Một vài phương pháp hỗ trợ việc rèn luyện kỷ năng thực hành pascal khi dạy chương kiểu dữ liệu có cấu trúc luận văn tốt nghiệp đại học

70 663 0

Naruto Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 6,025 tài liệu

  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2013, 22:46

trờng đại học vinh khoa công nghệ thông tin -------------- Nguyễn thị thìn Một vài phơng pháp hỗ trợ việc rèn luyện kỹ năng thực hành pascal khi dạy chơng kiểu dữ liệu cấu trúc Khóa luận tốt nghiệp đại học Khóa luận tốt nghiệp đại học Chuyên ngành: phơng pháp giảng dạy tin học KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH Vinh - 2011 SV: NGUYỄN THỊ THÌN 2 LỚP 48A - CNTT trờng đại học vinh khoa công nghệ thông tin -------------- Một vài phơng pháp hỗ trợ việc rèn luyện kỹ năng thực hành pascal khi dạy chơng kiểu dữ liệu cấu trúc Khóa luận tốt nghiệp đại học Khóa luận tốt nghiệp đại học Chuyên ngành: phơng pháp giảng dạy tin học Giáo viên hớng dẫn: ThS. Hồ thị huyền thơng Sinh viên thực hiện: nguyễn thị thìn Lớp: 48A - CNTT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH Vinh - 2011 SV: NGUYỄN THỊ THÌN 4 LỚP 48A - CNTT LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khoá luận này, ngoài sự nỗ lực cố gắng của bản thân, tôi đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy giáo, giáo, của gia đình và bạn bè. Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới ThS. Hồ Thị Huyền Thương - người đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ và chỉ bảo trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy giáo trong tổ bộ môn Phương pháp giảng dạy của Khoa CNTT Trường Đại học Vinh. Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các thầy giáo, giáo trong tổ bộ môn Tin của trường THPT Quỳnh Lưu I - Nghệ An đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ và đóng góp ý kiến để tôi thực hiện đề tài này. Tôi xin chân thành cảm ơn các bạn cùng lớp đã động viên, đoàn kết, thương yêu nhau giúp đỡ nhau trong suốt thời gian học. Cuối cùng, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đối với gia đình đã động viên, giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này. Mặc đã cố gắng tiếp thu ý kiến của các thầy giáo hướng dẫn và nỗ lực trong nghiên cứu, song khoá luận này chắc chắn không thể tránh khỏi những sai sót. Vì vậy, rất mong được sự góp ý của các thầy giáo và các bạn để tôi được cái nhìn sâu sắc hơn về vấn đề nghiên cứu, hoàn thiện đề tài, đạt chất lượng cao hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn ! Vinh, tháng 5 năm 2011 Tác giả Nguyễn Thị Thìn MỤC LỤC Trang PHẦN MỞ ĐẦU .9 1. Lý do chọn đề tài .9 2. Mục đích nghiên cứu .11 3. Giả thuyết khoa học .11 4. Khách thể và đối tượng nghiên cứu .11 5. Phạm vi nghiên cứu 11 6. Nhiệm vụ nghiên cứu 12 7. Phương pháp nghiên cứu .12 8. Những đóng góp mới của đề tài 13 9. Cấu trúc của khoá luận 13 PHẦN NỘI DUNG 14 Chương I SỞ LÍ LUẬNTHỰC TIỄN CỦA VIỆC VIỆC RÈN LUYỆN KỸ NĂNG THỰC HÀNH PASCAL .14 1. sở lí luận của việc rèn luyện kỹ năng thực hành 14 1.1. Khái niệm kỹ năng thực hành .14 1.2. Vai trò của kỹ năng thực hành trong dạy học Tin học .14 2.2. Đặc điểm năng lực nhận thứcnăng lực thực hành của học sinh THPT .17 2.3. Thực trạng của việc rèn luyện kỹ năng thực hành Tin học ở trường THPT.18 3. Định hướng đổi mới phương pháp dạy học .19 4. Vai trò của CNTT trong việc rèn luyện kỹ năng thực hành cho học sinh .20 KẾT LUẬN CHƯƠNG I .21 Chương II XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÁC BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH HỖ TRỢ VIỆC RÈN LUYỆN KỸ NĂNG THỰC HÀNH PASCAL KHI DẠY CHƯƠNG “KIỂU DỮ LIỆU CẤU TRÚC” .22 1. Những nội dung chủ yếu của chương “Kiểu dữ liệu cấu trúc” .22 2. Nội dung các bài tập và thực hành chương “Kiểu dữ liệu cấu trúc” 24 2.1. Nội dung .24 2.2. Yêu cầu .29 3. Quy trình rèn luyện kỹ năng 30 3.1. Tìm hiểu nội dung bài toán .30 3.2. Xây dựng thuật giải 30 3.3. Thực hiện xây dựng chương trình 31 3.4. Thực hiện chương trình (chạy chương trình) .32 4. Các bước của bài thực hành .32 5. Yêu cầu đối với bài thực hành .33 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH 6. Xây dựng hệ thống bài tập và thực hành hỗ trợ rèn luyện kỹ năng thực hành cho học sinh qua đó phát triển tư duy thuật giải 33 KẾT LUẬN CHƯƠNG II .52 Chương III TÌM HIỂU VỀ MÃ NGUỒN MỞ JOOMLA ĐỂ THIẾT KẾ WEBSITE HỖ TRỢ VIỆC RÈN LUYỆN KỸ NĂNG THỰC HÀNH PASCAL KHI DẠY CHƯƠNG “KIỂU DỮ LIỆU CẤU TRÚC” .53 1. Giới thiệu về Joomla 53 2. Thiết kế web bằng Joomla – cài đặt Joomla 54 3. Một số màn hình giao diện chính của Website 64 3.1. Màn hình trang home 64 3.2. Màn hình tìm kiếm tài liệu 64 3.3. Màn hình đăng nhập quản trị 65 3.4. Màn hình trang quản trị 65 3.5. Màn hình tạo nội dung bài viết .66 3.6. Màn hình thiết lập ngôn ngữ tiếng Việt 66 3.7. Màn hình xem vị trí các Module 67 KẾT LUẬN CHƯƠNG III 67 Chương IV THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 68 1. Mục đích thực nghiệm .68 2. Đối tượng thực nghiệm 68 3. Nội dung thực nghiệm .68 4. Phương pháp thực nghiệm .68 5. Xử lí và phân tích kết quả thực nghiệm .70 KẾT LUẬN CHƯƠNG IV 73 PHẦN KẾT LUẬN .74 PHỤ LỤC 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO .77 SV: NGUYỄN THỊ THÌN 7 LỚP 48A - CNTT MỘT SỐ TỪ VIẾT TẮT CNTT: Công nghệ thông tin ĐC: Đối chứng HĐH: Hệ điều hành MTĐT: Máy tính điện tử SGK: Sách giáo khoa TN: Thực nghiệm KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong thời đại hiện nay, sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin đang ảnh hưởng tới mọi mặt của đời sống xã hội. Trong đó giáo dục chịu một sự ảnh hưởng mạnh mẽ của công nghệ thông tin. Sự phát triển của công nghệ thông tin làm cho lượng tri thức nhân loại được tăng lên rất nhiều, chính vì thế mà phương pháp "phấn trắng, bảng đen" bị hạn chế về khả năng truyền tải được nội dung kiến thức. Nó cũng đã mở ra rất nhiều phương pháp và cách thức dạy học mới. Vì vậy mà việc nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy bằng việc sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin đang là nhu cầu cấp bách trên phạm vi toàn thế giới. Trong bối cảnh đó nếu muốn nền giáo dục nước nhà phát triển, bắt kịp và đáp ứng được công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước thì nền giáo dục nước ta cần đổi mới phương pháp giảng dạy học. Theo hướng vận dụng công nghệ thông tin và các thiết bị dạy học, phần mềm dạy học, Website dạy học, phát huy mạnh mẽ tư duy sáng tạo, kỹ năng thực hành và hứng thú học tập của học sinh, để nâng cao chất lượng dạy học. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào nước ta hiện nay 2 nội dung chủ yếu là: Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho công tác quản lý và ứng dụng công nghệ cho việc dạy và học, đổi mới phương pháp giáo dục làm tăng chất lượng giáo dục. Hiện nay rất nhiều phần mềm hỗ trợ dạy học ra đời và ngày càng được ứng dụng cho công tác giáo dục, mang lại hiệu quả trong dạy học. Ở Việt Nam, những thành công của sự nghiệp đổi mới trong hơn hai thập niên qua đã tạo tiền đề cho việc ứng dụng các thành tựu của CNTT vào trong nhà trường. Trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước nhằm đưa nước ta theo kịp nhịp độ phát triển của thế giới trong xu hướng hội nhập với nền kinh tế toàn cầu đòi hỏi thế hệ trẻ phải sử dụng thành thạo các ứng dụng của CNTT SV: NGUYỄN THỊ THÌN 9 LỚP 48A - CNTT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH vào lĩnh vực công tác của mình trong tương lai. Nhiều quan niệm cho rằng “Không biết Tin học coi như bị mù chữ lần thứ hai”. Việc dạy Tin học cũng quan trọng như việc xoá mù chữ”. Tin họcmột môn khoa học công cụ, tri thứckỹ năng Tin học được áp dụng rộng rãi, hỗ trợ đắc lực cho rất nhiều ngành khoa học khác nhau trong hầu hết lĩnh vực của đời sống, và là một thành phần không thể thiếu của trình độ văn hoá phổ thông của con người trong thời đại mới. Bởi vậy, dạy Tin học cho học sinh không chỉ truyền thụ nội dung đơn giản, mà phải hướng cho học sinh những nhận thức, những hiểu biết ngang tầm thời đại, phải luyện cho học sinh luôn tự tìm tòi, khám phá những lĩnh vực mới của nhân loại, góp phần phát triển tư duy nhận thức của học sinh; rèn luyện cho học sinh khả năng vận dụng kiến thức Tin học vào thực tiễn. Từ đó, giáo dục kỹ thuật tổng hợp và hướng nghiệp cho học sinh. Hiện nay môn Tin học đã trở thành môn học bắt buộc trong nhà trường phổ thông và tăng thêm thời lượng. Đâymột thuận lợi rất lớn cho việc tiến hành giảng dạy. Học sinh sẽ nghiêm túc hứng thú và trách nhiệm hơn khi học môn học. Nhà trường sở pháp lí để đầu tư về trang thiết bị, phòng máy, triển khai các hoạt động ngoại khoá liên quan. Tuy nhiên, đa số trang thiết bị dạy học ở phòng máy ở hầu hết các sở đào tạo hiện tại chưa đáp ứng được nhu cầu triển khai chương trình dạy Tin học. Do vậy việc giảng dạy thực hành, đổi mới phương pháp dạy học còn nhiều khó khăn. Mặt khác tiến hành các buổi thực hành trên phòng máy thì chất lượng cũng chưa cao. Giáo viên còn chưa quan tâm đến học sinh đạt được những kỹ năng gì qua các buổi thực hành. Vì vậy đa số học sinh lớp 11 THPT còn non kém về kỹ năng lập trình. Giáo viên chỉ biết chú trọng đến việc dạy lý thuyết mà quên rằng việc rèn luyện kỹ năng thực hành là quan trọng đối với bộ môn Tin Học. Quá trình dạy học không chỉ trang bị cho học sinh vốn kiến thức để hình thành thế giới quan mà còn rèn luyện cho các em năng lực nhận thứcnăng lực hành động, biết vận dụng lí thuyết để giải quyết các bài toán cụ thể. Bởi vì SV: NGUYỄN THỊ THÌN 10 LỚP 48A - CNTT
- Xem thêm -

Xem thêm: Một vài phương pháp hỗ trợ việc rèn luyện kỷ năng thực hành pascal khi dạy chương kiểu dữ liệu có cấu trúc luận văn tốt nghiệp đại học , Một vài phương pháp hỗ trợ việc rèn luyện kỷ năng thực hành pascal khi dạy chương kiểu dữ liệu có cấu trúc luận văn tốt nghiệp đại học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay