Tài liệu Kiểm tra Exchange 2007 bằng System Center Operations Manager 2007 – Phần 1 ppt

17 302 1
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/12/2013, 03:16

Kiểm tra Exchange 2007 bằng System Center Operations Manager 2007 Phần 1 Ngu ồn : quantrimang.com  Rui Silva Giới thiệu Việc quản trị và hoạt động của cơ sở hạ tầng Exchange Server 2007 không chỉ bao gồm các nhiệm vụ quản trị hàng ngày mà còn cả các quá trình và các thủ tục cần thiết để giúp bảo đảm rằng tất cả các thành phần trong môi trường Exchange doanh nghiệp hoạt động một cách trơn tru, hiệu quả. Exchange Server 2007 Management Pack sẽ giúp bạn thực hiện việc ki ểm tra một cách hiệu quả bằng các kịch bản chính dưới đây: • Tất cả các dịch vụ Exchange hiện đều đang hoạt động? • Tất cả cơ sở dữ liệu đều được gắn và các đĩa đều có đủ không gian trống? • Microsoft Office Outlook 2007 clients có thể kết nối và có hiệu suất tốt? • Mail có lưu thông giữa các máy chủ? • Exchange có đang hoạt động một cách hiệu quả và tin cậy? • Exchange được cấu hình đúng và an toàn? Cho ví dụ, các backup có được thực hiện thường xuyên không? Exchange Server 2007 Management Pack (MP) cho Operations Manager 2007 còn gồm có cả các rule để kiểm tra một số các bộ chỉ thị về tình trạng “sức khỏe” của máy chủ và đưa ra các cảnh báo khi phát hiện ra các vấn đề, hoặc vượt quá một ngưỡng nào đó. Bảng dưới đây sẽ cung cấp một cách tổng quan về chức năng kiểm tra của Exchange Server 2007 MP có trong Operations Manager 2007: Thành phầ n Exchange Chức năng kiểm tra Exchange Client Access • Kiểm tra kết nối ActiveSync và OWA có các giao dịch giả. • Kiểm tra hiệu suất và báo cáo Exchange Edge Transport • Kiểm tra hiệu suất và báo cáo Exchange Hub Transport • Kiểm tra hiệu suất và báo cáo Exchange Mailbox • Kiểm tra các thông tin lưu • Kiểm tra kết nối Mailflow và MAPI • Kiểm tra hiệu suất và báo cáo Exchange Unified Messaging • Kiểm tra kết nối thư tín hợp nhất có các phiên giao dịch giả • Kiểm tra hiệu suất và báo cáo Configuration and Security • Các thao tác tốt nhất Exchange Event Log monitoring • Các rule toàn diện cho Exchange • Kiến thức chi tiết về các sự kiện Bảng 1: Các chức năng kiểm tra của Exchange 2007 MP Đồ hình giải pháp Với mục đích của bài viết này, chúng tôi đã thiết lập một môi trường dưới đây trong lab: Như những gì bạn có thể thấy, chúng tôi sẽ sử dụng các máy tính x64 (đã ảo hóa Hyper-V), ngoại trừ chỉ có máy chủ 32 bit OpsMgr. Tên Role Kiến trúc Phần mềm OPSMGR Root Management Server x86 Windows Server 2003 R2 SP2 System Center Operations Manager 2007 SP1 E2K7-x64 Domain Controller Mailbox Server CAS Server HUB Transport Server x64 Windows Server 2008 Exchange Server 2007 SP1 + UR3 E2K7UM Unified Messaging Server x64 Windows Server 2003 R2 SP2 Exchange Server 2007 SP1 + UR3 E2K7EDGE Edge Server x64 Windows Server 2003 R2 SP2 Exchange Server 2007 SP1 + UR3 Bảng 2: Danh sách các máy chủ Các điều kiện của Exchange 2007 Management Pack Trước khi import Exchange Server 2007 Management Pack cho Operations Manager 2007, bạn cần bảo đảm rằng có đầy đủ các yếu tố dưới đây: • Cài đặt System Center Operations Manager Service Pack 1. Đây là gói dịch vụ quan trọng cho OpsMgr, bạn cần phải cài đặt nó thậm chí nếu không sử dụng Exchange 2007 MP. Tuy nhiên đối với trường hợp này thì một số nâng cấp cần đến gói dịch vụ SP1. • Cài đặt Microsoft Core XML Services (MSXML) 6.0 Service Pack 1 trên tất cả các máy chủ sẽ được kiểm tra. MSXML 6.0 được cài đặt một cách tự động nếu một tác nhân nào đó được triển khai từ Operations Console (với máy chủ Edge, chúng ta sẽ phải tự cài đặt agent). • Cài đặt gói nâng cấp agent đã được chỉ định trong hotfix 950853 trên tất cả các máy chủ Exchange quản lý bởi Operations Manager trước khi import Exchange Server 2007 Management Pack. • Cài đặt nâng cấp được chỉ định trong hotfix 951979. Gói nâng cấp này gồm có một kịch bản restart agent đã được cập nhật và các bản vá cluster discovery. • Nếu bạn đang kiểm tra Exchange Server 2007 clusters, hãy đảm bảo rằng bạn đã cài đặt gói nâng cấp agent được chỉ định trong hotfix 951979 951380 trên nút Exchange Server 2007 cluster quản lý bởi Operations Manager. Nâng cấp này nhằm giải quyết các vấn đề với cluster discovery. • Cài đặt Exchange Server 2007 Service Pack 1 với phát hành của Exchange Server 2007 Service Pack 1, một số bộ đếm hiệu suất đã được đặt lại tên. Chẳng hạn như Database object được đặt lại là MSExchange Database (điều này ảnh hưởng đến các role Mailbox, Hub Transport và Edge Transport). Nếu Operations Manager kiểm tra Exchange Server 2007 RTM với version 6.0.6278.12 (hoặc cao hơn) của Management Pack, các agent trên các máy chủ đó sẽ báo cáo về các bộ đếm hiệu suất bị mất. Cài đặt các Hotfix Các hotfix yêu cầu cần phải được cài đặt trước khi cài đặt Exchange 2007 MP. Việc download về các file cần thiết và sau đó cài đặt chúng là điều hoàn toàn đơn giản. Các bài báo có liên quan sẽ chứa liên kết ở phần trên (xem trong hình 1), liên kết này sẽ hướng bạn trực tiếp đến trang yêu cầu Hotfix. Hình 1: Download Hotfix có sẵn Khi bạn download các file cài đặt hotfix, hãy chạy chúng trên máy chủ OpsMgr. Tuy nhiên các Hotfix từ KB 951979 lại khác đôi chút. Nó gồm có một số file Management Pack được cập nhật mà bạn sẽ phải import. Sau khi chạy Software Update (trong hình 2), bạn hãy mở OpsMgr 2007 Operations Console. Kích tab Administration, kích chuột phải vào nút Management Packs sau đó kích Import Management Packs. Duyệt đến %ProgramFiles%\System Center 2007 Hotfix Utility\Q951979, và chọn Management Pack cần thiết sau đó kích nút Import (xem trong hình 3). Hình 2: Hotfix Software Update Hình 3: Import KB951979 đã cập nhật các file MP Cài đặt Exchange Server 2007 MP Download và cài đặt Exchange Server 2007 Management Pack for System Center Operations Manager 2007 phát hành mới nhất (khi chúng tôi thực hiện thử nghiệm này thì phần mềm này đang ở phiên bản 6.0.6363.0). Bạn có thể tìm thấy Management Pack mới tại System Center Operations Manager 2007 Catalog. Khi download Exchange 2007 MP, hãy kích đúp vào file .msi để cài đặt file này. Cài đặt sẽ diễn ra rất đơn giản, nó sẽ bung một số file cần thiết vào thư mục bạn chọn (Hình 4). Hình 4: Quá trình cài đặt Exchange 2007 MP Nếu quan sát trong thư mục vừa mới tạo, bạn sẽ thấy có 4 file, một file hướng dẫn cài đặt, một file đưa ra các thông báo về đăng ký và hai file management pack yêu cầu: • Microsoft.Exchange.2007.mp • Microsoft.Exchange.2007.Reporting.mp Để import Exchange 2007 MP, bạn hãy mở OPSMGR 2007 Operations Console. Kích tab Administration, kích chuột phải vào nút Management Packs sau đó chọn Import Management Packs. Chọn Management Packs được yêu cầu, sau đó kích nút Import. Khi quá trình import hoàn tất, hộp thoại sẽ xuất hiện một biểu tượng bên cạnh mỗi Management Pack chỉ thị việc import đã thành công (hình 5), kích nút Close. Hình 5: Import Management Packs Như những gì bạn thấy từ hình trên, chúng tôi đã cài đặt 2 gói Management Pack khác: • Windows Server Operating System Management Pack for Operations Manager 2007 (v6.0.6278.22) • Windows Server DNS 2000/2003/2008 Management Pack for Operations Manager 2007 (v6.0.6278.27) Bổ sung thêm các máy chủ Exchange 1. Kích tab Administration, sau đó kích computers and devices to manage trên panel Actions. Thao tác này sẽ khởi chạy Computer and Device Management Wizard (hình 6). Kích Next, chọn Advanced Discovery (hình 7)và chọn Servers Only từ danh sách Computers & Device Types. Hình 6: Computer and Device Management Wizard Hình 7: Phát hiện nâng cao 2. Trên cửa số tiếp theo, hãy duyệt để tìm các máy tính mà bạn sẽ bổ sung (hình 8) và kích Next. Chọn Use selected Management Server Action Account (hình 9), kích Discovery và đợi các kết quả (hình 10). Nếu Discovery Wizard không đáp trả, hãy thực hiện theo các thủ tục trong KB 941409. Hình 11 thể hiện một bảng tóm tắt được hiển thị ở cuối wizard. Bắt buộc tất cả các hệ thống đang chạy running Exchange Server 2007 được quản lý bởi Operations Manager phải sử dụng Local System với tư cách một Agent Action Account. Kích Finish. [...]... 9: Tài khoản quản trị viên Hình 10 : Chọn các đối tượng quản lý Hình 11 : Màn hình tóm tắt 3 Nếu quá trình cài đặt agent thành công, trên mỗi máy chủ Exchange bạn sẽ thấy System Center Operations Manager 2007 Agent được liệt kê trong Add/Remove Programs hoặc Programs and Features trong Windows 2008 (hình 12 ) Một dịch vụ mới cũng được tạo đó là OpsMgr Health Service như phần mô tả trong hình 13 Hình 12 :... Programs) Hình 13 : Các thuộc tính của dịch vụ sức khỏe OpsMgr Tất cả các máy chủ Exchange 2007 cần phải được bổ sung Nếu bạn đang kiểm tra Exchange Server 2007 clusters, hãy bảo đảm rằng tất cả các nút vật lý của cluster phải được kiểm tra bởi Operations Manager 2007 và Agent Proxy phải được kích hoạt cho mỗi nút vật lý trong cluster: Để kích hoạt cấu hình Agent Proxy trên tất cả các máy chủ Exchange được... trong panel Administration, phần Administration, Device Management, Agent Managed, kích phải vào mỗi máy chủ Exchange, chọn Properties, sau đó chọn tab Security (hình 4), và tích vào hộp kiểm Allow this agent to act as a proxy and discover managed objects on other computers Đây là bước cần thiết để làm cho các trường hợp exchange cluster xuất hiện trong phần Agentless Managed Hình 14 : Kích hoạt Agent... objects on other computers Đây là bước cần thiết để làm cho các trường hợp exchange cluster xuất hiện trong phần Agentless Managed Hình 14 : Kích hoạt Agent Proxy Kết luận Đây là kết của phần một trong loạt bài gồm 4 phần Trong phần 2 tới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách kích hoạt sự thẩm định dựa trên chứng chỉ cho agent chạy trên Edge server   . Kiểm tra Exchange 2007 bằng System Center Operations Manager 2007 – Phần 1 Ngu ồn : quantrimang.com  Rui Silva Giới. năng kiểm tra của Exchange Server 2007 MP có trong Operations Manager 2007: Thành phầ n Exchange Chức năng kiểm tra Exchange Client Access • Kiểm tra kết
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Kiểm tra Exchange 2007 bằng System Center Operations Manager 2007 – Phần 1 ppt, Tài liệu Kiểm tra Exchange 2007 bằng System Center Operations Manager 2007 – Phần 1 ppt, Tài liệu Kiểm tra Exchange 2007 bằng System Center Operations Manager 2007 – Phần 1 ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay