Tài liệu Đề 1: An toàn điện ppt

6 799 19
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/12/2013, 09:15

. NGHỆ ĐIỆN- ĐIỆN TỬ BỘ MÔN: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN ĐỀ THI MÔN: AN TOÀN ĐIỆN (dùng cho hệ Trung học chuyên ngành điện tử) Thời gian: 60 phút làm bài ĐỀ SỐ 1:. 20. Nhân tố quan trọng gây nguy hiểm cho người tai nạn khi bị điện giật là: a. Điện áp mạng điện b. Trị số của dòng điện c. Thời gian dòng điện qua người
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Đề 1: An toàn điện ppt, Tài liệu Đề 1: An toàn điện ppt, Tài liệu Đề 1: An toàn điện ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay