Công tác hạch toán kế toán lưu chuyển hàng hoá tại Công ty Dịch vụ Vật tư Bưu điện Hà Nội

25 336 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/11/2012, 14:52

Công tác hạch toán kế toán lưu chuyển hàng hoá tại Công ty Dịch vụ Vật tư Bưu điện Hà Nội Chuyên đề kế toán trởngLời mở đầuNgày nay, nền kinh tế nớc ta trên đà phát triển. Các ngành công nghiệp mũi nhọn, các ngành kinh tế trọng điểm đều đợc đầu t phát triển. Với chức năng truyền đạt thông tin, Bu chính viễn thông đã trở thành một mắt xích quan trọng không thể thiếu trong nền kinh tế thị trờng. Bu điện Nội là một trong những trung tâm quan trọng trực thuộc Tổng Công ty Bu chính viễn thông Việt Nam. Bu điện Nội không chỉ phát triển mạng lới thông tin liên lạc trên địa bàn thành phố Nội mà còn góp phần giúp đỡ hỗ trợ bu điện các tỉnh thành khác hoàn thành nhiệm vụ của ngành. Trong đó phần lớn các loại vật t thiết bị chủ yếu đợc cung cấp bởi một đơn vị chuyên trách trực thuộc Bu điện NộiCông ty Dịch vụ Vật t Bu điện Nội.Công ty Dịch vụ Vật t là một công ty thơng mại, dịch vụ chuyên ngành bu chính viễn thông. Cũng nh các doanh nghiệp thơng mại khác, công ty có hoạt động kinh tế cơ bản là lu chuyển hàng hoá. Công ty kinh doanh các loại vật t, thiết bị bu chính viễn thông có tính năng kỹ thuật và giá trị cao, đa dạng về chủng loại, do đó công ty cần thực hiện tốt chức năng cung ứng vật t, quản lý chặt chẽ các loại vật t tài sản do Bu điện Nội giao.Tổ chức khoa học hợp lý công tác lu chuyển hàng hoá trong doanh nghiệp th-ơng mại nói chung cũng nh Công ty Dịch vụ Vật t nói riêng, kế toán sẽ cung cấp cho nhà quản trị doanh nghiệp những thông tin chính xác, kịp thời, có hiệu quả vì hoạt động lu chuyển hàng hoá là hoạt động cơ bản nhất của doanh nghiệp thơng mại. Hiểu rõ tầm quan trọng của công tác hạch toán lu chuyển hàng hoá, sau thời gian học tập tại trờng và quá trình tìm hiểu tổ chức công tác kế toán tại Công ty Dịch vụ Vật t Bu điện Nội, đợc sự hớng dẫn tận tình của cô giáo Nguyễn Thị Đông cùng với sự giúp đỡ của các cô trong phòng Tài chính - Kế toán, em đã hoàn thành chuyên đề kế toán trởng với đề tài Công tác hạch toán kế toán lu chuyển hàng hoá tại Công ty Dịch vụ Vật t Bu điện Nội .Nội dung chính của đề tài gồm:Phần I : Cơ sở lý luận về hạch toán lu chuyển hàng hoá trong doanh nghiệp kinh doanh thơng mại.Phần II: Thực trạng công tác hạch toán lu chuyển hàng hoá tại Công ty Dịch vụ Vật t Bu điện Nội.Phần III: Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện kế toán lu chuyển hàng hoá tại Công ty Dịch vụ Vật t, Bu điện Nội.Nguyễn Thị Thuỷ - Lớp KTT12 1Chuyên đề kế toán trởngPhần I: Cơ sở lý luận về hạch toán lu chuyển hàng hoá trong các doanh nghiệp thơng mạiI - Đặc điểm hoạt động kinh doanh thơng mại ảnh hởng đến hạch toán lu chuyển hàng hoá 1 - Đặc điểm hoạt động kinh doanh trong các doanh nghiệp kinh doanh thơng mại Thơng mại là khâu trung gian nối liền giữa sản xuất. Chức năng chủ yếu của thơng mại là mua bán, trao đổi hàng hoá, cung cấp các dịch vụ nhằm phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân.Hoạt động kinh tế cơ bản của doanh nghiệp kinh doanh thơng mại là hoạt động lu chuyển phân phối hàng hoá trên thị trờng buôn bán của từng quốc gia riêng biệt hay giữa các quốc gia với nhau. Lu chuyển hàng hoá là sự tổng hợp các hoạt động thuộc các quá trình mua, bán, trao đổi và dự trữ sản phẩm hàng hoá.Đối tợng của kinh doanh thơng mại là các loại hàng hoá phân theo từng ngành hàng: hàng vật t thiết bị; hàng công nghệ phẩm tiêu dùng; hàng lơng thực, thực phẩm, chế biến.Quá trình lu chuyển hàng hoá đợc thực hiện theo một trong hai ph-ơng thức là bán buôn và bán lẻ. Hoạt động bán buôn và bán lẻ có thể thực hiện bằng nhiều hình thức nh bán thẳng không qua kho, bán qua kho, bán trực tiếp, bán ký gửi đại lý, 2- Đặc điểm tính giá hàng hoá Trong các doanh nghiệp kinh doanh thơng mại, nhờ có sử dụng phơng pháp tính giá, kế toán theo dõi, phản ánh và kiểm tra xác định đợc toàn bộ chi phí liên quan đến việc thu mua, tiêu thụ từng loại vật t, hàng hoá, từ đó so sánh kết quả thu đợc để đánh giá hiệu quả kinh doanh. Hàng hoá nhập - xuất - tồn kho theo quy định đợc tính giá theo giá thực tế. Không có phơng pháp tính giá thì doanh nghiệp thơng mại không thể thực hiện tốt chế độ kinh doanh. a. Phơng pháp tính giá hàng nhập khoTính giá hàng hoá nhập kho là việc xác định giá trị của hàng hoá để ghi sổ kế toán (tính theo giá thực tế), qua đó cung cấp thông tin tổng hợp về giá trị hàng hoá nhập - xuất - tồn hoặc giá trị hàng hoá mua vào dự trữ và sử dụng.b. Phơng pháp tính giá hàng xuất kho Các ph ơng pháp tính giá hàng hoá xuất kho: Phơng pháp tính giá bình quân:Nguyễn Thị Thuỷ - Lớp KTT12 Trị giáthực tế hàng nhập kho=Trị giá muahàng hoá(cha thuế GTGT)+Chi phí mua hàng hoá+Thuế nhập khẩu+Chi phí gia công, chế biếnTrị giá thực tế hàng xuất kho=Số lợng hàng hoá xuất khoxGiá đơn vị bình quân2Chuyên đề kế toán trởngTrong đó giá trị bình quân đợc xác định:Khi sử dụng giá đơn vị bình quân có thể sử dụng dới 3 dạng:- Giá đơn vị bình quân cả kỳ dự trữ - Giá đơn vị bình quân cuối kỳ trớc - Giá đơn vị bình quân sau mỗi lần nhập Phơng pháp xác định theo trị giá hàng tồn kho cuối kỳ trên cơ sở giá mua thực tế cuối kỳ: Theo phơng pháp này, trị giá hàng xuất kho đợc xác định theo công thức:Trong đó:Trị giá thực tế hàng tồn kho đầu kỳ=Số lợng hàng tồn kho cuối kỳxĐơn giá mua lần cuối cùng trong kỳPhơng pháp nhập trớc xuất trớc (FIFO): Trị giá thực tế của hàng mua trớc sẽ đợc dùng làm giá để tính giá thực tế của hàng xuất trớc. Phơng pháp này thờng đợc áp dụng ở những doanh nghiệp có ít hàng hoá, số lần nhập kho của mỗi hàng hoá không nhiều. Phơng pháp nhập sau xuất trớc (LIFO): Phơng pháp này tính giá hàng hoá xuất kho trên cơ sở giả định rằng hàng mua sau cùng sẽ đợc xuất trớc tiên, vì vậy việc tính giá thực tế hàng hoá xuất kho ngợc với phơng pháp nhập trớc xuất trớc. Phơng pháp giá thực tế đích danh: Theo phơng pháp này hàng hoá đợc xác định giá trị theo đơn chiếc hay từng lô và đợc giữ nguyên từ lúc nhập vào cho đến lúc xuất ra (trừ trờng hợp có điều chỉnh). Khi xuất hàng hoá nào sẽ tính theo giá thực tế của hàng hoá đó. Phơng pháp giá hạch toán: Theo phơng pháp này, toàn bộ hàng biến động trong kỳ đợc tính theo giá hạch toán (giá kế hoạch hay một loại giá ổn định trong kỳ). Cuối kỳ, kế toán sẽ tiến hành điều chỉnh từ giá hạch toán sang giá thực tế theo công thức:Trị giá thực tế hàng xuất trong kỳ(hoặc tồn kho cuối kỳ)=Giá hạch toánhàng xuất trong kỳ(hoặc tồn kho cuối kỳ)x Hệ số giáNguyễn Thị Thuỷ - Lớp KTT12 Giá đơn vị bình quân=Trị giá thực tế hàng tồn đầu kỳ và nhập trong kỳSố lợng hàng tồn thực tế đầu kỳ và nhập trong kỳTrị giá thực tế hàng xuất kho=Trị giá thực tế hàng tồn kho đầu kỳ+Trị giá thực tế hàng nhập trong kỳ-Trị giá thực tế hàng tồn kho cuối kỳ3Chuyên đề kế toán trởngTrong đó:3 - Đặc điểm xác định kết quả kinh doanh Kết quả tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp kinh doanh thơng mại đợc thể hiện dới chỉ tiêu lãi hoặc lỗ. II - Hạch toán chi tiết vật t, hàng hoá Việc hạch toán chi tiết vật t, hàng hoá có ba phơng pháp: thẻ song song, sổ đối chiếu luân chuyển, sổ số d.III - Hạch toán tổng hợp mua hàng hoá 1- Các phơng thức mua hàng hoá Các phơng thức mua hàng bao gồm:- Mua hàng theo phơng thức chuyển hàng- Mua hàng theo phơng thức đến lấy hàng trực tiếp tại kho của bên bán- Mua hàng theo phơng thức thu mua- Mua hàng theo phơng thức khoán2 - Hạch toán tổng hợp nghiệp vụ mua hàng a. Hạch toán tổng hợp nghiệp vụ mua hàng theo phơng pháp khai thờng xuyên. b. Hạch toán tổng hợp nghiệp vụ mua hàng theo phơng pháp kiểm định kỳ IV - Hạch toán nghiệp vụ bán hàng1 - Các phơng thức bán hàng:Tiêu thụ hàng hoá là giai đoạn cuối cùng trong quá trình lu chuyển hàng hoá của hoạt động kinh doanh thơng mại. Hình thức lu chuyển hàng hoá trên thị trờng bao gồm bán buôn (bán buôn qua kho hoặc không qua kho, bán buôn vận chuyển Nguyễn Thị Thuỷ - Lớp KTT12 Hệ số giá =Trị giá thực tế hàng tồn kho đầu kỳ và nhập trong kỳGiá hạch toán của hàng tồn kho đầu kỳ và nhập trong kỳ4 Kết quả Tổng số Giá vốn Chi phí Chi phí tiêu thụ = doanh thu thuần - hàng hoá + bán hàng + quản lý hàng hoá về tiêu thụ tiêu thụ trong kỳ doanh nghiệp (lãi hoặc lỗ) hàng hoá trong kỳ trong kỳChuyên đề kế toán trởngthẳng có hoặc không tham gia thanh toán) và bán lẻ (bán lẻ thu tiền tập trung, thu tiền trực tiếp, bán hàng tự chọn, bán trả góp)2 - Hạch toán tiêu thụ hàng hoá a. Hạch toán giá vốn hàng bán Giá vốn hàng bán là giá thực tế xuất kho của số hàng hoá đã đợc xác định tiêu thụ trong kỳ. b. Hạch toán chi phí bán hàngc. Hạch toán chi phí quản lí doanh nghiệpd. Hạch toán doanh thu và các khoản giảm trừ Hạch toán Giảm giá hàng bánHạch toán Hàng bán bị trả lạiHạch toán thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩuHạch toán doanh thue. Hạch toán kết quả tiêu thụV - Tổ chức hệ thống sổ tài khoảnSổ kế toán là hình thức biểu hiện cụ thể của các phơng pháp hạch toán trong thực tế vận dụng ở mỗi đơn vị., là phơng tiện vật chất để thực hiện khối lợng công việc hàng ngày hoặc định kỳ.Có bốn hình thức sổ chủ yếu: Nhật ký - Sổ cái, Nhật ký chung, Chứng từ ghi sổ, Nhật ký chứng từ.Nguyễn Thị Thuỷ - Lớp KTT12 5Chuyên đề kế toán trởngPhần II : Thực trạng công tác kế toán lu chuyển hàng hoá tại Công ty Dịch vụ Vật t Bu điện NộiI - Một số nét khái quát về công ty Dịch vụ Vật t Bu điện Nội 1 - Quá trình hình thành và phát triển Năm 1987 Công ty Cung ứng Vật t đã đợc thành lập và thuộc quyền quản lý của Bu điện thành phố Nội. Với chức năng là đơn vị phù trợ cho khối sản xuất kinh doanh chính của Bu điện thành phố Nội, Công ty Cung ứng vật t có nhiệm vụ tổ chức mua sắm trang thiết bị cung ứng các loại vật t chủ yếu để đáp ứng nhu cầu duy tu, sửa chữa và phát triển mạng lới của Bu điện thành phố. Tháng 6 năm 1992, do yêu cầu khách quan để tạo điều kiện cho khách hàng đợc thuận tiện và nhanh chóng trong việc chuyển dịch và đặt mới các thiết bị thông tin, hợp lý hoá sản xuất, Công ty Phát triển và Cung ứng vật t Bu điện đợc thành lập trên cơ sở Công ty Cung ứng vật t cũ và bộ phận phát triển thuê bao của Công ty điện thoại (trực thuộc Bu điện Nội).Cuối năm 1996, Công ty Dịch vụ vật t Bu điện Nội tách ra từ Công ty Phát triển và Cung ứng vật t Bu điện Nội, là một đơn vị kinh tế trực thuộc Bu điện thành phố Nội. Công ty đợc thành lập theo Quyết định số 4352/QĐ-TCCB ngày 18/12/1996 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Bu chính Viễn thông Việt Nam, hoạt động thuần tuý trong lĩnh vực kinh doanh khác. Là một doanh nghiệp trực thuộc Bu điện thành phố, có t cách pháp nhân, có con dấu riêng, đăng ký kinh doanh theo quy định hiện hành và đợc mở tài khoản tiền Việt Nam đồng và ngoại tệ tại kho bạc Nhà nớc. Sự ra đời và đổi mới cơ cấu tổ chức của Công ty thể hiện sự phân cấp và chuyên môn hoá các hoạt động sản xuất kinh doanh: tách hoạt động sản xuất kinh doanh chính với hoạt động kinh doanh khác trong Bu điện thành phố Nội theo mô hình tổ chức thống nhất của Tổng Công ty.Là đơn vị trực thuộc Bu điện Thành phố Nội, công ty Dịch vụ Vật t Bu điện Nội không trực tiếp thực hiện nghĩa vụ với Nhà nớc (nộp thuế) mà công ty sẽ nộp về Bu điện Thành phố Nội (80% lợi nhuận trớc thuế) và Bu điện Thành phố Nội sẽ làm nhiệm vụ nộp thuế cho công ty. Công ty Dịch vụ Vật t Bu điện Nội đợc phép giữ lại 20% lợi nhuận trớc thuế để trích lập 2 quỹ là quỹ khen th-ởng và phúc lợi.2 - Đặc điểm sản xuất kinh doanhCông ty Dịch vụ vật t có nhiệm vụ:- Nhập khẩu, kinh doanh và đại lý vật t thiết bị chuyên ngành bu chính viễn thông và các dịch vụ khác trong phạm vi pháp luật cho phép- Sản xuất, cung ứng vật t chuyên ngành bu chính viễn thông của Bu điện thành phố Nội- Đại lý bán và hoà mạng điện thoại di động Mobiphone, Mobicard, Vinaphone, Vinacard- Lắp đặt, hoà mạng tổng đài PABXNguyễn Thị Thuỷ - Lớp KTT12 6Chuyên đề kế toán trởng- Cung cấp, bảo hành, sửa chữa các loại thiết bị viễn thông3 - Đặc điểm tổ chức, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh Để phù hợp với đặc điểm của mình công ty đã phân bố bộ máy quản lý ra làm hai khối: khối chức năng và khối sản xuất, đều đợc đặt dới sự điều hành chung của Ban giám đốc.Các đơn vị trực thuộc Công ty có mối quan hệ công tác chặt chẽ cùng phối hợp hoạt động theo sự chỉ đạo thống nhất của Giám đốc công ty để hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh do Bu điện Nội giao. Xem sơ đồ mô hình tổ chức của Công ty Dịch vụ Vật t Bu điện NộiII - Đặc điểm tổ chức công tác kế toánCông ty Dịch vụ vật t Bu điện Nội là đơn vị trực thuộc Bu điện Nội. Công ty Dịch vụ vật t có trách nhiệm quản lý vốn kinh doanh đợc giao, trong đó có vốn cố định và vốn lu động. Giám đốc Bu điện Nội uỷ quyền cho Giám đốc Công ty Dịch vụ vật t quản lý phát triển vốn và tài sản trong lĩnh vực đợc giao.Bu điện Nội điều tiết hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Dịch vụ vật t thông qua các chỉ tiêu kế hoạch, thông qua báo cáo định kì và các kế hoạch năm của công ty, Bu điện Nội đều đa ra các văn bản điều chỉnh và hớng dẫn thực hiện theo nhiệm vụ. Căn cứ vào kế hoạch đợc giao Công ty lập kế hoạch triển khai thực hiện các kế hoạch hàng quý, hàng tháng.Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng nh các đơn vị trực thuộc khác đợc quản lý tập trung tại Bu điện Nội. Công ty có trách nhiệm tập hợp đầy đủ các chứng từ phản ánh chi phí và doanh thu đúng chế độ, đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp, tính toán lãi lỗ qua các tài khoản 632, 511, 911. Về công tác quản lí tài chính giữa Công ty với các đơn vị cấp dới: Công ty không phân cấp cho các đơn vị mà quản lý tài chính tập trung tại phòng kế toán tài chính của Công ty.1 - Tổ chức bộ máy kế toán tài chính tại Công ty: Bộ máy kế toán của Công ty hiện nay gồm 10 ngời: một kế toán trởng và chín nhân viên, với 100% có trình độ cao đẳng và đại học. Mỗi ngời đều có nhiệm vụ và chức năng riêng. Sơ đồ bộ máy kế toán Công ty Dịch vụ Vật t: Quan hệ trực tuyến Tổng hợp, đối chiếu 2. Tổ chức hệ thống sổCông ty áp dụng kế toán bằng máy vi tính, tổ chức bộ sổ kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ. Các biểu mẫu sổ kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ đợc thiết kế theo qui định của Bộ Tài chính.Tổ chức công tác kế toán có nhiều thuận lợi trong việc ứng dụng những tiến bộ khoa học vào tính toán, thu thập thông tin kịp thời nhanh chóng, bảo đảm sự tập trung thống nhất trong việc chỉ đạo công tác kế toán. Từ đó có ý nghĩa giảm nhẹ biên chế, tạo điều kiện chuyên môn hoá cán bộ kế toán.Tổ chức công tác kế toán có nhiều thuận lợi trong việc ứng dụng những tiến bộ khoa học vào tính toán, thu thập thông tin kịp thời nhanh chóng, bảo đảm sự tập Nguyễn Thị Thuỷ - Lớp KTT12 7Ghi hàng ngàyGhi cuối thángĐối chiếu, kiểm traChuyên đề kế toán trởngtrung thống nhất trong việc chỉ đạo công tác kế toán. Từ đó có ý nghĩa giảm nhẹ biên chế, tạo điều kiện chuyên môn hoá cán bộ kế toán.Tổ chức công tác kế toán có nhiều thuận lợi trong việc ứng dụng những tiến bộ khoa học vào tính toán, thu thập thông tin kịp thời nhanh chóng, bảo đảm sự tập trung thống nhất trong việc chỉ đạo công tác kế toán. Từ đó có ý nghĩa giảm nhẹ biên chế, tạo điều kiện chuyên môn hoá cán bộ kế toán.Tại Công ty Dịch vụ Vật t Bu điện Nội không sử dụng sổ Đăng kí chứng từ ghi sổ để theo dõi, ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian (nhật kí) vì việc hạch toán tại Công ty là phụ thuộc, mọi hoạt động kinh tế của Công ty đều chịu sự quản lí giám sát của Bu điện Nội và thanh toán với Bu điện Nội trên tài khoản 136, 336.Sơ đồ : Trình tự hạch toán kế toán tại Công ty Dịch vụ Vật t BĐHN Hệ thống báo cáo kế toán nội bộ và báo cáo quản trị nội bộ đợc Công ty lập theo quý, năm, định kỳ nộp lên Bu điện Nội. III - Thực trạng hạch toán lu chuyển hàng hoá tại Công ty Dịch vụ Vật tNguyễn Thị Thuỷ - Lớp KTT12 8Chứng từ gốc Phiếu ghi sổ Sổ cái - Báo cáo kế toán - Báo cáo quản trị nội bộBảng tổng hợp Bảng tổng hợp chứng từ gốc Sổ quỹ Sổ, thẻ kế toán chi tiếtBảng cân đối số phát sinhChuyên đề kế toán trởngCông ty Dịch vụ Vật t là một đơn vị hạch toán phụ thuộc Bu điện thành phố Nội nên sau khi xác định lãi lỗ trong kỳ, Công ty phải kết chuyển phần lãi lỗ này và các khoản phải nộp ngân sách nhà nớc về Bu điện Nội trên tài khoản 136 - Phải thu nội bộ và 336 - Phải trả nội bộ. Kết chuyển bù trừ chênh lệch giữa hai tài khoản 336 và 136, d Có tài khoản 336 là số phải nộp, d Nợ tài khoản 136 là số đợc cấp.Tài khoản 136 dùng để phản ánh tình hình thanh toán các khoản phải thu giữa Bu điện NộiCông ty, tài khoản 136 đợc hạch toán chi tiết theo từng đơn vị có theo dõi thanh toán và theo dõi riêng từng khoản phải thu.Tài khoản 136 có 4 tài khoản cấp 2, trong đó Công ty chỉ sử dụng 1 loại tài khoản cấp 2 là tài khoản 1363. Tài khoản 1363 ở Công ty phản ánh các khoản phải thu (đợc cấp) từ Bu điện Nội.Tại Công ty tài khoản 1363 lại đợc chi tiết thành các tài khoản cấp 3:- 13631: Phải thu về kinh doanh dịch vụ bu chính viễn thông- 13632: Phải thu về kinh doanh khác.- 13635: Phải thu về thuế GTGT - 13638: Phải thu về các khoản khácTài khoản 336 dùng để phản ánh tình hình phải trả giữa Bu điện NộiCông ty, tài khoản này đợc hạch toán chi tiết cho từng đơn vị có quan hệ thanh toán và theo dõi từng khoản phải nộp, đợc cấp, phải trả, đã trả. Tài khoản 336 có 4 tài khoản cấp 2, trong đó Công ty chỉ sử dụng 1 loại tài khoản cấp 2 là 3363. Tài khoản 3363 ở Công ty phản ánh các khoản phải trả Bu điện Nội.Tài khoản 3363 lại đợc chi tiết thành các tiểu khoản:- 33631: Phải trả về kinh doanh dịch vụ bu chính viễn thông- 33632: Phải trả về kinh doanh khác- 33635: Phải trả về thuế GTGT- 33638: Phải trả về các khoản khácTại Công ty đang áp dụng phơng pháp hạch toán khai thờng xuyên, thực hiện quyết toán theo quý, năm.1 - Hạch toán nghiệp vụ mua vật t thiết bị hàng hoá a. Phơng thức mua hàng Vật t thiết bị hàng hoá của Công ty đợc mua trực tiếp từ hai nguồn khác nhau là nguồn trong nớc và nguồn nhập khẩu.b. Thủ tục nhập khoChứng từ sử dụng để nhập kho vật t thiết bị hàng hoá là Phiếu nhập vật t kỹ thuật. Khi có thông báo giao hàng, kế toán đơn vị sản xuất lập Phiếu nhập vật t kỹ thuật trên cơ sở hoá đơn mua hàng hoặc lệnh nhập kho đã đợc Giám đốc, Kế toán tr-ởng ký duyệt. Phiếu nhập vật t kỹ thuật đợc lập thành 3 liên: 1 liên lu tại cuống; 2 liên chuyển cho ngời nhập hàng mang phiếu xuống kho để nhập vật t hàng hoá. Trong 2 liên này, 1 liên giao cho ngời nhập hàng, thủ kho giữ 1 liên để ghi vào Thẻ kho (Mẫu 06-VT), cuối ngày chuyển kế toán viết phiếu nhập, ghi đơn giá, hạch toán ghi sổ. Nguyễn Thị Thuỷ - Lớp KTT12 9Chuyên đề kế toán trởngCăn cứ vào Phiếu nhập vật t kỹ thuật, kế toán phòng Cung ứng, phòng Xuất nhập khẩu, kế toán vật t, thủ kho cùng ghi chép theo dõi số lợng, giá trị từng loại vật t, thiết bị, hàng hoá nhập xuất tồn trên thẻ kho. Thẻ kho đợc đánh số thứ tự và lập riêng cho từng loại vật t, thiết bị hàng hoátại mỗi kho của Công ty. Kế toán vật t của Phòng kế toán tài chính theo dõi tổng hợp toàn công ty, cuối tháng đối chiếu, ký xác nhận ghi chép của kế toán các đơn vị sản xuất, nếu có sai sót thì cùng sửa chữa kịp thời. Kế toán các đơn vị sản xuất đối chiếu, ký xác nhận việc ghi chép trên thẻ kho của thủ kho, định kỳ cùng thủ kho kiểm số lợng vật t tại kho.c. Phơng pháp tính giá hàng nhập kho:Giá trị của hàng nhập kho đợc tính theo từng nguồn nhập. Đối với hàng mua trong nớc:Giá trị thực tế hàng nhập kho=Giá trị mua hàng hoá (giá cha thuế GTGT)+ Chi phí thu muaChi phí thu mua thờng do bên cung cấp chịu nên Giá trị thực tế hàng nhập kho thờng bằng Giá trị mua hàng hoá trên hoá đơn. Đối với hàng hoá nhập ngoại:Giá trị thực tế hàng nhập kho=Trị giá mua hàng hoá (giá CIF)+Chi phí thu mua+Thuếnhập khẩud. Phơng pháp hạch toánTài khoản sử dụng: 156 (15611) - Giá mua hàng hoá Tr ờng hợp hànghoá đơn cùng về Khi nhận Phiếu nhập vật t kỹ thuật của các đơn vị sản xuất chuyển đến, kế toán tiến hành kiểm tra, đối chiếu số lợng, giá mua, tổng giá trị nhập hàng trên hoá đơn bán hàng của nhà cung cấp, kiểm tra giá ghi trên phiếu nhập với Bảng giá nhập kho, nếu có sai sót thì yêu cầu kế toán lập phiếu điều chỉnh. Sau khi kiểm tra kế toán phân loại phiếu nhập vật t theo từng kho rồi nhập số liệu vào máy tính in thành Bảng tổng hợp nhập vật t, Bảng chi tiết nhập vật t đối với từng nhà cung cấp.Căn cứ vào phiếu nhập vật t kĩ thuật và bảng giá nhập kho, kế toán phản ánh giá trị vật t sản phẩm hàng hoá trên bảng chi tiết nhập vật t, mỗi bảng lập cho một nhà cung cấp. Nguyễn Thị Thuỷ - Lớp KTT12 10[...]... đóng góp nhằm hoàn thiện kế toán lu chuyển hàng hoá tại Công ty Dịch vụ Vật t, Bu điện Nội Nguyễn Thị Thuỷ - Lớp KTT12 18 Chuyên đề kế toán trởng I - Nhận xét thực trạng hạch toán lu chuyển hàng hoá tại Công ty Dịch vụ Vật t, Bu điện Nội 1 - Ưu điểm Qua thời gian thực tập tại Công ty em thấy hệ thống tổ chức kế toán nói chung cũng nh khâu hạch toán lu chuyển hàng hoá nói riêng đợc tổ chức... nh hạch toán lu chuyển hàng hoá nói riêng tại Công ty Dịch vụ Vật t Bu điện Nội Bằng những kiến thức và phơng pháp luận đợc nhà trờng trang bị, em xin đề xuất một số ý kiến nhằm khắc phục những hạn chế trên để hoàn thiện công tác hạch toán lu chuyển hàng hoá tại Công ty II - Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện hạch toán lu chuyển hàng hoá tại Công ty Dịch vụ Vật t Bu điện Nội Hoàn thiện công. .. giá hàng tồn đầu kì + nhập trong kì Số lợng hàng tồn đầu kì + nhập trong kì Vì Công ty sử dụng kế toán máy nên giá đơn vị bình quân của mỗi loại hàng hoá sẽ có ngay sau khi nhập giá mua của mỗi loại hàng hoá mà không mất nhiều công sức nh việc tính toán thủ công c Phơng pháp xác định giá bán Đối với hàng Công ty mua theo nhiệm vụ của Bu điện Nội giao cho Công ty thì trị giá vật t hàng hoá Công ty. .. kế toán trên sổ kế toán Chứng từ là cơ sở để ghi sổ kế toán, hạch toán kế toáncông cụ đắc lực cho công tác quản lý, các số liệu kế toán là cơ sở để đa ra các quyết định kinh doanh Do đó yêu cầu của chứng từ kế toán là phải đợc ghi chép chính xác, đầy đủ các thông tin Hiểu đợc tầm quan trọng của chứng từ trong công tác hạch toán kế toán nói chung cũng nh hạch toán lu chuyển hàng hoá nói riêng, Công. .. ngời, trình độ đội ngũ cán bộ kế toán của Công ty phải phụ thuộc vào sự đổi mới và hoàn thiện chung của Bu điện Nội Trong một số trờng hợp cụ thể: Hạch toán nghiệp vụ mua hàng: Nếu đợc phép của Bu điện Nội, Công ty nên hạch toán riêng giá mua hàng vào tài khoản 1561, còn chi phí mua hàng hạch toán vào tài khoản 1562 để phân bổ chi phí thu mua cho hàng tiêu thụ trong kỳ Hàng mua trong nớc ít trờng... chính đợc thiết kế trên máy tính phải đủ và phù hợp với biểu mẫu sổ sách theo quy định của Bộ Tài chính để dễ kiểm tra, kiểm soát Là một công ty trực thuộc, hạch toán phụ thuộc Bu điện Nội, nên việc tổ chức hạch toán của Công ty phải theo sự chỉ đạo thống nhất của Bu điện Nội Vì vậy, để đổi mới, hoàn thiện công tác hạch toán kế toán của Công ty nói chung và hạch toán lu chuyển hàng hoá nói riêng,... Hoàn thiện công tác hạch toán lu chuyển hàng hoá tại Công ty Dịch vụ Vật t Bu điện Nội là việc sửa chữa những sai sót, những yếu tố cha khoa học, cha hợp lý trong khâu tổ chức hạch toán ban đầu đến hạch toán tổng hợp, từ lúc phát sinh đến lúc kết thúc nghiệp vụ kinh tế Hoàn thiện nhằm mục đích kinh tế lu chuyển hàng hoá thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, đó là ghi chép, xử lý nghiệp vụ kinh doanh thơng... cơ sở bảng tổng hợp xuất vật t, kế toán lập Chứng từ ghi sổ Bảng tổng hợp xuất vật t đợc Công ty lập riêng cho hai nhóm khách hàng trong và ngoài Bu điện Nội Kết cấu của Bảng tổng hợp xuất vật t Công ty Dịch vụ Vật t bảng tổng hợp xuất vật t Đối với khách hàng trong Bu điện Nội Từ ngày 01/11/2002 đến ngày 30/11/2002 Nợ TK 632, Có các TK T Nội dung T 1 Công ty Điện thoại Mã số Tổng số Giá... quản lí số lợng giá trị vật t hàng hoá lớn, nhiều chủng loại, phức tạp về kỹ thuật tại nhiều kho khác nhau nhng kế toán vẫn tổ chức tốt công tác hạch toán lu chuyển hàng hoá, đảm bảo cung cấp các thông tin về nghiệp vụ nhập xuất tồn kho từng loại hàng hoá, tình hình thanh toán với ngời mua, ngời bán một cách thờng xuyên chính xác Cụ thể là: Về hạch toán nghiệp vụ mua hàng: kế toán đã hớng dẫn các đơn... 15611 2 - Hạch toán nghiệp vụ bán hàng tại Công ty Dịch vụ Vật t BĐHN a Phơng thức bán hàng Hiện nay, Công ty áp dụng hai phơng thức bán hàng chủ yếu là bán buôn và bán lẻ; phơng thức bán hàng đại lý, ký gửi cha phổ biến Hình thức bán buôn tại Công ty áp dụng hai hình thức: hình thức bán buôn qua kho, thực hiện giao hàng trực tiếp tại kho và hình thức bán buôn vận chuyển thẳng có tham gia thanh toán Hình . - Kế toán, em đã hoàn thành chuyên đề kế toán trởng với đề tài Công tác hạch toán kế toán lu chuyển hàng hoá tại Công ty Dịch vụ Vật t Bu điện Hà Nội .Nội. đề kế toán trởngPhần II : Thực trạng công tác kế toán lu chuyển hàng hoá tại Công ty Dịch vụ Vật t Bu điện Hà NộiI - Một số nét khái quát về công ty Dịch
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác hạch toán kế toán lưu chuyển hàng hoá tại Công ty Dịch vụ Vật tư Bưu điện Hà Nội, Công tác hạch toán kế toán lưu chuyển hàng hoá tại Công ty Dịch vụ Vật tư Bưu điện Hà Nội, Công tác hạch toán kế toán lưu chuyển hàng hoá tại Công ty Dịch vụ Vật tư Bưu điện Hà Nội, Phơng pháp tính giá hàng nhập kho Phơng pháp tính giá hàng xuất kho, Tỉ chøc hƯ thèng sỉ, Hạch toán tổng hợp nghiệp vụ mua hàng theo phơng pháp kê khai thờng xuyên. Hạch toán tổng hợp nghiệp vụ mua hàng theo phơng pháp kiểm kê định kỳ Hạch toán chi phí bán hàng c. Hạch toán chi phí quản lí doanh nghiệp Thủ tục nhập kho, Phơng pháp tính giá hàng nhập kho: Phơng pháp hạch toán, Phơng thức bán hàng Thủ tục xuất kho Chứng từ sử dụng:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay