Kinh Doanh tiền tệ làm dịch vụ ngân hàng với nội dung nhận và sử dụng tiền gửi để cấp tín dụng cung ứng các dịch vụ thanh toán

65 436 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/11/2012, 08:05

Kinh Doanh tiền tệ làm dịch vụ ngân hàng với nội dung nhận và sử dụng tiền gửi để cấp tín dụng cung ứng các dịch vụ thanh toán CHƯƠNG I. RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNGI. Tín dụng của NHTM 1. Khái niệm NHTMNgân hàng thương mại đẫ được hình thành từ rất sớm là tất yếu của sự phát triển xã hội ngày một tiến bộ về khoa học công nghệ, về một nền kinh tế hiện đại, phát triển, là sản phẩm của nền kinh tế thị trường,song NHTM đã được hình thành từ rất lâu có rất nhiều giả thiết về vấn đề này. Mặc dù vậy bản chất ngân hàng vẫn là hoạt động gắn lion với sự vận động của tiền tệ, bắt đầu từ việc huy động vốn các nguồn vốn khác nhau trong nền kinh tế, sủ dụng số vốn này, thu lợi nhuận cung cấp các tiện ích, dich vụ khác như trung gian thanh toán,đại lí, bảo lãnh …noi cách khác, NHTM chính là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực “Hoạt động kinh doanh tiền tệ làm dịch vụ ngân hàng với nội dung nhận tiền gửi,sử dụng tiền gửi để cấp tín dụng, cung ứng các dịch vụ thanh toán”. 2. Tín dụng của NHTM 2.1. Khái niệm Quan hệ tín dụngsự vay mượn sử dụng vốn của lẫn nhau dựa nguyên tắc hoàn trả sự tin tưởng. Thuận ngữ “ Tín dụng ngân hàng” thường được hiểu là hoạt động cho vay của ngân hàng. 2.2. Vai trò của tín dụng đối với nền kinh tế thị trường 2.2.1 Tín dụng làm cho quá trình sản xuất kinh doanh được liên tục ổn định Trong hoạt động sản xuất kinh doanh không thể nào có sự trao đổi ngay trực tiếp giữa hàng tiền vì thế cần vốn để có thể không làm gián đoạn quá trình sản xuất rất cần đến tín dụng của ngân hàng, làm cho quá trình sản xuất được liên tục ổn định có thể tồn tại được 2.2.2. Tín dụng là điều kiện tạo ra bước nhảy vọt phát triển kinh tế xã hội Tiền luôn có mặt ở tất cả các hoạt động kinh tế xã hội. Trong hoạt động sản kinh doanh việc rút ngắn thời gian nhằm tăng nhanh vòng quay vốn do đó mỗi chủ Trang 1thể kinh doanh phải chủ động tìm kiếm thực hiện nhiều biện pháp như ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ…những việc làm này đòi hỏi một lượng lớn về vốn. tín dụng ngân hàngnơi có thể cạnh tranh nhau sẽ làm cho nền kinh tế phát triển nhảy vọt 2.2.3. Tín dụng là một công cụ điều tiết vĩ mô của nhà nước Nhà nước có thể điều chỉnh kinh tế giữa các vùng, các nghành, các lĩnh vực khác nhau thông qua tín dụng ngân hàng của nhà nước để có thể phát huy mọi tiềm năng của cùng nghành đó, đưa kinh tế của vùng đó phát triển mạnh lên có điều kiện như những vùng khác 2.2.4. Tín dụng tạo điều kiện phát triển kinh tế đối ngoại Việc giữa các ngân hàng mở tài khoản ỏ các quốc gia khác nhau giup cho việc quan hệ kinh doanh giữa các quốc gia được diễn ra thuận lợi hơn, tin tưởng nhau hơn để các đối tác yên tâm hợp tác làm ăn2.3. Các phương thức cấp tín dụng 2.3.1. Chiết khấu thương phiếu Khách hàng có thể đem thương phiếu lên để xin chiết khấu trước hạn.Số tiền ngân hàng ứng trước phụ thuộc vào lãi suât chiết khấu, thời hạn chiết khấu. Thường là ngân hàngvới khách hợp đồng chiết khấu, khi cần chiết khấu khách hàng chỉ cần gửi phiếu lên ngân hàng chiết khấu . Do có ít nhất hai người cam kết trả tiền cho ngân hàng nên độ an toàn của thương phiếu cao 2.3.2. Cho vay 2.3.2.1. Thấu chi:Là nghiệp vụ cho vay qua đó ngân hàng cho phép ngươi vay được bội chi(vượt) số dư tiền gửi thanh toán .Thấu chi dựa trên cơ sở thu chi của khách hàng không phù hợp về thời gian qui mô. Thời gian số lượng thiếu có thể dự đoán dựa vào dự đoán ngân quĩ song không chính xác 2.3.2.2. Cho vay trực tiếp từng lần Là hình thức cho vay áp dụng đối với những khách hàng không có nhu cầu vay thường xuyên ,không có điều kiện để được cấp hạn mức thấu chi.Theo từng kì hạn trong hợp đồng, ngân hàng sẽ thu gốc lãi Trang 2 2.3.2.3. Cho vay theo hạn mức Đây là nghiệp vụ tín dụng theo đó ngân hàng thoả thuận cấp cho khách hàng hạn mức tín dụng. Hạn mức tín dụng có thể tính cho cả kì hoặc cuối kì.Đó là số dư tối đa tại thời điểm tính . Trong nghiệp vụ này ngân hàng không xác định trước kì hạn nợ thời hạn tín dụng, khi khách hàng có thu nhập ngân hàng sẽ thu nợ,do đó tạo chủ động quản lí ngân quĩ khách hàng 2.3.2 4. Cho vay luân chuyển Là nghiệp vụ cho vay dựa trên luân chuyển của hàng hoá. Doanh nghiệp khi mua hàng có thể thiếu vốn, ngân hàng có thể cho vay để mua hàng sẽ thu nợ khi doanh nghiệp bán hàng. Việc cho vay dựa trên luân chuyển của hàng hoá nên ngân hàng lẫn doanh nghiệp đều phải nghiên cứu kế hoạch luân chuyển hàng hoá để dự đoán dòng ngân quỹ trong thời gian tới .Cho vay luân chuyển thường áp dụng đối với các doanh nghiệp thương nghiệp hoặc doanh nghiệp sản xuất có chu ki tiêu thụ ngắn ngày, có quan hệ vay trả thương xuyên 2.3.2.5. Cho vay trả góp Là hình thức tín dụng, theo đó ngân hàng cho phép khách hàng trả gốc làm nhiều lần trong thời hạn tín dụng đã thoả thuận. Cho vay trả góp thường được áp dụng đối với các khoản vay trung dài hạn, tài trợ cho tài sản cố định hoặc hàng lâu bền 2.3.2.6. Cho vay gián tiếpĐây là hình thức cho vay thông qua các tổ chức trung gian, các tổ đội, hoặc qua người bán lẻ. Cho vay gián tiếp thường được áp dụng đối với thị trường có nhiều món vay nhỏ, người vay phân tán, cách xa ngân hàng 2.3 3.Cho thuê tài sản ( thuê mua)Cho thuê của ngân hàng là hình thức tín dụng trung dài hạn. Ngân hàng mua tài sản cho khách hàng thuê với thời hạn sao cho ngân hàng phải thu gần đủ (hoặc thu đủ) giá trị tài sản cho thuê cộng lãi .Hết hạn thuê khách hang có thể mua lại tài sản đó. 2.3 4. Bảo lãnh (hoặc tái bảo lãnh)Trang 3Bảo lãnh của ngân hàng là cam kết của ngân hàng dưới hình thức thư bảo lãnh về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hangf của ngân hàng khi khách hàng không thực hiện đúng nghĩa vụ như cam kết. Bảo lãnh thương có ba bên : Bên hưởng bảo lãnh, bên được bảo lãnh, bên bảo lãnh,ngân hàng là bên bảo lãnh II. Rủi Ro Tín Dụng Của Ngân Hàng1. Bản chất, tác động của rủi ro tín dụng1.1 Bản chấtTrong bất kì hoạt đọng nào của xã hội xảy ra những việc ngoài, ngẫu nhiên không thêo ý muốn của con người. Có việc xảy ra theo chiều hướng tốt hơn có việc xảy ra theo chiều hướng ngược lại, nhưng gần như ai cũng đều quan tâm đến việc xảy a theo chiều hướng xấu làm thiệt hại đến con người để có thể tìm mọi cách phòng chống giảm thiểu sự rủi ro mà con người có thể lường trước đượcTóm lại các khái niệm đều cho rằng “rủi ro là sự xuất hiện một biến cố không mong đợi gây thiệt hại cho một công việc cụ thể” hay có thể rủi ro là những sự kiện có thể xảy ra ngoài ý muốn của con người gây tổn thất 1.1.1. Rủi ro ngân hàng ở bất kì hoạt động nào cũng xảy ra rủi ro ,rủi ro luôn luôn tồn tại trong hoạt động kinh doanh, vì thế mọi chủ thể kinh doanh luôn phải đối mặt với rủi ro chỉ khi nào chủ thể kinh doanh khống chế hạn chế được mức tối đa rủi ro có thể xảy ra thì hạt động kinh doanh mới tồn tại phát triển. Rủi ro luôn xuất hiện làm ảnh hưởng xấu đi, ngược lại sự mong đợi của chu thể kinh doanh.Rủi co kinh doanh là d rất nhiều nguyên nhân gây ra bao gồm rủi khách quan , rủi ro chủ quan. Điiêù cần nhất trong kinh doanh là người ta tìm mọi cách khống chế được rủi ro chủ quan giảm mức thiểu được tối đa hiệt hại rủi ro khách quan để làm ít ảnh hưởng tới hoạt động kinh doan, để hoạt động kinh doanh vẫn được tiếp tục phát triển. Đối với ngân hàng cũng vậy,trong việc kinh doanh tiền tệ thì đó là hoạt động rất dễ xảy ra rủi ro thiệt hại là rất lớn do tiền được có mặt ở bất cứ hoạt động nào được luân chuyển qua rất nhiều người. Trong hoạt động kinh doanh ngân Trang 4hàng thường xảy ra những rủi ro như: rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro thanh khoản, rủi ro tỷ giá …những rủi ro này rất dễ xảy ra làm tác động gây thiêt hại đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng. 1.1.2. Rủi ro tín dụngTrong hoạt động ngân hàng thì hoạt động tín dụng rất dễ xảy ra rủi ro tín dụng nhất vì hoạt động tín dụng là hoạt động thường xuyên chủ yếu nhất của ngân hàng.Bản chất của tín dụngsự ứng tiền trước của ngân hàng cho người vay sau một chu ki sản xuất hoặc luân chuyển hàng hoá thì khách hàng mới có tiền trả nợ, do đó mà hoạt động tín dụng của ngân tham gia vào mọi giai đoạn của hoạt động sản xuất kinh doanh,do đó mà việc xảy ra rủi ro rất đẽ vì nó phải qua một thời gian nhất định qua nhiều giai đoạn của quá trình sản xuất kinh doanh.Có rất nhiều quan điểm rủi ro tín dụng khác nhau khai niệm rủi ro tín dụng là rất rộng. Nhưng có thể nói chung rủi ro tín dụng là khả năng xảy ra những tổn thất mà ngân hàng phải chịu do khách hàng vay không trả đúng hạn, không trả hoặc không trả đầy đủ vốn lãi Do thời gian phạm vi của đề tài có hạn em xin phép đựợc nghiên cứu tập chung vao rủi ro tín dụng:- Rủi ro mất vốn: là rủi ro không thu hồi được một phần hay toàn bộ vốn- Rủi ro sai hẹn: là rủi ro không thu hồi được vốn đúng hạnRủi ro tín dụng là kết quả của mối quan hệ giữa ngân hàng khách hàng vay vốn, vi phạm đến nguyên tắc tín dụng chung, là tính hoàn trả thời gian gay nên sự mất lòng tin của ngân hàng với người vay vốn1.2. Tác động của rủi ro tín dụngKhi rủi ro tín dụng xảy ra sẽ làm ảnh hưởng đến rất nhiều chủ thể, đầu tiênlàm ảnh hưởng xấu tới ngân hàng sau đó là tới nền kinh tế người đi vay1.2.1. Đối với ngân hàngNgân hàng là đối tượng trực tiếp chịu sự ảnh hưởng của rủi ro tín dụng, ban đầu là ngân hàng bị thiệt hại về tài sản sau đó là dẫn tới sự mất uy tín của ngân Trang 5hàng, làm cho ngân hàng về tính lành mạnh trong hoạt động ngân hàng. Trên mức đó là sự không tin vào tiềm lực tài chính của ngân hàng dẫn tới rủi ro thanh khoản có thể đẩy ngân hàng tới bờ vực phá sản đe doạ sự ổn địng toàn bộ hệ thông ngân hàng.Mặt khác khi khách hàng nhìn vào tình hình nợ quá hạn của ngân hàng thì người gửi tiền có thể ngi ngờ không gửi tiền vào ngân hàng đó làm cho nguồn vốn ngân hàng giảm mạnh người đã gửi tiền thì rut tiền ra để gưiư vao ngân hàng khác vì ngi ngờ vào tiềm lực tài chính của ngân hàng dẫn đến nguồn vốn của ngân hàng lại càng giảm mạnh hơn. Đối với những rủi ro vừa phải thì ảnh hưởng trực tiếp tới lợi nhuận ngân hàng bởi vì lợi nhuận chủ yếu của ngân hàng là từ hoạt động tín dụng, khi rủi ro tín dụng xảy ra thì lãi từ các khoản cho vay có nguy cơ không thu hồi để khắc phục rủi ro tín dụng thì ngân hàng phải lập quĩ dự phòng rủi ro được tính là chi phí của ngân hàng. ở mức độ cao hơn nữa lợi nhuận không đủ bù đắp thì phải dùng tới vốn tự có, điều này dẫn đến làm giảm vốn tự có của ngân hàng ảnh hưởng tới qui mô hoạt động của ngân hàng. 1.2.2. Đối với nền kinh tế xã hội Khi rủi ro tín dụng xảy ra ở mức độ vừa phải thì không chỉ ngân hàng chịu ảnh hưởng mà người đi vay bị làm ăn thua lỗ phải phá sản ảnh hưởng tới lợi ích kinh tế - xã hội dự tính, nạn thất nghiệp tăng lên, ảnh hưởng tới người gửi tiền không được đảm bảo như trước nữa làm cho nguồn vốn ngân hàng giảm dẫn đến ảnh hưởng xấu về đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh trong nếnf kinh tế. Có thể nói ngân hàng là một mấu chốt quan trọng trong nên kinh tế nhất là như nước ta, mọi hoạt động kinh doanh đều thông qua ngân hàng dưới nhiều hình thức cả trong ngoài nước, dù là có những ngân hàng khác nhau nhưng mối quan hệ của các ngân hàng là rất chặt chẽ gắn kết với nhau không thể thiếu được tạo thanh một hệ thống liên kết với nhau không tách rời, vì vậy khi rỉ tín dụng của một ngân hàng xảy ra co nguy cơ làm ngân hàng đó đổ vỡ sẽ làm ảnh hưởng dây chuyền đến ngân hàng khác, mà hầu như hết các chủ thể kinh tế đều liên quan chặt chẽ đến các ngân hàng sẽ làm rối loạn toàn bộ nền kinh tế, như vậy rủi ro tín dụng Trang 6ở mức độ lớn là một trong những nguyên nhân làm khủng hoảng kinh tế, đưa nền kinh tế đi lùi lại sau mấy chục năm. 1.2 2. Đối với người đi vay Đối với người đi vay khi rủi ro tín dụng xảy ra thì các chủ thể kinh tế chủ yếu dựa vào nguồn vốn ngân hàng thì sẽ bị giảm hoặc mất nguồn vốn đầu tư mở rộng qui mô, nhất là ảnh hưởng tới tính liên tục của quá trình sản xuất có thể gây đến phá sản doanh nghiệp. Đối với chủ thể kinh doanh gây ra rủi ro tín dụng thì mất đi hẳn nguồn vốn từ ngân hàng đó gần như không thể đi tìm được nguồn vốn khác trong nền kinh tế vì không còn uy tín trong khả năng trả nợ.2. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại 2.1. Nguyên nhân khách quan 2.1.1. Môi trường pháp lí Đó là các văn bản, qui định, chính sách của nhà nước thay đổi bất thường làm tổn thất nặng nề đến các chủ thể kinh doanh, làm thay đổi đến kế hoạch sản xuất kinh doanh như thế sẽ làm cho doanh nghiệp mất khả năng trả nợ đúng hạn hay không ttrả nợ được khi đó ngân hàng sẽ không thu hồi được vốn dẫn đến rủi ro tín dụng. Ngoài ra các chính sách quy dịnh của pháp luật còn chưa chặt chẽ tạo ra những khe hở cho doanh nghiệp thực hiện các hoạt động phi pháp gây ra những rủi ro tổn thất lớn cho ngân hàng. Đặc biệt là sự thiếu đồng bộ, chồng chéo giữa các qui định văn bản dưới luật của các bộ nghành khác nhau để điều kiện kinh doanh hoạt động kinh doanh gây nên các tổn thất tín dụng của ngân hàng. 2.1.2. Các yếu tố thị trường Tình hình diễn biến trong nước cả về kinh tế lẫn chính trị đều tác động đến rủi ro tín dụng một cách đáng kể. Đối với những thời kì kinh tế khủng hoảng suy thoái thì việc sản xuất đình trệ, hay phá sản gây nên rủi ro tín dụng rất lớn. Ngoài ra tình hình chính trị an ninh bất ổn sẽ làm cho tình hình kinh tế rối loạn, người kinh doanh sẽ không giám kinh doanh gây nên rủi ro tín dụng. Sự biến động khá lớn của tỷ giá hối đoái, lãi suất, cung cầu…cũng gây nên rủi ro tín dụng lớn.Trang 7 Những nguyên nhân về tự nhiên như thien tai, lũ lụt,động đất…gây cho thiệt hại rất nặng nề về hoạt động sản xuất kinh doanh, các dự án làm cho rủi ro tín dụng là rất đáng kể. 2.2. Nguyên nhân chủ quan 2.2.2. Từ phía khách hàng Rủi ro tín dụng thường xuyên chủ yếu nhất là do từ phia khách hàng. Việc khách hàng không trả được nợ vay có thể là do nhiều nguyên nhân như cố tình không trả, hoặc bất lực không trả được, gặp khó khăn trong kinh doanh… - Đối với khách hàng là những cá nhân thường không trả được nợ vay do có thu nhập không ổn định, không có việc làm thường xuyên, hoả hoạn, cố tình sử dụng vốn sai mục đích…khi gặp phải những trường hợp này ngân hàng rất khó đòi nợ phức tạp. - Đối với khách hàngdoanh nghiệp, các tr choc kinh tế thì nguyên nhân chủ yếu dẫn tới rủi ro tín dụng thường là do lãnh đạo doanh nghiệp, rủi ro đạo đức, sử dụng vốn sai mục đích, quản lí vốn không hợp lí… + Trình độ của người lãnh đạo, điều hành kém hiệu quả, khôn guy tín trong giới kinh doanh, thiếu sáng suốt chủ động trong qua trình ra quyết định trong sản xuất kinh doanh, khi gặp tình huống khó khăn không xoay sở được dẫn đến doanh nghiệp bị thua lỗ phá sản. + Quản lí vốn không hợp lí dẫn đến khả năng thanh toán của những thời kì thấp gây nên không trả được do vốn của doanh nghiệp bị chiếm dụng lớn do đó đến hạn không trả nợ đúng hạn cho ngân hàng. + Gặp khó khăn trên thị trường cung cấp nguyên vật liệu hoặc thị trường tiêu thụ sản phẩm sẽ làm giá thành tăng cao không thu được lợi nhuận dự kiến hay bị kéo dài thời gian do đó khách hàng không trả được nợ cho ngân hàng đủ đúng hạn. + Do tình trạng tham nhũng, gian lận diễn ra trong nội bộ doanh nghiệp chủ yếu là doanh nghiệp quốc doanh làm thiệt hại lớn đến chất lượng hoạt động doanh nghiệp. + Rủi ro đạo đức, khách hàng cố tình lừa đảo chiếm dụng vốn của ngân hàng qua nhiều hình thức, thực hiện công ty ma, hoá đơn khống …Trang 8 Tóm lại ngun nhân rủi ro tín dụng chính từ phía khách hàng là việc làm ăn, kinh danh kém hiệu quả, muốn duy trì hoạt lại tiếp tục vay vốn của ngân hàng, chủ yếu trơng chờ vào nguồn vốn của ngân hàng do vốn tự có của doanh nghiệp là rất nhỏ. 2.2.2. Từ phía ngân hàng. Ngun nhân rủi ro tín dụng từ phía ngân hàng là rất đáng kể quan trọng. Chất lượng cán bộ kém, khơng đủ trình độ đánh giá khách hàng hoặc đánh giá khơng tốt,cố tình làm sai…mặt khác nhân viên ngân hàng phải tiếp cận với nhiều nghành nghề, nhiều vùng thậm chí với nhiều quốc gia do đó để cho vay tốt họ phải am hiểu khách hàng, lĩnh vực mà khách hàng kinh doanh, mơi trường mà khách sống, phải có khả năng dự báo các vấn đề liên quan đến người vay… hơn nữa họ tiếp xúc với tiền bạc thương xun khối lượng lớn dễ bị đồng tiền cám dỗ. Như vậy để hạn chế được rủi ro tín dụng ở mức tối đa cầm phải đào tạo tự đào tạo cán bộ nhân viên tín dụng một cách liên tục tồn diện cả về học vấn đạo đức. Ngồi ra chính sách cho vay của ngân hàng thiếu rõ dàng khơng phù hợp của bọ máy quản lí như chế độ tín dụng, các quy định về thế chấp…Trong qua trình đã cho vay thiếu sự giám sát hoạt động kinh doanh, q tin tưởng vào những khách hàng quen rất dễ tạo nên rủi ro tín dụng. Có thể thấy ngun nhân rủi ro tín dụng xuất phát từ ngân hàng là ngun nhân xuất phát đầu tiên dẫn đến một số ngun nhân khác của rủi ro tín dụng, do đó cần phải chú trọng ngay từ khâu xet duyệt cho vay. 3. Các dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng - Dấu hiệu dựa vào các ngân hàng khác có thể phát hiện ra khách hàng vay phát hành séc q số dư, khó khăn trong thanh tốn lương, số dư của tài khoản tiền gửi giảm liên tục, gia tăng nợ thương mại,thường sử dụng các nguồn tài trợ ngắn hạn cho các hoạt động trung dài hạn,chấp nhận tài trợ đắt nhất, các khoản phải trả tăng các khoản phảu thu giảm, mức độ vay tăng, thanh tốn chậm nợ gốc lãi, vay lớn hơn nhu cầu… - Dựa vào thơng tin tài chính kế tốn như chuẩn bị khơng đày đủ chậm trễ, trì hỗn nơp báo cáo tài chính hay từ các báo cáo đó nhận thấy tỷ lệ nợ tăng, hàng tồn kho tăng, lợi nhuận giảm… 4. Các chỉ tiêu phản ánh rủi ro tín dụngTrang 9 (1) NQH tỷ lệ NQH / Tổng dư nợ (2) Nợ khó đòi tỷ lệ Nợ khó đòi / Tổng dư nợ (3) Tính đa dạng của tài sản (4) Tình hình tài chính phương án của người vay (5) Đảm bảo tiền vay (6) Quan hệ tín dụng giữa ngân hàng khách hàng (7) Môi trường hoạt động của người vay Do thời gian mức độ giới hạn của chuyên nên chỉ xét hai chỉ tiêu chính chủ yếu: NQH tỷ lệ NQH / Tổng dư nợ, Nợ khó đòi tỷ lệ Nợ khó đòi / Tổng dư nợ - NQH là khoản nợ mà khách hàng không trả được khi đã đến hạn thoả thuận trên hợp đồng. - Nợ khó đòi là khoản nợ quá hạn đã quá một kì gia hạn nợ. - NQH / Tổng dư nợ Chỉ tiêu này phản ánh 100 đồng vốn cho vay của ngân hàng thì có bao nhiêu đồng chưa thu được. Tỷ lệ này càng nhỏ càng tốt - Nợ khó đòi / Tổng dư nợ Tỷ lệ này phản ánh tổn thất trong hoạt động tín dụng của ngân hàng - Nợ khó đòi / NQHTrang 10 Tổng giá trị NQH Tổng dư nợTỷ trọng NQH = Nợ khó đòi NQH Tỷ trọng = Tổng giá trị Nợ khó đòi Tổng dư nợTỷ trọng nợ khó đòi =X 100X 100X 100[...]... rủi ro tín dụng của ngân hàng, cho biết bao nhiêu NQH khơng xử lí được Các chỉ tiêu này có liên quan chặt chẽ với nhau phản ánh các mức độ rủi ro tín dụng khác nhau Đối với ngân hàng việc khách hàng khơng trả đúng hạn có liên quan đến thanh khoản: Chi phí gia tăng để tím nguồn mới để chi trả tiền gửi cho vay đúng hợp đồng Trang 11 CHƯƠNG II TÌNH HÌNH RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ PHÁT... tình hình kinh doanh tín dụng tại Ngân Hàng Đầu Tư Phát Triển Lào Cai Qua các số liệu được đánh giá ở trên có thể thấy rằng tình hình kinh doanh tín dụng của ngân hàng là rất tơt, liên tục tăng qua các năm, một điệu đặc biệt có thể nhận thấy rõ dàng nhất là đối với Ngân Hàng Đầu Tư Phát Triển Lào Cai thì dư nợ ngắn hạn ln chiếm tỷ trọng lớn hơn là chủ yếu trong hoạt tín dụng của ngân hàng, xét... khả năng huy động vốn của ngân hàng để có thể đáp ứng được nhu cầu vay vốn, thực hiện nhiều biện pháp huy động vốn, phát huy các chinh sách khách hàng nhằm thu hut, tạo nên sự hấp dẫn về lãi suất, về các ưu đãi khác… tạo nên niềm tin uy tín cho khách hàng để nhiều nguồn vốn trong nền kinh tế đến với ngân hàng Bảng: Kết quả hoạt động kinh doanh tín dụng của ngân hàng qua các năm Đơn vị: Triệu đồng... nhập ngày càng tăng của ngân hàng, đóng góp đáng kể vào ngân sách của tính ngân sách nhà nước, tham gia tích cực vào các hoạt động đầu tư phát triển của tỉnh Lào Cai II Thực trạng NQH của Ngân Hàng Đầu Tư Phát Triển Lào Cai 1 Rủi ro tín dụng của Ngân Hàng Đầu Tư Phát Triển Lào Cai 1.1 Nợ q hạn 1.1.1 Thực trạng NQH của Ngân Hàng Đầu Tư Phát Triển Lào Cai Ở bất kì ngân hàng nào đều tồn tại NQH... nhau với ngân hàng khác nhau NQH là nguy cơ dẫn đến rủi ro tín dụng ngân hàng, NQH của ngân hàng càng lớn thì ảnh hưởng xấu đến ngân hàng càng lớn Do đó ngân hàng phải hạn chế NQH ở mức cho phép để ít ảnh hưởng lớn đến ngân hàng, muốn làm được điều này thì ngay từ khâu xét duyệt cho vay phải thẩm định dự án tốt sau đó phải thường xun giám sát hoạt động kinh doanh của ngân hàng Qua những năm vừa qua Ngân. .. vị…đã nhanh chóng đi vào hoạt động ,cung ứng sản phẩm dịch vụ đáp ứng kịp thời u cầu phát triển sản xuất đời sống Bên cạnh nhiệm phục vụ đầu tư phát triển, Ngân Hàng Đầu Tư Phát Triển Lào Cai cũng đã thường xun đáp ứng tốt nhu cầu vay vốn ngắn hạn của các tổ chức nhân với tổng doanh số lên tới 921 tỷ 665triệu tính đến 2001, tổng dư nợ cho vay tại Ngân Hàng Đầu Tư Phát Triển Lào Cai... hạn dưới 1%, kinh doanh có lãi, hồn thành tốt nghĩa vụ với NSNN đảm bảo đời sống cho người lao động Trang 15 2 Tình hình hoạt động tín dụng của Ngân Hàng Đầu Tư Phát Triển Lào Cai 2.1 Hoạt động huy động vốn Ở bất kì ngân hàng nào thì việc thu hút vốn là hoạt động rất quan trọng, là cơ sở đểc ho các hoạt động khác của ngân hàng Nguồn vốn của ngân hàng mang tính chất như một đầu vào là chi phí... dụng vốn Tất cả mọi hoạt động của ngân hàng đều dùng cho mục đích cuối cùng là cho vay, hoạt động sử dụng vốn là việc kinh doanh chính của ngân hàng, có thể nói đây là sản phẩm của ngân hàng nhằm tạo nên lợi nhuận chủ yếu Bất kỳ một doanh nghiệp nào kinh doanh loại hàng hố nào đều phải tạo nên lợi nhuận > 0 thì mới tồn tại phát triển Đối với ngân hàng thì hoạt động sử dụng vốn được coi như một sản phẩm... tư, ngân hàng đã từng bước chuyển đổi tín dụng phát triển từ cách truyền thống sang cơ chế mới trong nền kinh tế thị trường bằng việc đưa ra các chính sách tín dụng tập trung vào các nghành mũi nhọn của tỉnh đang có rất nhiều tiềm năng đưa nền kinh tế của tỉnh lên bằng chính những gì mà tỉnh vốn có Nguồn vốn đầu tư vào tín dụng của Ngân Hàng Đầu Tư Phát Triển Lào Cai tập trung phần lớn vào kinh. .. lần so với năm 1994)riêng vốn tự huy động đạt 122 tỷ 520 triệu (tăng gấp 11 lần so với năm 1994),từ chỗ nguồn vốn cho vay hồn tồn phụ thuộc vào nguồn tiền gửi của các tổ chức kinh tế ,nguồn cấp phát tạm thời nhàn rỗi thì đến cuối 2001 Ngân Hàng Đầu Tư Phát Triển Lào Cai đã từng bước cân đối để chủ động tăng trưởng tín dụng đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế . động kinh doanh tiền tệ làm dịch vụ ngân hàng với nội dung nhận tiền gửi ,sử dụng tiền gửi để cấp tín dụng, cung ứng các dịch vụ thanh toán . 2. Tín dụng. khách hàng nhìn vào tình hình nợ quá hạn của ngân hàng thì người gửi tiền có thể ngi ngờ và không gửi tiền vào ngân hàng đó làm cho nguồn vốn ngân hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Kinh Doanh tiền tệ làm dịch vụ ngân hàng với nội dung nhận và sử dụng tiền gửi để cấp tín dụng cung ứng các dịch vụ thanh toán, Kinh Doanh tiền tệ làm dịch vụ ngân hàng với nội dung nhận và sử dụng tiền gửi để cấp tín dụng cung ứng các dịch vụ thanh toán, Kinh Doanh tiền tệ làm dịch vụ ngân hàng với nội dung nhận và sử dụng tiền gửi để cấp tín dụng cung ứng các dịch vụ thanh toán, Tín dụng là một cơng cụ điều tiết vĩ mơ của nhà nước Tín dụng tạo điều kiện phát triển kinh tế đối ngoại Cho vay 1. Thấu chi:, Các dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng Các chỉ tiêu phản ánh rủi ro tín dụng, Tình hình hoạt động tín dụng của Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Lào Cai, Định hướng phát triển nhiệm vụ tín dụng trong thời gian tới, Nhóm giải pháp trực tiếp 1. Tn thủ chặt chẽ quy trình tín dụng, Nhóm giải pháp hỗ trợ 1. Tăng vường vốn tự có, Kiến nghị với ngân hàng nhà nước

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn