Phân tích tài chính qua BCTC kế toán & biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn KD tại C.ty dụng cụ cắt & Đo lường cơ khí

105 336 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/11/2012, 12:00

Phân tích tài chính qua BCTC kế toán & biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn KD tại C.ty dụng cụ cắt & Đo lường cơ khí Lời nói đầuTrong nền kinh tế thị trờng, mỗi doanh nghiệp là một tế bào kinh tế, là một đơn vị hạch toán độc lập, tiến hành quá trình sản xuất kinh doanh để tạo ra các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội nhằm thực hiện các mục tiêu về lợi nhuận. Tối đa hoá lợi nhuận là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của doanh nghiệp. Muốn vậy, doanh nghiệp cần phải những quyết sách, chiến lợc phù hợp, kip thời đối với các hoạt động kinh tế của mình. Tuy nhiên, trong nền kinh tế thị trờng đa thành phần, nếu chỉ dựa vào khả năng của mình và bỏ qua sự hỗ trợ của các nguồn lực bên ngoài, doanh nghiệp khó thể đứng vững và phát triển đợc.Phân tích tình hình tài chính là một công việc thờng xuyên và vô cùng cần thiết không những đối với chủ sở hữu doanh nghiệp mà còn cần thiết đối với tất cả các đối tợng bên ngoài doanh nghiệp quan hệ về kinh tế và pháp lý với doanh nghiệp. Đánh giá đợc đúng thực trạng tài chính, chủ doanh nghiệp sẽ đa ra đợc các quyết định kinh tế thích hợp, sử dụng một cách tiết kiệm và hiệu quả vốn và các nguồn lực; Nhà đầu t quyết định đúng đắn với sự lựa chọn đầu t của mình; các chủ nợ đợc đảm bảo về khả năng thanh toán của doanh nghiệp đối với các khoản cho vay; Nhà cung cấp và khách hàng đảm bảo đợc việc doanh nghiệp sẽ thực hiện các cam kết đặt ra; các quan quản lý Nhà nớc đợc các chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cũng nh hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và đồng thời kiểm soát đợc hoạt động của doanh nghiệp bằng pháp luật. Báo cáo tài chính kế toán là sản phẩm cuối cùng của công tác kế toán, tất cả các thông tin mà kế toán cung cấp đều đợc thể hiện trên báo cáo tài chính kế toán cuối kỳ của doanh nghiệp. Chính vì vậy mà chúng ta thể coi hệ thống báo cáo tài chính kế toán là một tấm gơng phản ánh toàn diện về tình hình tài chính, khả năng và sức mạnh của một doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Do đó, việc trình bày các báo cáo tài chính kế toán một cách trung thực và khách quan sẽ là đIều kiện tiên quyết để phân tích chính xác tình hình tài chính của doanh nghiệp .Nhận thức đợc tầm quan trọng của việc phân tích tình hình tài chính và đánh giá thực trạng tài chính của một doanh nghiệp, trong thời gian thực tập tại 1công ty dụng cụ cắtđo lờng khí,nhờ sự giúp đỡ của giáo viên hớng dẫn và các cán bộ phòng kế toán tài vụ, Ban quản lý của công ty ,em đã mạnh dạn chọn đề tài: "Phân tích tình hình tài chính thông qua hệ thống báo cáo tài chính kế toán và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Dụng cụ cắtĐo lờng khí .Ngoài phần mở đầu và kết luận, chuyên đề đợc trình bày với nội dung nh sau :Phần I: Lý luận chung về phân tích tình hình tài chính thông qua hệ thống báo cáo tài chính kế toán trong doanh nghiệpPhần II: Phân tích tình hình tài chính của Công ty Dụng cụ cắtĐo l-ờng khí chủ yếu thông qua bảng CĐKT và BCKQKD:Phần III: Một số kiến nghị và giải pháp đề xuất nhằm cải thiện tình hình tài chínhnâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty Dụng cụ cắtĐo lờng khí.Với trình độ và thời gian hạn cho nên chuyên đề này không tránh khỏi những thiếu sót hạn chế. Em mong đợc sự giúp đỡ và đóng góp ý kiến của các thầy giáo và các chú trong ban lãnh đạo Công ty để chuyên đề đợc hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn TS-Nguyễn Minh Phơng và các chú trong Ban lãnh đạo Công ty Dụng cụĐo lờng khí đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề này.2Phần I Lý luận chung về phân tích tình hình tài chính thông qua hệ thống báo cáo tài chính kế toán trong doanh nghiệp---------------&---------------I. Tài chính doanh nghiệp và sự cần thiết phải phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp.1. Khái niệm về tài chính doanh nghiệp và các mối quan hệ tài chính chủ yếu của doanh nghiệp.1.1. Khái niệm về tài chính doanh nghiệp :Tài chính doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng không chỉ trong bản thân doanh nghiệp mà cả trong nền kinh tế, nó là động lực thúc đẩy sự phát triển của mỗi quốc gia mà tại đây diễn ra quá trình sản xuất kinh doanh : Đầu t, tiêu thụ và phân phối, trong đó sự chu chuyển của vốn luôn gắn liền với sự vận động của vật t hàng hoá. Hoạt động tài chính là một trong những nội dung bản thuộc hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm giải quyết các mối quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh đợc biểu hiện dới hình thái tiền tệ. Nói cách khác, trên giác độ kinh doanh vốn, hoạt động tài chính là những quan hệ tiền tệ gắn trực tiếp với việc tổ chức, huy động, phân phối, sử dụng và quản lý vốn một cách hiệu quả. Để nắm đợc tình hình tài chính của doanh nghiệp mình cũng nh tình hình tài chính của các đối tợng quan tâm thì việc phân tích tài chính là rất quan trọng. Thông qua việc phân tích tình hình tài chính, ngời ta thể sử dụng thông tin đánh giá tiềm năng, hiệu quả kinh doanh cũng nh rủi ro trong tơng lai và triển vọng của doanh nghiệp. Bởi vậy, việc phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp là mối quan tâm của nhiều nhóm đối tợng khác nhau nh Ban giám đốc (Hội đồng quản trị) các nhà đầu t, các cổ đông, các chủ nợ, các nhà cho vay tín dụng, nhân viên ngân hàng, các nhà bảo hiểm và kể cả quan Nhà nớc cũng nh ngời lao động. Mỗi nhóm ngời này nhu cầu thông tin khác nhau, do vậy mỗi nhóm những xu hớng tập trung vào các khía cạnh riêng trong bức tranh tài chính của một doanh nghiệp.31.2: Các mối quan hệ tài chính chủ yếu của doanh nghiệp: Hoạt động tài chính của doanh nghiệp rất phức tạp, phong phú và đa dạng, muốn phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp thì trớc hết phải hiểu rõ đợc các mối quan hệ tài chính chủ yếu của doanh nghiệp: 1.2.1: Quan hệ giữa doanh nghiệp với Nhà nớc: Quan hệ này phát sinh dới hình thái tiền tệ, theo hai chiều vận động ngợc nhau. Đó là: Ngân sách Nhà nớc góp phần hình thành vốn sản xuất kinh doanh (tuỳ theo mức độ và loại hình sở hũu doanh nghiệp); Ngợc lại doanh nghiệp phải nộp các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định để hình thành Ngân sách Nhà nớc.1.2.2: Quan hệ giữa doanh nghiệp với các tổ chức trung gian tài chính: Các trung gian tài chính (chủ yếu là ngân hàng ) là cầu nối giữa ngời vốn tạm thời nhàn rỗi vơí ngời cần vốn để đầu t kinh tế. Quan hệ này phát sinh khi doanh nghiệp đi vay vốn của các tổ chức tín dụng đồng thời trả chi phí cho việc sử dụng vốn đi vay đó .1.2.3: Quan hệ giữa doanh nghiệp với thị trờng:Với t cách là một chủ thể kinh doanh, doanh nghiệp quan hệ với thị tr-ờng cung cấp các yếu tố đầu vào và thị trờng phân phối đầu ra.Thông qua thị tr-ờng, doanh nghiệp thể xác định nhu cầu sản phẩm và dịch vụ cung ứng, từ đó doanh nghiệp xác định số tiền đầu t cho kế hoạch sản xuất và tiêu thụ nhằm thoả mãn nhu câù xã hội và thu đợc lợi nhuận tối đa với lợng chi phí bỏ ra thấp nhất , đứng vững và liên tục mở rộng thị trờng trong môi trờng cạnh tranh khốc liệt.Trong nền kinh tế thị trờng, ngoài các yếu tố nêu trên, các doanh nghiệp còn phải tiếp cận với thị trờng vốn. Doanh nghiệp thể tạo ra đợc nguồn vốn dài hạn bằng việc phát hành chứng khoán nh kỳ phiếu, cổ phiếu, đồng thời thể kinh doanh chứng khoán để kiếm lời trên thị trờng này.1.2.4: Quan hệ phát sinh trong nội bộ doanh nghiệp:Biểu hiện của quan hệ này là sự luân chuyển vốn trong doanh nghiệp. Đó là các quan hệ tài chính giữa các bộ phận sản xuất kinh doanh với nhau, giữa các đơn vị thành viên với nhau, giữa quyền sử dụng vốn và sở hữu vốn. Các quan hệ này đợc biểu hiện thông qua các chính sách tài chính của doanh nghiệp nh chính sách phân phối thu nhập, chính sách về cấu vốn, về đầu t và cấu đầu t.41.2.5: Quan hệ giữa doanh nghiệp với hộ gia đình:Quan hệ này phát sinh khi doanh nghiệp thu hút sức lao động, tiền vốn của các thành viên hộ gia đình để phục vụ cho mục tiêu kinh doanh, đồng thời doanh nghiệp phải trả tiền lơng, lãi suất cho họ.1.2.6: Quan hệ giữa doanh nghiệp với các đối tác nớc ngoài:Quan hệ này phát sinh khi doanh nghiệp vay, cho vay, trả nợ và đầu t với các tổ chức kinh tế nớc ngoài. Tóm lại, thông qua các mối quan hệ trên cho thấy tài chính doanh nghiệp đã góp phần hình thành nên nền kinh tế quốc dân. Vì vậy, các doanh nghiệp phải sử dụng đúng đắn và hiệu quả các công cụ tài chính nhằm thúc đấy doanh nghiệp không ngừng hoàn thiện các phơng thức kinh doanh để đạt hiệu quả cao hơn, nếu không sẽ kìm hãm sự phát triển của toàn bộ hệ thống tài chính quốc gia.2. Sự cần thiết phải phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp.Trong môi trờng cạnh tranh gay gắt trên nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế thị trờng hiện nay, các doanh nghiệp muốn đứng vững và phát triển đợc thì phải bảo đảm một tình hình tài chính vững chắc và ổn định. Muốn vậy phải phân tích đợc tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích tài chính là nghiên cứu khám phá hoạt động tài chính đã đợc biểu hiện bằng con số. Cụ thể hơn , phân tích tình hình tài chínhquá trình xem xét, kiểm tra, đối chiếu và so sánh số liệu về tài chính hiện hành với quá khứ mà nếu không phân tích thì các con số đó cha ý nghĩa lớn đối với những ngời quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp. Nhiệm vụ của phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp là sử dụng các công cụ, phơng pháp và kỹ thuật để làm các con số nói lên thực chất của tình hình tài chính của doanh nghiệp. Các quyết định của ngời quan tâm sẽ chính xác hơn nếu nh họ nắm bắt đợc chế hoạt động tài chính thông qua việc sử dụng thông tin của phân tích tài chính. Mặc dù việc sử dụng thông tin tài chính của một nhóm ngời trên những góc độ khác nhau, song phân tích tình hình tài chính cũng nhằm thoả mãn một cách duy nhất cho các đối tơng quan tâm, cụ thể là: Đối với bản thân doanh nghiệp: Việc phân tích tình hình tài chính sẽ giúp cho các nhà lãnh đạo và bộ phận tài chính doanh nghiệp thấy đợc tình hình tài chính của đơn vị mình và chuẩn bị lập kế hoạch cho tơng lai cũng nh đa ra các kết quả đúng đắn kịp thời phục vụ quản lý. Qua 5phân tích, nhà lãnh đạo doanh nghiệp thấy đợc một cách toàn diện tình hình tài chính trong doanh nghiệp trong mối quan hệ nội bộ với mục đích lợi nhuận và khả năng thanh toán để trên sở đó dẫn dắt doanh nghiệp theo một chiều hớng sao cho chỉ số của chỉ tiêu tài chính thoả mãn yêu cầu của chủ nợ cũng nh của các chủ sở hữu. Đối với các chủ Ngân hàng và các nhà cho vay tín dụng: Phân tích tình hình tài chính cho thấy khả năng thanh toán của doanh nghiệp về các khoản nợ và lãi. Đồng thời, họ quan tâm đến số lợng vốn của chủ sở hữu, khả năng sinh lời của doanh nghiệp để đánh giá đơn vị trả nợ đợc hay không trớc khi quyết định cho vay. Đối với nhà cung cấp: Doanh nghiệp là khách hàng của họ trong hiện tại và tơng lai. Họ cần biết khả năng thanh toán đúng hạn và đầy đủ của doanh nghiệp đối với món nợ hay không. Từ đó họ đặt ra vấn đề quan hệ lâu dài đối với doanh nghiệp hay từ chối quan hệ kinh doanh . Đối với các nhà đầu t : Phân tích tình hình tài chính giúp cho họ thấy khả năng sinh lợi, mức độ rủi ro hiện tại cũng nh trong tơng lai của doanh nghiệp để quyết định xem nên đầu t hay không. Đối với công nhân viên trong doanh nghiệp: Nhóm ngời này cũng muốn biết về thu nhập của mình ổn định không và khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Đối với Nhà nớc: Cần thông tin cho việc áp dụng các chính sách quản lý vĩ mô, để điều tiết nền kinh tế.Nh vậy, hoạt động tài chính tập trung vào việc mô tả mối quan hệ mật thiết giữa các khoản mục và nhóm các khoản mục nhằm đạt đơc mục tiêu cần thiết phục vụ cho chủ doanh nghiệp và các đối tợng quan tâm khác nhằm đa ra quyết định hợp lý, hiệu quả phù hợp với mục tiêu của đối tợng này. Mục đích tối cao và quan trọng nhất của phân tích tình hình tài chính là giúp cho nhà quản trị lựa chọn đợc phơng án kinh doanh tối u và đánh giá chính xác tiềm năng của doanh nghiệp. Để phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp thì hệ thống báo cáo tài chính kế toán của doanh nghiệp chính sở tài liệu hết sức quan trọng .6II. Hệ Thống báo cáo tài chính kế toán trong phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp.1. Khái niệm và ý nghĩa. 1.1. Khái niệm: Báo cáo tài chính kế toán là những báo cáo tổng hợp đợc lập dựa vào ph-ơng pháp kế toán tổng hợp số liệu từ các sổ sách kế toán, theo các chỉ tiêu tài chính phát sinh tại những thời điểm hoặc thời kỳ nhất định. Các báo cáo tài chính kế toán phản ánh một cách hệ thống tình hình tài sản, công nợ, tình hình sử dụng vốn và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong những thời kỳ nhất định, đồng thời chúng đợc giải trình giúp cho các đối tợng sử dụng thông tin tài chính nhận biết đợc thực trạng tài chính và tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị để đề ra các quyết định cho phù hợp .1.2. ý nghĩa:Báo cáo tài chính kế toán là căn cứ quan trọng cho việc đề ra quyết định quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh một cách thích hợp, giúp cho chủ doanh nghiệp sử dụng một cách tiết kiệm và hiệu quả vốn và các nguồn lực, nhà đầu t đợc quyết định đúng đắn đối với sự đầu t của mình, các chủ nợ đợc bảo đảm về khả năng thanh toán của doanh nghiệp về các khoản cho vay, Nhà cung cấp và khách hàng đảm bảo đợc việc doanh nghiệp thực hiện các cam kết, các quan Nhà nớc đợc các chính sách phù hợp để hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng nh kiểm soát đ-ợc doanh nghiệp bằng pháp luật 2. Vai trò mục đích và các yêu cầu đối với hệ thống báo cáo tài chính kế toán của doanh nghiệp.2.1. Vai trò:Hệ thống báo cáo tài chính kế toán của doanh nghiệp những vai trò sau đây :* Cung cấp những chỉ tiêu kinh tế tài chính cần thiết, giúp kểm tra phân tích một cách tổng hợp toàn diện hệ thống tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của doanh nghiệp .* Cung cấp thông tin, số liệu để kiểm tra, giám sát tình hình hạch toán kinh doanh, tình hình chấp hành các chính sách chế độ kế toán - tài chính của doanh nghiệp .7* Cung cấp thông tin và số liệu cần thiết để phân tích và đánh giá tình hình, khả năng về tài chính- kinh tế của doanh nghiệp, giúp cho công tác dự báo và lập kế hoạch tài chính ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp .2.2. Mục đích :Doanh nghiệp phải lập và trình bày các báo cáo tài chính kế toán với các mục đích sau:* Tổng hợp và trình bày một cách tổng quát và toàn diện tình hình biến động về tài sản công nợ và nguồn vốn chủ sở hữu, tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán .* Cung cấp các thông tin kinh tế tài chính chủ yếu phục vụ việc đánh giá, phân tích tình hình kết quả hoạt động kinh doanh đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp trong kỳ hoạt động đã qua ,làm sở để đa ra các quyết định kinh tế trong tơng lai .2.3. Các yêu cầu đối với hệ thống thông báo cáo tài chính kế toán của doanh nghiệp:2.3.1: yêu cầu chung đối với hệ thống báo cáo tài chính kế toán:Trong nền kinh tế thị trờng, đối tợng sử dụng các thông tin về tài chính, kế toán rất đa dạng. Để thực hiện đợc vai trò cung cấp thông tin cho các đối tợng đó, hệ thống báo cáo tài chính kế toán của doanh nghiệp phải đáp ứng đợc các yêu cầu sau:* Báo cáo tài chính .kế toán phải chính xác, trung thực, đúng biểu mẫu quy định, đầy đủ chữ ký và dấu xác nhận của các quan trách nhiệm, nhằm đảm bảo tính pháp lý của các thông tin ghi trên các báo cáo.* Báo cáo tài chính kế toán của doanh nghiệp phải đảm bảo tính thống nhất về nội dung và phơng pháp tính toán các chỉ tiêu. Khi một chỉ tiêu thể hiện trên nhiều báo cáo thì trị số của nó phải bằng nhau .* Báo cáo tài chính của doanh nghiệp phải đợc lập và gửi đi đúng kỳ hạn quy định.2.3.2. Quy định về trách nhiệm, thời hạn lập và gửi các báo cáo tài chính kế toán : Theo quy định chung, chủ doanh nghiệp và kế toán trởng là ngời chiệu trách nhiệm về tính đúng đắn, trung thực của hệ thống báo cáo tài chính kế toán. Do vậy, việc tuân thủ chế độ báo cáo tài chính kế toán là 8yêu cầu bản trong công việc chỉ đạo tổ chức công tác kế toán ở doanh nghiệp .Việc lập báo cáo đầy đủ, đúng thời hạn ý nghĩa rất quan trọng trong việc cung cấp thông tin cho việc ra quyết định tài chính. Thời hạn lập và gửi báo cáo cho các cho các quan đợc nhà n-ớc quy định cụ thể tuỳ thuộc vào đặc điểm, tính chất hoạt động của từng loại hình kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế khác nhau. Tất cả các doanh nghiệp độc lập t cách pháp nhân đầy đủ đều phải lập và gửi báo cáo tài chính kế toán theo đúng chế độ quy định, riêng Báo cáo lu chuyển tiền tệ tạm thời cha quy định là báo cáo bắt buộc phải lập và gửi nh các báo cáo khác. Các báo cáo tài chính kế toán phải lập vào cuối quý và cuối năm và đợc gửi cho các quan hữu hạn chậm nhất là sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc quý (Đối với báo cáo tài chính quý ) và 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm (Đối với báo cáo tài chính kế toán năm).2.3.3. Yêu cầu đối các thông tin trình bày trên các báo cáo tài chính kế toán:Để thực hiện đợc vai trò là hệ thống cung cấp thông tin kinh tế hữu ích của doanh nghiệp cho các đối tợng sử dụng, các thông tin trên các báo cáo tài chính kế toán phải đáp ứng các yêu cầu sau: Tính dễ hiểu: Các thông tin do các báo cáo tài chính kế toán cung cấp phải dễ hiểu đối với ngời sử dụng để họ thể lấy đó làm căn cứ đa ra các quyết định của mình. Tất nhiên ngời sử dụng ở đây phải là ngời kiến thức về hoạt động kinh doanh và hoạt động kinh tế, hiểu biết về lĩnh vực tài chính kế toán ở một mức độ nhất định . Độ tin cậy: Để báo cáo tài chính kế toán thực sự hữu ích đối với ngời sử dụng, các thông tin trình bầy trên đó phải đáng tin cậy. Các thông tin đợc coi là đáng tin cậy khi chúng đảm bảo một số yêu cầu sau + Trung thực: Để độ tin cậy, các thông tin phải đợc trình bầy một cách trung thực về những giao dịch và sự kiện phát sinh.+ Khách quan : Để độ tin cậy cao, thông tin trình bầy trên báo cáo tài chính kế toán phải khách quan, không đợc xuyên tạc hoặc bóp méo một cách cố ý thực trạng tài chính của doanh nghiệp. Các báo cáo tài chính sẽ không đợc coi là khách quan nếu việc lựa chọn hoặc trình bầy ảnh hởng đến việc ra quyết 9định hoặc xét đoán và cách lựa chọn trình bầy đó nhằm đạt đến kết quả mà ngời lập báo cáo đã biết trớc .+ Đầy đủ: thông tin trên báo cáo tài chính kế toán cung cấp phải đảm bảo đầy đủ, không bỏ sót bất cứ khoản mục hay chỉ tiêu nào vì một sự bỏ sót dù nhỏ nhất cũng thể gây ra thông tin sai lệch dẫn đến kết luận phân tích nhầm lẫn .+ Tính so sánh đợc: Các thông tin do hệ thống báo cáo tài chính kế toán cung cấp phải đảm bảo cho ngời sử dụng thể so sánh chúng với các kỳ trớc, kỳ kế hoạch để xác định đợc xu hớng biến động thay đổi về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Ngoài ra, ngời sử dụng cũng nhu cầu so sánh báo cáo tài chính kế toán của các doanh nghiệp trong cùng lĩnh vực để đánh giá mối tơng quan giữa các doanh nghiệp cũng nh so sánh thông tin khi sự thay đổi về chế chính sách tài chính kế toán mà doanh nghiệp áp dụng.+ Tính thích hợp: Để báo cáo tài chính kế toán trở nên ích cho ngời sử dụng, các thông tin trình bầy trên báo cáo tài chính kế toán phải thích hợp với ngời sử dụng để họ thể đa ra các quyết định kinh tế của mình. 3. Nguyên tắc trình bầy thông tin trên hệ thống báo cáo tài chính kế toán.Nhìn chung, báo cáo tài chính kế toán là sản phẩm cuối cùng của quá trình hạch toán của doanh nghiệp. Tất cả các phần hành kế toán đều mục đích chung là phản ánh các giao dịch và sự kiện phát sinh trong kỳ để lập và trình bầy báo cáo tài chính kế toán.Vì vậy, việc trình bầy thông tin trên hệ thống báo cáo tài chính kế toán của doanh nghiệp phải tuân thủ các nguyên tắc chung sau : Nguyên tắc thớc đo tiền tệ: yêu cầu thông tin trình bầy trên báo cáo tài chính kế toán phải tuân thủ các quy định về đơn vị tiền tệ và đơn vị tính một cách thống nhất khi trình bầy các chỉ tiêu trong một niên độ kế toán. Nguyên tắc coi trọng bản chất hơn hình thức: Một thông tin đợc coi là trình bày một cách trung thực về những giao dịch và sự kiện khi chúng phản ánh đợc bản chất kinh tế của giao dịch và sự kiện đó chứ không đơn thuần là hình thức của giao dịch và sự kiện. Nguyên tắc trọng yếu: Theo nguyên tắc này, mọi thông tin mang tính trọng yếu cần thiết đợc trình bày riêng rẽ trong báo cáo tài chính kế 10[...]... chính chúng ta sẽ tiến hành phân tích các nội dung chủ yếu về tình hình tài chính của doanh nghiệp sau đây: + Đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp + Phân tích tình hình sử dụnghiệu quả sử dụng TSLĐ của doanh nghiệp + Phân tích tình hình sử dụnghiệu quả sử dụng TSCĐ của doanh nghiệp + Phân tích tình hình và khả năng thanh toán của doanh nghiệp + Phân tích khả năng sinh lời của... nội dung và phơng pháp phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp 1 Phơng pháp phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp Phơng pháp phân tích báo cáo tài chính kế toán là một hệ thống các công cụ, biện pháp, các kỹ thuật và cách thức nhằm tiếp cận, nghiên cứu các hiện tợng và các mối liên hệ bên trong và bên ngoài, các luồng chuyển dịch và biến đổi tài chính, các chỉ tiêu tài chính tổng hợp và... hình tài chính của một doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định Từ đó giúp các đối tợng sử dụng báo cáo tài chính kế toán các quyết định phù hợp tuỳ theo mục đích và yêu cầu của từng đối tợng Để đáp ứng nhu cầu của mọi đối tợng sử dụng báo cáo tài chính kế toán, ngời ta nhiều phơng pháp phân tích khác nhau nh: phơng pháp so sánh, phơng pháp loại trừ, phơng pháp liên hệ, phơng pháp hồi quy tơng quan... phải thống nhất với số liệu trên các báo cáo kế toán khác Thuyết minh cáo tài chính nội dung bản sau : Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp Chế độ kế toán áp dụng tại doanh nghiệp: Bao gồm các thông tin về niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán, nguyên tắc, phơng pháp kế toán tài sản cố định, kế toán hàng tồn kho, phơng pháp tính toán các khoản dự phòng, tình hình trích lập... nguồn vốn của doanh nhgiệp không sử dụng hết vào hoạt động sản xuất kinh doanh (thừa nguồn vốn) nên đã bị các đơn vị khác chiếm dụng 2.1.2 Phân tích cấu tài sản và cấu nguồn vốn: Trong nền kinh tế thị trờng, thế mạnh trong cạnh tranh sẽ phụ thuộc vào tiềm lực về nguồn vốn và quy mô tài sản đồng thời phải đảm bảo nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Muốn vậy chúng ta phải xem xét cấu tài sản và cấu... động của doanh nghiệp nh chỉ tiêu bố trí cấu vốn, tỷ suất lợi nhuận, tình hình tài chính + Phơng hớng sản xuất kinh doanh trong kỳ tới + Các kiến nghị 5 Khái quát hệ thống các chỉ tiêu phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp từ hệ thống báo cáo tài chính kế toán Dựa trên sở và nguyên tắc lập các báo cáo tài chính kế toán để phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp chúng ta thể... hình tài chính của chủ doanh nghiệp và các đối tợng quan tâm khác nhau, phân tích tình hình tài chính phải đạt đợc các mục tiêu sau: Phân tích tình hình tài chính phải cung cấp thông tin để đánh giá rủi ro từ hoạt động đầu t cho vay của nhà đầu t, ngân hàng Phân tích tình hình tài chính phải cung cấp thông tin về khả năng tạo ra tiền và tình hình sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp Phân tích. .. ra kết luận sơ bộ về việc phân bổ vốn (tài sản) và nguồn vốn của doanh nghiệp Cụ thể là việc phân bổ đó hợp lý hay không, các khoản nợ phải thu tăng hay giảm, tình hình đầu t khả quan hay không, khả năng tự tài trợ của doanh nghiệp nh thế nào Từ đó đa ra kết luận chung về tình hình tài chính của doanh nghiệp là tốt hay xấu 2.2 Phân tích tình hình và hiệu quả sử dụng TSCĐ của doanh nghiệp: Tài. .. vốn lu động + Xác định các nguyên nhân ảnh hởng và biện pháp đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn lu động Ngoài ra, để thể phân tích đánh giá chính xác hơn về liệu quả sử dụng vốn lu động, ngời ta còn sử dụng các chỉ tiêu sau: Hệ số quay = kho Nguyên vậy liệu Hệ số quay kho = của sản phẩm hàng hoá Giá thực tế NVL sử dụng trong kỳ Giá thực tế NVL tồn kho bình quân Giá vốn hàng tiêu thụ trong kỳ Giá vốn. .. kế toán phù hợp với niên độ mà chúng phát sinh Nguyên tắc bù trừ: Theo nguyên tắc này, báo cáo tài chính kế toán cần trình bày riêng biệt tài sản tài sản Nợ, không đợc phép bù trừ các tài sản với các khoản nợ để chỉ trình bày vốn chủ sở hữu và tài sản thuần của doanh nghiệp 4 Các loại báo cáo trong hệ thống báo cáo tài chính kế toán của doanh nghiệp: Nhìn chung, hệ thống báo cáo tài chính kế toán . c o tài chính kế toán là sản phẩm cuối c ng c a c ng t c kế toán, tất c c c thông tin mà kế toán cung c p đều đ c thể hiện trên báo c o tài chính kế toán. toán và c c biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại C ng ty Dụng c c t và Đo lờng c khí .Ngoài phần mở đầu và kết luận, chuyên đề đ c trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tài chính qua BCTC kế toán & biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn KD tại C.ty dụng cụ cắt & Đo lường cơ khí, Phân tích tài chính qua BCTC kế toán & biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn KD tại C.ty dụng cụ cắt & Đo lường cơ khí, Phân tích tài chính qua BCTC kế toán & biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn KD tại C.ty dụng cụ cắt & Đo lường cơ khí, Sự cần thiết phải phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp., Khái niệm về tài chính doanh nghiệp : ý nghĩa:, Nguyên tắc trình bầy thông tin trên hệ thống báo cáo tài chính kế toán., Vai trò: Mục đích : Bảng cân đối kế toán Mẫu số B01-DN:, Báo cáo kết quả kinh doanh Mẫu số B02-DN:, B¸o c¸o lu chun tiỊn tƯ MÉu sè B03- DN:, Khái quát hệ thống các chỉ tiêu phân tích tình hình tài chính của doanh, Ph ơng pháp phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp., Phân tích mối quan hệ giữa các khoản mục trong BCĐKT, Phân tích tình hình và hiệu quả sử dụng TSCĐ của doanh nghiệp:, Quá trình hình thành và phát triển của Công ty:, Đặc điểm sổ sách kế toán áp dụng tại Công ty

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay