Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Mùa bông may

2 826 2
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/11/2012, 14:47

Giáo án Chính tả - Lớp 2 THIẾT KẾ BÀI DẠYMôn : Chính tảBài : NV – MƯA BÓNG MÂY.Tuần : 20Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng1. Nghe viết đúng, trình bày đúng 12 dòng thơ trong bài “Thư trung thu” theo cách trình bày thơ 5 chữ.2. Làm đúng các bài tập phân biệt những chữ có âm đầu và dấu thanh dễ viết sai do ảnh hưởng của cách phát âm đòa phương : l/ n, dấu hỏi/ dấu ngã.II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :- Bảng phụ + bút dạ + giấy khổ to.- Sách giáo khoa.III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Khởi động : 1’2. Bài cũ : 4’(GV kiểm tra 2 HS đọc bài lá thư nhầm đòa chỉ).- 2 HS viết bảng lớp, cả lớp viết vào bảng con hoặc giấy nháp các chữ : Vỡ tổ, bão táp, nảy bông.3. Bài mới :Hoạt động của thầy Hoạt động của trò2’ 1. Hoạt động 1 : Giới thiệu bài – Ghi đề15’ 2. Họat động 2 : Hướng dẫn nghe viết.- Hướng dẫn HS chuẫn bò.Mục tiêu : Giúp HS viết đúng 12 dòng thơ của bài “ Thư trung thu”.Cách tiến hành : + Hướng dẫn HS chuẩn bò : GV đọc 12 dòng thơ.- Nội dung bài thơ nói điều gì ?- Hướng dẫn HS nhận xét.- Bài thơ của Bác Hồ có những từ xưng hô nào ?- Những chữ nào trong bài phải viết hoa ? Vì sao ? - HS viết vào bảng con những tiếng dễ viết sai (GV đọc). GV đọc từng dòng thơ cho HS viết mỗi dòng đọc 2 – lần.- HS nhắc lại đề bài 2, 3 HS đọc lại.- Bác Hồ rất yêu thiếu nhi, Bác mong thiếu nhi học hành thật giỏi. Bác + các cháu.- HS trả lời.- HS viết: Ngoan ngoãn, tuổi, tuỳ, giữ gìn …- HS viết bài.- Thầm, chữa bài.10’ 3. Họat động 3 : Hướng dẫn làm bài tập chính tả.Mục tiêu : Củng cố quy tắc chính tả với thanh hỏi/ thanh ngã.Cách tiến hành : + Bài 2: Mời cả lớp đọc thầm lại yêu cầu của bài – Quan sát tranh nêu tên các vật trong tranh.+ Bài 3 : GV dán 3, 4 tờ giấy khổ to lên bảng đã viết sẵn nội dung bài tập 3, phát bút dạ mời HS thi làm đúng nhanh.- GV cả lớp nhận xét chốt lại lời giải đúng.3’ 4. Họat động 4 : Củng cố dặn dò.- GV nhận xét tiết học- Học sinh nêu.- Vài HS phát âm lại cho chính xác.- HS làm bài trên phiếu – Sau đó đọc kết quả.IV./ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . chỉ) .- 2 HS viết bảng lớp, cả lớp viết vào bảng con hoặc giấy nháp các chữ : Vỡ tổ, bão táp, nảy bông. 3. Bài mới :Hoạt động của thầy Hoạt động của tr 2 . cháu .- HS trả lời .- HS viết: Ngoan ngoãn, tuổi, tuỳ, giữ gìn - HS viết bài. - Thầm, chữa bài.10’ 3. Họat động 3 : Hướng dẫn làm bài tập chính tả. Mục
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Mùa bông may, Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Mùa bông may, Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Mùa bông may

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn