Tài liệu Đánh giá tình hình và định hướng phát triển Công nghệ thông tin - Truyền thông Việt Nam ppt

28 436 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/12/2013, 13:15

. quan trọng đánh giá tình hình phát triển Công nghệ thông tin- truyền thông (CNTT-TT) của Việt Nam và trên thế giới đồng thời đưa ra định hướng phát triển cũng. Đánh giá tình hình và định hướng phát triển Công nghệ thông tin - Truyền thông Việt Nam In bài này Gửi bài viết này cho bạn bè (Thứ Tư, 07/02/200 7-1 0:53
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Đánh giá tình hình và định hướng phát triển Công nghệ thông tin - Truyền thông Việt Nam ppt, Tài liệu Đánh giá tình hình và định hướng phát triển Công nghệ thông tin - Truyền thông Việt Nam ppt, Tài liệu Đánh giá tình hình và định hướng phát triển Công nghệ thông tin - Truyền thông Việt Nam ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn