Tài liệu Luận văn tốt nghiệp: Phân tích cơ sở lý thuyết và đặc điểm cấu tạo của hệ thống lái trợ lực điều khiển điện tử trên xe du lịch đời mới pdf

79 1,662 8
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/12/2013, 11:15

Luận văn tốt nghiệp Đề tài: Phân tích sở thuyết đặc điểm cấu tạo của hệ thống lái trợ lực điều khiển điện tử trên xe du lịch đời mới ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Đề tài: Phân tích sở thuyết đặc điểm cấu tạo của hệ thống lái trợ lực điều khiển điện tử trên xe du lịch đời mới Chuyên nghành: Động lực ôtô Mã số: Họ tên SV : Hồ Duy Linh Lớp :45DLOT MSSV:45DC281 I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu : Hệ thống lái trợ lực điều khiển điện tử Phạm vi nghiên cứu : Phân tích sở thuyết đặc điểm cấu tạo của hệ thống lái trợ lực điều khiển điện tử trên xe du lịch đời mới Mục đích nghiên cứu : Thấy được những ưu điểm của hệ thống lái trợ lực điều khiển điện tử so với các hệ thống lái khác II. NỘI DUNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Chương 1 : YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỆ THỐNG LÁI 1.1 Chức năng của hệ thống lái . 1.1.1 Xoay các bánh dẫn hướng. 1.1.2 Truyền các momen quay trị số khác nhau đến các bánh xe chủ động ở bên trái bên phải. 1.1.3 Kết hợp đồng thời cả hai phương pháp trên. 1.2 Các bộ phận bản của hệ thông lái: 1.2.1 Vành tay lái : +Chức năng: +Cấu tạo: 1.2.2 Trụ lái : +Chức năng : +Cấu tạo: 1.2.3 Hộp số lái : +Chức năng : +Cấu tạo: +Các kiểu hộp số lái: 1.2.4 Hình thang lái: 1.3 Các thông số của hệ thống lái: 1.3.1 Động học của hệ thống lái: 1.3.1.1 Tỷ số truyền của hệ thống lái: +Tỷ số truyền của hộp số lái +Tỷ số truyền của dẫn động lái +Tỷ số truyền theo góc của hệ thống lái 1.3.1.2 Điều kiện không trượt khi quay vòng 1.3.2 Hình học lái: +Khái niệm: 1.3.2.1 Góc doãng: +Khái niệm: +Tác dụng của góc doãng dương: +Tác dụng của góc doãng âm 1.3.2.2 Góc nghiêng dọc +Khái niệm: +Ảnh hưởng của góc nghiêng dọc: 1.3.2.3 Góc nghiêng ngang của chốt chuyển hướng +Khái niệm: +Tác dụng của góc nghiêng ngang: 1.3.2.4 Độ chụm đầu: +Khái niệm: +Tác dụng của độ chụm đầu 1.3.2.5 Độ bẹt của hai bánh xe trước khi quay xe 1.4 Các yêu cầu của hệ thống lái: +Cho phép quay vòng xe một cách dễ dàng trên một đơn vị diện tích mặt đường nhỏ. +Các bánh xe dẫn hướng khi ra khỏi đường vòng phải tự động quay về trạng thái chuyển động thẳng, hoặc là để quay bánh xe về trạng thái chuyển động thẳng chỉ cần tác động lên vành tay lái một lực nhỏ hơn lực tác động khi lái xe vào đường vòng. +Đối với hệ thống lái trợ lực, phải cho phép điều khiển được xe khi hệ thống trợ lực sự cố. Một số nước còn quy định một số yêu cầu cụ thể khác đối với hệ thống lái của ôtô: +Với hệ thống lái không trợ lực, số vòng quay toàn bộ của vành tay lái không được quá 5 vòng, tương ứng với góc quay của bánh xe dẫn hướng phía trong về cả hai phía kể từ vị trí trung gian là 35 độ. Ở vị trí biên cần phải vấu tỳ hạn chế quay của bánh xe +Khi đi trên đường cong bán kính không đổi bằng 12m với tốc độ 10km/h, lực đặt trên vành tay lái tối đa không vượt quá 250N +Đảm bảo khả năng bị động của xe, không gây tổn thương lớn cho người sử dụng khi bị đâm chính diện. Với những yêu cầu trên của hệ thống lái thì các hệ thống lái thông dụng đã phần lớn đáp ứng được những yêu cầu trên Chươg 2 :.CÁC HỆ THỐNG LÁI THÔNG DỤNG 2.1 Hệ thống lái hai bánh xe phía trước: 2.1.1 Khái niệm: Hệ thống lái cho phép tác động lên hai bánh xe phía trước khi lái xe quay vành tay lái để thay đổi hướng chuyển động của xe.Đa số ôtô thông dụng hiện nay được trang bị hệ thống lái hai bánh. 2.1.2 Cấu tạo: 2.1.3 Nguyên làm việc: 2.1.4 Đánh giá hệ thống lái hai bánh xe phía trước 2.2. Hệ thống lái 4 bánh: 2.2.1 Khái niệm:Hệ thống lái cho phép tác động lên cả hai bánh xe trước hai bánh xe sau khi người lái quay vành tay lái để chuyển hướng chuyển động của xe 2.2.2 Cấu tạo: 2.2.3 Nguyên làm việc: 2.2.4 Đánh giá hệ thống lái 4 bánh. 2.3. Hệ thống lái học loại thường (không trợ lực) 2.3.1 Hệ thống lái học loại trục vít_bánh vít +Cấu tạo: +Nguyên làm việc: 2.3.2 Hệ thống lái học loại thanh răng _bánh răng +Cấu tạo : +Nguyên làm việc: 2.3.3 Đánh giá về hệ thống lái học loại thường: 2.4. Hệ thống lái học loại cường hoá(có trợ lực) 2.4.1 Khái niệm chung về hệ thống lái trợ lực: 2.4.2 Bộ trợ lực lái thủy lực loại thường: +Cấu tạo: +Nguyên làm việc: 2.4.3 Bộ trợ lực lái loại khí: + Cấu tạo : + Nguyên làm việc: 2.4.4 Đánh giá về hệ thống lái không dùng điện tử: Chương 3 : NGUYÊN CẤU TẠO CỦA HỆ THỐNG LÁI TRỢ LỰC ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ. 3.1.Khái niệm chung về hệ thống lái trợ lực điều khiển điện tử: 3.2. Một số bộ phận của hệ thống lái trợ lực điều khiển điện tử 3.3. Bộ trợ lực lái điều khiển điện tử: 3.3.1.Cấu tạo bộ trợ lực lái điều khiển điện tử: 3.3.2 Bộ trợ lực thủy lực: 3.3.2.1 Cấu tạo bộ trợ lực thủy lực: 3.3.2.2 Nguyên hoạt động của bộ trợ lực lái thủy lực: 3.3.3 Van điều khiển: 3.3.3.1 Cấu tạo van quay: 3.3.3.2 Nguyên hoạt động của van quay: 3.4. Bơm thủy lực: 3.4.1 Cấu tạo bơm thủy lực: 3.4.2 Nguyên hoạt động của bơm trợ lực thủy lực: 3.5 Nguyên hoạt động của hệ thống lái trợ l ực điều khiển điện tử: 3.6 Những ưu điểm của hệ thống lái trợ lực điều khiển điện tử: Chương 4: KẾT LUẬN ĐỀ XUẤT Ý KIẾN 1. KẾT LUẬN: 2. ĐỀ XUẤT Ý KIẾN: TÀI LIỆU THAM KHẢO 01. Dương Văn Đức, Ôtô , Nhà xuất bản xây dựng 02. Dương Văn Đức, Bài giảng ôtô máy kéo, Nhà xuất bản Đại Học Thủy Lợi, Hà Nội-1995 03. Nguyễn Hữu Cẩn, Phạm Văn Thái, Nguyễn Văn Tái, Dự Quốc Thịnh, thuyết ôtô, máy kéo, NXB Đại học Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội-1978 04. Nguyễn Oanh, Kỹ thuật sửa chữa ôtô động nổ hiện đại, Khung gầm bệ, Nhà xuất bản tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 05. Nguyễn Hữu Cẩn, Dự Quốc Thịnh, Phạm Minh Tuấn, Phạm Minh Thái, Nguyễn Văn Tái, Lê Thị Vàng, thuyết ôtô máy kéo, NXB-Khoa học Kỹ thuật-1998 06. Ngô Văn Đông CK43-DLOT, Phân tích sở thuyết, đặc điểm cấu tạo mô phỏng hoạt động của hệ thống lái ôtô, Luận văn tốt nghiệp, Trường Đại học Nha Trang 07. Nguyễn Văn Thuần CK41-DLOT, Thiết kế phần mềm mô phỏng cấu tạo nguyên hoạt động của hệ thống lái 4 bánh của ôtô, Luận văn tốt nghiệp, Trường Đại học Nha Trang 08. Các trang internet Http://www.autonet.com.vn Http://www.autosaigon.net Http://www.acticle steering wheel Http://www.vinaxuki,com Http://www.truonghaiauto.com Http://www.toyota.com III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 1. Đi thực tế : Địa điểm : Thời gian : Nội dung thực hiện : 2. Kế hoạch thực hiện. 3. Kế hoạch hoàn thành bản thuyết minh Chương 1 :Yêu cầu đối với hệ thống lái Từ 20/8 đến 10/9 Chương 2 :Các hệ thống lái thông dụng Từ 11/9 đến 30/9 Chương 3 :Nguyên cấu tạo của hệ thống lái trợ lực điều khiển điện tử Từ 1/10 đến 30/10 Chương 4 : Kết luận đề xuất ý kiến Từ 1/11 đến 10/11 Nha Trang, ngày 16 tháng 8 năm 2007 TRƯỞNG BM CHUYÊN NGHÀNH CÁN BỘ HƯỚNG DẪN SINH VIÊN (ký ghi rõ họ tên ) (ký ghi rõ họ tên) Hồ Duy Linh PHIẾU ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Họ, tên SV: Hồ Duy Linh Lớp: 45DLOT Khóa: 45 Ngành: Kỹ thuật ôtô Mã ngành: 18.02.10 Tên đề tài: Phân tích sở thuyết đặc điểm cấu tạo của hệ thống lái trợ lực điều khiển điện tử trên xe du lịch đời mới. Số trang:62 Số chương:4 Số tài liệu tham khảo: 8 Hiện vật:1 đĩa CD ROM NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Kết luận: . Nha Trang, ngày tháng năm 2007 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN PHIẾU ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Họ, tên SV: Hồ Duy Linh Lớp: 45DLOT Khóa: 45 Ngành: Kỹ thuật ôtô Mã ngành: 18.02.10 Tên đề tài: Phân tích sở thuyết đặc điểm cấu tạo của hệ thống lái trợ lực điều khiển điện tử trên xe du lịch đời mới. Số trang:62 Số chương:4 Số tài liệu tham khảo: 8 Hiện vật:1 đĩa CD ROM NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ PHẢN BIỆN Điểm . Nha Trang, ngày tháng năm 2007 CÁN BỘ PHẢN BIỆN ________________________________________________________________ Nha trang, ngày tháng năm 2007 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG ĐIỂM PHẢN BIỆN Bằng số Bằng chữ Điểm chung Bằng số Bằng chữ [...]... trợ lực điều khiển điện tử : .46 3.2 Một số bộ phận của hệ thống lái trợ lực điều khiển điện tử : 46 3.3 Bộ trợ lực lái điều khiển điện tử: 47 3.3.1 Cấu tạo của bộ trợ lực lái điều khiển điện tử : .48 3.3.2 Bộ trợ lực thủy lực : 52 3.3.2.1 :Cấu tạo bộ trợ lực thủy lực: 53 3.3.2.2 Nguyên hoạt động của bộ trợ lực lái thủy lực: 54 3.3.3 Van điều khiển ( van quay ):... trợ lực ) : .41 2.4.1 Khái niệm chung về hệ thống lái trợ lực : .41 2.4.2 Bộ trợ lực lái thủy lực loại thường (không dùng điện tử ) : 42 2.4.3 Bộ trợ lực lái loại khí : 44 2.4.4 Đánh giá về hệ thống lái trợ lực không dùng điện tử : 45 Chương 3: NGUYÊN CẤU TẠO CỦA HỆ THỐNG LÁI TRỢ LỰC ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ 46 3.1 Khái niệm chung về hệ thống lái trợ lực điều khiển. .. người là điều rất quan trọng vì vậy đòi hỏi các ôtô phải hệ thống điều khiển đáng tin cậy an toàn Với mục đích làm quen với công tác nghiên cứu khoa học, củng cố mở rộng thêm kiến thức chuyên môn Em đã được giao đề tài: “ Phân tích sở thuyết đặc điểm cấu tạo của hệ thống lái trợ lực điều khiển điện tử trên xe du lịch đời mới. ” 1) Những yêu cầu đối với hệ thống lái 2) Các hệ thống lái thông... 55 3.3.3.1 Cấu tạo van quay: 55 3.3.3.2 Nguyên hoạt động của van quay: 56 3.4 Bơm thủy lực : .56 3.4.1 Cấu tạo bơm thủy lực: 56 3.4.2 Nguyên hoạt động của bơm trợ lực thủy lực: 57 3.5 Nguyên hoạt động của hệ thống lái trợ lực điều khiển điện tử : .58 3.6 Những ưu điểm của hệ thống lái trợ lực điều khiển điện tử: 62 KẾT LUẬN ĐỀ XUẤT Ý KIẾN... điều khiển hộp số ,hệ thống dây điện các đầu nối điện, vv SVTH:Hồ Duy Linh CK45-DLOT 6 + Cấu tạo : Trục lái là bộ phận đặt bên trong vỏ trụ lái chức năng truyền chuyển động quay của v ành tay lái đ hộp số lái Đầu trên của trục lái ến thường ren then hoa để liên kết cố định vành tay lái trên trục lái , đầu dưới của trục lái liên kết với trục đầu vào của hộp số lái Trục lái thể chỉ gồm... của hệ thống lái SVTH:Hồ Duy Linh CK45-DLOT 4 1.2.1 Vành tay lái : (volant) + Chức năng : chức năng tiếp nhận momen quay từ người lái rồi truyền cho trục lái + Cấu tạo H.1-3 Vành tay lái Vành tay lái cấu tạo tương đối giống nhau ở tấc cả các loại ôtô.Nó bao gồm một vành hình tròn một vài nan hoa được bố trí quanh vành trong của vành tay lái Ngoài chức năng chính là tạo momen lái, vành tay lái. .. 34 2.2.2 Cấu tạo : 35 2.2.3 Nguyên làm việc : 36 2.2.4 Đánh giá 37 2.3 .Hệ thống lái học loại thường ( không trợ lực ) : 38 2.3.1 Hệ thống lái học loại trục vít – bánh vít : 38 2.3.2 Hệ thống lái học loại thanh răng – bánh răng : 39 2.3.3 Đánh giá về hệ thống lái học loại thường ( không trợ lực ) 40 2.4 Hệ thống lái học loại cường... 30 1.3.2.5 Độ bẹt của hai bánh xe trước khi quay xe : 31 1.4.Các yêu cầu của hệ thống lái : 31 Chương 2 : CÁC HỆ THỐNG LÁI THÔNG DỤNG 33 2.1 HỆ THỐNG LÁI HAI BÁNH XE PHÍA TRƯỚC : 33 2.1.1 Khái niệm 33 2.1.2 .Cấu tạo : 33 2.1.3 Nguyên làm việc : 34 2.1.4 Đánh giá hệ thống lái hai bánh xe phía trước: .34 2.2 HỆ THỐNG LÁI 4 BÁNH : 34... đầu trong đầu ngoài của thanh nối bên cũng ren, trong đó một ren trái một đầu ren phải Xoay bulông điều chỉnh sẽ làm thay đổi chiều dài toàn bộ thanh nối bên 1.3 Các thông số bản của hệ thống lái : 1.3.1 Động học của hệ thống lái : 1.3.1.1 Tỷ số truyền của hệ thống lái ôtô : Hệ thông lái là một loại cấu truyền chuyển động từ vành tay lái đến đòn chuyển hướng tại bánh xe dẫn hướng... trục lái các bộ phận bao che trục lái Trụ lái của những ôtô hiện đại cấu tạo phức tạp hơn nó cho phép thay đổi độ nghiêng của vành tay lái hoặc cho phép trụ lái chùn ngắn lại khi người lái va đập trong trường hợp xảy ra tai nạn để hạn chế tác hại đối với người lái Ngoài ra trụ lái còn là nơi lắp đặt nhiều bộ phận khác của ôtô như : cần điều khiển hệ thống đèn ,cần điều khiển gạt nước, cần điều khiển . Luận văn tốt nghiệp Đề tài: Phân tích cơ sở lý thuyết và đặc điểm cấu tạo của hệ thống lái trợ lực điều khiển điện tử trên xe du lịch đời mới ĐỀ. lực điều khiển điện tử Phạm vi nghiên cứu : Phân tích cơ sở lý thuyết và đặc điểm cấu tạo của hệ thống lái trợ lực điều khiển điện tử trên xe du lịch đời
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Luận văn tốt nghiệp: Phân tích cơ sở lý thuyết và đặc điểm cấu tạo của hệ thống lái trợ lực điều khiển điện tử trên xe du lịch đời mới pdf, Tài liệu Luận văn tốt nghiệp: Phân tích cơ sở lý thuyết và đặc điểm cấu tạo của hệ thống lái trợ lực điều khiển điện tử trên xe du lịch đời mới pdf, Tài liệu Luận văn tốt nghiệp: Phân tích cơ sở lý thuyết và đặc điểm cấu tạo của hệ thống lái trợ lực điều khiển điện tử trên xe du lịch đời mới pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn