Nội dung và ý nghĩa của mối quan hệ với nhân viên của doanh nghiệp thương mại

11 377 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2013, 10:09

Ebook.VCU www.ebookvcu.com Quản trị PR Đỗ Thị Thanh NHàn Nhóm 6 L01 PH LC mc Trang I. V PR 2 1. Khỏi nim 2 2. Vai trũ 2 3. Li ớch 2 4. Cỏc mi quan h cụng chỳng 3 II. Ni dung v ý ngha ca mi quan h vi nhõn viờn ca doanh nghip thng mi 5 1. í ngha 5 2. Ni dung 5 2.1. Cung cp thụng tin 5 2.2. T chc cỏc s kin, kờnh truyn thụng tin 6 2.3. ỏnh giỏ kt qu cụng vic, hnh vi, s trung thnh ca nhõn viờn 8 III. Mi quan h vi nhõn viờn ca HiPT Group. 9 1. T chc khúa o to 9 2. Hot ng th thao, vn hoỏ, vn ngh 9 3. Phỏt hnh Nguyt san ni b HiPT Group 10 4. Bng thụng bỏo 10 5. ỏnh giỏ nhõn viờn 11 Page 1 of 11 Ebook.VCU – www.ebookvcu.com Qu¶n trÞ PR §ç ThÞ Thanh NHµn Nhãm 6 – L01 NỘI DUNG I. Về PR 1. Khái niệm: PR là chức năng quản lý để giúp xây dựng, duy trì mối quan hệ cùng có lợi giữa một doanh nghiệp công chúng của nó. 2. Vai trò: Trong bối cảnh kinh tế cạnh tranh sôi động như ngày nay, các doanh nghiệp phải liên tục đưa ra những chiến lược makerting nhằm năng cao thị phần trên thị trường khẳng định thương hiệu của mình. Chính vì vậy, hoạt động Marketing mà trong đó tiêu biểu là PR ngày càng được đề cao. Thậm chí, với một số ngành cần nhiều hoạt động PR mà không cần thông qua một cơ quan dịch vụ khác, bộ phận PR đóng một vai trò độc lập. PR còn giữ vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng quảng bá thương hiệu. Trong hoạt động xúc tiến thương mại, nhân viên PR giúp công ty truyền tải các thông điệp đến khách hàng mục tiêu của họ, giúp sản phẩm đi vào nhận thức của khách hàng. PR xây dựng nâng cao hình ảnh tích cực về doanh nghiệp đối với công chúng của nó, tạo mối liên hệ chặt chẽ giữa hình ảnh doanh nghiệp các hình ảnh sản phẩm khác nhau của doanh nghiệp. 3. Lợi ích: • Làm cho công chúng biết đến doanh nghiệp. • Làm cho công chúng hiểu về doanh nghiệp. • PR xây dựng hình ảnh, uy tín cho doanh nghiệp. • Củng cố niềm tin của khách hàng đối với doanh nghiệp. • Bảo vệ doanh nghiệp trước những cơn khủng hoảng. Page 2 of 11 Ebook.VCU www.ebookvcu.com Quản trị PR Đỗ Thị Thanh NHàn Nhóm 6 L01 4. Cỏc mi quan h cụng chỳng: Quan h vi gii truyn thụng: L vic thit lp mi quan h thun li, hiu qu gia ngi ph trỏch PR v nhng nh bỏo hay i din ca nhng kờnh truyn thụng thớch hp. Quan h vi chớnh ph: Nhm nõng cao kin thc v hot ng ca khỏch hng, ca gii chớnh ph i vi doanh nghip v sn phm ca doanh nghip, to lp v thỳc y nhng thỏi , nhng hnh vi cú li ca chớnh ph i vi doanh nghip. Quan h vi cỏc nh u t v gii ti chớnh: L to quan h vi cỏc i tng nh: Cỏc c ụng, nhng nh u t tim nng, cỏc nh t vn u t, phõn tớch chng khoỏn, gii truyn thụng ti chớnh, cỏc kờnh truyn thụng, in n phm; nhm tng cng s hiu bit ca h v s phỏt trin doanh nghip. Nhm duy trỡ mi quan h tt p cng nh s quan tõm ca h i vi cụng ty, bo m tng thờm ngun vn v thu c nhiu thụng tin t cỏc nh u t. Quan h vi cng ng: Lm tng nhn thc ca cng ng v hot ng ca t chc: sn xut, sn phm, dch v, nhõn viờn, v nhng s ng h d ỏn ca cng ng vi doanh nghip. m bo s ng h ln hn, cú li hn t nhng ngi ng u cng ng cng nh xỏc nh c nhng phn ng ca h. Quan h vi khỏch hng v ngi tiờu dựng: L quan h vi cỏc cỏ nhõn hay t chc ó, ang v s mua hng ca donh nghip, nhng ngi tiờu dựng trc tip hay cụng chỳng truyn thụng i chỳng; nhm lm tng hiu bit ca khỏch hng v sn phm, dch v ca doanh nghip. Page 3 of 11 Ebook.VCU – www.ebookvcu.com Qu¶n trÞ PR §ç ThÞ Thanh NHµn Nhãm 6 – L01 Đảm bảo đánh giá của người tiêu dùng với doanh nghiệp, thúc đẩy sự tham gia nhiệt tình hơn, mối quan hệ với người tiêu dùng, khuyến khích những phản hồi tích cực của người tiêu dùng để bổ xung cho hoạt động sản xuất cũng như PR. Quan hệ với nhân viên: Nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức của nhân viên về chính sách, những hoạt động, định hướng phát triển của doanh nghiệp, nâng cao thái độ tích cực của nhân viên đối với doanh nghiệp biến họ trở thành người phát ngôn tuyên truyền tích cực trong cộng đồng, có thể nhận được nhiều thông tin phản hồi của họ. Page 4 of 11 Ebook.VCU www.ebookvcu.com Quản trị PR Đỗ Thị Thanh NHàn Nhóm 6 L01 II. Ni dung v ý ngha ca mi quan h vi nhõn viờn ca doanh nghip thng mi: 1. í ngha: Tt c nhng doanh nhõn thnh cụng u cho rng nhõn s l ti sn quý giỏ nht ca doanh nghip. Nhõn s l mt trong nhng li th cnh tranh trong nn kinh t th trng ngy nay, cú cõu vớ Nhõn viờn l im ta ca ũn by ó th hin rừ tm quan trng ca nhõn viờn trong doanh nghip. T ú hiu c tm quan trng ca mi quan h vi nhõn viờn trong PR. Mi quan h gia lónh o vi nhõn viờn khụng ch phn ỏnh nột vn hoỏ m cũn l yu t nh hng n s thnh cụng ca doanh nghip. Mi quan h giao tip tt p vi nhõn viờn trong t chc s giỳp cụng tỏc PR tr nờn thnh cụng v hiu qu hn. Mt i ng nhõn viờn tn tõm v gn bú to nờn mt hỡnh nh tt v t chc, vỡ th khụng nờn xem nhõn viờn ch l lc lng lao ng m phi nh l mt i tng chớnh ca PR. 2. Ni dung: 2.1. Cung cp thụng tin: Gii thớch chớnh sỏch v cỏch thc lónh o ca cụng ty: Nhõn viờn cú quyn c bit cụng ty ca mỡnh ang lm gỡ, mc an ton v trin vng phỏt trin, kh nng thng tin v mc lng bng dnh cho h. Bờn cnh ú, kin thc v s hiu bit v cụng ty s giỳp xõy dng s t tin cho nhõn viờn. Mi nhõn viờn u l phỏt ngụn viờn: Mi nhõn viờn trong cụng ty u cú th l ngi phỏt ngụn, qung bỏ cho cụng ty mỡnh, min l h c cung cp y thụng tin, nht l nhng ngi tip xỳc vi khỏch hng nh: th ký, k toỏn, trc in thoi, ti x, bỏn hng Page 5 of 11 Ebook.VCU www.ebookvcu.com Quản trị PR Đỗ Thị Thanh NHàn Nhóm 6 L01 Cp nht nhng thụng tin phỏp lut liờn quan: Khi nhng o lut mi c ban hnh hay b sung, sa i, cú nh hng n cụng ty thỡ nờn t chc cho nhõn viờn tỡm hiu v bn cỏch thi hnh. To s ho hp gia nhõn viờn trong cụng ty: S hiu lm, ganh ghột cú th xy ra gia nhõn viờn mi v nhõn viờn c. Tớnh hung xu ny cú th c gii quyt bng nhng phng phỏp giao tip. h cú th phi hp cựng nhau, lónh o cụng ty phi thit lp s thng nht gia h trờn c s vn hoỏ cụng ty ca mỡnh. Phn hi v kt qu: Cú th thỳc y mi quan h vi nhõn viờn tt p hn bng cỏch lm cho h cm thy ý kin ỳng ca h c lónh o lng nghe v lu ý. Phỳc li cho nhõn viờn: Tin lng, thng, k hoch o to phi tht rừ rng v hp lý nhn c s ng h ca nhõn viờn. 2.2. T chc cỏc s kin, kờnh truyn thụng tin: T chc cỏc kờnh thụng tin cho nhõn viờn h thy rng h l mt phn ca t chc v cú nh hng trong vic ra quyt nh, ớt nht l trong nhng cụng vic h trc tip m nhn. PR cung cp mt h thng giao tip hiu qu cựng vi t chc chc chn s m ra nhng kờnh giao tip trong tt c cỏc chiu - t trờn xung, t di lờn v theo chiu ngang. Nhng cụng c chớnh phc v cho mc ớch ny bao gm: tp chớ ni b, th thụng bỏo v bn ghi chỳ, bui hp v tho lun, h thng xut cho nhõn viờn v y ban thng trc. Tp chớ ni b: Tp chớ ni b l kt ni quan trng gia ngi qun lý v nhõn viờn. Ban biờn tp nờn bao gm thnh viờn ca ban qun lý, phũng PR v nhõn viờn. Tp chớ ni b cung cp nhng thụng tin hu ớch, cú ý ngha v nhiu ch hot ng, phỳc li, tỡnh hung lm vic, th, tiu thuyt v c th thao Trỏch nhim ca Page 6 of 11 Ebook.VCU www.ebookvcu.com Quản trị PR Đỗ Thị Thanh NHàn Nhóm 6 L01 nhng ngi lm PR l chc rng tp chớ ni b phự hp vi nhng tiờu chun cao nht ca mt t bỏo. Mt tp chớ ni b khụng nờn dnh quỏ nhiu ch cho nhng chớnh sỏch v thnh cụng ca cụng ty hn l nhỡn nhn thiu sút. Bng thụng bỏo: Bng thụng tin nhõn viờn (hay bng thụng bỏo, bng chỳ ý) l phng phỏp giao tip trung gian hng ngy cung cp thờm thụng tin v cỏc vn ca t chc n vi ụng o nhõn viờn. Bờn cnh ú, nhng thụng tin c a lờn bng thụng tin cũn cú th c nhiu nhõn viờn c gii trớ. Bng thụng tin cú th sp xp nhng thụng tin v t chc, hot ng ca cỏc phũng ban, thi khúa biu cỏc cuc hp Hp v hi tho: T chc cỏc cuc hp chớnh thc hoc khụng chớnh thc nhõn viờn cú th tham gia. iu ny s giỳp to nờn nhng dũng thụng tin t bờn trờn, bờn di v theo chiu ngang. õy l nhng c hi tt nh qun lý bit c cm giỏc v thỏi ca nhõn viờn. Cm giỏc c tham gia v liờn quan n cỏc cuc hp s to nờn sc mnh, t ú sc lụi cun trong cụng vic s tr nờn mnh m hn, tinh thn v s hi lũng ca nhõn viờn cng cao hn. Ngoi ra, t cuc hp mi ngi s cú thờm kin thc v kinh nghim, tho lun cú th giỳp phỏt trin nhng ý tng v gii phỏp mi cho cỏc vn ca cụng ty. H thng xut ca nhõn viờn: a ra chớnh sỏch khuyn khớch nhõn viờn phỏt biu quan im v a ra xut thụng qua qun lý thm chớ trc tip n cp cao. Cú th t nhng hp xut ti nhng v trớ quan trng trong cụng ty thc hin mc ớch ny. Luụn cú phn thng cho ngi a ra c nhng xut hu ớch v gii thớch lý do cho nhõn viờn v nhng xut khụng c ỏp dng. Page 7 of 11 Ebook.VCU www.ebookvcu.com Quản trị PR Đỗ Thị Thanh NHàn Nhóm 6 L01 y ban thng trc: õy cng l mt phng phỏp c s dng khỏ nhiu trong PR ni b, nhiu phũng ban ca cỏc cụng ty hin nay cn cú s hp tỏc trỏnh tỡnh trng cú s chia r gia cỏc phũng ban vi nhau. Vi y ban ny, tt c nhng chi nhỏnh, phũng ban ca cụng ty cú th lm vic cựng nhau nh mt i vi cựng mt mc ớch. y ban cú th bao gm i din ca c ban qun lý v i din ca nhõn viờn. Vớ d, cụng ty thnh lp y ban an ton cung cp nhng thụng tin v chớnh sỏch bo v an ton ca cụng ty v chc chn rng ton th nhõn viờn hiu chớnh sỏch ny mt cỏch rừ rng. 2.3. ỏnh giỏ kt qu cụng vic, hnh vi, s trung thnh ca nhõn viờn: Khi ỏnh giỏ ỳng v mt nhõn viờn thỡ vic quy hoch nhõn s s chớnh xỏc hn, nh ú h cú th phỏt huy nng lc ca mỡnh mt cỏch cao nht. Ngi c ỏnh giỏ ỳng nng lc s hi lũng vỡ c cụng nhn. H s lm vic hng say hn, nng sut lao ng tng cao, gúp phn lm gim chi phớ. Bờn cnh ú, v phớa cụng ty, mt khi ó ỏnh giỏ ỳng ngi thỡ s gim c rt nhiu thi gian v tin bc trong vic o to nhõn viờn. Vic ỏnh giỏ nng lc nhõn viờn nm trong cỏc chui hot ng nhm thu hỳt, duy trỡ v phỏt trin ngun nhõn lc c bao gm trong mt h thng qun lý v phỏt trin ngun nhõn lc c bao gm trong mt h thng qun lý v phỏt trin ngun nhõn lc di hi. H thng ny cn phi c xõy dng tht chi tit, khoa hc v phự hp vi mụ hỡnh v vn húa ca doanh nghip mi m bo tớnh hiu qu. Nh nú m ngi lm cụng tỏc qun lý trỏnh c cỏc vn nh ngun nhõn lc cn kit, tinh thn sa sỳt, sp xp nhõn s khụng hp lý dn n nng sut thp, chi phớ cao, cht lng sn phm kộm. Page 8 of 11 Ebook.VCU www.ebookvcu.com Quản trị PR Đỗ Thị Thanh NHàn Nhóm 6 L01 III. Mi quan h vi nhõn viờn ca HiPT Group. HiPT Group c thnh lp vo ngy 18/6/1994 ch vi 14 thnh viờn ban u, n nm 2007, HiPT Group ó cú hn 325 cỏn b nhõn viờn vi chuyờn mụn tay ngh cao, ti nng v giu kinh nghim. cú c mt mụi trng lm vic y hiu qu gia cp lónh o v nhõn viờn vi nhõn viờn, HiPT Group ó t chc rt nhiu hot ng: 1. T chc khúa o to: HiPT Group xỏc nh ngun nhõn lc l ti sn quý giỏ nht i vi Tp on. Vỡ th, i ng nhõn lc ca HiPT Group liờn tc c o to bi dng v nõng cao kin thc qua cỏc khoỏ o to quc t ti cỏc trng i hc uy tớn trong v ngoi nc. Nhiu cỏn b ca HiPT Group ó ginh c nhng chng ch quc t ca Cisco nh CCNA, CCNP, chng ch MCSA ca Microsoft, 2. Hot ng th thao, vn hoỏ, vn ngh: Xõy dng mt i sng vn hoỏ lnh mnh, vn minh v to dng mi quan h on kt, gn bú v chan ho gia cỏc thnh viờn, to iu kin thun li v c hi cho cỏc thnh viờn trong Tp on giao lu, gii trớ v hot ng th thao sau nhng gi lao ng mt mi. HiPT Group liờn tc t chc cỏc hot ng vn hoỏ, vn ngh, th thao xuyờn sut trong nm, khụng ch gii hn ni b Tp on m cũn tham gia cỏc gii tp th vi Liờn on Lao ng qun, thnh ph, giao lu vi cỏc n v khu vc lõn cn. C th nh: Hot ng du xuõn, l hi. T chc Gii búng ỏ HiPT Building u xuõn. Tham gia cỏc gii cu lụng, búng bn, kộo co do qun on t chc. T chc l k nim ngy thnh lp Tp on vi cỏc hot ng vn hoỏ, vn ngh, th thao vụ cựng c sc v ln nht trong nm. T chc gii bi li HiPT Swimming Competition. Page 9 of 11 Ebook.VCU www.ebookvcu.com Quản trị PR Đỗ Thị Thanh NHàn Nhóm 6 L01 T chc gii búng ỏ HiPT giao lu m rng HiPT Building Championship T chc ngy Tt trung thu cho cỏc chỏu thiu nhi, con em nhõn viờn trong Tp on. T chc cỏc bui giao lu, cỏc hot ng cú ý ngha nhõn cỏc ngy l ln trong nm do on Thanh Niờn thc hin. T chc gii thi u game online Cyber Game. T chc Hi ch m thc. T chc l hi Noel. T chc l Tt niờn. 3. Phỏt hnh Nguyt san ni b HiPT Group: Nguyt san ni b HiPT Group vi cỏi tờn Bú a c phỏt hnh hng thỏng cho cỏc phũng, ban v nhõn viờn trong Tp on. Nguyt san a cỏc tin tc, cỏc thụng bỏo núng trong Tp on; Mt mc riờng v Phng vn núng cỏc thnh viờn ban lónh o, cỏc nhõn viờn tiờu biu ca tp on v nhng vn ỏng quan tõm ca tp on. V nhõn viờn, v cụng vic, v tỡnh hỡnh kinh doanh ca tp on; Mt mc Chỳng ta vit v chỳng ta. Trong mc ny s núi v cỏc ban, cỏc phũng cỏc gia ỡnh con trong i gia ỡnh HiPT nh: HiBF, HiST, Ngõn hng Bo Vit, New Horizons, . Bi tõm s, bi vit v nhng tm gng, nhng nhõn viờn trong tp on c nhiu ngi quý mn v ngng m; Mt mc v Hot ng on th, Vn húa ngh thut, núi v cỏc hot ng sinh hot ni b nh i du lch hố, lm t thin, . c bit, Nguyt san s l ni truyn ti thụng ip chỳc mng sinh nht ca cỏc nhõn viờn trong tp on, chỳc mng cỏc nhõn viờn cú tin vui, . 4. Bng thụng bỏo: Cỏc thụng tin quan trng v cụng vic, v nhõn viờn u c a lờn bng thụng trong mi phũng ca mi ban, mi b phn. Bng thụng bỏo ghi lch hp, lch Page 10 of 11 [...]...Ebook.VCU www.ebookvcu.com Quản trị PR Đỗ Thị Thanh NHàn Nhóm 6 L01 phõn cụng cụng tỏc cho nhõn viờn v cỏc thụng tin quan trng, cn lu ý ca nhõn viờn 5 ỏnh giỏ nhõn viờn: HiPT Group ỏnh giỏ nhõn viờn trong tp on theo nng lc lm vic, theo kh nng lm vic Tp on ỏnh giỏ da vo ting núi chung gia cp lónh o v nhõn viờn Nhõn viờn lm vic... khen ngi Nhõn viờn lm vic kộm hiu qu v trớ ny thỡ s c thuyờn chuyn vo lm v trớ khỏc thy phự hp v cú nng lc hn HiPT Group khụng tỡnh trng chy mỏu cht xỏm xy ra trong tp on n bõy gi thỡ mi cỏ nhõn, mi doanh nghip mi thm s nh hng ca kinh t v mụ ti tng n hng, tng khon chi tiờu Vi tp on, dự theo quy lut, cú phi ct gim chi tiờu, thm chớ s lng phỏt hnh ca bỏo HiPT cng phi gim i, thỡ vn c gng khụng ct gim... im khú khn Nột vn hoỏ c trng ca HiPT Group chớnh l mt trong nhng ngun ng lc chớnh cỏc thnh viờn HiPT Group gn bú lõu di vi Tp on v cng ng hiu, yờu mn, tỡm n v gn bú vi HiPT HiPT Group ó xõy dng c mi quan h vi nhõn viờn trong tp on rt tt v hiu qu Page 11 of 11
- Xem thêm -

Xem thêm: Nội dung và ý nghĩa của mối quan hệ với nhân viên của doanh nghiệp thương mại , Nội dung và ý nghĩa của mối quan hệ với nhân viên của doanh nghiệp thương mại , Nội dung và ý nghĩa của mối quan hệ với nhân viên của doanh nghiệp thương mại

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay