Hoàn thiện tổ chức bộ máy kiểm toán độc lập ở Việt nam

70 515 2
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/11/2012, 13:28

Hoàn thiện tổ chức bộ máy kiểm toán độc lập ở Việt nam Đề tài nghiên cứu khoa họcMỤC LỤC- Các loại cổ đông .6- Quyền cơ bản của cổ đông .7Kiểm toán 48AĐề tài nghiên cứu khoa họcDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTKTV : Kiểm toán viên.UBCK : Ủy ban chứng khoán.BBT : Bông bạch tuyết.BCTC : Báo cáo tài chính.BCKT : Báo cáo kiểm toán.HĐQT : Hội đồng quản trị.TNHH : Trách nhiệm hữu hạn.CTKT : Công ty kiểm toán.KTĐL : Kiểm toán độc lập.DN : Doanh nghiệp.DN TNHH : Doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn.Kiểm toán 48AĐề tài nghiên cứu khoa họcMỞ ĐẦU1.Tính cấp thiết của đề tài Với sự phát triển của nền kinh tế, nhu cầu về thông tin ngày càng quan trọng. Thế nhưng, khối lượng thông tin thì ngày một lớn, độ phức tạp ngày càng tăng làm cho việc đưa ra những quyết định đúng đắn khó khăn hơn. Chính vì vậy, kiểm toán càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.Vào những năm 2006-2007, thị trường chứng khoán tại Việt Nam bắt đầu phát triển và đạt được những bước tiến thần kỳ. Số lượng công ty niêm yết và giá trị vốn hoá tăng trưởng nhanh chóng. Vào thời điểm này, các cá nhân cũng như các tổ chức đều đua nhau mua bán chứng khoán. Nhiều nhà đầu tư chỉ cần đọc qua báo cáo tài chính của một công ty, thậm chí chỉ nghe tin đồn là có thể quyết định mua hay bán cổ phiếu. Họ không quan tâm đến tính xác thực của các báo cáo tài chính cũng như tầm quan trọng của những thông tin trong báo cáo tài chính. Chỉ cho tới khi thị trường chứng khoán đi xuống, các công ty bắt đầu thua lỗ và giá cổ phiếu sụt giảm, nhiều nhà đầu tư mất trắng, nhiều người mới bắt đầu đặt câu hỏi : vậy báo cáo tài chính của một công ty có đáng tin cậy không ? và nếu nó đã được kiểm toán thì trách nhiệm của công ty kiểm toán đến mức độ nào đối với nhà đầu tư ? Vấn đề này, lại một lần nữa được gióng lên với vụ bê bối báo cáo tài chính đã được kiểm toán của công ty Bông Bạch Tuyết, gây thiệt hại lớn cho rất nhiều nhà đầu tư. Xuất phát từ tính thời sự cấp thiết của vấn đề nêu trên, chúng em quyết định lựa chọn đề tài “Hoàn thiện quy định về nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của công ty Kiểm toán các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán đối với cổ đông” làm đề tài cho công trình nghiên cứu khoa học của mình.Kiểm toán 48A1Đề tài nghiên cứu khoa học2. Mục đích nghiên cứu của đề tài :Mục đích chính của đề tài là nghiên cứu những quy định pháp lý của Nhà nước cũng như uỷ ban chứng khoán về trách nhiệm pháp lý của công ty kiểm toán đối với cổ đông niêm yết thực tế tại Việt Nam và một số nước có thị trường chứng khoán phát triển ( Mỹ, Anh, Nhật) . Từ những quy định đang có, đề tài sẽ đưa ra một số phương hướng và giải pháp để góp phần xây dựng những quy định mới rõ ràng và cụ thể hơn về trách nhiệm pháp lý của công ty kiểm toán đối với cổ đông niêm yết thực tế tại Việt Nam.3. Những đóng góp của đề tài : 1. Hệ thống những quy định hiện có tại Việt Nam và các nước có nền kinh tế phát triển ( Mỹ, Anh, Nhật) về vấn đề trên.2. Phương hướng và biện pháp đưa ra để hoàn thiện những quy định tại Việt Nam.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài: 4.1. Đối tượng nghiên cứu:- Trách nhiệm pháp lý của công ty kiểm toán đối với cổ đông.4.2. Phạm vi nghiên cứu: - Đề tài tập trung nghiên cứu quy định về trách nhiệm pháp lý của công ty kiểm toán đối với cổ đông Việt Nam và các nước có nền kinh tế phát triển ( Mỹ, Anh, Nhật).5. Phương pháp nghiên cứu :- Phương pháp so sánh để tìm ra điểm khác biệt trong các quy định Việt Nam với các quy định nước ngoài.- Phương pháp chuyên gia, trên cơ sở nhận định, đánh giá của các chuyên gia đối với các quy định tại Việt Nam cũng như nước ngoài.6. Kết cấu của đề tài:Tên đề tài nghiên cứu khoa học “Hoàn thiện quy định về nghĩa vụ và Kiểm toán 48A2Đề tài nghiên cứu khoa họctrách nhiệm pháp lý của công ty Kiểm toán các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán đối với cổ đông”. Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, nội dung đề tài bao gồm bốn phần được kết cấu như sau:Phần 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về trách nhiệm pháp lí đối với Công ty kiểm toán các Doanh nghiệp niêm yết.Ph n 2: ầ Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của Công ty kiểm toán.Ph n 3: ầ Thực tiễn các quy định về các quy định về nghĩa vụ pháp lý của công ty kiểm toán tại Việt Nam.Phần 4: Những ý kiến đóng góp và xây dựng để hoàn chỉnh về những quy định pháp lí đối với Công ty kiểm toánkiểm toán viên Việt Nam.Trong quá trình nghiên cứu và viết bài, chúng tôi đã nhận được sự hướng dẫn, những ý kiến quý báu và quan trọng của TS Nguyễn Phương Hoa về nội dung và những kiến thức thực tế của cô cho đề tài của chúng tôi. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành của mình tới TS Nguyễn Phương Hoa đã giúp đỡ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Vì đây là một vấn đề khá mới mẻ nên nguồn tài liệu cho đề tài không phải là nhiều, cần nhiều nỗ lực và thời gian nghiên cứu. Tuy vậy, đề tài vẫn không tránh được một số sai sót nhất định. Nhóm nghiên cứu rất mong nhận được sự quan tâm và góp ý của các thầy cô, các nhà chuyên môn để đề tài có chất lượng cao hơn. Chúng em xin chân thành cảm ơn!Nhóm nghiên cứu đề tài.Kiểm toán 48A3Đề tài nghiên cứu khoa họcKiểm toán 48A4Đề tài nghiên cứu khoa họcNỘI DUNG1. Những vấn đề cơ bản về trách nhiệm pháp lí đối với công ty kiểm toán.1.1. Các khái niệm cơ bản.* Công ty kiểm toán.Công ty kiểm toán là một xí nghiệp cá thể, hợp danh hoặc cổ phần chuyên nghiệp hoặc hiệp hội hành nghề kiểm toán độc lập, kể cả cá nhân những người chung vốn và các cổ đông của tổ chức đó.* Kiểm toán viên. Kiểm toán viên là người phải đủ khả năng để hiểu các chuẩn mực sử dụng, và phải đủ thẩm quyền để biết được các loại và số lượng bằng chứng cần thu thập nhằm đạt được kết luận hợp lý sau khi đã xem xét chúng. Kiểm toán viên cũng phải có một quan điểm tư tưởng độc lập.Thật là không hay nếu một cá nhân có thẩm quyền mà lại không vô tư thu thập chứng cứ, vì thông tin vô tư và quan điểm khách quan là rất cần thiết đối với việc phán xét và quyết định. Những điều kiện bắt buộc đối với kiểm toán viên:- Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Phải có chứng chỉ kế toán viên công chứng( CPA – Certificate public accountant).- Về pháp lý: phải đăng ký hành nghề tại Bộ Tư pháp. Riêng Việt Nam, phải đăng ký hành nghề tại Bộ Tài chính.- Về phẩm chất đạo đức: Trung thực, liêm khiết, tuyệt đối giữ bí mật thông tin về khách hàng, đảm bảo tính thận trọng nghề nghiệp thích đáng.- Về tính độc lập:+ Độc lập về quan hệ xã hội.+ Độc lập về quan hệ kinh tế.+ Độc lập trong việc thu thập và đánh giá bằng chứng kiểm toán.Kiểm toán 48A5Đề tài nghiên cứu khoa học* Cổ đông.Cổ đông (tiếng Anh: Shareholder) là cá nhân hay tổ chức nắm giữ quyền sở hữu hợp pháp một phần hay toàn bộ phần vốn góp (cổ phần) của một công ty cổ phần. Chứng chỉ xác nhận quyền sở hữu này gọi là cổ phiếu. Về bản chất, cổ đông là thực thể đồng sở hữu công ty cổ phần chứ không phải là chủ nợ của công ty đó do vậy quyền lợi và nghĩa vụ của họ gắn liền với kết quả hoạt động của doanh nghiệp.- Các loại cổ đôngCác loại cổ đông thường được phân biệt bằng quyền cũng như nghĩa vụ gắn liền với loại cổ phiếu mà họ sở hữu.• Cổ đông sáng lập: là những cổ đông đầu tiên góp vốn để hình thành nên công ty cổ phần.• Cổ đông đặc biệt: là cổ đông (thường là Nhà nước) mặc dù chỉ nắm một số lượng cổ phần rất ít ỏi chỉ mang tính chất tượng trưng nhưng có quyền phủ quyết trong một số quyết sách quan trọng (được quy định trong điều lệ công ty) của công ty cổ phần. Loại cổ đông này còn gọi là cổ đông ưu đãi biểu quyết và loại cổ phần mà cổ đông đặc biệt nắm giữ gọi là cổ phần vàng• Cổ đông ưu đãi: là những cổ đông được ưu tiên một quyền nào đó (thường là quyền hưởng một tỷ lệ cổ tức cố định trước khi lợi nhuận được phân phối cho các cổ đông khác, quyền nhận lại giá trị của cổ phần khi có yêu cầu). Đi kèm với quyền ưu tiên, cổ đông ưu đãi thường bị hạn chế các quyền khác (ví dụ quyền ứng cử vào bộ máy quản trị của công ty, quyền biểu quyết .).• Cổ đông thường: là các cổ đông còn lại.Một cách phân loại khác là căn cứ tỷ lệ cổ phần mà cổ đông nắm giữ, theo cách này cổ đông được phân loại thành cổ đông lớn và cổ đông thiểu số. Tỷ lệ để có thể coi là cổ đông lớn thường do điều lệ công ty cổ phần quy định Kiểm toán 48A6Đề tài nghiên cứu khoa họctrên cơ sở tuân thủ luật pháp.- Quyền cơ bản của cổ đông• Quyền bỏ phiếu: Với số cổ phiếu tương ứng, cổ đông có thể bỏ phiếu hay thông qua đại diện do cổ đông uỷ quyền một cách hợp pháp để bỏ phiếu quyết định những vấn đề quan trọng trong hoạt động của công ty cổ phần như đường lối, chiến lược kinh doanh, phân phối lợi nhuận, tăng hoặc giảm vốn điều lệ trong kỳ họp (hoặc lấy ý kiến bằng văn bản) đại hội đồng cổ đông. Những vấn đề phải do đại hội đồng cổ đông quyết định được quy định trong bản điều lệ của công ty.• Quyền nhận cổ tức từ lợi nhuận của công ty; nhận phần giá trị tài sản còn lại của công ty khi công ty giải thể hoặc phá sản. Tỷ lệ nhận tương ứng với tỷ lệ cổ phần của cổ đông. Khi công ty phá sản, giải thể, cổ đông chỉ có thể được nhận giá trị tài sản còn lại của công ty sau khi công ty đã thực hiện thanh toán các khoản nợ: nộp thuế, trả lương cho người lao động, trả nợ vay, trả nợ cho đối tác cung ứng hàng hóa, dịch vụ . Nói một cách khác, quyền của cổ đông đối với tài sản của công ty cổ phần có thứ tự ưu tiên xếp sau các chủ nợ của công ty đó.• Quyền lựa chọn: lựa chọn mua thêm cổ phần của công ty khi công ty tăng vốn điều lệ, chuyển đổi cổ phần ưu đãi thành cổ phần thường .• Quyền chuyển nhượng cổ phần mình đang nắm giữ, một số cổ đông như cổ đông sáng lập . có thể bị hạn chế thực hiện quyền này bởi một số điều kiện.1.2. Báo cáo kiểm toán, vai trò của báo cáo kiểm toán.* Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính.Khâu cuối cùng của quá trình kiểm toán là báo cáo kiểm toán – bản thông báo về các phát hiện cho người đọc báo cáo. Các báo cáo khác nhau Kiểm toán 48A7Đề tài nghiên cứu khoa họcvề bản chất, nhưng trong mọi trường hợp chúng đều phải thông tin cho người đọc về mức độ phù hợp giữa các thông tin số lượng và chuẩn mực đã xây dựng. Báo cáo cũng khác nhau về hình thức và có thể thay đổi từ loại phức tạp mà thường gắn với các báo cáo tài chính đến các báo cáo đơn giản bằng miệng trong trường hợp cuộc kiểm toán tiến hành cho một người nào đó. Như vậy:Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính là loại báo cáo bằng văn bản do kiểm toán viên lập và công bố để nêu rõ ý kiến chính thức của mình về báo cáo tài chính của một đơn vị (tổ chức hoặc doanh nghiệp) đã được kiểm toán.* Vai trò, ý nghĩa của báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chínhBáo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính có vai trò, ý nghĩa quan trọng trong hoạt động kiểm toán và với người sử dụng báo cáo tài chính.Đối với hoạt động kiểm toán, báo cáo kiểm toán và báo cáo tài chính là khau cuối cùng trong quá trình thực hiện cuộc kiểm toán báo cáo tài chính để trình bày kết quả của cuộc kiểm toán bằng những ý kiến đánh giá của kiểm toán viên về thông tin định lượng và trình bày báo cáo tài chính theo quy định của chuẩn mực hoặc chế độ kiểm toán hiện hành. Sơ đồ 1: Trình tự thực hiện cuộc kiểm toán báo cáo tài chínhĐối với người sử dụng báo cáo tài chính, khi sử dụng báo cáo tài chính có báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính đính kèm giúp cho người sử dụng báo cáo tài chính đánh giá được độ tin cậy của các thông tin định lượng trên Kiểm toán 48A8Chuẩn bị kiểm toánThực hiện cuộc kiểm toánKết thúc cuộc kiểm toánBáo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính[...]... nghĩa vụ báo cáo của kiểm toán viên có ý nghĩa quan trọng bởi cuộc kiểm toán được tiến hành dựa trên hợp đồng kiểm toán ký kết giữa đơn vị được kiểm toántổ chức kiểm toán, do vậy về hình thức các kiểm toán viên phải báo cáo cho đơn vị được kiểm toán Tuy nhiên những người sử dụng kết qủa kiểm toán mới là đối tượng chính mà kiểm toán viên có nghĩa vụ phải báo cáo đó là các chủ sở hữu, các cổ đông,... để đưa ra ý kiến kiểm toán, các kiểm toán cần phải dựa vào các qui định pháp lý khác liên quan đến đối tượng kiểm toán Nếu các chuẩn mực kiểm toán yêu cầu các kiểm toán viên phải thực hiện các công việc kiểm toán đầy đủ theo các nội dung mang tính mực thước thì các qui định pháp lý liên quan đến đối tượng kiểm toánKiểm toán 48A 15 Đề tài nghiên cứu khoa học các cơ sở để các kiểm toán viên so sánh,... khoa học tác kiểm toán trong toàn bộ quốc gia Tính độc lập, nguyên tắc cơ bản nhất của kiểm toán chỉ được đảm bảo khi cơ chế luật pháp được đảm bảo * Những qui định mang tính mực thước: hay còn gọi là chuẩn mực Đó là các nguyên tắc căn bản của kiểm toán, qui trình nghiệp vụ của các cuộc kiểm toán, hệ thống phương pháp chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán Theo tài liệu thuật ngữ kế toánkiểm toán của Liên... qui về kiểm toán của Quốc gia mình Theo thông báo ngày 27/6/1994 của Uỷ ban thực hành kiểm toán quốc tế (IAPC) thì từ 1/9/1994 toàn bộ kiểm toán viên chuyên nghiệp 89 nước thành viên của liên đoàn quốc tế các nhà kế toán sẽ áp dụng hệ thống chuẩn mực kiểm toán quốc tế mới Đồng thời với việc phải tuân thủ theo các khuôn khổ pháp luật của bản thân hoạt động kiểm toán, trong quá trình kiểm toán, để đưa... cần thông báo cho cơ quan chức năng và trong trường hợp này kiểm toán viên cần tham khảo ý kiến của chuyên gia pháp luật, hoặc kiểm toán viên có thể và cần thiết từ bỏ cuộc kiểm toán khi thấy rằng mức độ an toàn trong việc thực hiện hợp đồng kiểm toán này dưới mức cho phép Trong thực tế luôn tồn tại khoảng cách giữa kiểm toán viên và những những người sử dụng kết quả kiểm toán về những mong muốn của... có nghĩa vụ báo cáo lại cho các cơ quan chức năng về hành vi vi phạm đó của doanh nghiệp Tóm lại, nghĩa vụ của kiểm toán viên là dựa trên kết quả kiểm toán và báo cáo cho: Kiểm toán 48A 10 Đề tài nghiên cứu khoa học - Những người sử dụng kết quả kiểm toán theo yêu cầu, mục đích của kiểm toán - Các cơ quan chức năng nếu thấy có những hành vi vi phạm pháp luật mức độ nhất định mà pháp luật yêu cầu... kế toán (IFAC) thì: “Chuẩn mực kiểm toán là những văn kiện mô tả các nguyên tắc cơ bản về nghiệp vụ và xử lý các mối quan hệ phát sinh trong quá trình kiểm toán mà trong quá trình hành nghề các kiểm toán viên buộc phải tuân theo” Các chuẩn mực kiểm toán là yêu cầu tất yếu của hoạt động kiểm toán Nó không những làm yên lòng những người sử dụng thông tin tài chính mà còn là cơ sở thực hiện công việc kiểm. .. lý của kiểm toán viên * Nghĩa vụ: Nhu cầu kiểm toán xuất phát từ việc các chủ sở hữu doanh nghiệp (cổ đông) bởi họ không thể và cũng không cần thiết tự kiểm tra mọi thông tin tài chính của doanh nghiệp do giám đốc doanh nghiệp chịu trách nhiệm lập và báo cáo cho họ, do vậy họ đã bổ nhiệm các kiểm toán viên – những người có đủ năng lực chuyên môn nghiệp vụ, độc lập, khách quan - thay thế họ kiểm tra... sử dụng kết quả kiểm toán, kiểm toán viên phải tuân thủ các nguyên tắc và chuẩn mực kiểm toán, mà trong đó phải luôn luôn giữ được tính độc lập, chính trực và khách quan trong quá trình kiểm toán Các kiểm toán viên phải có nghĩa vụ phát hiện các sai sót trọng yếu và thậm trí là các hành vi phạm pháp (nếu có) của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Về nghĩa vụ phải thông báo cho các cơ quan chức năng về những... là các cơ sở pháp lý của hoạt động kiểm toán trong quá trình hành nghề Mọi sự không tuân thủ đều có thể dẫn đến rủi ro kiểm toánkiểm toán viên phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với ý kiến đưa ra trong báo cáo kiểm toán 2 Kinh nghiệm thế giới 2.1 Quy định về nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của Công ty kiểm toán Mỹ Tại Mỹ mối quan hệ về nghĩa vụ pháp lý của kiểm toán viên đối với cổ đông trên thị . trọng bởi cuộc kiểm toán được tiến hành dựa trên hợp đồng kiểm toán ký kết giữa đơn vị được kiểm toán và tổ chức kiểm toán, do vậy về hình thức các kiểm toán. đáng.- Về tính độc lập: + Độc lập về quan hệ xã hội.+ Độc lập về quan hệ kinh tế.+ Độc lập trong việc thu thập và đánh giá bằng chứng kiểm toán .Kiểm toán 48A5Đề
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện tổ chức bộ máy kiểm toán độc lập ở Việt nam, Hoàn thiện tổ chức bộ máy kiểm toán độc lập ở Việt nam, Hoàn thiện tổ chức bộ máy kiểm toán độc lập ở Việt nam, Nghĩa vụ, trách nhiệm pháp lý của kiểm toán viên. Nghĩa vụ:, Nghĩa vụ, trách nhiệm pháp lý của cơng ty kiểm tốn., Xử lý theo luật tập tục., Xử lý theo luật chứng khoán liên bang., Những vấn đề cơ bản về mơi trường pháp luật: Kiểm tốn 48A, Các hình thức kỷ luật đối với kiểm tốn viên độc lập Các thủ tục thực hiện kỷ luật đối với kiểm tốn viên:, Những quy định hiện có., Các kiến nghị. Giải pháp cho tương lai.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn