Giáo án Tiếng Việt khối 2 - Học kì I - Tuần 9

21 491 1
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/11/2012, 13:55

Trọn bộ giáo án Tiếng Việt khối 2 - Học kì I TUẦN 9Thứ hai ngày 1 tháng 11 năm 2004HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ------------------------------------------------MÔN: TẬP ĐỌCTiết 1: ÔN TẬPI. Mục tiêu- Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.- HS đọc đúng, nhanh các bài tập đọc đã học. Yêu cầu đọc 45, 50 chữ/phút và trả lời đúng các câu hỏi theo nội dung bài tập đọc.- Học thuộc lòng bảng chữ cái.- Mở rộng và hệ thống hóa vốn từ về chỉ người, chỉ vật, chỉ con vật, chỉ cây cối.II. Chuẩn bò : GV: Phiếu ghi tên sẵn các bài tập đọc và học thuộc lòng bài đã học. Bút dạ và 3, 4 tờ giấy khổ to ghi bài bài tập 3, 4.III. Các hoạt độngHoạt động của Thầy Hoạt động của Trò1. Khởi động 3. Bài mới : Giới thiệu: - Nêu mục tiêu tiết học và ghi tên bài lên bảng.Phát triển các hoạt động  Hoạt động 1: n luyện tập đọc và học thuộc lòng.- Cho HS lên bảng gắp thăm bài đọc.- Gọi HS đọc và trả lời 1 câu hỏi về nội dung bài vừa đọc.- Gọi HS nhận xét bài bạn vừa đọc.- Cho điểm trực tiếp từng HS.Chú ý:- Đọc đúng tiếng, đúng từ: 7 điểm.- Ngắt nghỉ hơi đúng chỗ, giọng đọc đúng yêu cầu:1 điểm.- Đạt tốc độ đọc: 1 điểm.- Trả lời câu hỏi đúng: 1 điểm.- Với những HS không đạt yêu cầu, GV cho HS về nhà luyện lại và kiểm tra trong tiết học sau. Hoạt động 2: Đọc thuộc lòng bảng chữ cái- Gọi 1 HS khá đọc thuộc.- Cho điểm HS.- Yêu cầu HS nối tiếp nhau đọc bảng chữ cái.- Gọi 2 HS đọc lại. Hoạt động 3: n tập về chỉ người, chỉ vật, chỉ cây cối, chỉ con vật.Bài 3:- Gọi 1 HS đọc yêu cầu.- Gọi 4 HS lên bảng làm bài và yêu cầu cả lớp làm vào giấy nháp.- Hát- Lần lượt từng HS gắp thăm bài, về chỗ chuẩn bò.- Đọc và trả lời câu hỏi.- Theo dõi và nhận xét.- Đọc bảng chữ cái, cả lớp theo dõi.- 3 HS đọc nối tiếp từ đầu đến hết bảng chữ cái.- 2 HS đọc.- Đọc yêu cầu.- Làm bài.1- Chữa bài, nhận xét, cho điểm.Bài 4:- Gọi 1 HS đọc yêu cầu.- Chia nhóm và phát giấy có sẵn bảng như BT3 cho từng nhóm.- Gọi từng nhóm đọc nội dung từng cột trong bảng từ sau khi đã làm bài xong.- Tuyên dương những nhóm hoạt động tích cực.- Ví dụ về lời giải.Chỉ người Chỉ đồ vậtBạn bè, Hùng, bố, mẹ, anh, chò…Bàn, xe đạp, ghế, sách vở…Chỉ con vật Chỉ cây cốiThỏ, mèo, chó, lợn, gà… Chuối, xoài, na, mít, nhãn…3. Củng cố – Dặn do ø (3’)- Dặn HS về nhà luyện đọc các bài tập đọc tuần 7 và tuần 8, trả lời các câu hỏi cuối bài.- Đọc yêu cầu.- 4 nhóm cùng hoạt động, tìm thêm các từ chỉ người, đồ vật, con vật, cây cối vào đúng cột.- 1 nhóm đọc bài làm của nhóm, các nhóm khác bổ sung những từ khác từ của nhóm bạn.MÔN: TẬP ĐỌCTiết 2: ÔN TẬPI. Mục tiêu- n luyện tập đọc và học thuộc lòng.- n luyện cách đặt yêu câu theo mẫu Ai (cái gì, con gì) là gì?- n cách xếp tên riêng theo đúng thứ tự bảng chữ cái.II. Chuẩn bò- GV: Phiếu ghi tên các bài tập đọc. Bảng phụ kẻ sẵn bảng ở BT2.- HS: vở BTIII. Các hoạt độngHoạt động của Thầy Hoạt động của Trò1. Khởi động 2. Bài mới Giới thiệu: - Nêu mục tiêu tiết học và ghi tên bài lên bảng.Phát triển các hoạt động  Hoạt động 1: n luyện tập đọc và học thuộc lòng.- Tiến hành tương tự tiết 1. Hoạt động 2: n luyện đặt câu theo mẫu Ai (cái gì, con gì) là gì?- Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập 3.- Treo bảng phụ ghi sẵn BT2.- Gọi 2 HS khá đặt câu theo mẫu.- Gọi 5 đến 7 HS dưới lớp nói câu của mình. Chỉnh sửa cho các em.- Yêu cầu HS làm bài vào vở bài tập. Hoạt động 3: n tập về xếp tên người theo bảng chữ cái.- Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập 4.- Hát- Đặt 2 câu theo mẫu Ai (cái gì, con gì) là gì?- Đọc bảng phụ.- Đọc bài: Bạn Lan là HS giỏi.- Thực hiện yêu cầu.- Thực hiện yêu cầu của GV.2- Chia lớp thành 2 nhóm, yêu cầu nhóm 1 tìm các nhân vật trong các bài tập đọc của tuần 7, nhóm 2 tìm các nhân vật trong các bài tập đọc tuần 8.- Yêu cầu từng nhóm đọc tên các nhân vật vừa tìm được, khi các nhóm đọc, GV ghi lên bảng.- Tổ chức cho HS thi xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái.- Yêu cầu cả lớp đọc đồng thanh đáp án.3. Củng cố – Dặn do ø - Nhận xét tiết học.- Dặn HS về nhà học lại bài và chuẩn bò bài sau.- Đọc yêu cầu.- Thực hiện yêu cầu.- Nhóm 1: Dũng, Khánh.- Nhóm 2: Minh, Nam, An.- Hai nhóm thi đua với nhau, sau 3 phút GV và các thư thu kết quả, nhóm nào có nhiều bạn làm đúng hơn là nhóm thắng cuộc.- An – Dũng – Khánh – Minh – Nam.MÔN: TOÁNTiết : LÍT I. Mục tiêu1Kiến thức: Giúp HS Làm quen với chai 1 lít, ca 1 lít. Biết lít là đơn vò đo dung tích . Nắm được tên gọi, hiệu của lít - Tập thực hành đo dung tích của 1 số vật quen thuộc - Bước đầu biết làm tính và giải toán với các số đo theo đơn vò . 2Kỹ năng: Đọc được tên gọi, làm tính đúng 3Thái độ: Ham học hỏi II. Chuẩn bò : Ca 1 lít, chai 1 lít, vài cốc nhựa uống nước của HS, vỏ chai côca – côla, phễu .III. Các hoạt động Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò1. Khởi động (1’)2. Bài cu õ (3’) Phép cộng có tổng bằng 100 - Tính nhẩm:10 + 90 30 + 70 60 + 40 - Đặt tính rồi tính: 37 + 63 18 + 82 45 + 55 - Nhận xét cho điểm 3. Bài mới Giới thiệu: Nêu vấn đề (1’)Hôm nay chúng ta sẽ học 1 đơn vò đo chất lỏng là lít Phát triển các hoạt động (27’) Hoạt động 1: Biểu tượng dung tích (sức chứa ) Mục tiêu: Làm quen với biểu tượng dung tích Phương pháp: Trực quan, giảng giải. ĐDDH: 2 cốc thủy tinh khác nhau.GV lấy 2 cốc thủy tinh to nhỏ khác nhau, cho bình nước - Hát- HS tính nhẩm rồ nêu kết quả. Bạn nhận xét.- HS lên bảng thực hiện.- HS so sánh “sức chứa”: Cốc to 3rót vào. Cho HS nhận ra sức chứa khác nhau.  Hoạt động 2: Giới thiệu lít  Mục tiêu: Nhận biết ca 1 lít , chai 1 lít . Đọc và viết tên gọi  Phương pháp: Trực quan ĐDDH: chai 1 lít, ca 1 líta) Giới thiệu chai “ 1 lít ” : chai này đựng 1 lít nước - Thầy đổ chai 1 lít nước vào ca 1 lít- Ca này cũng đựng được 1 lít nước - Lít viết tắt là l - Thầy ghi lên bảng 1 lít = 1l- Thầy cho HS xem tranh trong bài học, yêu cầu HS tự điền vào chỗ chấm và đọc to. Để đong chất lỏng (như nước, dầu, rượu …) người ta thường dùng đơn vò lít  Hoạt động3: Thực hành  Mục tiêu: Biết đong bằng lít  Phương pháp: Thực hành ĐDDH:- Thầy cho HS rót nước từ bình 2 lít sang ra 2 ca 1 lít - Cái bình chứa được mấy lít?- Thầy cho HS đổ nước từ ca 1 lít vào các cốc uống nước (hoặc chai coca –cola)- Bao nhiêu cốc uống nước ( hoặc chai coca – cola ) thì đổ đầy ca 1 lít?  Hoạt động 4: Làm bài tập  Mục tiêu: Giải toán có kèmthêm đơn vò l Phương pháp: Luyện tập ĐDDH:Bảng phụ.Bài 1 : Tính (theo mẫu) - Lưu ý: khi ghi kết quả tính có kèm tên đơn vò Bài 2 : - Thầy cho HS tóm tắt đề toán bằng lời - Để tìm số lít cả 2 lần bán ta làm sao ? Bài 3:- Thầy yêu cầu HS quan sát hình vẽ rồi điền phép tính thích hợp4. Củng cố – Dặn do ø (3’)- Thầy cho HS chơi trò chơi đổ nước vào bình . - Mỗi nhóm cử 5 HS cầm tách trà đổ vào bình 1 lít nhóm nào đổ đầy nhanh và số lượng tách nước ít nhóm đó thắng . chứa nhiều nước hơn cốc nhỏ. Bình chứa nhiều nước hơn cốc. - HS quan sát, chú ý lắng nghe - Bình đựng 2 lít nước, viết tắt là 2 lít- HS làm - 2 lít - HS làm - HS nêu - HS nêu 17 l + 6 l = 23 l 17 l – 6 l = 11 l28 l – 4 l – 2 l = 22 l 2 l + 2 l + 6 l = 10 l - HS đọc đề - Lần đầu bán 5 l ? l - Lần sau bán 7 l - Lấy số lít lần đầu cộng số lít lần sau - HS làm bài- Còn 18 l – 5 l = 13 l 10 l – 2 l = 8 l 20 l – 10 l = 10 l - 2 dãy thi đua.4- Nhận xét tiết học.- Chuẩn bò: Luyện tập MÔN: ĐẠO ĐỨCTiết: CHĂM CHỈ HỌC TẬP.I. Mục tiêu1Kiến thức: Giúp HS hiểu biểu hiện của chăm chỉ học tập.- Những lợi ích của chăm chỉ học tập.2. Kỹ năng: Thực hiện các hành vi thể hiện chăm chỉ học tập như: Chuẩn bò đầy đủ các bài tập về nhà, học thuộc bài trước khi đến lớp…3. Thái độ: Tự giác học tập.- Đồng tình, noi gương các bạn chăm chỉ học tập.II. Chuẩn bò- GV: Giấy khổ to, bút viết bảng, phần thưởng, bảng phụ, phiếu luyện tập.- HS: SGK.III. Các hoạt độngHoạt động của Thầy Hoạt động của Trò1. Khởi động (1’)2. Bài cu õ (3’) Chăm làm việc nhà- nhà em tham gia làm những việc gì?- Bố mẹ tỏ thái độ thế nào về những việc làm của em?- Đọc ghi nhớ.3. Bài mới Giới thiệu: (1’)- Chăm chỉ học tập.Phát triển các hoạt động (27’) Hoạt động 1: Xử lý tình huống Mục tiêu: HS hiểu được biểu hiện cụ thể của việc chăm chỉ học tập. Phương pháp: Thảo luận nhóm, sắm vai, đàm thoại. ĐDDH: Vật dụng sắm vai.- GV nêu tình huống, yêu cầu các HS thảo luận để đưa ra cách ứng xử, sau đó thể hiện qua trò chơi sắm vai.- Tình huống: Sáng ngày nghỉ, Dung đang làm bài tập bố mẹ giao thì các bạn đến rủ đi chơi. Dung phải làm gì bây giờ?- Kết luận: Khi đang học, đang làm bài tập, các - Hát- HS nêu- HS trả lời- Các nhóm HS thảo luận đưa ra cách giải quyết và Chuẩn bò sắm vai.- Một vài nhóm HS lên diễn vai. HS dưới lớp chú ý lắng nghe, nhận xét, phân tích các cách ứng xử của các nhóm diễn vai và lựa chọn, tìm ra cách giải quyết phù hợp nhất. HS có thể nêu các cách giải quyết sau:- Dung từ chối các bạn và tiếp tục làm nốt bài tập mẹ giao cho.- Dung xin phép mẹ để bài tập đến chiều và cho đi chơi với các bạn.- Dung không cần xin phép mẹ mà bỏ ngay bài tập ấy ở lại, chạy đi chơi với các bạn.- Trao đổi, nhận xét, bổ sung giữa các 5em cần cố gắng hoàn thành công việc, không nên bỏ dở, như thế mới là chăm chỉ học tập. Hoạt động 2: Thảo luận nhóm. Mục tiêu: Giúp HS biết được 1 số biểu hiện và lợi ích của việc chăm chỉ học tập. Phương pháp: Thảo luận, động não, đàm thoại. ĐDDH: Phiếu, bảng phụ.- Yêu cầu: Các nhóm thảo luận và ghi ra giấy khổ lớn các biểu hiện của chăm chỉ theo sự hiểu biết của bản thân.- GV tổng hợp, nhận xét các ý kiến của các nhóm HS - GV tổng kết và đưa ra kết luận dựa vào những ý kiến thảo luận của các nhóm HS. Hoạt động 3: Liên hệ thực tế. Mục tiêu: Giúp HS tự đánh giá về bản thân về việc chăm chỉ học tập. Phương pháp: Đàm thoại. ĐDDH: Phiếu thảo luận các tình huống.- Yêu cầu: Các nhóm hãy thảo luận, xử lý các tình huống và đưa ra cách giải quyết hợp lí.- Tình huống 1: Đã đến giờ học bài nhưng chương trình đang chiếu phim hay. Mẹ giục Lan đi học nhưng Lan còn chần chừ. Bạn Lan nên làm gì bây giờ?- Tình huống 2: Hôm nay Nam bò sốt cao nhưng bạn vẫn nằng nặc đòi mẹ đưa đi học vì sợ không chép được bài. Bạn Nam làm như thế có đúng không?- Tình huống 3: Trống trường đã điểm, nhưng vì hôm nay chưa học thuộc bài nên Tuấn cố tình đến lớp muộn. Em có đồng ý với việc làm của Tuấn không? Vì sao?- Tình huống 4: Mấy hôm nay trời đổ mưa to nhưng Sơn vẫn cố gắng đến lớp đều đặn. Em có đồng tình với Sơn không? Vì sao? nhóm.- Các nhóm HS thảo luận, ghi ra giấy các biểu hiện của chăm chỉ học tập. Hình thức: thảo luận vòng tròn, lần lượt các thành viên trong nhóm ghi từng ý kiến của mình vào giấy.- Đại diện các nhóm lên trình bày kết quả thảo luận và dán giấy lên bảng. Chẳng hạn:- Tự giác học không cần nhắc nhở.- Luôn hoàn thành các bài tập được giao.- Luôn học thuộc bài trước khi đến lớp.- Đi học đúng giờ…- HS các nhóm trao đổi, nhận xét, bổ sung xem các ý kiến của các nhóm đã thể hiện đúng các biểu hiện của chăm chỉ học tập chưa.- Các nhóm HS thảo luận, đưa ra cách xử lý các tình huống. Chẳng hạn:- Lan nên tắt chương trình tivi để đi học bài. Bởi nếu Lan không học bài, mai đến lớp sẽ bò cô giáo phê bình và cho điểm kém.- Bạn Nam làm như thế chưa đúng. Học tập chăm chỉ không phải là lúc nào cũng đến lớp. Để đảm bảo kết quả học tập, Nam có thể nhờ bạn chép bài hộ.- Không đồng tình với việc làm của TuấnTuấn như thế là chưa chăm học. Làm như thế, Tuấn sẽ muộn học.- Đồng tình với Sơn. Vì có đi học đều, 6- Kết luận: Chăm chỉ học tập sẽ đem nhiều ích lợi cho em như: giúp cho việc học tập đạt được kết quả tốt hơn; em được thầy cô, bạn bè yêu mến; thực hiện tốt quyền được học tập của mình…4. Củng cố – Dặn do ø (3’)- Yêu cầu: các HS về nhà xem xét lại việc học tập của cá nhân mình trong thời gian vừa qua để tiết sau trình bày trước lớp.- Chuẩn bò: Thực hànhbạn mới luôn tiếp thu bài tốt, mới hiểu và làm được bài.- Đại diện các nhóm trình bày các phương án giải quyết tình huống.- Trao đổi, nhận xét, bổ sung giữa các nhóm.Thứ ba ngày 2 tháng 11 năm 2004MÔN: TẬP ĐỌCTiết 3: ÔN TẬPI. Mục tiêu: Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.- n luyện về từ chỉ hoạt của người và vật.- n luyện về đặt câu nói về hoạt của con vật, đồ vật, cây cối.II. Chuẩn bò: Bảng phụ chép sẵn bài tập đọc Làm việc thật là vui.- Phiếu ghi tên các bài tập đọc và học thuộc lòng đã học.III. Các hoạt độngHoạt động của Thầy Hoạt động của Trò1. Khởi động 2. Bài mới : Giới thiệu: - Nêu mục tiêu tiết học và ghi tên bài lên bảng.Phát triển các hoạt động  Hoạt động 1: n luyện tập đọc và học thuộc lòng.- Cho HS lên bảng gắp thăm bài đọc.- Gọi HS đọc và trả lời 1 câu hỏi về nội dung bài vừa đọc.- Gọi HS nhận xét bài bạn vừa đọc.- Cho điểm trực tiếp từng HS.Chú ý:- Đọc đúng tiếng, đúng từ: 7 điểm.- Ngắt nghỉ hơi đúng chỗ, giọng đọc đúng yêu cầu:1 điểm.- Đạt tốc độ đọc: 1 điểm.- Trả lời câu hỏi đúng: 1 điểm.- Với những HS không đạt yêu cầu, GV cho HS về nhà luyện lại và kiểm tra trong tiết học sau. Hoạt động 2: n luyện từ về chỉ hoạt động của người và vật.- Gọi 1 HS đọc yêu cầu Bài 3.- Treo bảng phụ có chép sẵn bài Làm việc thật là vui.- Yêu cầu HS làm bài trong vở bài tập.- Hát- Lần lượt từng HS gắp thăm bài, về chỗ chuẩn bò.- Đọc và trả lời câu hỏi.- Theo dõi và nhận xét.- Tìm những từ ngữ chỉ hoạt động của mỗi vật, mỗi người trong bài Làm việc thật là vui.- 2 HS đọc bài thành tiếng, cả 7Từ chỉ sự vật, chỉ ngườiTừ chỉ hoạt động- đồng hồ- gà trống.- tu hú- chim.- cành đào.- bé.Báo phút, báo giờ.Gáy vang ò…ó…o, báo trời sángKêu tu hú, tu hú, báo mùa vải chínBắt sâu, bảo vệ mùa màng.Nở hoa cho sắc xuân thêm rực rỡ.Đi học, quét nhà, nhặt rau, chơi với em đỡ mẹ.- Gọi HS nhận xét.- Nhận xét, cho điểm HS. Hoạt động 3: n tập về đặt câu kể về một con vật, đồ vật, cây cối.- Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài 3.- Yêu cầu học sinh độc lập làm bài.- Gọi HS lần lượt nói câu của mình. HS nối tiếp nhau trình bày bài làm.3. Củng cố – Dặn do ø - Nhận xét tiết học, tuyên dương những em nói tốt, đọc tốt.- Nhắc HS về nhà Chuẩn bò tiết 4.lớp đọc thầm.- Gọi 2 HS lên bảng làm bài. HS dưới lớp làm bài vào vở bài tập.- Nhận xét bài trên bảng, đối chiếu với bài làm của mình.- Đọc yêu cầu.- Làm bài vào vở bài tập.- VD: HS 1: Con chó nhà em trông nhà rất tốt./ HS 2: Bóng đèn chiếu sáng suốt đêm./ HS 3: Cây mít đang nở hoa./ HS 4: Bông hoa cúc bắt đầu tàn.MÔN: TẬP ĐỌC_ CHÍNH TẢTiết 4: ÔN TẬPI. Mục tiêu : Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.- Rèn kó năng nghe – viết chính tả.II. Chuẩn bò- Phiếu ghi tên các bài tập đọc.- Bảng phụ chép sẵn đoạn văn Cân voi.III. Các hoạt độngHoạt động của Thầy Hoạt động của Trò1. Khởi động 2. Bài mới Giới thiệu: - Nêu mục tiêu và ghi tên bài lên bảng.Phát triển các hoạt động  Hoạt động 1: n luyện tập đọc và học thuộc lòng.- Cho HS lên bảng gắp thăm bài đọc.- Gọi HS đọc và trả lời 1 câu hỏi về nội dung bài vừa đọc.- Gọi HS nhận xét bài bạn vừa đọc.- Cho điểm trực tiếp từng HS.Chú ý:- Đọc đúng tiếng, đúng từ: 7 điểm.- Ngắt nghỉ hơi đúng chỗ, giọng đọc đúng yêu cầu:1 điểm.- Hát- Lần lượt từng HS gắp thăm bài, về chỗ chuẩn bò.- Đọc và trả lời câu hỏi.- Theo dõi và nhận xét.8- Đạt tốc độ đọc: 1 điểm.- Trả lời câu hỏi đúng: 1 điểm.- Với những HS không đạt yêu cầu, GV cho HS về nhà luyện lại và kiểm tra trong tiết học sau. Hoạt động 2: Rèn kó năng chính tả.a) Ghi nhớ nội dung.- Treo bảng phụ ghi sẵn đoạn văn cần chép và yêu cầu HS đọc.- Đoạn văn kể về ai?- Lương Thế Vinh đã làm gì?b) Hướng dẫn cách trình bày.- Đoạn văn có mấy câu?- Những từ nào được viết hoa? Vì sao phải viết hoa?c) Hướng dẫn viết từ khó.- Gọi HS tìm từ khó viết và yêu cầu các em viết các từ này.- Gọi HS lên bảng viết.d) Viết chính tả.e) Soát lỗi.3. Củng cố – Dặn do ø - Nhận xét tiết học.- Dặn HS về nhà Chuẩn bò tiết 5.- 3 HS đọc đoạn văn.- Trạng nguyên Lương Thế Vinh.- Dùng trí thông minh để cân voi.- 4 câu.- Các từ: Một, Sau, Khi viết hoa vì là chữ đầu câu. Lương Thế Vinh, Trung Hoa viết hoa vì là tên riêng.- Đọc và viết các từ: Trung Hoa, Lương, xuống thuyền, nặng, mức.- 2 HS lên bảng viết, HS dưới lớp viết vào nháp.MÔN: TOÁNTiết : LUYỆN TẬP I. Mục tiêu1Kiến thức: Củng cố những hiểu biết ban đầu về lít (đơn vò đo dung tích) 2Kỹ năng: Rèn kỹ năng làm tính, giải toán với các số đo theo đơn vò lít 3Thái độ: Tính ham học, sáng tạo II. Chuẩn bò- GV: SGK, bảng cài, bộ thực hành Toán, Chai 1l, các cốc nhỏ- HS: Vở bài tập, bảng con.III. Các hoạt độngHoạt động của Thầy Hoạt động của Trò1. Khởi động (1’)2. Bài cu õ (3’) Lít - Thầy cho HS giải toán trên bảng lớp, bảng con.- 31 lít dầu đổ ra can nhỏ 21 lít . Còn lại mất lít? - Trong bình có 15 l, đổ thêm 21 l. Có tất cả mấy lít?- Thầy nhận xét . 3. Bài mới Giới thiệu: Nêu vấn đề (1’)- Để củng cố về đơn vò đo dung tích. Hôm nay chúng ta tiếp tục luyện tập Phát triển các hoạt động (27’) Hoạt động 1: Thực hành  Mục tiêu: Vận dụng làm bài tập thành thạo, chính xác. - Hát- HS thực hiện. Bạn nhận xét - Hoạt động lớp9 Phương pháp: luyện tập ĐDDH: Bảng cài, bộ thực hành Toán.Bài 1:Yêu cầu HS làm từng bài tính điền kết quả vào chỗ chấmBài 2:- Thầy cho HS nhìn hình vẽ và nêu phép tính giải bài toán.- Có 3 cái ca lần lượt chứa 1l , 2l , 3l . Hỏi cả 3 ca chứa bao nhiêu l?Bài 3:- Xác đònh dạng bài toán thuộc dạng gì?- Để biết thùng nào chứa nhiều hơn ta làm sao?  Hoạt động 2: Thực hành đong lít  Mục tiêu: Củng cố biểu tượng về lít  Phương pháp: Thực hành  ĐDDH: Chai 1l, các cốc nhỏ.- Yêu cầu HS rót nước từ chai 1l sang các cốc như nhau xem có thể rót được đầy mấy cốc?- GV nhận xét .4. Củng cố – Dặn do ø (3’)- Thầy cho HS thi đua điền số 3 ca nước -> 1 lít 6 ca nước -> ? lít 9 ca nước -> ? lít 15 ca, đổ 3 ca ra bình còn lại ? lít - Nhận xét tiết học. - Chuẩn bò : Luyện tập chung - HS đọc đề - Tính nhẩm rồi ghi từng bước tính 3l + 2 l – 1 l = 4 l 16 l – 4 l + 15 l = 27 l- HS đọc đề 1l + 2l + 3l = 6l ( Viết 6 vào ô trống ) - HS đọc đề, tóm tắt Thùng 1: 16l Thùng 2 : - Bài toán thuộc dạng toán ít hơn.-Lấy số lít thùng 1 trừ số lít thùng 2 16 – 2 = 14( l ) - HS thực hành:- Rót nước từ chai 1l sang các cái cốc như nhau. So sánh sức chứa - 2 dãy thi đua.THỂ DỤCÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG ĐIỂM SỐ 1 – 2 / 1 – 2 THEO ĐỘI HÌNH HÀNG DỌCThứ tư ngày 3 tháng 11 năm 2004MÔN: TẬP ĐỌC- KỂ CHUYỆNTiết 5: ÔN TẬPI. Mục tiêu- n luyện tập đọc và học thuộc lòng.- n luyện kó năng kể chuyện theo tranh.- Biết nhận xét lời bạn kể.II. Chuẩn bò- Phiếu ghi tên bài tập đọc.- Tranh minh hoạ trong SGK.III. Các hoạt độngHoạt động của Thầy Hoạt động của Trò1. Khởi động 2. Bài mới Giới thiệu: - Hát10[...]... i số hạng kia - HS đọc kết luận và ghi nhớ - Tìm x - Đọc b i mẫu - Làm b i - HS nhận xét b i của bạn Kiểm tra b i của mình - Viết số thích hợp vào ô trống - Là tổng hoặc số hạng còn thiếu trong phép cộng - Trả l i - Làm b i Nhận xét b i của bạn trên bảng Tự kiểm tra b i của mình - Đọc và phân tích đề Tóm tắt Có : 35 học sinh Trai : 20 học sinh G i : …… .học sinh ? B i gi i Số học sinh g i có là: 19. .. VĂN Tiết 6: ÔN TẬP I Mục tiêu - n luyện tập đọc và học thuộc lòng - n luyện cách n i l i cám ơn, xin l i - n luyện kó năng sử dụng dấu chấm, dấu phẩy II Chuẩn bò - Phiếu ghi tên các b i tập đọc và các b i học thuộc lòng - Bảng phụ chép sẵn b i tập 3 III Các hoạt động Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò - Hát 1 Kh i động 2 B i m i Gi i thiệu: - Nêu mục tiêu tiết học và ghi tên b i lên bảng Phát triển... tiêu - n luyện tập đọc và học thuộc lòng - Củng cố, hệ thống hoá vốn từ cho HS qua trò ch i ô chữ II Chuẩn bò - Phiếu ghi các b i học thuộc lòng - Bảng phụ kẻ ô ch i chữ III Các hoạt động Hoạt động của Thầy 1 Kh i động 2 B i m i Gi i thiệu: - Nêu mục tiêu tiết học và ghi tên b i lên bảng Phát triển các hoạt động  Hoạt động 1: n luyện tập đọc và học thuộc lòng - Cho HS lên bảng gắp thăm b i đọc - G i. .. -TIẾNG VIỆT KIỂM TRA Thứ sáu ngày 5 tháng 11 năm 20 04 TIẾNG VIỆT KIỂM TRA MỸ THUẬT VẼ C I MŨ ( gv phụ trách ) - MÔN: TOÁN Tiết: TÌM MỘT SỐ HẠNG TRONG 1 TỔNG 17 I Mục tiêu 1Kiến thức: - Biết cách tìm số hạng trong một tổng 2Kỹ năng: - p dụng để gi i các b i toán có liên quan đến tìm số hạng trong 1 tổng 3Th i độ: - Tính toán nhanh, chính xác II Chuẩn bò - GV: Các... giúp con - Cho i m những HS n i tốt, viết tốt tấm thiếp chúc mừng cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, mẹ nhé!/ Để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, xin m i bạn Khánh Linh hát b i B i phấn./ Cả lớp mình cùng hát b i Ơn thầy nhé!/ Thưa cô, xin cô nhắc l i cho em câu h i v i bạn 3 Củng cố – Dặn dò ạ!/ - Nhận xét tiết học - Dặn HS về nhà Chuẩn bò tiết 8 MÔN: TẬP ĐỌC – LUYỆN TỪ Tiết 8: ÔN TẬP I Mục tiêu... và học thuộc lòng - Cho HS lên bảng gắp thăm b i đọc - Lần lượt từng HS gắp thăm b i, về chỗ - G i HS đọc và trả l i 1 câu h i về n i dung chuẩn bò b i vừa đọc - Đọc và trả l i câu h i - G i HS nhận xét b i bạn vừa đọc - Cho i m trực tiếp từng HS - Theo d i và nhận xét Chú ý: - Đọc đúng tiếng, đúng từ: 7 i m - Ngắt nghỉ h i đúng chỗ, giọng đọc đúng yêu cầu:1 i m - Đạt tốc độ đọc: 1 i m - Trả l i. .. đọc và trả l i 1 câu h i về n i dung b i Hoạt động của Trò - Hát - Lần lượt từng HS gắp thăm b i, 16 vừa đọc về chỗ chuẩn bò - G i HS nhận xét b i bạn vừa đọc - Đọc và trả l i câu h i - Cho i m trực tiếp từng HS Chú ý: - Theo d i và nhận xét - Đọc đúng tiếng, đúng từ: 7 i m - Ngắt nghỉ h i đúng chỗ, giọng đọc đúng yêu cầu:1 i m - Đạt tốc độ đọc: 1 i m - Trả l i câu h i đúng: 1 i m - V i những HS... gạo cả 2 lần bán ta làm như thế nào? - HS i n số 45 kg , 45 l - HS làm b i - 63 cộng 29 bằng 92 - HS đọc đề - Gi i b i toán theo tóm tắt - Lần đầu bán 45 kg gạo Lần sau bán 35kg - Cả 2 lần bán được bao nhiêu kilôgam gạo? - Lấy số gạo bán lần đầu cộng số gạo bán lần sau Số gạo cả 2 lần bán là: 45 + 38 = 83 (kg) D 4 kg B i 5 Thầy yêu cầu HS xem quả cân để khoanh tròn cho đúng  Hoạt động 2: Trò ch i ... = 21  ĐDDH: Bảng c i: Bộ thực hành Toán 8 + 7 = 15 27 + 8 = 35 B i 1: 9 + 4 = 13 44 + 9 = 53 - Thầy cho HS làm cá nhân dựa vào bảng cộng đã - HS sửa b i Bạn nhận xét học B i 2 - Dựa vào hình vẽ để i n số cho đúng B i 3: - Dựa vào phép cộng để i n số thích hợp - Yêu cầu nêu phép tính có số hạng là 63 và 29 B i 4 - B i toán yêu cầu chúng ta làm gì? - B i toán đã cho những gì? - B i toán h i gì? -. .. trong phần b i học Bảng phụ, bút dạ - HS: Bảng con, vở b i tập III Các hoạt động Hoạt động của Thầy 1 Kh i động (1’) 2 B i cũ (3’) Luyện tập chung - Sửa b i 4 - Số gạo cả 2 lần bán là: 45 + 38 = 83 (kg) Đáp số: 83 kg - B i 5: © 3 kg - GV nhận xét 3 B i m i Gi i thiệu: (1’) - Viết lên bảng 6 + 4 và yêu cầu tính tổng? Hãy g i tên các thành phần trong phép cộng trên? - Gi i thiệu: Trong các giờ học trước . DỌC -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - TIẾNG VIỆTKIỂM TRAThứ sáu ngày 5 tháng 11 năm 20 04TIẾNG VIỆTKIỂM TRA -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - MỸ THUẬTVẼ. THƯƠÛNG.TOÁNKIỂM TRA -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - THỂ DỤCÔN B I THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG I M SỐ 1 – 2 / 1 – 2 THEO Đ I HÌNH HÀNG DỌC -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - TIẾNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt khối 2 - Học kì I - Tuần 9, Giáo án Tiếng Việt khối 2 - Học kì I - Tuần 9, Giáo án Tiếng Việt khối 2 - Học kì I - Tuần 9, Khởi động Bài mới : Giới thiệu: Củng cố – Dặn do ø 3’, Khởi động 1’ 2. Bài cu Bài mới Giới thiệu: Nêu vấn đề 1’, Bài cu õ 3’ Chăm làm việc nhà, Bài mới : Giới thiệu: Củng cố – Dặn do ø, Mục tiêu Mục tiêu Chuẩn bò Mục tiêu Chuẩn bò Mục tiêu: Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. Chuẩn bò: Bảng phụ chép sẵn bài tập đọc Làm việc thật là vui. Mục tiêu : Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. Chuẩn bò, Mục tiêu Chuẩn bò Mục tiêu Chuẩn bò, Bài cũ 3’ Luyện tập, Bài mới Củng cố – Dặn do ø, Chuẩn bò Mục tiêu Chuẩn bò Mục tiêu Chuẩn bò, Bài mới Giới thiệu: Củng cố – Dặn do ø, Bài cu õ 3’ Luyện tập chung. Bài mới Giới thiệu: 1’, Bài cu õ 3’ n, uống sạch sẽ. Bài mới Giới thiệu: 3’

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay