Tài liệu Luận văn tốt nghiệp "Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 trong dịch vụ hành chính nhà nước" ppt

57 598 2

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,441 tài liệu

  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/12/2013, 02:19

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC . KHOA .  Luận văn tốt nghiệp Đề tài: "Hệ thống quản chất lượng ISO 9000 trong dịch vụ hành chính nhà nước" " ., tháng . năm Nguyễn Thị Minh Phương 1 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Mở đầu Ngày nay, chất lượng sản phẩm và dịch vụ đóng vai trò quyết định trong việc nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp . Đảm bảo, cải tiến chất lượng và tăng cường, đổi mới quản chất lượng không chỉ thực hiện được ở các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh các sản phẩm vật chấtt mà ngày càng được thể hiện rộng rãi trong các lĩnh vực dịch vụ như: Quản hành chính, y tế, giáo dục, đào tạo, tư vấn . Trong đó dịch vụ quản hành chính nhà nước là lĩnh vực hoạt động do các tổ chức thuộc hệ thống tổ chức nhà nước thực hiện. Đây là loại hình dịch vụ phi lợi nhuận nhưng nó đóng một vai trò rất quan trọnh trong việc ổn định và thúc đẩy nền kinh tế phát triển do vậy việc áp dụng ISO 9000 vào quản hành chính là nhằm xây dựng một hệ thống hoạt động có chất lượng . Tại Bộ Kế hoạch và đầu tư hầu hết mọi thành viên đều cho rằng Qủan chất lượng chỉ thực hiện trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh sản phẩm vật chất do đó em chọn đề tài này mong muốn được dùng vốn kiến thức được học và tích luỹ cung cấp cho các thành viên trong tổ chức hiểu thêm về Quản chất lượng và có cái nhìn dúng hơn về nó, việc quản chất lượng không chỉ thiết yếu đối với những tổ chức kinh doanh dịch vụ mà đối với cả các cơ quan hành chính nhà nước. Nguyễn Thị Minh Phương 2 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp I. Quản chất lượng và hệ thống quản chất lượng ISO 9000 1. Quản chất lượng là gì? Khái niệm : Quản chất lượng là những hoạt động chức năng quản chung để nhằm xác định chính sách chất lượng, mục đích chất lượng và thực hiện chúng bằng những phương tiện như lập kế hoạch ổ chức, đảm bảo chất lượng cải tiến trong khuôn khổ của hệ thống chất lượng. 2. Vai trò của quản chất lượng Quản chất lượng giữ một vị trí hết sức quan trọng trong công tác quản kinh tế và quản trị kinh doanh. Theo quan điểm hiện đại thì quản chất lượng chính là việc các hoạt động quản chất lượng. QLCL giữ một vai trò quan trọng trong đời sống của nhân dân và sự phát triển hoạt động của một tổ chức. Đối với nền kinh tế: Đảm bảo nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ sẽ tiết kiệm được lao động cho xã hội, sử dụng hợp nguồn tài nguyên và các công cụ lao động đông thời cúng tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn. Đối với người tiêu dùng sản phẩm và dịch vụ: Khi sử dụng sản phẩm có chất lượng thì yên tâm hơn về chất lượng sản phẩm và giá cả từ đó tạo ra uy tín cho doanh nghiệp ( tổ chức), mặt khác cũng mang lại cho người tiêu dùng gia tăng về giá trị sử dụng sản phảm và dịch vụ. Do đó khi đã thực hiện Quản chất lượng thì tổ chức phải coi đây là vấn đề sống còn của mình và liên tục phải cải tiến không ngừng nhằm thoả mãn những nhu cầu ngày càng cao của đời sống. Nguyễn Thị Minh Phương 3 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Phạm vi hoạt động của quản chất lượng : Được thực hiện trong tất cả các giai đoạn từ nghiên cứu đến tiêu dùng và được triển khai trong mọi hoạt động của tổ chức hoặc doanh nghiệp. 3. Hệ thống quản chất lượng ISO 9000 a. Giới thiệu về ISO ISO : là chữ viết tắt của Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế (International Organization for Standardization). Là tổ chức phi chính phủ có nhiệm vụ chính là tổ chức nghiên cứu xây dựng, công bố các tiêu chuẩn (không có giá trị pháp bắt buộc áp dụng ) thuộc nhều lĩnh vực khác nhau. ISO có trên 120 thành viên, Việt Nam ra nhập tổ chức từ năm 1977 với cơ quan đại diện là Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng. ISO 9000: + Là bộ tiêu chuẩn về Hệ thống Quản chất lượng do ISO ban hành (1987; 1994; 2000) + ISO 9000 được coi như là Công nghệ quản mới qua đó giúp cho mỗi tổ chức cúkhả năng tạo ra sản phẩm và dịch vụchất lượng thoả mãn khách hàng và lợi ích của bản thân tổ chức hay mang lại hiệu lực chức năng của tổ chức . đó cũng là cơ sở để tổ chức duy trì cải tiến nâng cao hiệu lực và hiệu quả của hoạt động . - ISO 9000 phiên bản 2000 gồm các tiêu chuẩn chính : + ISO 9000:2000 mô tả cơ sở của hệ thống quản chất lượng giải thích các thuật ngữ + ISO 9001:2000 quy định những yêu cầu cơ bản của hệ thống quản chất lượng của một tổ chức (thay cho ISO 9001/9002/9003: 94) + ISO 9004:2000 hướng dẫn cải tiến việc thực hiện Hệ thống quản chất lượng theo Iso 9001: 2000. Nguyễn Thị Minh Phương 4 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp + ISO 19011: hướng dẫn đánh giá hệ thống quản chất lượng và hệ thống quản môi trường. - Các tiêu chuẩn khác còn lại của bộ ISO 9000 phiên bản 1994 sẽ được chọn lọc thu gọn trong một số ít tiêu chuẩn. Quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 là việc áp dụng một phương pháp quản trị (chứ không phải là việc quản chất lượng từng sản phẩm và cũng không phải là việc tiêu tiêu chuẩn hoá sản phẩm như một số người hiện nay lầm tưởng), là hoạt động dựa theo yêu cầu của các điều khoản của tiêu chuẩn ISO 9001:2000, căn cứ trên các thủ tục qui trình, sổ tay chất lượng .nhằm thoả mãn nhu cầu của khách hàng, phát triển nhà cung cấp tin cậy, phát triển nguồn nhân lực. Hay nói một cách đơn giản là: +Viết những gì cần phải làm : Mô tả các thủ tục quy trình cho từng công việc cụ thể đến từng phòng ban, hướng dẫn công việc cho các cá nhân +Làm những gì đã viết : Thực hiên công việc theo quy trình theo hướng dẫn công việc . +Đánh giá những gì đã làm : Đối chiếu việc làm so với nội dung đã mô tả. + Điều chỉnh những khác biệt : Đề ra các biện pháp khắc phục phòng ngừa và lưu trữ hồ sơ. b. Lợi ích mang lại từ việc thực hiện ISO 9000 Một tổ chức áp dụng ISO một cách đúng đắn sẽ thu được các lợi ích sau đây:  Khách hàng sẽ thu nhận sản phẩm dịch vụ với mức độ chất lượng như đã hợp động. Khách hàng có điều kiện chọn lựa nhà cung ứng một cách dễ dàng nhất là khi doanh nghiệp đã đạt chứng chỉ ISO 900. Khách hàng sẽ có nhiều niềm tin hơn về sản phẩm của doanh tổ chức. Nguyễn Thị Minh Phương 5 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp  Các nhân viên trong tổ chức có sự hiểu biết đầy đủ hơn về vai trò và những mục đích từ hệ thống quản trị đã được văn bản hóa đầy đủ. Nhân viên giảm được sự căng thẳng vì họ được dùng một hệ thống quản trị hữu hiệu và cũng vì họ biết họ kỳ vọng những điều tốt đẹp ở tương lai. Tinh thần và niềm tự hào của nhân viên được nâng cao khi doanh nghiệp đạt dược chứng chỉ ISO 9000 hoặc thoả mãn được khách hàng. Nhân viên mới tuyển dụng có thể học việc một cách dễ dàng và sẵn sàng vì chi tiết đã được viết đày đủ trong sổ tay thủ tục và sổ tay hứơng dẫn công tác. Hoạt động quản trị doanh nghiệp tốt đẹp hơn, chất lượng hơn, Hữu hiệu hơn sẽ giúp lãnh đạo tập trung vào chức năng chính của tổ chức tốt hơn.  Sản phẩm và dịch vụ tạo ra chắc chắn có chất lượng tốt hơn, giảm thiểu sự phàn nàn của khách hàng, giảm thiểu những chi phí ẩn, lợi ích kinh tế và xã hội sẽ tăng lên động thời cũng giảm thiểu thời gian sửa chữa làm lại. Tổ chức(doanh nghiệp)có thể cải tiến chất lượng đầu vào (về nguyên vật liệu và các yếu tố sản xuất) . 4. Áp dụng ISO 9000 trong dịch vụ quản hành chính nhà nước 4.1. ISO 9000 với dịch vụ quản hành chính nhà nước Hoạt dộng quản hành chính nhà nước là lĩnh vực hoạt động phi lợi nhuận. Hình thức biểu hiện cuối cùng của dịch vụ này là các quyết định và văn bản. Khách hàng của dịch vụ quản hành chính nhà nước là các tổ chức cá nhân có nhu cầu được đáp ứng bằng các công việc có liên quan. Dịch vụ quản hành chính nhà nước tuy chiếm tỷ trọng nhỏ trong GDP nhưng lại có vai trò hết sức to lớn, kinh tế xã hội có phát triển hay bị kìm hãm là phụ thuộc vào chất lượng của dịch vụ này. Dịch vụ hành chính không tham gia và quá trình tạo nên sản phảm vật chất nhưng lại có tính quyết định chi phối quá trinh sản xuất sản phẩm bằng văn bản chính sách pháp luật, các quyết định . Nguyễn Thị Minh Phương 6 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sự cần thiết áp dụng ISO 9000 vào quản hành chính nhà nước : - ISO 9000 là tiêu chuẩn cho hệ thống chất lượng chứ không phải là cho một loại hàng hoá dịch vụ cụ thể. Quản hành chính nhà nước là sản phẩm của hệ thống quản nhà nước, do đó ta hoàn toàn có thể áp dụng các nguyên của ISO 9000. - Quản hành chính nhà nước ta sẽ thực hiện phương châm phòng ngừa của ISO vào việc đưa ra hệ thống các văn bản, trong đó cam kết của lãnh đạo, các chính sách chất lượng, trách nhiệm và quyền hạn, các quá trình và thủ tục tiến hành công việc - áp dụng ISO 9000 vào hệ thống quản hành chính nhà nuwowcs là nhằm xây dựng và thực hiện một hệ thống quản chát lượng, đảm bảo hoạt động dịch vụchất lượng, thoả mãn nhu cầu của khách hàng qua đó nâng cao tính chất phục vụ, gắn bó giữa nhà nước với nhân dân. - Cũng như trong sản xuất, yếu tố con người là vô cùng quan trọng có tính chất quyết định sự thành công của quá trình xây dựng hệ thống. Con nười trong dịch vụ quản hành chính nhà nước đòi hỏi: phải biết lắng nghe, có kiến thức, trình độ và kỹ năng giả quyết công việc, biết nhẫn nại và kìm chế, không được thờ ơ lãnh đạm, nôn nóng, thiếu tế nhị với khách hàng . - Trên thế giới có nhiều nước đã quá quen thuộc với lĩnh vực này, điển hình là Nhật Bản , Malaysia . Nhiều nước đã và đang xây dựng hệ thống chất lượng trong dịch vụ quản hành chính nhà nước theo ISO 9000. Một ví dụ điển hình như Malaysia, Chính phủ Malaysia ra quyết định tất cả các cơ quan nhà nước đều phải thực hiện xây dựng hệ thống này và tới cuối năm 2000 sẽ có khoảng 871 cơ quan với hơn 800.000 công chức được đánh giá, chứng nhận. Malaysia còn coi áp dụng ISO 9000rong dịch vụ quản hành chính nhà nước Nguyễn Thị Minh Phương 7 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp kết hợp với phát huy hệ thống công nghệ thông tin đa chiều cao cấp là yếu tố quyết định cho thắng lợi trong cải cách hành chính. ở Singapore cũng vậy hàng trăm cơ quan nhà nước đã xây dựng và đã được đánh giá chứng nhận hệ thống chất lượng . Singapore người ta coi việc nâng cao năng suất chất lượng trong dịch vụ hành chính nhà nước là định hướng chiến bước sang thế kỷ XXI. - Hệ thống quản chất lượng dịch vụ là một thể thống nhất vận động theo chu kỳ kế tiếp nhau, gắn kết nhau của bốn nội dung cơ bản : trách nhiệm quản lý, quản các nguồn lực, quản tạo ra công việc và dịch vụ , đánh giá - phân tích cải tiến công việc và dịch vụ. Những yêu cầu chung đối với tổ chức khi thuwcj hiên hệ thống quản chất lượng :  Tổ chức dịch vụ quản hành chính nhà nước cần phải thiết lập hệ thống quản chất lượng với mục đích là đảm bảo công việc dịch vụ của mình có chất lượng thích hợp, thoả mãn nhu cầu khách hàng thông qua thực hiện các quá trình được xác định bằng xây dựng và văn bản hoá các thủ tục và các hướng dẫn công việc.  Hệ thống các văn bản phải đơn giản, dễ hiểu, động bộ, có hiệu lực, hiệu quả dễ làm tương thích với đặc điẻm và diều kiện cụ thể của mỗi tổ chức. 4.2. Lợi ích và những khó khăn khi thực hiện ISO 9000 tại Bộ kế hoạch và đầu tư. Giải phóng người lónh đạo và người quản khỏi cụng việc sự vụ khụng cần thiết, ngăn chặn được nhiều sai sút nhờ mọi người cú tinh thần trỏch nhiệm cao và tự kiểm soát được cụng việc của mỡnh. Nguyễn Thị Minh Phương 8 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Tạo điều kiện xác định được nhiệm vụ đúng và cách đạt được kết quả đúng như kế hoạch. Lập văn bản cỏc mhoạt động một cỏh rừ ràng làm cơ sở cho giỏo dục đào tạo cỏn bộ và cải tiến cụng việc cú hệ thống. Cung cấp cỏch nhận biếtgiải quyết các sai sót và ngăn ngừa chỳng tỏi diễn. Đồng thời nhờ đó cũng cung cấp bằng chứng khách quan để chứng minh chất lượng của dịch vụ mà tổ chức cung cấp, và chất lượng đó đuợc đảm bảo là đó được kiểm soỏt. Cung cấp dữ liệu phục vụ cho hoạt động cải tiến chất lượng. Nhiều tổ chức cho rằng ISO 9000 chỉ có thể thực hiện ở các doanh nghiệp sản suất kinh doanh, còn đối với cơ quan quản hành chính nhà nước và các nghành sản xuất dịch vụ thì không thể thực hiện được bởi lẽ sẽ gặp khó khăn trong việc xây dựng các tiêu chuẩn để đánh giá mức độ hoàn thành công việc và diều đó cũng trở nên không cần thiết vì họ cũng không cần dùng đến nguyên vật liệu để mà tiết kiệm . Thực chất điều này chỉ đúng ở một khía cạnh rất nhỏ đó là việc khó khăn khi xây dựng chuẩn để đánh giá nhưng không vì thế mà cho rằng điều đó là không thể thực hiện được. Cái thu dược của quá trình thực hiện là làm cho mọi hoạt động của tổ chức theo quy tắc nhất định, tạo cho các cán bộ viên chức có được một tác phong làm việc theo lối sống công nghiệp động thời cũng phù hợp với chủ trương của nhà nước ta hiện nay đang đẩy mạnh hoạt động cải cách hành chính. Một trong những thuận lợi đối với Bộ kế hoạch khi thực hiện hệ thống quản chất lượng ISO 9000 đó là: + Bộ kế hoạch có đội ngũ cán bộ công nhân viên có trinh độ cao đó là một thuận lợi lớn khi họ tiếp nhận thông tin về quản chất lượng và ý thức thực hiện nghiêm túc hơn. + Bộ kế hoạch là một cơ quan của chính phủ thực hiện chức năng quan nhà nước về hầu hết các lĩnh vực trong nền kinh tế xã hội, có thể nói đây là cơ quan tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ về tổng hợp các chiến lược quy hoạch Nguyễn Thị Minh Phương 9 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp phát triển kinh tế. Vì thế nếu Bộ đi đầu về thực hiện hệ thống quản chất lượng ISO 9000 tạo tiền đề cho các cấp cơ sở thực hiện hệ thống quản chất lượng nhằm nâng cao chất lượng quản và phục vụ nhân dân trong dịch vụ hành chính công. + Khi triển khai thực hiện hệ thống này riêng với Bộ kế hoạch và đầu tư gặp rất nhiều thuận lợi trong việc tìm kiếm thông tin về quản chất lượng, nguồn kinh phí thực hiện hay tìm chuyên gia tư vấn . + Lợi ích thu được khi bộ thực hiện hệ thống quản chất lượng không chỉ là đạt được một hệ thống hoạt động có hiệu quả mà còn gây dựng được lòng tin của quản chúng nhân dân mỗi khi "bước chân tới cửa quan". Tạo nên sự in tưởng của quần chúng nhân dân dưói sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước. Tuy nhiên, nếu chỉ nói đến những lợi ích thu được mà không nói đến nhứng khó khăn gặp phải trong quá trình hực hiện thì thật là thiếu sót. Đối với tất cả các doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ thì bất kỳ sự thay đổi nào cũng có phần khó khăn nhất định tuy nhiên đó chỉ là tạm thời chúng ta tìm cách khắc phục dần dần và khi hệ thống đã cơ bản hoàn thành di vào hoạt động thì nó lại trở thành điều bình thườnng. Để làm được như vậy thì điều quan trọng nhất là có sự cam kết thực hiện của lãnh đạo cao nhất( Bộ Trưởng ). " Vạn sự khởi đầu nan " nhưng rồi mọi việc cũng đi vào ổn định . áp dụng quản chất lượng theo Iso 9000 cũng giống như trường hợp triển khai một dự án nào đó, khó nhỉều hay khó ít tuỳ huộc vào nhóm người thực hiện dự án. nếu kể ra một cách tỷ mỷ thì có niều nội dung sẽ làm cho dự án trở nên khó khăn và có nhiều trở ngại trong đó phải kể đến khó khăn lớn nhất là : yếu tố con người và phương pháp tiển khai. Trung quy lại thi khó khăn chủ yếu là làm sao xây dựng được Ban Quản chất lượng nắm bắt và vận dụng được cách thức triển khai và áp dụng . Nguyễn Thị Minh Phương 10 [...]... Hệ thống quản chất lượng ISO 9000 trong dịch vụ hành chính nhà nước 1 Công tác chuẩn bị trước khi bước vào áp dụng hệ thống ISO 9000 1.1 Quan niệm đúng nhận thức đúng Muốn áp dụng ISO 9000 thành công cần phải trang bị cho cán bộ chuyên trách chất lượng và ban lãnh đạo những hiểu biết đúng đắn về quản chất lượng và về hệ thống ISO 9000 Cần phải xác định rõ bản chất của việc áp dụng ISO 9000 là quản. .. 9000: Giải thích ISO 9000 và lợi ích của việc áp dụng, đặc biệt là ISO trong dịch vụ hành chính - Về các yêu cầu của ISO 9000: Cụ thể là giải thích nội dung và mối liên hệ của các yêu cầu đó với dịch vụ hành chính nhà nước - Đào tạo viết các tài liệu của hệ thống quản chất lượng : hướng dẫn thực hành và phương pháp xây dựng hệ thống văn bản tài liệu chất lượng - Đào tạo đánh gía chất lượng nội bộ:... quản và đảm bảo hệ thống chất lượng được áp dụng mang lại chất lượng của hoạt động quản mà không phải là tiêu chẩn hoá các văn bản và các quyết định Vì khi đã thực hiện đúng theo các tiêu chuẩn và các yêu cầu của hệ thông quản chất lượng thì gần như là dịch vụ được tạo ra đạt chất lượng tốt 1.2 Định hướng mô hình quản đảm bảo chất lượng và phù hợp Một mô hình quản đảm bảo chất lượng. .. chuẩn ISO 9001:2000, cơ quan hành chính nhà nước khi áp dụng cũng không nằm ngoài yêu cầu này Xây dựng sổ tay chất lượng Sổ tay chất lượng đó là một tài liệu cho biết cáu trúc của hệ thống tài liệu chất lượng qua đó để đối chiéu với các thủ tục sử dụng trong tổ chức Trong sổ Nguyễn Thị Minh Phương 30 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp tay chất lượng thường kèm theo chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng, ... khách hàng và dịch vụ quản hành chính nhà nước cũng không nằm ngoài mục tiêu đó 5 Cỏc yếu tố cơ bản tạo nờn chất lượng của dịch vụ hành chớnh Dịch vụ hành chớnh” hay dịch vụ công được dùng để chỉ cỏc nhiệm vụ rất khỏc nhau của nhà nước nú thể hiện một thể chế phỏp của một quốc gia Dịch vụ công được giới hạn trong lĩnh vực quản cụng và thể hiện ở việc ỏp dụng một chế độ pháp đặc thự với cỏc... dựng hệ thống các văn bản của hệ thống quản chất lượng ISO 9001:2000 Theo yêu cầu của bộ tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 yêu cầu hệ tống tài liệu gồm: (1) Phát biểu thành văn về chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng (2) Sổ tay chất lượng (3) Các thủ tục quy trình do bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2000 yêu cấu gồm: + Quy trình xem xét của lãnh đạo Nguyễn Thị Minh Phương 29 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp +... các cơ quan nhà nước và người sử dụng dịch vụ) nguyờn tắc chất lượng ỏp dụng cho nội dung của dịch vụ hành chính được cung cấp Vớ dụ : chất lượng giảng dạy, chất lượng võn chuyển thư tín, chất lượng chăm sóc y tế Vỡ vậy chất lượng cần được chỉ rừ trong mối tương quan với mục tiêu đề ra, khụng thể xác định được mục tiờu nếu khụng cú ý kiến từ những người cú liờn quan, những người sử dụng dịch vụ, như vậy... bộ máy làm việc có hiệu quả mà do cần sự khuyếch trương  ISO 9000 góp phần nâng cao tính chất phục vụ của hệ thống quản Nhà nước, nâng cao chấ lượng công việc của dịch vụ hành chính ISO 9000 góp phần khắc phục những thiếu và nhược điểm trong dịch vụ _ Thủ tục hành chính rườm rà phức tạp _ Quan hệ giữa cơ quan nhà nước với khách hàng không gắn bó _ Không thúc đẩy sự phát triển các nguồn lực đặc biệt... hàng và dịch vụ mua ngoài Việc mua hàng hoá và dịch vụ bên ngoài cũng cần phải kiểm soát Một tổ chức quản nhà nước mua các hàng hoá như: máy móc, thiết bị văn phòng phục vụ cho công việc chuyên môn Đảm bảo chất lượng hàng hoá mua ngoài phù hợp với chất lượng với tiểu chuẩn đặt ra, giá thành hợp Nguyễn Thị Minh Phương 20 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Chọn nguồn cung cấp hàng hoá và dịch vụ bên... của việc áp ISO 9000 + Kiên định về chủ trương chỉ đạo tổ chức thực hiện hệ thống quản chất lượng ISO 9001: 2000 + Là người đề ra chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng + Cam kết cung cấp các nguồn lực cần thiết đảm bảo cho quá trình thực hiện hệ thống được liên tục + Trao quyền và chỉ định người thay mặt mình, thay mặt ban lãnh đạo tổ chức triển khai xây dựng hệ thống Quản chất lượng + Có . tập tốt nghiệp II. Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 trong dịch vụ hành chính nhà nước 1. Công tác chuẩn bị trước khi bước vào áp dụng hệ thống ISO 9000. khi thuwcj hiên hệ thống quản lý chất lượng :  Tổ chức dịch vụ quản lý hành chính nhà nước cần phải thiết lập hệ thống quản lý chất lượng với mục đích
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Luận văn tốt nghiệp "Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 trong dịch vụ hành chính nhà nước" ppt, Tài liệu Luận văn tốt nghiệp "Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 trong dịch vụ hành chính nhà nước" ppt, Tài liệu Luận văn tốt nghiệp "Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 trong dịch vụ hành chính nhà nước" ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn