Rèn luyện kỹ năng thực hành cho học sinh thông qua việc dạy học các bài thực hành tin học 11 THPT

75 811 2

Naruto Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 6,025 tài liệu

  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/12/2013, 12:53

Phần mở đầu 1. Lý do chọn đề tài Hiện nay, khoa họckỹ thuật phát triển với tốc độ rất nhanh. Ngời ta ớc tính rằng cứ sau 8 năm thì tri thức của nhân loại đợc tăng lên gấp đôi. Từ khi chiếc máy tính điện tử đầu tiên ra đời mở ra một kỉ nguyên phát triển rực rỡ của CNTT. Những thành tựu to lớn của CNTT đang thâm nhập sâu rộng vào hầu hết các ngành kinh tế quốc dân, vào mọi lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, văn hoá và nghệ thuật, khoa học và giáo dục, vào mọi cơ quan quản lí các cấp và mọi gia đình. Điện tử và Tin học làm biến đổi sâu sắc đến lối sống và phong cách t duy của con ngời. Xã hội thông tin đang đặt ra các yêu cầu rất cao đối với các hoạt động trí tuệ của toàn xã hội. Mọi tiến bộ khoa học kỹ thuật cuối cùng cũng đi vào giáo dục và đặt ra cho giáo dục những nhiệm vụ mới. Sự bùng nổ của khoa học công nghệ, sự bùng nổ của thông tin đòi hỏi nhà trờng phải tạo nên những con ngời thông minh, sáng tạo. ở Việt Nam, những thành công của sự nghiệp đổi mới trong hơn hai thập niên qua đã tạo tiền đề cho việc ứng dụng các thành tựu của CNTT vào trong nhà trờng. Trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc nhằm đa nớc ta theo kịp nhịp độ phát triển của thế giới trong xu hớng hội nhập với nền kinh tế toàn cầu đòi hỏi thế hệ trẻ phải sử dụng thành thạo các ứng dụng của CNTT vào lĩnh vực công tác của mình trong tơng lai. Nhiều quan niệm cho rằng Không biết Tin học coi nh bị mù chữ lần thứ hai. Việc dạy Tin học cũng quan trọng nh việc xoá mù chữ. Tin học là một môn khoa học công cụ, tri thứckỹ năng Tin học đợc áp dụng rộng rãi, hỗ trợ đắc lực cho rất nhiều ngành khoa học khác nhau trong hầu hết lĩnh vực của đời sống, và là một thành phần không thể thiếu của trình độ văn hoá phổ thông của con ngời trong thời đại mới. Bởi vậy, dạy Tin học cho học sinh không chỉ truyền thụ nội dung đơn giản, mà phải hớng cho học sinh những 1 nhận thức, những hiểu biết ngang tầm thời đại, phải luyện cho học sinh luôn tự tìm tòi, khám phá những lĩnh vực mới của nhân loại, góp phần phát triển t duy nhận thức của học sinh; rèn luyện cho học sinh khả năng vận dụng kiến thức Tin học vào thực tiễn. Từ đó, giáo dục kỹ thuật tổng hợp và hớng nghiệp cho học sinh. Hiện nay môn Tin học đã trở thành môn học bắt buộc trong nhà trờng phổ thông và có tăng thêm thời lợng. Đây là một thuận lợi rất lớn cho việc tiến hành giảng dạy. Học sinh sẽ nghiêm túc hứng thú và có trách nhiệm hơn khi học môn học, Nhà trờng có cơ sở pháp lí để đầu t về trang thiết bị, phòng máy, triển khai các hoạt động ngoại khoá liên quan. Tuy nhiên, đa số trang thiết bị dạy học ở phòng máy ở hầu hết các cơ sở đào tạo hiện tại cha đáp ứng đợc nhu cầu triển khai chơng trình dạy Tin học. Do vậy việc giảng dạy thực hành, đổi mới phơng pháp dạy học còn nhiều khó khăn. Mặt khác có tiến hành các buổi thực hành trên phòng máy thì chất lợng cũng cha cao. Giáo viên còn cha quan tâm đến học sinh đạt đợc những kỹ năngqua các buổi thực hành. Vì vậy đa số học sinh lớp 11 THPT còn non kém về kỹ năng lập trình. Quá trình dạy học không chỉ trang bị cho học sinh vốn kiến thức để hình thành thế giới quan mà còn rèn luyện cho các em năng lực nhận thứcnăng lực hành động. Bởi vì chúng ta cần đào tạo nên những con ngời lao động mới vừa nắm vững lí thuyết vừa có năng lực thực hành với kỹ năng vững vàng. Do vậy nhất thiết phải rèn luyện cho học sinh các kỹ năng cơ bản, đặc biệt là kỹ năng thực hành. Nhận thức đợc tầm quan trọng của việc dạy Tin học trong việc giáo dỡng và giáo dục hớng nghiệp cho học sinh, qua đó thấy đợc thực trạng dạyhọc Tin học ở trờng phổ thông. Mong muốn đóng góp một phần rất nhỏ về phơng pháp dạy học một môn học còn rất mới mẻ trong nhà trờng THPT. Đó chính là lí do tôi tiến hành nghiên cứu đề tài Rèn luyện kỹ năng thực hành cho học sinh thông qua việc dạy học các bài thực hành Tin học 11 THPT. 2. Mục đích nghiên cứu 2 Nghiên cứu tổ chức dạy học các bài thực hành Tin học nhằm rèn luyện kỹ năng thực hành cho học sinh lớp 11 THPT. 3. Khách thể và đối tợng nghiên cứu a) Khách thể nghiên cứu Học sinh lớp 11 b) Đối tợng nghiên cứu Quá trình tổ chức dạy học các bài thực hành Tin học 11 để rèn luyện kỹ năng thực hành 4. Giả thuyết khoa học Nếu tổ chức dạy học các bài thực hành Tin học theo hớng đổi mới bảo đảm các yêu cầu về s phạm thì sẽ hình thành, rèn luyện và phát triển đợc kỹ năng thực hành lập trình cho học sinh, từ đó nâng cao chất lợng dạy học bộ môn. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu tổng hợp cơ sở lí luận về hình thành và phát triển kỹ năng trong giảng dạy thực hành Tin học ở trờng THPT. - Xác định cơ sở và hệ thống các kỹ năng thực hành cơ bản cần rèn luyện cho học sinh. - Nghiên cứu cách tổ chức dạy học các bài thực hành Tin học để rèn luyện và phát triển kỹ năng thực hành cho học sinh. - Thiết kế mẫu một số giáo án giảng dạy các bài thực hành Tin học 11 - Thực nghiệm s phạm 6. Phơng pháp nghiên cứu a) Nghiên cứu lí thuyết - Nghiên cứu các văn kiện của Đảng và nhà nớc cũng nh của Bộ giáo dục và đào tạo về việc nâng cao chất lợng giáo dục và vấn đề đa Tin học vào nhà trờng phổ thông - Nghiên cứu các tài liệu, bài giảng về phơng pháp dạy học Tin học 3 - Nghiên cứu các tài liệu giáo dục học, tâm lí học, các tài liệu về phơng pháp dạy học môn Toán, Vật lí, . để từ đó áp dụng vào giảng dạy Tin học. - Nghiên cứu các tài liệu về ngôn ngữ lập trình Turbo Pascal - Nghiên cứu khối lợng kiến thức đợc học về lập trình bằng ngôn ngữ Pascal và thực trạng dạy học thực hành Tin học ở trờng THPT b) Nghiên cứu thực nghiệm - Tiếp xúc với giáo viên và học sinh THPT để trao đổi các vấn đề liên quan đến việc dạy học, truyền thụ tri thức Tin học, nhất là dạy học lập trình cho học sinh THPT - Thực nghiệm s phạm - Xử lí số liệu thu đợc bằng phơng pháp thống kê toán học 7. Những đóng góp mới của đề tài Khoá luận là công trình nghiên cứu việc tổ chức dạy học các bài thực hành Tin học để rèn luyện kỹ năng thực hành cho học sinh. Sau đây là những đóng góp mới của đề tài: - Xác định đợc hệ thống kỹ năng thực hành cần rèn luyện cho học sinh lớp 11 THPT. - Bớc đầu xác định quy trình rèn luyện kỹ năng thực hành - Xác định cách tổ chức dạy học các bài thực hành để rèn luyện kỹ năng thực hành cho học sinh. - Xây dựng mẫu giáo án của các bài thực hành Tin học 11 4 8. Cấu trúc của khoá luận - Phần mở đầu - Phần nội dung Gồm 3 chơng Chơng 1: Cơ sở lí luận và thực tiễn của việc hình thành và phát triển kỹ năng thực hành cho học sinh trong dạy học Tin học ở trờng THPT Chơng 2: Tổ chức dạy học các bài thực hành cho học sinh lớp 11 THPT Chơng 3: Thực nghiệm s phạm - Phần kết luận 5 Phần nội dung Chơng 1: Cơ sở lí luận và thực tiễn của việc hình thành và phát triển kỹ năng thực hành cho học sinh trong dạy học Tin học ở trờng THPT 1. Cơ sở lí luận của việc rèn luyện kỹ năng thực hành 1.1Khái niệm kỹ năng thực hànhnăng là một vấn đề đợc nhiều nhà tâm lí học, giáo dục học quan tâm. Xung quanh khái niệm kỹ năng đã có rất nhiều cách định nghĩa khác nhau. Chẳng hạn, theo tác giả Bùi Văn Huệ thì Kĩ năng là khả năng vận dụng tri thức, khái niệm, định nghĩa, định luật, . vào thực tiễn. Tác giả Lu Xuân Mới trong cuốn Lý luận dạy học Đại học cho rằng Kĩ năng là sự biểu hiện kết quả hành động trên cơ sở kiến thức đã có. Kĩ năng là tri thức trong hành động. Theo từ điển Việt Nam thì Kĩ năng là khả năng vận dụng những kiến thức thu nhận đợc vào thực tế Tựu chung lại thì Kĩ năng là khả năng thực hiện có kết quả một hành động hay một hoạt động nào đó bằng cách lựa chọn và vận dụng những kiến thức đã có để giải quyết một nhiệm vụ, thực hiện một công việc nào đó ở cấp độ tiêu chuẩn xác định Theo từ điển Tiếng Việt phổ thông Thực hành là làm để áp dụng lý thuyết vào thực tế Từ hai khái niệm Kĩ năngThực hành có thể hiểu: Kĩ năng thực hành trong dạy học (đối với học sinh) là khả năng học sinh thực hiện có kết quả các thao tác hành động trong việc áp dụng tri thức đã học vào thực tế. Dựa vào định nghĩa trên ta thấy kỹ năng thực hành có đặc điểm là: - Có kiến thức vững chắc về lí thuyết - Khả năng thực hiện các thao tác hành động theo một quy định - Khả năng vận dụng khám phá biến đổi các quy trình, các vấn đề lí thuyết đã biết vào thực tiễn 6 - Kết quả thực hiện phải đạt đợc mục tiêu đề ra Nh vậy khả năng thực hành không phải là phạm trù trừu tợng mà là những thao tác hành động cụ thể của chủ thể hành động, trờng hợp này chủ thể là học sinh, nhằm đạt đợc kết quả đã đề ra theo mục tiêu dạy học, đó là việc áp dụng những kiến thức đã học vào tình huống mới có ý nghĩa. 1.2 Vai trò của kỹ năng thực hành trong dạy học Tin học Mục đích của nền giáo dục Việt Nam hiện nay là: Thực hiện giáo dục toàn diện nhằm nâng cao năng lực sản xuất cho nền sản xuất hiện đại, đó là những con ngời có kiến thức ngang tầm thời đại, có phẩm chất đạo đức, t duy sáng tạo và năng lực thực hành giỏi, có ý thức vơn lên trong học tập, rèn luyện lập thân, lập nghiệp. Là một ngời lao động thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì không chỉ có kiến thức mà còn phải có ý thức kỉ luật, kỹ năng thực hành giỏi, lòng say mê nghề nghiệp. Những phẩm chất năng lực này đã đợc trang bị từ khi ngồi trên ghế nhà trờng. Do đó việc hình thành kỹ năng cho học sinh trong quá trình dạy họcquá trình từng bớc hoàn thành mục tiêu của nền giáo dục. Nhiệm vụ dạy học thể hiện ở 3 mặt: kiến thức, kỹ năng, thái độ. Trong khi thực hiện các nhiệm vụ dạy học cần thông suốt một quan điểm là: Dạy học không chỉ trang bị cho học sinh vốn kiến thức mà còn rèn luyện cho các em kỹ năng thực hành cơ bản vì: Ba nhiệm vụ này có mối liên hệ thống nhất hữu cơ và có sự tác động qua lại với nhau thể hiện: Nhiệm vụ trang bị kiến thức là cơ sở để thực hiện hai nhiệm vụ còn lại. Vì không có vốn tri thức và phơng pháp nhận thức nhất định thì không phát triển đợc trí tuệ và hình thành đợc nhân cách. Ngợc lại sự hình thành kỹ năng, kỹ xảo là kết quả của việc nắm tri thức và cũng là điều kiện để nắm tri thức sâu hơn, tiếp tục lĩnh hội tri thức, kỹ năng mới. Đồng thời nó cũng là điều kiện để hình thành nhân cách vì cần phải có một khối lợng kiến thứckỹ năng nhất định mới có thể biến nhận thức thành niềm tin lý tởng và từ đó có năng lực ý chí và hành động đúng. Và việc hình thành nhân cách vừa là kết quả tất yếu của hai nhiệm vụ trên vừa là mục đích cuối 7 cùng của việc dạy học, vừa là yếu tố kích thích và là động cơ thúc đẩy việc nắm kiến thức và hình thành kỹ năng. Trong dạy học, giáo viên phải đồng thời thực hiện tốt cả 3 nhiệm vụ nói trên trong đó nhiệm vụ hình thành và phát triển kỹ năng rất cần thiết. Đây là nhiệm vụ khó khăn vì năng lực ở đây là sự tổng hợp, việc xây dựng đòi hỏi cả một quá trình. Tin học là một môn học liên quan đến máy tính, tuy nhiên không đồng nhất việc học kỹ năngđây với kỹ năng học nghề sử dụng máy tính. Học kỹ năngđây trớc hết là để biết và hiểu các vấn đề trong chuẩn kiến thức đợc tốt hơn sau đó mới có thể vận dụng đợc kỹ năng để làm đợc một số công việc nhng cũng chỉ với những công việc đơn giản phục vụ học tập. Bên cạnh trang bị cho học sinh một lợng lớn kiến thức lí thuyết chúng ta còn phải rèn luyện cho các em kỹ năng thực hành tơng ứng. Vì kỹ năng thực hành là công cụ để học sinh tự lực nghiên cứu Tin học và áp dụng các thành tựu của Tin học và đời sống thực tiễn . 1.3Kĩ xảo Mọi hành động của con ngời là hành động có ý thức. Cho nên mục đích và các hành động đợc ý thức ngay từ đầu. Nhng không phải mọi lúc và mọi khâu của hành động, ý thức bao giờ cũng có mặt. Cho nên trong một chuỗi hành động, có những khâu, những thành phần không có hoặc có ít sự tham gia của ý thức. Thành phần tự động hoá đó là kỹ xảo. Vậy, kỹ xảo là hành động đã đợc củng cố và tự động hoá. Kỹ xảo có các đặc điểm nh sau: - Kỹ xảo không bao giờ thực hiện đơn độc, tách rời khỏi hành động có ý thức phức tạp. ý thức luôn thờng trực, lúc có vấn đề ý thức xuất hiện ngay. Nhờ đó, ý thức đợc tập trung vào mặt phức tạp và sáng tạo của hành động, phạm vi bao quát rộng hơn. - Động tác thừa bị loại trừ, những động tác cần thiết ngày càng chính xác, nhanh và tiết kiệm. Do đó làm cho hành động tốn ít năng lợng, tăng tốc độ hoàn thành công việc, có năng suất cao, kết quả đều, chất lợng cao. 8 - Thống nhất giữa tính ổn định và tính linh hoạt nghĩa là kỹ xảo không nhất thiết gắn liền với một đối tợng và tình huống nhất định. Kỹ xảo có thể di chuyển dễ dàng tuỳ theo mục đích và tính chất chung của hành động. Trong các buổi thực hành, khi đã định hớng vào hành động, học sinh sẽ cố gắng làm thử để hoàn thành hành động và kiểm tra kết quả của hành động. Nếu hành động có kết quả, chứng tỏ sự định hớng đúng và phơng pháp hành động chính xác. Phơng pháp này đợc củng cố bằng cách làm đi làm lại nhiều lần. Nếu hành động không có một kết quả thì sự định hớng và phơng pháp hành động sẽ đợc điều chỉnh hay loại bỏ. Quá trình đó không phải diễn ra một lần. Mỗi lần làm, lại đợc rút kinh nghiệm, lựa chọn phơng pháp tốt hơn, loại bỏ những phơng pháp và tác động xấu, không cần thiết. Từ đó sẽ hình thành kỹ xảo cho học sinh. 2. Cơ sở thực tiễn của việc rèn luyện kỹ năng thực hành 2.1 Mục tiêu và nhiệm vụ của môn Tin học trong nhà trờng phổ thông Bộ môn Tin học phải cùng với bộ môn khác tham gia thực hiện mục tiêu của nhà trờng phổ thông là đào tạo thế hệ trẻ thành những ngời có học vấn vững chắc, có nhân cách toàn diện và có năng lực bảo vệ, xây dựng đất nớc phồn vinh. Là một trong những môn thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên kỹ thuật, bộ môn Tin học phải cung cấp những tri thức cơ bản làm nền tảng để học sinh có thể tiếp thu những tri thức của các lĩnh vực kỹ thuật công nghệ tiên tiến nhất là các lĩnh vực của CNTT. Để đạt đợc mục tiêu giáo dục chung, căn cứ vào đặc điểm và vị trí môn Tin học, bộ môn Tin học ở trờng phổ thông cần đạt đợc những mục tiêu cụ thể (hay những nhiệm vụ cụ thể) sau đây: Vũ trang cho học sinh những tri thức, kỹ năng cơ bản, cơ sở của Tin học, từ đại cơng về Tin học đến phơng pháp lập trình giải các bài toán trên một ngôn ngữ lập trình nào đó. Từ đó làm cho họ có khả năng, có kỹ năng khai thác những thành tựu mới của khoa học Tin học và vận dụng Tin học vào thực tiễn. Tiến thêm một bớc nữa bộ môn Tin học phải cung cấp cho học sinh những hiểu 9 biết cơ bản về ứng dụng của Tin học vào trong các quá trình công nghệ, trong thông tin liên lạc, trong các quá trình sản xuất, quản lí kinh tế, xã hội . Trên cơ sở cung cấp những tri thức cơ bản, có hệ thống bộ môn Tin học còn phải rèn luyện cho học sinh những năng lực trí tuệ chung nh kỹ năng t duy trừu tợng, kỹ năng thực hành cần thiết. Về t duy cần hình thành và phát triển các thao tác chủ yếu: t duy logic, phân tích, so sánh, tổng hợp, khái quát hóa, trừu tợng hóa. Về thực hành cần chú trọng đến kỹ năng sử dụng máy tính, kỹ năng vận dụng Tin học vào thực tiễn. Cũng cần chú ý cho học sinh thói quen gắn liền các thao tác t duy với các kỹ năng thực hành nh là một thể thống nhất trong hoạt động nhận thức. Qua việc dạy Tin học mà hình thành cho học sinh những quan niệm, những phơng thức t duy và hoạt động đúng đắn, phù hợp với những quan điểm của chủ nghĩa duy vật biên chứng. Bộ môn Tin học phải đảm bảo chất lợng phổ cập đồng thời phải có nhiệm vụ phát hiện và bồi dỡng học sinh giỏi Tin học. 2.2 Đặc điểm năng lực nhận thứcnăng lực thực hành của học sinh THPT Lứa tuổi THPT là thời kì các em đạt đợc sự trởng thành về mặt thể lực, hệ thần kinh có những thay đổi quan trọng trong cấu trúc bên trong não bộ, chức năng của não phát triển tạo điều kiện cho sự phức tạp hóa hoạt động học tập, phân tích tổng hợp của học sinh. Các hoạt động của học sinh có tính độc lập, sáng tạo, ý thức trách nhiệm và thái độ hợp lý hơn lứa tuổi thiếu niên. Nội dung và tính chất hoạt động học tập của thanh niên học sinh khác rất nhiều so với thiếu niên. Sự khác nhau không chỉ ở nội dung học tập sâu hơn mà hoạt động học tập có tính năng động và độc lập ở mức cao hơn, yêu cầu có sự phát triển t duy lý luận, các em có vốn kinh nghiệm sống rất phong phú, thái độ ý thức của các em đối với học tập ngày càng phát triển, hứng thú học tập gắn liền với khuynh hớng nghề nghiệp. Lứa tuổi học sinh THPT tính chủ định phát triển mạnh ở tất cả các quá trình nhận thức, tri giác có mục đích đạt tới mức độ cao. Quan sát trở nên có 10 . thông qua việc dạy học các bài thực hành Tin học 11 THPT. 2. Mục đích nghiên cứu 2 Nghiên cứu tổ chức dạy học các bài thực hành Tin học nhằm rèn luyện kỹ năng. trình tổ chức dạy học các bài thực hành Tin học 11 để rèn luyện kỹ năng thực hành 4. Giả thuyết khoa học Nếu tổ chức dạy học các bài thực hành Tin học theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Rèn luyện kỹ năng thực hành cho học sinh thông qua việc dạy học các bài thực hành tin học 11 THPT , Rèn luyện kỹ năng thực hành cho học sinh thông qua việc dạy học các bài thực hành tin học 11 THPT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay