phương pháp giải nhanh bài toán trắc nghiệm hóa hữu cơ - pgs. ts. nguyễn xuân trường

331 866 1
  • Loading ...
1/331 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/12/2013, 20:21

Đặc trưng của hình thức thi trắc nghiệm là bài toán thì thí sinh phải biết cách giải nhanh mới bảo đảm được thời gian. Một bài toán nếu giải theo cách thông thường phải mất khoảng 15 đến 20 phút, nhưng nếu biết cách giải nhanh thì chỉ mất khoảng 2 đến 3 phút. Sử dụng các phương pháp giải nhanh còn có tác dụng rất lớn trong việc phát triển năng lực tư duy và rèn trí thông minh cho học sinh trong dạy học môn Hóa học ở trường phổ thông. Để giúp thí sinh biết các giải nhanh câu trắc nghiệm là bài toán chúng tôi biên soạn bộ sách gồm 2 quyển: Quyển 1. Phương pháp giải nhanh bài toán hóa vô cơ Quyển 2. Phương pháp giải nhanh bài toán hóa hữu cơ
- Xem thêm -

Xem thêm: phương pháp giải nhanh bài toán trắc nghiệm hóa hữu cơ - pgs. ts. nguyễn xuân trường, phương pháp giải nhanh bài toán trắc nghiệm hóa hữu cơ - pgs. ts. nguyễn xuân trường

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay