Quy trình rèn luyện kỹ năng thực hành thí nghiệm và tổ chức cho học sinh thực hành thí nghiệm trong dạy học phân môn khoa học cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học

48 1,086 1

Naruto Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 6,025 tài liệu

  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/12/2013, 12:59

Khoá luận tốt nghiệp Lời cảm ơn! Để hoàn thành luận văn này, tôi đã nhận đợc sự hớng dẫn nhiệt tình của TS Phan Quốc Lâm. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự giúp đỡ quý báu đó. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban chủ nhiệm khoa Giáo dục tiểu học, tập thể cán bộ giáo viên học sinh của các trờng: trờng tiểu học Hng Dũng 1; tr- ờng tiểu học Lê Lợi; trờng tiểu học Lê Mao; trờng tiểu học Cửa Nam 1, chân thành cảm ơn các bạn sinh viên khoá 44A khoa Giáo dục tiểu học đã có những ý kiến đóng góp quý báu giúp tôi hoàn thành luận văn này. Tôi xin chân thành cảm ơn sự cổ vũ động viên của ngời thân, bạn bè đã cho tôi thêm nghị lực trong suốt quá trình thực hiện hoàn thành luận văn này. Do lần đầu tiên tham gia nghiên cứu khoa học do thời gian có hạn nên luận văn không thể tránh khỏi nhiều thiết sót, rất mong đợc sự chỉ bảo góp ý của các thầy cô bạn đọc. Tôi xin chân thành cảm ơn! Vinh, tháng 5 năm 2007 Trần Thị Nga - 44A 1 GDTH Khoá luận tốt nghiệp Mở đầu 1. Lí do chọn đề tài Giáo dục đào tạo là một trong những lĩnh vực đợc Đảng nhà nớc đặc biệt quan tâm. Phát triển giáo dục đào tạo đợc coi là Quốc sách hàng đầu, là điều kiện để phát huy nguồn lực con ngời. Phát triển giáo dục đào tạo cũng là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân mà lực lợng có vai trò nòng cốt quan trọng là đội ngũ giáo viên cán bộ quản lí giáo dục. Để thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc nhanh chóng đi đến thắng lợi, thì nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng vừa đáp ứng nhu cầu trớc mắt, vừa mang tính chiến lợc lâu dài là: xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục chuẩn hoá, đảm bảo về chất lợng, đủ về số lợng, đồng bộ về cơ cấu, chú trọng đặc biệt tới việc nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lơng tâm, năng lực s phạm của nhà giáo. Giáo viên tiểu học chiếm một vị trí quan trọng với số lợng chiếm khoảng 1/3 trong lực lợng giáo viên các cấp học của cả nớc. Hiện nay, việc nâng cao chất lợng giáo viên tiểu học đã đang đợc chú trọng, chất lợng giáo viên tiểu học đợc đào tạo, đánh giá, xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp (CNN). CNN giáo viên tiểu học là những yêu cầu đối với giáo viên tiểu học, thể hiện trên ba lĩnh vực: phẩm chất đạo đức, t tởng chính trị, kiến thức kỹ năng s phạm. Kỹ năng s phạm là một trong ba lĩnh vực quan trọng của CNN giáo viên tiểu học. Trong đó kỹ năng dạy học môn học chiếm vị trí hết sức quan trọng. Bởi lẽ muốn đạt đợc hiệu quả cao trong quá trình dạy học, thực hiện đợc mục tiêu giáo dục đề ra, ngời dạy ngoài việc trang bị cho mình những tri thức cần thiết, cần phải có đợc một hệ thống kỹ năng dạy học nhất định. Mặt khác đã là giáo viên thì cần phải có kỹ năng dạy học, kỹ năng này cần đợc hình thành cho sinh viên ngay khi đang còn ngồi trên ghế nhà trờng s phạm. Một trong những kỹ năng dạy học bộ mônkỹ năng thực hành thí nghiệm (THTN) tổ chức cho học sinh THTN trong phân môn khoa học, môn Trần Thị Nga - 44A 1 GDTH Khoá luận tốt nghiệp TN XH. Phơng pháp thí nghiệm là phơng pháp dạy học đặc trng của phân môn khoa học. Vì thế, đối với giáo viên tiểu học việc dạy học phân môn khoa học không thể thiếu kỹ năng THTN tổ chức cho học sinh THTN. Mặt khác, đối với một số không ít giáo viên việc đổi mới nội dung ph- ơng pháp dạy học đặc biệt là dạy học chơng trình tiểu học sau năm 2000, vấn đề vận dụng phơng pháp dạy học thành kỹ năng còn nhiều lúng túng, hiệu quả cha cao. Trong quá trình đào tạo kỹ năng THTN tổ chức cho học sinh THTN trong việc dạy học phân môn khoa học đã đợc chú ý nhng còn có những hạn chế nhất định. Do cha có quy trình rèn luyện hợp lý, điều này làm ảnh hởng đến chất lợng hiệu quả đào tạo. Từ những lý do trên, chúng tôi thấy việc xây dựng nội dung quy trình rèn luyện kỹ năng THTN tổ chức cho học sinh THTN trong dạy học phân môn khoa học cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học là một vấn đề cần thiết chính vì thế tôi chọn đề tài: Quy trình rèn luyện kỹ năng thực hành thí nghiệm tổ chức cho học sinh thực hành thí nghiệm trong dạy học phân môn khoa họctiểu học cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học . 2. Mục đích nghiên cứu Đề xuất quy trình rèn luyện kỹ năng THTN tổ chức cho học sinh THTN trong dạy học phân môn khoa học qua quá trình rèn luyện nghiệp vụ s phạm thờng xuyên cho sinh viên. 3. Khách thể đối tợng nghiên cứu 3.1. Khách thể nghiên cứu: Vấn đề rèn luyện kỹ năng dạy học cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học. 3.2. Đối tợng nghiên cứu: Quy trình rèn luyện kỹ năng THTN tổ chức cho học sinh THTN trong dạy học phân môn khoa học cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học. 4. Giả thuyết khoa học Trần Thị Nga - 44A 1 GDTH Khoá luận tốt nghiệp Có thể nâng cao hiệu quả rèn luyện kỹ năng dạy học phân môn khoa học nói riêng môn TN - XH nói chung, nếu xác định rõ quy trình rèn luyện kỹ năng THTN tổ chức cho học sinh THTN, thực hiện chúng một cách phù hợp, có kế hoạch. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1. Tìm hiểu cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu 5.2. Tìm hiểu cơ sở thực tiễn của vấn đề nghiên cứu 5.3. Đề xuất quy trình rèn luyện kỹ năng THTN tổ chức cho học sinh THTN trong dạy học phân môn khoa học cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học. 6. Phơng pháp nghiên cứu 6.1. Phơng pháp nghiên cứu lý thuyết 6.2. Phơng pháp nghiên cứu thực tiễn: điều tra viết, phơng pháp thực nghiệm s phạm, lấy ý kiến chuyên gia, hỏi đáp. 7. Những đóng góp của đề tài: - Hệ thống hoá lý luận về một số vấn đề liên quan đền kỹ năng dạy học. - Làm rõ thực trạng kỹ năng THTN tổ chức cho học sinh THTN trong dạy học phân môn khoa học của sinh viên ngành giáo dục tiểu học. - Xây dựng quy trình rèn luyện kỹ năng THTN tổ chức cho học sinh THTN trong dạy học phân môn khoa họctiểu học. 8. Cấu trúc của khoá luận Ngoài phần mở đầu, tài liệu tham khảo, phụ lục nghiên cứu, nội dung chính của đề tài đợc thể hiện trong 4 chơng: Chơng 1: Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu Chơng 2: Cơ sở thực tiễn của vấn đề nghiên cứu Chơng 3: Quy trình rèn luyện kỹ năng THTN tổ chức cho học sinh THTN trong dạy học phân môn khoa họctiểu học cho sinh viên. Chơng 4: Thực nghiệm Trần Thị Nga - 44A 1 GDTH Khoá luận tốt nghiệp Ch ơng 1 Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu 1. Một số khái niệm cơ bản 1.1. Khái niệm chung về kỹ năng: Kỹ năng là một khái niệm khá phức tạp, có rất nhiều quan điểm khác nhau xung quanh khái niệm này. Giáo trình tâm lí học tiểu học của Bùi Văn Huệ cho rằng: vận dụng tri thức, khái niệm, định nghĩa, định luật vào thực tiễn thì là có kỹ năng. Theo từ điển tiếng Việt thì kỹ năng là khả năng vận dụng những kiến thức đã thu nhận đợc trong một lĩnh vực nhất định vào thực tế. Kỹ năng bao giờ cũng gắn với một hành động hay một hoạt động nào đó bằng cách lựa chọn vận dụng những trí thức, những kinh nghiệm đã có để thực hiện hành động đó phù hợp với mục tiêu những điều kiện thực tế đã cho. Khái niệm kỹ năng có thể hiểu trên cơ sở các quan niệm về hoạt động, hành động, thao tác Nh vậy, kỹ năng là khả năng, là trình độ vận dụng kiến thức đã tiếp thu đợc để giải quyết một nhiệm vụ, thực hiện một công việc nào đó ở một cấp độ, tiêu chuẩn xác định. Kỹ năng cũng có thể hiểu là sự thể hiện của kiến thức trong hành động. Ngợc lại, khi kỹ năng đợc hình thành phát triển sẽ làm sâu sắc hơn sự hiểu biết về kiến thức. Bởi lẽ, việc tiếp thu kiến thức hình thành kỹ năng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Đó là việc tiếp thu kiến thức tốt sẽ là nền tảng, cơ sở cho việc hình thành kỹ năng. 1.2. Phơng pháp THTN trong phân môn khoa họctiểu học Môn TN XH nói chung phân môn khoa học nói riêng là môn học tích hợp kiến thức thuộc các môn khoa học thực nghiệm (vật lý, hoá học, sinh học). Vì vậy trong quá trình dạy học giáo viên thờng sử dụng phơng pháp thí nghiệm nhất là trong phân môn khoa học. Trần Thị Nga - 44A 1 GDTH Khoá luận tốt nghiệp Trong dạy học phân môn khoa học giáo viên cần phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh, giảm sự quyết định can thiệp của giáo viên, tăng cờng sự tham gia của học sinh vào các hoạt động tìm tòi, phát hiện ra kiến thức mới, có thể lựa chọn các phơng pháp dạy học khác nhau nh: phơng pháp hỏi đáp, trò chơi đóng vai, quan sát; phơng pháp thực hành thí nghiệm đợc xem là phơng pháp dạy học đặc trng của môn học này. Phơng pháp THTN tức là phơng pháp mà đòi hỏi giáo viên hoặc học sinh phải tác động lên sự vật hiện tợng cần nghiên cứu. Qua quan sát các hiện tợng xảy ra trong tự nhiên, học sinh thiết lập các mối quan hệ, giải thích các kết quả thí nghiệm để rút ra kết luận khoa học. Ưu điểm của phơng pháp này là: Giúp học sinh dễ hiểu các hiện tợng phức tạp, tạo niềm tin có cơ sở khoa học vào kiến thức mới, kích thích gây đ- ợc hứng thú học tập cho học sinh. Phát triển các thao tác t duy nh: quan sát, phân tích, phán đoán, so sánh, tổng hợp để rút ra kết luận khoa học. Đồng thời, phơng pháp THTN cũng góp phần hình thành cho học sinh kỹ năng, kỹ xảo thực hành vận dụng kiến thức vào thực tiễn. ở tiểu học, các thí nghiệm chỉ nghiên cứu những hiện tợng về mặt định tính mà cha nghiên cứu về mặt định lợng. Nội dung thí nghiệm phù hợp với ch- ơng trình khả năng tiếp thu của học sinh (đảm bảo tính vừa sức), thiết bị thí nghiệm phải thể hiện rõ những chi tiết chủ yếu, thể hiện tính trực quan rõ ràng, phải đảm bảo an toàn cho giáo viên học sinh. Tuỳ từng thí nghiệm điều kiện, phơng tiện để làm thí nghiệm, tuỳ trình độ học sinhgiáo viên có thể sử dụng phơng pháp THTN ở các mức độ khác nhau: - Học sinh chỉ nghiên cứu thí nghiệm đợc trình bày trong sách giáo khoa, đa ra giả thuyết, giải thích kết luận mà không phải tiến hành làm thí nghiệm. - Giáo viên làm mẫu, hớng dẫn học sinh làm theo - Giáo viên giao nhiệm vụ, giúp đỡ học sinh từng bớc THTN, thông qua phiếu học tập hoặc chỉ dẫn bằng lời. Trần Thị Nga - 44A 1 GDTH Khoá luận tốt nghiệp - Giáo viên giao nhiệm vụ học sinh đa ra giả thuyết, tự làm thí nghiệm, quan sát diễn biến của thí nghiệm, nhận xét, kết luận viết báo cáo (giáo viên theo dõi đa ra chỉ dẫn kịp thời nếu thấy cần thiết). Nh vậy, để sử dụng phơng pháp thí nghiệm có hiệu quả đòi hỏi giáo viên phải có kỹ năng THTN tổ chức cho học sinh THTN. 1.2.1. Kỹ năng THTN Đó là sự thực hiện có kết quả một loạt các thao tác THTN, bằng cách lựa chọn, vận dụng những tri thức, những cách thức quy trình đúng đắn, đảm bảo thí nghiệm thành công (rút ra đợc kết luận khoa học từ thí nghiệm). Muốn có đợc kỹ năng này đòi hỏi giáo viên phải có đợc một hệ thống các tri thức khoa học cơ bản: vật lý, hoá học, sinh học một cách vững chắc, phải biết vận dụng các tri thức đó một cách phù hợp, linh hoạt trong các tình huống khác nhau khi tiến hành thí nghiệm. 1.2.2. Kỹ năng tổ chức cho học sinh hoạt động Đây là một trong những kỹ năng dạy học cần thiết quan trọng của ng- ời giáo viên tiểu học. Ngời giáo viênkỹ năng này tức là ngời biết giao cho học sinh hệ thống các việc làm, biết tổ chức hớng dẫn các em tiến hành các việc làm đó, theo dõi, kiểm tra đánh giá các hành động việc làm của các em để kịp thời uốn nắn những sai sót (nếu có). Giúp các em khắc phục khó khăn để đạt đợc kết quả học tập tốt. Tổ chức cho học sinh hoạt động chứ không phải là thầy làm thay trò, mà là trò phải tự làm lấy. Vì thế, tạo cho các em hứng thú, sáng tạo phấn khởi tr- ớc thành công mà mình thu đợc. Muốn vậy, giáo viên phải sử dụng lời nói dễ hiểu, chính xác, có biểu cảm, làm cho các em lĩnh hội đợc những ý tởng của thầy giáo, cô giáo. 1.2.3. Kỹ năng tổ chức cho học sinh THTN Đó là khả năng thiết kế, vạch kế hoạch các thao tác, các hoạt động thí nghiệm hớng dẫn học sinh thực hiện chúng (bao gồm cách lắp ráp, bố trí thí Trần Thị Nga - 44A 1 GDTH Khoá luận tốt nghiệp nghiệm, cách quan sát, cách ghi chép, rút ra kết luận, báo cáo kết quả thí nghiệm trớc nhóm, tổ hoặc trớc lớp). 2. Quy trình hình thành kỹ năng dạy học Theo từ điển tiếng Việt thì quy trìnhtrình tự phải tuân theo để tiến hành một công việc nhất định. Từ đó, quy trình hình thành kỹ năng dạy học đợc hiểu là trình tự hình thành ở sinh viên hệ thống các thao tác, hành động đảm bảo cho họ sau khi ra trờng có thể dạy đợc các môn họctiểu học. Quy trình chung hình thành rèn luyện kỹ năng dạy học cho sinh viên có thể bao gồm các bớc sau đây: B ớc 1: Xác định mục đích yêu cầu của việc rèn luyện: mục đích yêu cầu của việc rèn luyện là hình thành ở sinh viên kỹ năng dạy học các môn họctiểu học. B ớc 2: Huy động kiến thức đã có liên quan đến kỹ năng dạy học cần hình thành ở sinh viên. B ớc 3: Tổ chức tập luyện B ớc 4: Kiểm tra đánh giá Kỹ năng dạy học phân môn khoa học đặc biệt là kỹ năng THTN tổ chức cho học sinh THTN cũng là một kỹ năng dạy học bộ môn nên nó cũng có thể đợc hình thành rèn luyện theo quy trình trên. 3. ý nghĩa của việc hình thành kỹ năng THTN tổ chức cho học sinh THTN trong dạy học phân môn khoa học cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học. Kỹ năng này cùng với các kỹ năng dạy học khác, tri thức, phẩm chất t t- ởng chính trị, đạo đức để tạo nên nhân cách của ngời giáo viên tiểu học. Trần Thị Nga - 44A 1 GDTH Khoá luận tốt nghiệp Kỹ năng này góp phần làm tay nghề cho ngời giáo viên tiểu học, thiếu kỹ năng THTN tổ chức cho học sinh THTN trong dạy học phân môn khoa học thì ngời giáo viên tiểu học không thể thực hiện một cách có hiệu quả công việc giảng dạy phân môn khoa họctiểu học. Hình thành rèn luyện kỹ năng THTN tổ chức cho học sinh THTN cho sinh viên là trang bị cho họ những công cụ cần thiết, góp phần đảm bảo cho hoạt động nghề nghiệp của họ trong tơng lai đạt hiệu quả cao. 4. Mối quan hệ giữa việc lĩnh hội tri thức với việc hình thành rèn luyện kỹ năng dạy học cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học. Giữa việc lĩnh hội tri thức với việc hình thành rèn luyện kỹ năng có mối liên quan mật thiết với nhau. Lĩnh hội tri thức là tiền đề cho việc hình thành rèn luyện kỹ năng. Trong quá trình dạy học, kỹ năng chỉ đợc hình thành trên cơ sở những tri thứcsinh viên đã lĩnh hội. Tuy nhiên, khi kỹ năng đợc hình thành lại có tác dụng trở lại đối với việc lĩnh hội tri thức làm cho việc lĩnh hội tri thức diễn ra nhanh hơn, hiệu quả hơn. Chính vì thế, việc không ngừng học tập, tích luỹ kiến thức cơ sở, kiến thức chuyên môn một cách vững chắc sẽ là một việc làm rất cần thiết quan trọng. Đồng thời cần phải tập luyện, vận dụng hệ thống tri thức đã có vào trong các hoạt động thực hành, thực tập giảng dạy với những mức độ khác nhau để hình thành rèn luyện kỹ năng dạy học. Khi đợc vận dụng, kiến thức của sinh viên sẽ sâu hơn, vững chắc hơn. Trần Thị Nga - 44A 1 GDTH Khoá luận tốt nghiệp Ch ơng 2: Cơ sở thực tiễn của vấn đề nghiên cứu Để tìm hiểu cơ sở thực tiễn của vấn đề nghiên cứu, chúng tôi đã xây dựng phiếu điều tra tiến hành khảo sát thực tế hoạt động dạy học của 82 sinh viên khoá 44A ngành Giáo dục tiểu học, trong các đợt rèn luyện nghiệo vụ s phạm tại trờng tiểu học đánh giá của 40 giáo viên hớng dẫn thực tập s phạm cho sinh viên ở 4 trờng tiểu học tại thành phố Vinh: trờng tiểu học Lê Lợi; trờng tiểu học Lê Mao; trờng tiểu học Hng Dũng 1; trờng tiểu học Cửa Nam 1. 1. Thực trạng nhận thức của sinh viên khoá 44A ngành giáo dục tiểu học về kỹ năng dạy học. Bảng 1: Nhận thức của sinh viên ngành Giáo dục tiểu học về kỹ năng dạy học TT Nội dung trả lời Số ý kiến % 1 Kĩ năng dạy học là khả năng vận dụng các tri thức, phơng pháp dạy học vào thực tế giảng dạy nhằm đạt đợc mục tiêu dạy học. 43 52.44% 2 Kỹ năng dạy họcnăng lực tổ chức các hoạt động dạy học của giáo viên. 21 25.60% 3 Kỹ năng dạy học là sự thể hiện có kết quả một số thao tác hay một loạt các thao tác phức tạp của một hay nhiều hành động dạy học, bằng cách lựa chọn vận dụng những tri thức, những cách thức, những quy trình đúng đắn, đảm bảo cho hoạt động dạy học của ngời giáo viên đạt kết quả cao. 17 20.73% 4 Kỹ năng dạy họcnăng lực lựa chọn sử dụng linh hoạt các phơng pháp dạy học phù hợp nhằm đạt đợc hiệu quả dạy học cao 69 84.14% 5 Kỹ năng dạy học là các hành động dạy học đợc giáo viên thực hiện một cách thành thạo 19 23.17% Kết quả ở bảng 1 cho ta thấy: - Đa số sinh viên (84.14%) hiểu rằng kỹ năng dạy họcnăng lực lựa chọn, sử dụng linh hoạt các phơng pháp dạy học phù hợp nhằm đạt đợc hiệu quả Trần Thị Nga - 44A 1 GDTH . thực hành thí nghiệm và tổ chức cho học sinh thực hành thí nghiệm trong dạy học phân môn khoa học ở tiểu học cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học . 2 cứu: Quy trình rèn luyện kỹ năng THTN và tổ chức cho học sinh THTN trong dạy học phân môn khoa học cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học. 4. Giả thuyết khoa
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy trình rèn luyện kỹ năng thực hành thí nghiệm và tổ chức cho học sinh thực hành thí nghiệm trong dạy học phân môn khoa học cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học , Quy trình rèn luyện kỹ năng thực hành thí nghiệm và tổ chức cho học sinh thực hành thí nghiệm trong dạy học phân môn khoa học cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn