Tài liệu Carl Friedrich Gauß nhà toán học nổi tiếng Châu Âu pdf

5 389 1

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,496 tài liệu

  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2013, 20:15

. Carl Friedrich Gauß nhà toán học nổi tiếng Châu Âu Năm 2005, là năm kỷ niệm Einstein như nhiều người. của Carl Friedrich Gauß, ông hoàng của toán học (princeps mathematicorum) như các nhà toán học đồng thời và các thế hệ sau tôn vinh. Laplace, nhà toán học
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Carl Friedrich Gauß nhà toán học nổi tiếng Châu Âu pdf, Tài liệu Carl Friedrich Gauß nhà toán học nổi tiếng Châu Âu pdf, Tài liệu Carl Friedrich Gauß nhà toán học nổi tiếng Châu Âu pdf

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn