Tài liệu Luận văn - Một số giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh mặt hàng giầy dép của Công ty Giầy Thượng Đình trên thị trường nội địa ppt

53 375 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,496 tài liệu

  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/12/2013, 00:17

Luận văn Một số giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh mặt hàng giầy dép của Công ty Giầy Thượng Đình trên thị trường nội địa Chuyên đề tốt nghiệp Lời nói đầu Bước vào thế kỷ 21- kỷ nguyên mới đầy hứa hẹn nhưng cũng nhiều thách thức, xu thế toàn cầu hoá nền kinh tế đang là một vấn đề diễn ra sôi động và cấp bách. Trước xu thế đó, ngành da giầy được coi là một trong những ngành rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của đất nước. Mục tiêu chiến lược và nhiệm vụ của ngành là góp phần thực hiện đường lối của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi trong sự nghiệp CNH-HĐH đát nước, đảm bảo nhu cầu toàn xã hội đang không ngừng tăng lên về mọi mặt, tăng cường sản xuất, xuất khẩu, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động- vấn đề mà toàn xã hội đang quan tâm. Công ty Giầy Thượng Đình một Doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tổng Công ty da giầy Việt Nam đang đứng trước những cơ hội và thách thức lớn lao trong điều kiện cạnh tranh gay gắt. Để có thể tồn tại, đứng vững và phát triển đòi hỏi Công ty phải xác định được cho mình những phương thức hoạt động, những chính sách, những chiến lược cạnh tranh đúng đắn nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm và của chính Công ty. Nhận thức được tầm quan trọng của xu thế hội nhập vào nền kinh tế thế giới sẽ tất yếu dẫn tới cạnh tranh cũng như mong muốn được đóng góp những ý kiến để Công ty Giầy Thượng Đình đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm. Sau một thời gian thực tập tại Công ty Giầy Thượng Đình, em quyết định lựa chọn đề tàiMột số giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh mặt hàng giầy dép của Công ty Giầy Thượng Đình trên thị trường nội địa ” đề làm đề tài chuyên đề tốt nghiệp của mình. Ngoài phần mở đầu và kết luận, chuyên đề được kết cấu như sau: Chuyên đề tốt nghiệp Chương I: Lý luận về cạnh tranhnâng cao sức cạnh tranh sản phẩm. Chương II: Thực trạng và khả năng cạnh tranh mặt hàng giày dép của Công ty Giầy Thượng Đình. Chương III:Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh mặt hàng giày dép của Công ty Giầy Thượng Đình. Sau đây là nội dung chính: Chương I Chuyên đề tốt nghiệp Những lý luận cơ bản về cạnh tranhsức cạnh tranh sản phẩm. 1. Lý thuyết cạnh tranh. 2. Khái niệm cạnh tranh. Đối với nền kinh tế thị trường, các khái niệm liên quan tới cạnh tranh còn rất khác nhau. Theo C.Mác “ Cạnh tranh là sự ganh đua gay gắt giữa các nhà tư bản nhằm giành giật những điều kiện thuận lợi trong sản xuất và trong tiêu thụ để đạt được những lợi nhuận siêu ngạch”, có các quan niệm khác lại cho rằng “ cạnh tranh là sự phấn đấu về chất lượng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp mình sao cho tốt hơn các Doanh nghiệp khác ”. Theo kinh tế chính trị học: “ Cạnh tranh là sự thôn tính lẫn nhau giữa các đối thử nhằm giành giật thị trường khách hàng cho Doanh nghiệp mình”. Để hiểu nhất quán ta có khái niệm sau: Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh được hiểu là sự ganh đua giữa các Doanh nghiệp trên thị trường nhằm giành giật được ưu thế hơn về cùng một loại sản phẩm hàng hoá dịch vụ, về cùng một loại khách hàng so với đối thủ cạnh tranh. Từ khi nước ta thực hiện đường lối mở cửa nền kinh tế, từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước theo định hướng XHCN thì vấn đề cạnh tranh bắt đầu xuất hiện và len lỏi vào từng bước đi của Doanh nghiệp. Môi trường hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp lúc này đầy biến động và vấn đề cạnh tranh đã trở nên cấp bách, có thể nói canh tranh đã hình thành và bao trùm lên mọi lĩnh vực của cuộc sống, từ tầm vi mô đến vĩ mô, từ một cá nhân đơn lẻ đền tổng thể toàn xã hội. Cạnh tranh vốn là một quy Chuyên đề tốt nghiệp luật tự nhiên và khách quan của nền kinh tế thị trường, nó không phụ thuộc và ý muốn chủ quan của mỗi người, bởi tự do là nguồn gốc dẫn tới cạnh tranh, cạnh tranh là động lực thúc đẩy sản xuất, lưu thông hàng hoá phát triển. Bởi vậy, để giành được các điều kiện thuận lợi trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm buộc các Doanh nghiệp phải thường xuyên đổi mới, tích cực nhạy bén và năng động, phải thường xuyên cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ mới, bổ xung xây dựng các cơ sở hạ tầng, mua sắm thêm trang thiết bị máy móc, loại bỏ những máy móc đã cũ kỹ và lạc hậu và điều quan trọng là phải có phương pháp tổ chức quản lý có hiệu quả, đào tạo và đãi ngộ trình độ chuyên môn, tay nghề cho người lao động. Cạnh tranh không chỉ kích thích tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất mà còn cải tiến mẫu mã, chủng loại hàng hóa, nâng cáo chất lường sản phẩm và chất lượng dịch vụ làm cho sản xuất ngày càng gắn liền vố tiêu dùng, phục vụ nhu cầu xã hội được tốt hơn. Bên cạnh những mặt tích cực cạnh tranh còn để lại nhiêu hạn chế và tiêu cực, đó là sự phân hoá sản xuất hàng hoá, làm phá sản những Doanh nghiệp kinh doanh gặp nhiều khó khăn do thiếu vốn, cơ sở hạ tầng hạn hẹp, trình độ công nghệ thấp và có thể làm cho Doanh nghiệp phá sản khi Doanh nghiệp gặp phải những rủi ro khách quan mang lại như thiên tai, hoả hoạn, . hoặc bị rơi vào những hoàn cảnh, điều kiện không thuận lợi. Như vậy, cạnh tranh được hiểu và được khái quát một cách chung nhất đó là cuộc ganh đua gay gắt giữa các chủ thể đang hoạt động trên thị trường với nhau, kinh doanh cùng một loại sản phẩm hoặc những sản phẩm tương tự thay thế lẫn nhau nhằm chiếm lĩnh thị phần, tăng doanh số và lợi nhuận. Chuyên đề tốt nghiệp Vai trò và tầm quan trọng của cạnh tranh Trong cơ chế kế hoạch hoá tập trung trước đây phạm trù cạnh tranh hầu như không tồn tại giữa các Doanh nghiệp, tại thời điểm này các Doanh nghiệp hầu như đã được Nhà nước bao cấp hoàn toàn về vốn, chi phí cho mọi hoạt động, kể cả khi các Doanh nghiệp làm ăn thua lỗ trách nhiệm này thuộc về Nhà nước . Vì vậy, vô hình dung Nhà nước đã tạo ra một lối mòn trong kinh doanh, một thói quen trì trệ và ỉ lại, Doanh nghiệp không phải tự tìm kiếm khách hàng mà chỉ có khách hàng tự tìm tới đến Doanh nghiệp. Chính điều đó đã không tạo được động lực cho Doanh nghiệp phát triển. Sau khi kết thúc Đại hội đảng toàn quốc lần thứ VI ( 1986) nước ta đã chuyển sang một giai đoạn mới, một bước ngoặt lớn, nền kinh té thị trường được hình thành thì vấn đề cạnh tranh xuất hiện và có vai trò đặc biệt quan trọng không chỉ đối với Doanh nghiệp mà còn đối với người tiêu dùng cũng như nền kinh tế quốc dân nói chung. 1.2.1 Đối với nền kinh tế quốc dân. Đối với nền kinh tế, cạnh tranh không chỉ là môi trường và động lực thúc đẩy sự phát triển nói chung, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động mà còn là yếu tố quan trọng làm lành mạnh hoá quan hệ xã hội, cạnh tranh còn là điều kiện giáo dục tính năng động của các Doanh nghiệp. Bên cạnh tranh góp phần gợi mở những nhu cầu mới của xã hội thông qua sự xuất hiện của nhữnh sản phẩm mới. Điều đó chứng tỏ đời sống của con người ngày càng được nâng cao về chính trị, về kinh tế và văn hoá. Cạnh tranh bảo đảm thúc đẩy sự phát triển của khoa học kỹ thuật, sự phân công lao động xạ hội ngày càng phát triển sâu và rộng. Chuyên đề tốt nghiệp Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích to lớn mà cạnh tranh đem lại thìvẫn còn mang lại những mặt hạn chế như cạnh tranh không lành mạnh tạo sự phân hoá giàu nghèo, cạnh tranh không lành mạnh sẽ dấn tới có những mốt làn ăm vi phạm pháp luật như trốn thuế, lậu thuế, làm hàng giả, buôn bán trái phép những mặt hàng mà Nhà nước và pháp luật nghiêm cấm. 1.2.2 Đối với Doanh nghiệp. Bất kỳ một Doanh nghiệp nào cũng vậy, khi tham gia vào các hoạt động kinh doanh trên trên thị trường thì đều muốn Doanh nghiệp mình tồn tại và đứng vững. Để tồn tại và đứng vững các Doanh nghiệp phải có những chiến lược cạnh tranh cụ thể và lâu dài mang tính chiến lược ở cả tầm vi mô và vĩ mô. Họ cạnh tranh để giành những lợi thế về phía mình, cạnh trạnh để giành giật khách hàng, làm cho khách hàng tự tin rằng sản phẩm của Doanh nghiệp mình là tốt nhất, phù hợp với thì hiếu, như cầu người tiêu dùng nhất. Doanh nghiệp nào đáp ứng tốt nhu cầu của khác hàng kịp thời, nhanh chóng và đầy đủ các sản phẩm cũng như dịch vụ kèm theo với mức giá phù hợp thì Doanh nghiệp đó mới có khả năng tồn tại và phát triển. Do vậy cạnh tranh là rất quan trọng và cấn thiết. Cạnh tranh đòi hỏi Doanh nghiệp phải phát triển công tác marketing bắt đầu từ việc nghiên cứu thị trường để quyết định sản xuất cái gì? sản xuất như thế nào? sản xuất cho ai ?. Nghiên cứu thì trường để Doanh nghiệp xác định được nhu cầu thị trường và chỉ sản xuất ra những gì mà thị trường cần chứ không sản xuất những gì mà Doanh nghiệp có. Cạnh tranh buộc các Doanh nghiệp phảo đưa ra các sản phẩm có chất lượng cao hơn, tiện dụng với người tiêu dùng hơn. Muốn vậy Chuyên đề tốt nghiệp các Doanh nghiệp phải áp dụng những thành tựư khoa học kỹ thuật vào quá trình sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác quản lý, nâng cao trình độ tay nghề cho công nhân, cử cán bộ đi học để nâng cao trình độ chuyên môn. Cạnh tranh thắnglợi sễ tạo cho Doanh nghiệp một vị trí xứng đáng trên thị trường tăng thêm uy tín cho Doanh nghiệp. Trênsở đó sẽ có điều kiện mở rộng sản xuất kinh doanh, tái sản xuất xã hội, tạo đà phát triển mạnh cho nền kinh tế. 1.2.3 Đối với Ngành: Hiện nay, đối với nền kinh tế nói chung và đối với ngành da giầy nói riêng, cạnh tranh đóng một vai trò rất quan trọng trong sự phát triển nâng cao chất lượng sản phẩm. Cạnh tranh bình đẳng và lành mạnh sẽ tạo bước đà vững chắc cho mọi ngành nghề phát triển. Nhất là đối với ngành da giầy- là một ngành vai trò chủ lực trong sự phát triển của nền kinh tế quốc dân. Cạnh tranh sẽ tạo bước đà và động lực cho ngành phát triển trênsở khai thác lợi thế và điểm mạnh của ngành đó là thu hút được một nguồn lao động dồi dào và có thể khai thác tối đa nguồn lực đó. Như vậy, trong bất kỳ một hoạt động kinh doanh nào dù là có quy mô hoạt động lớn hay quy mô hoạt động nhỏ, dù là hoạt động đó đứng ở tầm vĩ mô hay vi mô thì không thể thiếu vắng sự có mặt của hoạt động cạnh tranh. 1.2.4 Đối với sản phẩm. Nhờ có cạnh tranh, mà sản phẩm sản xuất ra ngày càng được nâng cao về chất lượng, phong phú về chủng loại, mẫu mã và kích cỡ. Giúp cho lợi ích của người tiêu dùng và của Doanh nghiệp thu được Chuyên đề tốt nghiệp ngày càng nhiều hơn. Ngày nay, các sản phẩm được sản xuất ra không chỉ để đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn cung cấp và xuất khẩu ra nước ngoài. Qua những ý nghĩa trên ta thấy rằng cạnh tranh không thể thiếu sót ở bất cứ một lĩnh vực nào của nền kinh tế. Cạnh tranh lành mạnh sẽ thực sự tạo ra những Doanh nghiệp lớn và đồng thời là động lực thúc đẩy nền kinh tế phát triển đảm bảo công bằng xã hội,. Bởi vậy, cạnh tranhmột yếu tố rất cần có sự hỗ trợ và quản lý của Nhà nước để phát huy những mặt tích cực và hạn chế những mặt tiêu cực như cạnh tranh không lành mạnh dẫn tới độc quyền và gây lũng loạn thị trường. 1.3 Các hình thức cạnh tranh. Cạnh tranh được phân loại theo các hình thức sau: 1.3.1 Căn cứ vào các chủ thể tham gia cạnh tranh: Chia làm 3 loại - Cạnh tranh giữa người bán và người mua: Là cuộc cạnh tranh diễn ra theo quy luật mua rẻ bán đắt, cả hai bên đều muốn tối đa hoá lợi ích của mình. Người bán muốn bán với giá cao nhất có thể, còn người mua muốn mua với giá rẻ nhất những chất lượng vẫn không thay đổi. Tuy vậy, mức giá vẫn là sự thoả thuận mang lại lợi ích của cả 2 bên. - Cạnh tranh giữa người mua và người mua: là cuộc cạnh tranh trênsở quy luật cung cầu, khi trên thị trường mức cung nhỏ hơn mức cầu. Lúc này hàng hoá trên thị trường sẽ khan hiếm, người mua có để đạt được nhu cầu mong muốn của mình họ sẽ sẵn sàng mua với mức giá cao hơn do vậy mức độ cạnh tranh sẽ diễn ra gay gắt hơn giữa những người mua, kết quả là giá cả hàng hoá sẽ tăng lên, những người bán sẽ thu được lợi nhuận lớn trong khi những người mua bị thiệt thòi cả về giá và chất lượng, nhưng trong trường hợp này chủ yếu chỉ tồn tại ở nền Chuyên đề tốt nghiệp kinh tế bao cấp và xảy ra khi diễn ra hoạt động bán đấu giá một loại hàng hoá nào đó. - Cạnh tranh giữa những người bán với nhau: đây là cuộc cạnh tranh gay go và quyết liệt nhất khi mà trong nền kinh tế thị trường sức cung lớn hơn cầu rất nhiều, khách hàng được coi là thượng đế của người bán, là nhân tố có vai trò quan trọng quyết định sự tồn tại và phát triển của Doanh nghiệp. Do vậy, các Doanh nghiệp phải luôn ganh đua, loại trừ nhau để giành giật những ưu thế và lợi thế cho mình. - 1.3.2 Căn cứ theo tính chất và mức độ cạnh tranh: chia làm 4 loại: - Cạnh tranh hoàn hảo: Là cạnh tranh thuần tuý, là một hình thức đơn giản của cấu trúc thị trường trong đó người mua và người bán đều không đủ lớn để tác động đến giá cả thị trường. Nhóm người mua tham gia trên thị trường này chỉ có cách thích ứng với mức giá đưa ra vì cung cầu trên thị trường được tự do hình thnàh, giá cả do thị trường quyết định. - Cạnh tranh không hoàn hảo: đây là hình thức cạnh tranh phổ biến trên thị trường mà ở đó Doanh nghiệp nào có đủ sức mạnh có thể chi phối được giá cả của sản phẩm thông qua hình thức quảng cáo, khuyến mại các dịch vụ trong và sau khi bán hàng. Cạnh tranh không hoàn hảo là cạnh tranh mà phần lớn các sản phẩm không đồng nhất với nhau, mỗi loại sản phẩm mang nhãn hiệu và đặc tính khác nhau dù xem xét chất lượng thì sự khác biệt giữa các sản phẩm là không đáng kể nhưng mức giá mặc định cao hơn rất nhiều. Cạnh tranh không hoàn hảo có 2 loại: [...]... công ty so với đối thủ cạnh tranh Sản phẩm Công ty Thượng Đình Bata thường Bata cl cao Basket Giầy nam cl cao Thuỵ Khuê Thăng Long 1300 0-1 5000 1800 0-2 2000 1400 0-1 7000 3500 0-5 5000 1200 0-1 5000 1800 0-2 1000 1200 0-1 5000 3500 0-5 0000 1300 0-1 4000 1900 0-2 1000 1300 0-1 4000 3500 0-4 7000 Qua bảng trên ta thấy khung giá của công ty đưa ra khá linh hoạt và rộng nhưng so với các đối thủ cạnh tranh trên cùng thị trường. .. thì ta thấy giá sản phẩm của công ty đưa ra là cao so với đối thủ thường cao hơn 1-2 000 đồng một sản phẩm, điều này đã gây bất lợi cho sức cạnh tranh sản phẩm của công ty về giá, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay thì tình trạng giầy nhập lậu từ Trung quốc đang ngày càng gia tăng Do vậy, để nâng cao hơn nữa sức cạnh tranh sản phẩm của mình trên thị trường nội địa- một thị trường với mức tiêu dùng... doanh của công ty ngày càng mở rộng, các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ngày càng đa dạn và hiệu quả, sảm phẩm của công ty được người tiêu dùng chấp nhận và thị trường luôn luôn mở rộng Công ty luôn phát triển ổn định và phát huy được lợi thế của mình 2.2.2 Phân tích sức cạnh tranh sản phẩm qua lợi thế của công ty 2.2.2.1 Lợi thế về nguồn lực: Nguồn vốn: Công ty Giầy Thượng Đìnhmột Công ty. .. phẩm của công ty bao gồm: Bảng3: Cơ cấu sản phẩm của Công ty: Sp mới Giầy GTS, Supage, Black, Snoweat, Avia Sp mới tương Giầy Allstar, giầy Eagle, Nike, Arrian tự Sp mới cải tiến Giầy 9 8-0 1, 9 8-0 2 9 8-0 3 Sp truyền Giầy cao cổ, Basket, Bata thống Sp gia công Giầy Footeck 970 9-9 716 Chuyên đề tốt nghiệp Như vây, sản phẩm của công ty Giầy Thượng Đình rất đa dạng, trước đây công ty chỉ sản xuất những mặt hàng. .. khi đó doanh thu lớn, chi phí giảm cho một đơn vị sản phẩm giảm -> lợi nhuận tăng Để đánh giá sức cạnh tranh sản phẩm của công ty Giầy Thượng Đình, ta dựa vào chỉ tiêu lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của công ty so với đối thủ cạnh tranh: Bảng 7: Tình hình lợi nhuận của công ty và các công ty khác Công ty Thực hiện 2001 Cty Thượng Đình 1.602 Cty Thuỵ khuê 0.92 Cty Hiệp Hưng 2.4 2002/2001 2002 2003... 079 18.1 -1 594 584 23.5 785 865 16.8 Qua số liệu bảng trên ta thấy thị phần giầycông ty chiếm lĩnh là rất lớn, nó chiếm tới hơn 20 % thị phần giầy đã tiêu thụ trong thị phần giầy đã tiêu thụ tại thị trường nội địa Cũng qua đó ta thấy số lượng tiêu thụ của các đối thủ cạnh tranh trên thị trường trong nước có xu hướng giảm sút, trong khi đó số lượng tiêu thụ của công ty lại có xu hướng... tiếp nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm Công nghệ: Ngành da giầymột ngành đặc thù, sản phẩm có sức cạnh tranh chủ yếu dựa trên công nghệ máy móc Do vậy, đối với công ty thì việc yêu cầu đổi mới trang thiết bị, công nghệ là hết sức cần thiết Với Công ty Giầy Thượng Đình là Doanh nghiệp đầu tiên của thành phố Hà nội ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với nước ngoài nhằm đổi mới trang thiết bị công. .. tạo ra một cơ chế hoạt động có hiệu quả cho mọi thành phần kinh tế, cho mọi Doanh nghiệp và tạo ra một môi trường cạnh tranh thông thoáng, có lợi Chuyên đề tốt nghiệp Chuyên đề tốt nghiệp Chương II Thực trạng sức cạnh tranh mặt hàng giầy dép của công ty Giầy Thượng Đình 2.1 Khái quát tình hình tổ chức kinh doanh của Công ty Giày Thượng Đình 2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty: Tiền... Campuchia Như vậy, với một hệ thống phân phối rộng khắp trên thị trường nội địa đã tạo ra cho công ty một lợi thế, tạo điều kiện cho khách hàng Chuyên đề tốt nghiệp tiếp cận với nhanh nhất tới sản phẩm của công ty Chính điều này làm tăng thêm sức cạnh tranh sản phẩm của công ty so với các đối thủ khác trên thị trường trong nước 2.2.4 Phân tích sức cạnh tranh sản phẩm qua các chỉ tiêu 2.2.4.1 Thị phần: Sản lượng... thị trường, công ty cũng đã thay đổi cơ cấu sản phẩm cuả mình cho phù hợp với nhu cầu thị trường So với các đối thủ cạnh tranh như: Công ty giầy Thụy Khê (Miền Bắc), giầy Hiệp Hưng (Miền Nam) Thì sn của công ty đa dạng hơn nhiều, Công ty không chỉ dừng lại ở các sản phẩm truyền thống có thế mạnh của mình mà còn mở rộng ra cả thị trường giầy thể thao dùng cho nội địa và dùng cho xuất khẩu, mở rộng thị . Luận văn Một số giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh mặt hàng giầy dép của Công ty Giầy Thượng Đình trên thị trường nội địa Chuyên đề. chọn đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh mặt hàng giầy dép của Công ty Giầy Thượng Đình trên thị trường nội địa ” đề làm đề tài chuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Luận văn - Một số giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh mặt hàng giầy dép của Công ty Giầy Thượng Đình trên thị trường nội địa ppt, Tài liệu Luận văn - Một số giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh mặt hàng giầy dép của Công ty Giầy Thượng Đình trên thị trường nội địa ppt, Tài liệu Luận văn - Một số giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh mặt hàng giầy dép của Công ty Giầy Thượng Đình trên thị trường nội địa ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn