Nghiên cứu đặc điểm nhiễm khuẩn sơ sinh tại khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên .pdf

74 760 2
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2012, 16:59

Nghiên cứu đặc điểm nhiễm khuẩn sơ sinh tại khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên .pdf Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 1 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y DƢỢC NGUYỄN TUẤN NGỌC NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NHIỄM KHUẨN SINH TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC Thái Nguyên - Năm 2009 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 2 TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y DƢỢC NGUYỄN TUẤN NGỌC NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NHIỄM KHUẨN SINH TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC Chuyên ngành: Nhi Mã số: 60 72 16 Hướng dẫn khoa học: TS. PHẠM TRUNG KIÊN Thái Nguyên - Năm 2009 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 3 Lời cảm ơn Hoàn thành khoá học và bản luận văn tốt nghiệp cao học này, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Tiến sĩ Phạm Trung Kiên người thầy trực tiếp hướng dẫn, đã tận tình chỉ bảo, truyền thụ kiến thức cho tôi, dẫn dắt tôi những bước đầu tiên trên con đường nghiên cứu khoa học. Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên, Bộ môn Nhi trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên là nơi tôi đã học tập trong thời gian qua. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên đã tạo mọi điều kiện cho tôi trong suốt khoá học. Tôi cũng xin được nói lời cảm ơn chân thành tới Phòng Đào tạo Sau Đại học trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho quá trình học tập của tôi. Tôi chân thành cảm ơn sự động viên, giúp đỡ nhiệt tình của tất cả các anh chị, các bạn đồng nghiệp, đặc biệt khoa Nhi, khoa Xét nghiệm Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên đã chia sẻ khó khăn với tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu. Đặc biệt tôi xin được tỏ lòng biết ơn tới Bố Mẹ, Vợ, Anh Chị và tất cả mọi người thân yêu trong gia đình, những người luôn chia sẻ tình cảm và hết lòng thương yêu động viên giúp đỡ tôi trong thời gian vừa qua. Một lần nữa cho phép tôi được cảm ơn vì tất cả những công ơn đó! Thái Nguyên, ngày 20 tháng 11 năm 2009. Tác giả MỤC LỤC Trang Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 4 Trang phụ bìa . Lời cảm ơn . Mục lục i Danh mục các chữ viết tắt ii Danh mục các bảng iii Danh mục các biểu đồ . iv ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Chƣơng 1: TỔNG QUAN .3 1.1. Dịch tễ nhiễm khuẩn sinh 3 1.2. Đặc điểm nhiễm khuẩn sinh 6 1.2.1. Mối quan hệ về giải phẫu và chức năng của thai với môi trường 6 1.2.2. Sự cư trú của vi khuẩn ở trẻ sinh 6 1.2.3. Sinh bệnh học của nhiễm khuẩn thai sinh .7 1.2.3.1. Nhiễm khuẩn trong tử cung 7 1.2.3.2. Nhiễm khuẩn trong khi đẻ . 7 1.2.3.3. Nhiễm khuẩn sớm sau sinh . 8 1.2.3.4. Nhiễm khuẩn muộn sau sinh 8 1.3. Đáp ứng miễn dịch của trẻ sinh 9 1.4. Triệu chứng nhiễm khuẩn sinh . 11 1.4.1. Triệu chứng lâm sàng 11 1.4.2. Điều trị nhiễm khuẩn sinh .14 1.4.3. Các xét nghiệm sinh học . 14 1.4.4. Xét nghiệm vi khuẩn học . 15 1.5. Vi khuẩn gây bệnh 17 1.6. Các yếu tố nguy cơ của nhiễm khuẩn mẹ - con . 18 1.6.1. Các chủng vi khuẩn tại đường sinh dục bà mẹ có thai 18 1.6.2. Những yếu tố nguy cơ trong thời kỳ mang thai 19 1.6.3. Những yếu tố nguy cơ trong cuộc đẻ 20 Chƣơng 2: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 21 2.1. Đối tượng nghiên cứu 21 2.2. Phương pháp nghiên cứu 21 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 5 2.2.1. Thiết kế nghiên cứu . 21 2.2.2. Mẫu nghiên cứu . 21 2.2.3. Các chỉ tiêu nghiên cứu . 22 2.2.4. Kỹ thuật thu thập số liệu . 25 2.2.5. Xử lý và phân tích số liệu 26 Chƣơng 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU . 27 3.1. Đặc điểm nhiễm khuẩn sinh . 27 3.2. Căn nguyên và yếu tố liên quan đến nhiễm khuẩn sinh . .38 Chƣơng 4: BÀN LUẬN . 40 4.1. Đặc điểm nhiễm khuẩn sinh .40 4.2. Căn nguyên và một số yếu tố liên quan đến NKSS .50 KẾT LUẬN 53 KHUYẾN NGHỊ 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 PHỤ LỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Bệnh viện ĐKTWTN Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 6 BCĐNTT CRP CS . KQĐT NKSS NKTN NTH . NS TCYTTG TLC VMNM . Bạch cầu đa nhân trung tính. C - reactive proteine Cộng sự Kết quả điều trị. Nhiễm khuẩn sinh. Nhiễm khuẩn tiết niệu. Nhiễm trùng huyết. Non significant (không có ý nghĩa). Tổ chức Y tế thế giới. Trương lực cơ. Viêm màng não mủ. DANH MỤC BẢNG Nội dung Trang Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 7 Bảng 3.1. Một số đặc điểm chung Bảng 3.2. Tỉ lệ các bệnh NKSS thường gặp Bảng 3.3. Chẩn đoán bệnh theo lứa tuổi Bảng 3.4. Chẩn đoán bệnh theo thời gian vào viện . Bảng 3.5. Thay đổi thân nhiệt Bảng 3.6. Triệu chứng rối loạn hô hấp . Bảng 3.7. Triệu chứng rối loạn tuần hoàn Bảng 3.8. Triệu chứng rối loạn thần kinh . Bảng 3.9. Triệu chứng rối loạn tiêu hoá . Bảng 3.10. Triệu chứng tại da và niêm mạc . Bảng 3.11. Số lượng bạch cầu trong NKSS Bảng 3.12. Tỷ lệ bạch cầu đa nhân trung tính trong NKSS . Bảng 3.13. Kết quả điều trị NKSS Bảng 3.14. Sử dụng kháng sinh trong điều trị NKSS . Bảng 3.15. Đặc điểm sử dụng kháng sinh trong điều trị NKSS . Bảng 3.16. Kết quả nuôi cấy vi khuẩn . Bảng 3.17. Kết quả nuôi cấy dịch tỵ hầu Bảng 3.18. Kết quả nuôi cấy nước tiểu Bảng 3.19. Nhiễm khuẩn sinh liên quan đến cuộc đẻ 27 28 29 30 31 32 33 33 34 34 35 35 36 37 37 38 38 39 39 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Nội dung Trang Biểu đồ 1.1. Hình ảnh “cửa sổ miễn dịch ở trẻ sinh” . 10 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 8 Biểu đồ 3.1. Tỉ lệ các bệnh nhiễm khuẩn sinh Biểu đồ 3.2. Chẩn đoán bệnh theo tuổi Biểu đồ 3.3. Chẩn đoán bệnh theo thời gian vào viện . Biểu đồ 3.4. Thay đổi thân nhiệt của bệnh nhi NKSS Biểu đồ 3.5. Rối loạn hô hấp của bệnh nhi NKSS . Biểu đồ 3.6. Kết quả điều trị nhiễm khuẩn sinh 28 29 30 31 32 36 ĐẶT VẤN ĐỀ Nhiễm khuẩn sinh (NKSS) rất hay gặp và là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ sinh, đặc biệt là ở trẻ sinh non tháng. Tỉ lệ nhiễm khuẩn sinh là 1 - 10‰ số trẻ sinh sống trên toàn thế giới, tỉ lệ này cao gấp 10 lần ở trẻ đẻ non [36], [37], [53]. Ở các nước đang phát triển, tỉ lệ mắc và tử vong do nhiễm khuẩn mẹ - con còn rất cao (châu Á từ 2,4 đến 6%, châu Phi từ 6 đến 21%) [50]. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 9 Tại Việt Nam, theo nghiên cứu của Nguyễn Thanh Hà và CS (2003) ở khoa sinh Bệnh viện Phụ sản Trung ương, tỉ lệ nhiễm khuẩn sinh là 57,6% [8]. Nghiên cứu tại khoa sinh Bệnh viện Nhi Trung ương, thấy tỉ lệ viêm phổi sinh rất cao, chiếm 90,3% (trong đó tử vong 9,7%), tỉ lệ nhiễm khuẩn huyết là 2,1%, viêm màng não mủ từ 0,9 đến 1,5% [3], [22], [26]. Nghiên cứu của Phạm Thanh Mai và CS ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương (2003) có 132 trường hợp nhiễm khuẩn sinh sớm, trong đó có 9 trường hợp tử vong chiếm 6,8% [15]. Nhiễm khuẩn sinh thường nặng, diễn biến phức tạp, tỉ lệ tử vong cao và dễ để lại các di chứng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (TCYTTG), hàng năm có 5 triệu trẻ sinh chết vì nhiễm khuẩn, trong đó các nước đang phát triển chiếm 98% (châu Á 27 - 69%, châu Phi 6 - 21%) [50]. Các bệnh nhiễm khuẩn thường gặp trong thời kỳ sinh là viêm phổi, viêm da, viêm rốn, viêm màng não mủ và nhiễm trùng huyết. Nghiên cứu của Tạ Văn Trầm và CS tại Bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang cho thấy viêm phổi sinh chiếm 8,2%, viêm rốn 1,7%, nhiễm trùng huyết 0,5% [30]. Các vi khuẩn gây bệnh thường gặp là các vi khuẩn gram (-) và tụ cầu. Vi khuẩn có thể gây bệnh cho thai nhi từ trong tử cung, trong lúc đẻ hoặc sau đẻ. Chẩn đoán sớm nhiễm khuẩn sinh và điều trị kịp thời sẽ giảm tỉ lệ bệnh nặng và hạ thấp tỉ lệ tử vong. Nghiên cứu của các tác giả Nguyễn Tiến Dũng, Đinh Thị Thuý Hà, Nguyễn Ngọc Rạng cho thấy các kháng sinh thông thường vẫn có hiệu quả trong điều trị nhiễm khuẩn sinh [4], [7], [20]. Những trường hợp nhiễm khuẩn sinh nặng thường do phát hiện muộn, điều trị chưa hợp lý dẫn đến tỉ lệ kháng thuốc cao, điều trị không kết quả. Tại khoa Nhi - Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên theo nghiên cứu của Khổng Thị Ngọc Mai và CS trong 5 năm (2001 - 2005) cho thấy tỉ lệ nhiễm khuẩn sinh dao động từ 20 - 22% tuỳ theo năm, trong đó hàng đầu là viêm phổi và nhiễm trùng tại chỗ [14]. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có một Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 10 nghiên cứu đầy đủ về nhiễm khuẩn sinh tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Do vậy, chúng tôi tiến hành đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm nhiễm khuẩn sinh tại khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên” nhằm mục tiêu: 1. Mô tả đặc điểm nhiễm khuẩn thƣờng gặp ở trẻ sinh. 2. Xác định căn nguyên và một số yếu tố liên quan đến nhiễm khuẩn thƣờng gặp ở trẻ sinh. Chƣơng 1 TỔNG QUAN Trong mô hình bệnh tật trẻ sinh, bệnh lý chu sinhsinh non tháng có tỉ lệ cao nhất, sau đến là các bệnh nhiễm khuẩn. Nhiễm khuẩn sinh có thể xảy ra trước, trong hoặc sau khi đẻ, do các tác nhân gây bệnh xâm nhập qua màng rau bị tổn thương, qua nước ối, qua máu mẹ hoặc qua da, rốn và qua đường hô hấp của trẻ. 1.1. Dịch tễ học nhiễm khuẩn sinh [...]... vong do nhim khun do nhim khun m - con dao ng t 4% n 20% v lờn ti 25 - 30% tr s sinh non thỏng b bnh [51] Trong nhng nm gn õy, nh cỏc tin b trong chm súc sn khoa v nõng cao cht lng hi sc s sinh, phỏt hin v iu tr sm nhim khun ó lm gim t l mc nhim khun, gim t l t vong s sinh do nhim khun [51] Cỏch õy 20 nm, t l t vong do nhim khun chim 50% t vong s sinh, n nm 1999 gim cũn 10 - 15% 39] Ti khoa S sinh Bnh... 2008 thy t l t vong do nhim trựng huyt s sinh l 9,6% (trong ú nam chim 60,6%, n chim 39,4%) [19] Ti Bnh vin a khoa Trung ng Thỏi Nguyờn trong 5 nm t 2001 n 2005 cú 2131 tr s sinh vo iu tr, trong ú cú 928 trng hp c chn oỏn l nhim khun, t l nhim khun s sinh dao ng t 20 - 22% tu theo nm T l t vong s sinh l 17,5% (trong ú t l t vong s sinh non thỏng 76%) [14] Cng ti Bnh vin a khoa Trung ng Thỏi Nguyờn,... t vong tr s sinh l 27%, tr nh l 20% v 24% tr t 0 n 4 tui [48] T l t vong do nhim khun s sinh cũn rt cao t 10 n 20% i vi nhim khun s sinh mun, lờn ti trờn 50% i vi cỏc nhim khun nng trc v trong khi , c bit l tr s sinh non yu 8, [26] Theo TCYTTG, mt s nc ang phỏt trin chõu , chõu Phi v chõu M La tinh, t l t vong do nhim khun s sinh chim t 9 n 84% t vong s sinh, trong ú t l t vong do nhim trựng huyt... 50% t vong s sinh, n nm 1999 gim cũn 10 - 15% 39] Ti khoa S sinh Bnh vin Nhi Trung ng trong hai nm 2000 - 2001 cú 88 tr nhim trựng huyt trong s 4147 bnh nhõn iu tr ti khoa, chim 2,1% (trong ú t vong 61 trng hp chim 69,3%) [26] Cng ti khoa S sinh Bnh vin Nhi Trung ng t nm 2001 n 2004 trong s 13.880 tr s sinh vo iu tr, cú 146 tr s sinh c chn oỏn viờm mng nóo m, tn sut viờm mng nóo m t 0,9 n 1,5% (trong... 1.2.3 Sinh bnh hc ca nhim khun thai v s sinh [17], [33] 1.2.3.1 Nhim khun trong t cung (cho n thỡ s thai) - Ngun nhim khun: t mỏu ca m (khi cú vi khun trong mỏu ca m) hoc t ng sinh dc ca m (vi khun c trỳ t nhi n hay bt thng) - ng xõm nhp v lan truyn: + Vi khun cú th xõm nhp qua ng mỏu: Vi khun t mỏu m (vóng khun mỏu, nhim khun mỏu) trc tip qua rau thai vo mỏu con to nờn cỏc nhim khun thai nhi S húa... [34] Phm Th Xuõn Tỳ nghiờn cu c im lõm sng, sinh hc ca nhim trựng huyt s sinh thy triu chng lõm sng hay gp nht trong nhim trựng huyt s sinh l ri lon thõn nhit 84,1%, tớm tỏi khú th 79,5%, b bỳ 78,4%, li bỡ 65,9%, chng bng 56,8% v phự cng bỡ 55,7% [26] 1.4.2 iu tr nhim khun s sinh: inh Th Thuý H v CS khi nghiờn cu viờm phi s sinh cho thy Ampiciline c dựng nhiu nhúm tr non chim 40,6% T l s dng kt hp... s sinh nh cõn [2] Nghiờn cu ca Trn Vn Nam v CS ti Bnh vin Ph sn Hi Phũng trong 3 nm 1999 - 2001 thy t l t vong s sinh trong 3 nm l 9,54% (nm 1999 l 9,51%, nm 2000 l 8,73%, nm 2001 l 10,37%) [16] Nghiờn cu ca Nguyn Ngc Rng v CS (2005) ti khoa Nhi Bnh vin a khoa An Giang thy t l t vong do nhim trựng huyt s sinh l 31% (trong ú nam chim 62% v n chim 38%) [20] Nghiờn cu Nguyn Th Kim Nhi v CS ti Bnh vin Nhi. .. vong do viờm phi s sinh l 13,3% [7] 1.2 c im nhim khun s sinh 1.2.1 Mi quan h v gii phu v chc nng ca thai vi mụi trng 33], [41] S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.Lrc-tnu.edu.vn 14 Thai nhi c bo v khi cỏc tỏc nhõn gõy nhim khun nh hng ro gii phu v chc nng: - Hng ro gii phu gm mng i, mng rau giỳp cho thai nhi khụng tip xỳc trc tip vi ng sinh dc ca ngi m v rau thai cú nhim v nuụi dng... 137 53,7 255 100,0 Cng 0.4 3.5 7.5 0.8 3.5 Viêm phổi Viêm da Viêm rốn + Viêm phổi Nhi m khuẩn tiết niệu Nhi m trùng huyết Viêm màng não mủ 84.3 Biu 3.1 T l cỏc bnh nhim khun s sinh Nhn xột: viờm phi chim t l cao nht 84,3%, tip n l viờm rn kt hp viờm phi 7,5%, viờm da v nhim khun tit niu cựng chim 3,5%, viờm mng nóo m v nhim trựng huyt cú t l thp nht Bng 3.3 Chn oỏn bnh theo la tui Ngy tui 1 - 3 ngy... gõy cn co t cung, m c t cung, v i non v gõy non a tr hớt phi nc i gõy nhim khun phi, ng tiờu hoỏ, da tip xỳc vi nc i gõy viờm da T nhim khun ng tiờu hoỏ, ng hụ hp, vi khun lan trn gõy nhim khun mỏu Nu l tr sinh ụi, tr no nm gn c t cung thỡ cú nguy c b nhim khun nhiu hn 1.2.3.2 Nhim khun trong khi (trong quỏ trỡnh s thai) - Ngun nhim khun l cỏc vi khun trong c t cung v õm o ngi m, ụi khi l cỏc vi khun . NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NHI M KHUẨN SƠ SINH TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC Thái Nguyên. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NHI M KHUẨN SƠ SINH TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC Chuyên ngành: Nhi Mã
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm nhiễm khuẩn sơ sinh tại khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên .pdf, Nghiên cứu đặc điểm nhiễm khuẩn sơ sinh tại khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên .pdf, Nghiên cứu đặc điểm nhiễm khuẩn sơ sinh tại khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên .pdf, Dịch tễ học nhiễm khuẩn sơ sinh, Đặc điểm nhiễm khuẩn sơ sinh, Đáp ứng miễn dịch của trẻ sơ sinh [13], [32], [54], Triệu chứng nhiễm khuẩn sơ sinh, Vi khuẩn gây bệnh, Các yếu tố nguy cơ của nhiễm khuẩn mẹ - con, Đối tƣợng nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu, Đặc điểm nhiễm khuẩn sơ sinh, Đặc điểm nhiễm khuẩn sơ sinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn