An toàn lao động. Trong quá trình sử dụng giáo trình tùy theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Giáo trình An toàn và Bảo hộ lao động pdf, Tài liệu Giáo trình An toàn và Bảo hộ lao động pdf, Tài liệu Giáo trình An toàn và Bảo hộ lao động pdf

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay