Nâng cao chất lượng tín dụng đối với hộ sản xuất tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Thiệu Hoá - tỉnh Thanh Hoá

58 356 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2012, 14:58

Nâng cao chất lượng tín dụng đối với hộ sản xuất tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Thiệu Hoá - tỉnh Thanh Hoá DANH MỤC TỪ VIẾT TẮTCLTD Chất lượng tín dụng CNH – HĐH Công nghiệp hoá - hiện đại hoá HSX sản xuấtNH Ngân hàngNHNo Ngân hàng nông nghiệpNHNo & PTNT Ngân hàng nông nghiệp phát triểnTCTD Tổ chức tín dụngvLỜI NÓI ĐẦUTrong xu hướng toàn cầu hội nhập kinh tế quốc tế, ngành Ngân hàng cũng tỏ ra có vị trí vô cùng quan trọng đối với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế như: ổn định tiền tệ, kiềm chế lạm phát, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.Xuất phát từ nhu cầu vốn của hộ sản xuất ngày càng lớn, có khi còn vượt quá khả năng của họ. Hệ thống NHNo & PTNT Việt Nam luôn xác định đối tượng phục vụ chủ yếu của mình là hộ sản xuất. Chính vì vậy NHNo & PTNT huyện Thiệu Hoá là một trong rất nhiều chi nhánh thuộc hệ thống này được thành lập với nhiệm vụ cơ bản ban đầu là hỗ trợ vốn, giúp xoá đó giảm nghèo, phát triển nông nghiệp nông thôn trên địa bàn. Xác định kinh tế hộ là một tế bào của xã hội nên đã sớm tiếp cận với thị trường nông thôn đáp ứng nhu cầu vốn cho hộ sản xuất. Từ những buổi đầu mới thành lập, tuy gặp không ít khó khăn, song trên cơ sở quán triệt tốt những chủ trương chính sách của Đảng Nhà nước, cùng với sự nỗ lực của toàn ngân hàng NHNo & PTNT huyện Thiệu Hóa đã từng bước khắc phục khó khăn đạt được những thành tựu đáng kể.Khách hàng của NHNo & PTNT huyện Thiệu Hoá đa số là nông dân, họ vay vốn để phát triển sản xuất. Trên thực tế cho vay đối với hộ sản xuất thường rất khó khăn do tính chất phức tạp của loại hình cho vay này, món vay nhỏ lẻ, chi phí nghiệp vụ cao, đối tượng sản xuất thường gắn liền với điều kiện tự nhiên nên nó ảnh hưởng rất lớn tới đồng cốn vay.Vì thế khả năng xảy ra rủi ro luôn tiềm ẩn trong hoạt động đối với hộ sản xuất. Thêm vào đó do đặc trưng của nền kinh tế là một thể chế đan xen giữa kế hoạch thị trường, khách thể là đối tác của Ngân hàng còn nhiều khó khăn kinh doanh chưa ổn định, các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh đang phục hồi phát triển nhưng thực chất cạnh tranh trong môi trường pháp luật chưa đồng bộ.2vHoạt động tín dụng của ngân hàng bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn có những hạn chế cần phải tiếp tục nghiên cứu giải quyết. Nên việc nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả của NHTM về CLTD là hết sức cần thiết. Xuất phát từ thực tế trên em đã quyết định lựa chọn đề tài: “Nâng cao chất lượng tín dụng đối với hộ sản xuất tại chi nhánh NHNo & PTNT huyện Thiệu Hoá - tỉnh Thanh Hoá”. Với mục đích hướng tới ý nghĩa thực tiễn với sự hiểu biết của mình em mong muốn được góp phần nào đó vào công cuộc của ngành NH nói riêng nền kinh tế nói chung.Nội dung của đề tài được chia làm 3 chương, cụ thể như sau :Chương 1: Cơ sở lý luận về chất lượng tín dụng đối với HSX của NHTM.Chương 2: Thực trạng chất lượng tín dụng đối với HSX tại CN NHNo & PTNT huyện Thiệu Hoá.Chương 3: Ý kiến đề xuất nhằm nâng cao CLTD đối với HSX tại CN NHNo & PTNT huyện Thiệu Hoá.Phương pháp nghiên cứu: chủ yếu là nghiên cứu theo phương pháp so sánh theo chiều dọc so sánh theo chiều sâu.3vCHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI1.1. Hộ sản xuất tín dụng Ngân hàng đối với hộ sản xuất.1.1.1. Hộ sản xuất1.1.1.1. Khái niệm về hộ sản xuất:Hộ sản xuất (HSX) là đơn vị kinh tế tự chủ trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh, là chủ thể trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.Thoạt tiên, có thể tưởng những khái niệm “hộ”, “hộ gia đình”, “hộ nông dân”, “hộ sản xuất” là như nhau, song trên thực tế những khái niệm này từng lúc, từng nơi có thể được hiểu khác nhau:“Hộ” là một khái niệm xuất hiện từ rất lâu, với tư cách là một đơn vị kinh tế được phân tích từ nhiều góc độ sau:- Chủ sở hữu sử dụng các nguồn lực kinh tế như đất đai, vốn, nhân lực.- Là đơn vị tham gia vào các dạng hoạt động kinh tế phân theo ngành, nghề, vùng, lãnh thổ…- Trình độ phát triển của kinh tế hộ (tự cấp tự túc / hàng hoá). - Hiệu quả hoạt động kinh tế của hộ.Ở khía cạnh hẹp hơn, “hộ gia đình” được xác định dựa trên ba tiêu thức:+ Quan hệ hôn nhân, huyết thống thân tộc.+ Cư trú chung.+ Có cơ sở kinh tế chung.Như vậy xét một cách tương đối, “hộ sản xuất” là một khái niệm hẹp hơn “hộ” rộng hơn khái niệm “hộ gia đình”. Ở nước ta hiện nay, trên 70% dân số sống ở nông thôn, phần lớn trong số họhộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp mang tính tự cấp, tự túc là chủ yếu. Vì thế khi nói tới “hộ sản xuất”, nhiều khi người ta thường đồng nhất vớihộ gia đình¸ ”, “ hộ nông dân”, hoặc4vthậm chí gọi vắn tắt là “hộ” cũng là điều dễ hiểu.1.1.1.2. Phân loại HSXCăn cứ vào vị trí đặc điểm của HSX người ta phân loại HSX như sau:- Hộ loại 1 bao gồm các loại sau:+ Hộ cá thể tư nhân làm kinh tế theo nghị định 29 ngày 29/03/1998.+ Hộ là những thành viên nhận khoán các tổ chức kinh tế hợp tác, các doanh nghiệp nhà nước.+ Hộ chuyên sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệptính chất tự sản xuất, tự tiêu thụ sản phẩm do cá nhân làm chủ hộ, tự chịu trách nhiệm về toàn bộ kết quả kinh doanh.- Hộ loại 2 có những đặc trưng sau:+ Được cấp giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép thành lập do cơ quan có thẩm quyền Nhà nước cấp.+ Có giấy phép kinh doanh do trọng tài kinh tế Nhà nước cấp.+ Có vốn điều lệ (nếu là công ty), vốn đầu tư ban đầu (nếu là doanh nghiệp tư nhân) cao hơn vốn pháp định. Trường hợp vốn kinh doanh thấp hơn vốn pháp định nhưng được cấp giấy phép kinh doanh để thực hiện theo nghị định số 66/ HĐBT ngày 02/03/1992.- Hộ loại 2 bao gồm các hộ sau: + Hộ tư nhân: là một nhóm thực hiện sản xuất kinh doanh theo nghị định số 66/HĐBT ngày 02/02/1992.+ Hộ là hợp tác xã tổ chức theo điều lệ HTX do Nhà nước quy định.+ Công ty cổ phần, công ty TNHH được tổ chức theo luật doanh nghiệp tư nhân ngày 21/12/1990 luật công ty ngày 21/12/1990.Theo cách phân loại trên thì hộ loại một là bao trùm nhất trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp nông thôn. Đây chính là thị trường rộng lớn đầy tiềm năng cho đầu tư tín dụng của NHNo & PTNT.5vNhư vậy các hộ trên đều hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh dịch vụ trong ngành nông, lâm, ngư, diêm nghiệp tiểu thủ công nghiệp, công nghiệpnông thôn, thị trấn, thị xã các vùng ven đô đều là đối tượng được vay vốn tại NHNo & PTNT Việt Nam.1.1.1.3. Đặc điểm của HSX:HSX được hiểu là một gia đình có tên trong bảng kê khai hộ khẩu riêng, gồm có một người làm chủ hộ những người cùng sống chung trong hộ gia đình ấy.Ở nước ta hiện nay, phần lớn dân cư sống ở nông thôn đại bộ phận còn sản xuất mang tính tự cung, tự cấp. Trong điều kiện đó HSX mang những đặc điểm cơ bản sau:Đất đai canh tác hẹp, manh mún: đất đai canh tác ở các vùng kinh tế nông nghiệp nước ta nói chung còn nhỏ bé,lại còn bị xé nhỏ do việc thực hiện cơ chế khoán đến HSX. Do đó đất đai canh tác trở nên manh mún mức sử dụng trung bình trên một HSX ngày càng giảm xuống do quá trình tách hộ. Điều này mâu thuẫn với yêu cầu của nền sản xuất hàng hóa ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp.Công cụ sản xuất thủ công, lạc hậu, năng suất lao động thấp: trong điều kiện nền kinh tế thị trường, các hộ không nhất thiết phải mua sắm các loại máy móc, công cụ mà thông qua các dịch vụ cho thuê, các hộ có thể giải quyết nhu cầu này.Lao động dôi thừa, sản xuất còn lệ thuộc vào thiên nhiên: hiện nay lượng người thiếu việc làm ở nông thôn còn quá lớn. Đa phần số lao động còn trẻ, khoẻ, sự gia tăng dân số còn khá cao. Mặt khác trình độ dân trí còn thấp, điều đó làm cho sự tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh còn hạn chế.Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế hộ diễn ra chậm: trong những năm gần đây đã có sự dịch chuyển cơ cấu kinh tế nhưng chủ yếu vẫn là ngành trồng 6vtrọt, phát triển VAC, nuôi trồng thuỷ sản. Tuy nhiên sự dịch chuyển đó diễn ra chậm chạp chưa đồng đều. Việc chuyển sang ngành phi nông nghiệp của các HSX còn hạn chế.Vốn kinh doanh nhỏ bé luôn thiếu: qua điều tra cho thấy phần lớn hộ nông dân thiếu vốn sản xuất. Do đó việc giải quyết vấn đề thiếu vốn cho HSX là một giải pháp hàng đầu tạo tiền đề cho các hộ khai thác các nguồn lực để đưa vào quá trình tái sản xuất.Hộ sản xuất nói chung vẫn hoạt động sản xuất kinh doanh theo tính truyền thống, thái độ lao động thường bị chi phối bởi tình cảm, đạo đức, nếp sinh hoạt gia đình phong tục tập quán làng quê, trình độ quản lý thấp, vốn ít, quy mô hoạt động nhỏ, chủ yếu trong phạm vi một gia đình hoặc lẻ tẻ, vài ba hộ tập trung vốn để cùng nhau sản xuất.1.1.1.4. Vai trò của HSX trong nền kinh tế thị trường:Từ khi bộ chính trị ban hành nghị quyết 10, HSX được thừa nhận là một đơn vị kinh tế tự chủ, đã tạo nên động lực thúc đẩy phát triển mạnh mẽ, năng động của nền kinh tế nông thôn. Nhờ đó người nông dân gắn bó hơn với ruộng đất, chủ động đầu tư vốn để thâm canh, tăng vụ, khai thác hàng ngàn ha đất mới, biết làm tăng thêm độ màu mỡ của đất bằng nhiều biện pháp, họ đã mạnh dạn vận dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.Với quy mô nhỏ, bộ máy quản lý gọn nhẹ, HSX có thể dễ dàng đáp ứng được những thay đổi của nhu cầu thị trường, tạo ra động lực thúc đẩy sản xuất hàng hoá phát triển cao hơn. Kinh tế hộ phát triển đã góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế của cả nước nói chung, kinh tế nông thôn nói riêng từ đó đem lại sự gia tăng ngân sách địa phương cũng như ngân sách của cả nước.Không những thế, HSX còn là bạn hàng tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ của NHNo trên thị trường nông thôn. Mối quan hệ mật thiết giữa HSX NHNo & PTNT là điều kiện thuận lợi để mở rộng đầu tư tín dụng, mở ra nhiều vùng 7vchuyên canh cho năng suất hiệu quả cao. Đồng thời kinh tế hộ phát triển cũng gắn với tồn tại phát triển của NHNo trong quá trình cạnh tranh.8v1.1.1.5. Chủ trương của Đảng Nhà nước về phát triển kinh tế hộ sản xuất:Nước ta là một nước nông nghiệp, phần lớn dân số sống ở nông thôn, chúng ta tiến lên CNXH dựa trên nền sản xuất thuần nông là chủ yếu. Sớm nhận thức rõ vai trò của nông nghiệp trong quá trình xây dựng phát triển đất nước, Đảng Nhà nước đã từng bước có những chính sách phát triển nông nghiệp, tạo điều kiện cho kinh tế hộ phát triển, làm nòng cốt để phát triển kinh tế nông thôn.Quá trình đổi mới nông nghiệp nông thôn có thể nói bắt đầu từ năm 1981 với chỉ thị 100/CT của Ban bí thư Trung ương Đảng về chương trình khoán 100, sau đó được nâng cao thành khoán 10 (khoán hộ) theo tinh thần của nghị quyết 10 - bộ chính trị (khoá VI). Một sự kiện quan trọng đánh dấu sự đổi mới sâu sắc trong nông nghiệp là nghị quyết hội nghị Trung ương Đảng (lần 6 khoá VI) tháng 3/1989 xác định “hộ nông dân là đơn vị kinh tế tự chủ ở nông thôn”. Từ đây hộ nông dân đã được công nhận về mặt pháp lý là một thực thể kinh tế độc lập…Những cơ chế chính sách trên đã bước đầu tạo điều kiện khách quan thuận lợi cần thiết cho hoạt động tín dụng đối với kinh tế hộ. Từ đó đến nay kinh tế hộ luôn được đặt lên vị trí quan trọng hàng đầu trong tiến trình CNH – HĐH nông nghiệp, nông thôn. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã khẳng định: “Nông nghiệp, nông thôn là lĩnh vực có vai trò cực kỳ quan trọng cả trước mắt lâu dài, làm cơ sở để ổn định phát triển kinh tế xã hội”. Chính vì thế, bên cạnh việc thúc đẩy phát triển đồng đều các thành phần kinh tế, kinh tế hộ được đặc biệt chú trọng.1.1.2. Tín dụng ngân hàng đối với HSX1.1.2.1. khái niệm tín dụng:Tín dụng (credit) xuất phát từ chữ la- tinh là credo (tin tưởng, tín nhiệm). Trên thực tế, khó có thể đưa ra một định nghĩa chính xác về tín dụng, 9vtuy từng góc độ nghiên cứu mà người ta xác định ý nghĩa của thuật ngữ này. Trên cơ sở xem xét tín dụng như một chức năng cơ bản của Ngân hàng Thương mại, thì có thể hiểu như sau:“Hoạt động tín dụng là việc tổ chức tín dụng sử dụng nguồn vốn tự có nguồn vốn huy động để cấp tín dụng” – (khoản 8, điều 20, luật các tổ chức tín dụng). Trong đó:“Cấp tín dụng là việc tổ chức tín dụng thoả thuận để khách hàng sử dụng một khoản tiền với nguyên tắc có hoàn trả bằng các nghiệp vụ cho vay, cho thuê tài chính, chiết khấu, bảo lãnh ngân hàng các nghiệp vụ khác” - khoản 10 điều 20 luật các tổ chức tín dụng.“Cho vay là một hình thức cấp tín dụng, theo đó TCTD giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích trong một thời gian nhất định theo thoả thuận, với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc lãi” - khoản 1 điều 3 quyết định 1627. 1.1.2.2. Vai trò của tín dụng Ngân hàng đối với hộ sản xuất:Trong nhiều năm qua, kể từ khi thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam (5/1951) cho đến nay, dù nước ta đã trải qua không ít khó khăn nhưng Nhà nước luôn chú trọng đến việc hỗ trợ vốn cho đồng bào ở các vùng nông thôn, đảm bảo phát triển kinh tế gia đình cũng như phát huy tiềm năng của HSX trong việc cung cấp lương thực, thực phẩm các sản phẩm thiết yếu cho xã hội. Việc tham gia hỗ trợ vốn phat tiển nông nghiệp, nông thôn mà chủ yếu thông qua cho vay các HSX của hệ thống NH Việt Nam, đặc biệt là NHNo & PTNT Việt Nam đã thể hiện được những vai trò tích cực của Tín dụng NH đối với HSX, cụ thể: Đáp ứng nhu cầu vốn để duy trì quá trình sản xuất liên tục, góp phần đầu tư phát triển kinh tế. Hiện tượng thừa thiếu vốn tạm thời thường xảy ra đối với các tổ chức kinh tế nói chung đối với HSX nói riêng là điều tất yếu. Việc phân phối tín dụng cho các HSX đã góp phần điều hoà vốn trong nền kinh tế, 10[...]... ti kh nng tr n ca khỏch hng vay vn - Chi phớ t chc cho vay cao: Cho vay HSX cú chi phớ nghip v trờn mt ng vn cho vay thng cao do quy mụ mún vay nh a bn rng, khỏch hng ụng nờn vic m rng mng li cho vay v thu n cng l yu t lm tng chi phớ Chi phớ d phũng ri ro tng i ln so vi cỏc loi hỡnh cho vay khỏc Thờm vo ú lói sut huy ng vn ti ch cao, hoc phi chuyn dch vn t ni khỏc lm chi phớ tng lờn 1.2 Cht lng tớn dng... nghip v c th 19 v - Ngun vn kinh doanh tng vi tc nm sau cao hn nm trc Trong ú ch yu l vn huy ng ti ch Vn huy ng c phc v trc tip cho cỏc nhu cu phỏt trin kinh t xó hi ti a phng - Doanh s cho vay, thu n u tng qua cỏc nm D n bỡnh quõn 5 t ng/1 cỏn b cụng nhõn viờn - Doanh s thu, chi tin mt qua cỏc nm u tng thng xuyờn ỏp ng nhu cu chi tiờu tin mt cho cỏc t chc kinh t v dõn c trờn a bn - Trong sut quỏ trỡnh... so vi mc tng ca tng chi Nm 2006, chờnh lch thu chi t 8.667 tr, tng gn 40% so vi nn 2005 v gn 80% so vi nm 2004 Tỡnh hỡnh kinh doanh nh hin nay l tng i t v n nh Mc dự xut hin s cnh tranh ca cỏc TCTD khỏc nhng NH luụn chim th phn tớn dng cao nht trờn a bn huyn n c nm 2006, trong tng lng vn huy ng ca tt c cỏc TCTD trờn a bn, NHNo & PTNT huyn Thiu Hoỏ chim 70,9% v hot ng cho vay ca NH chim gn 75% 2.3 Thc... HSX rt cao Cú th núi õy l mt tớn hiu ỏng mng bi kt qu thu n cú ý ngha quan trng, phn ỏnh CLTD ca NH, m bo kinh doanh an ton v cú lói Tt nhiờn, NH nờn c gng duy trỡ xu hng tng n nh ca t l ny 2.3.2.2 Tỡnh hỡnh d n HSX Trong h thng NHNo Vit Nam, tớnh trung bỡnh d n HSX luụn chim t trng ln trong tng d n t 62% Vỡ th chi nhỏnh NHNo Thiu Hoỏ cng khụng l ngoi l khi s d n HSX ti chi nhỏnh luụn mc khỏ cao (trung... gi trung v di hn tng nhanh, chim t trng cao trong tng ngun vn huy ng ca NH iu ny l mt phn do nm 2007 trờn a bn huyn cú mt lng ln s cỏn b n tui ngh hu v NH ó thnh cụng 23 v trong vic thu hỳt hu ht s ngi ny tham gia gi tit kim ti NH khong trờn 70% Mt khỏc, nhng ngi hu trớ thng tớch lu s tin ca nỡnh trong thi gian di T trng vn trung v di hn trong tng vn huy ng trờn a bn cng cao cng chng t mc tớch lu v... phộp ỏnh giỏ ton din hn CLTD ca mt thi k no ú 16 v 1.2.3 Cỏc yu t nh hng ti CLTD NH i vi HSX 1.2.3.1 Yu t mụi trng + Mụi trng t nhiờn: L yu t tỏc ng trc tip ti quỏ trỡnh sn xut kinh doanh ca HSX, nht l i vi nhng HSX nụng nghip iu kin t nhiờn thun li gúp phn nõng cao nng sut cõy trng, vt nuụi, giỳp cỏc h nụng dõn sn xut kinh doanh cú hiu qu, t ú cú kh nng v ti chớnh tr n cho NH + Mụi trng kinh t -. .. c phờ duyt (5) Kt qu phờ duyt ca Giỏm c phi qua bụ phn trc tip ghi chộp theo dừi sau ú mi chuyn cho b phn liờn quan lm th tc gii ngõn hoc thụng bỏo cho khỏch hng bit i vi cỏc trng hp khụng cho vay (6) Cỏn b tớn dng ph trỏch a bn cú trỏch nhim ghi chộp vo s ng ký vay vn ca khỏch hng t ti a phng v kt qu phờ duyt ca Giỏm c lm c s i chiu kim tra khi cn thit * Quy trỡnh giao dch tớn dng ti tr s: 27 v... phn cú trỏch nhim khỏc x lý (c) Ghi chộp, theo dừi kt qu cụng vic m b phn trc tớn dng chuyn cho Trng phũng tớn dng, Giỏm c v cỏc b phn khỏc cú liờn quan gii quyt 28 v (d) Cỏn b tớn dng, k c cỏn b trc tip cho vay sau khi nhn dc h s xin vay ca khỏch hng ó c Giỏm c phờ duyt do Trng phũng tớn dng chuyn sang phi thc hin vic tỏch h s: - H s kinh t lu li phũng tớn dng - Lp bng kờ danh mc cỏc vn bn h s theo... toỏn cho vay ó c NHNo Vit Nam quy nh Ni dung h s do phũng tớn dng chu trỏch nhim S lng vn bn nhn phi khp ỳng vi s lng kờ trờn bng kờ danh mc bn giao - Nu phỏt hin h s cũn thiu hoc cú sai sút thỡ phi bỏo cỏo li Giỏm c chi o phũng tớn dng b sung, sa cha - Nu h s ó hon chnh thỡ: i vi khỏch hng ng ký vay ti tr s NH: hng dn khỏch hng lm cỏc th tc v chuyn sang b phn ngõn qu thc hin gii ngõn i vi khỏch hng... cụng tỏc gii ngõn tin hnh gii ngõn cho khỏch hng ngay ti a phng vo ngy ó hn - Thc hin vic lu tr v bo qun h s, thc hin nghiờm tỳc quy trỡnh xut nhp hụ s nh ch ó quy nh 2.3.1.3 Cụng tỏc kim tra - Kim tra ngay trong khi cho vay xỏc nh li khỏch hng nhn tin vay ca NH cú s dng ỳng nh ó tho thun trong hp ng tớn dng hay khụng 29 v - Luụn theo dừi, kim tra sau khi cho vay nm bt tỡnh hỡnh hot ng kinh doanh . theo chi u dọc và so sánh theo chi u sâu.3vCHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI1.1. Hộ sản xuất và. THƯƠNG MẠI1.1. Hộ sản xuất và tín dụng Ngân hàng đối với hộ sản xuất. 1.1.1. Hộ sản xuất1 .1.1.1. Khái niệm về hộ sản xuất :Hộ sản xuất (HSX) là đơn vị kinh tế
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng tín dụng đối với hộ sản xuất tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Thiệu Hoá - tỉnh Thanh Hoá, Nâng cao chất lượng tín dụng đối với hộ sản xuất tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Thiệu Hoá - tỉnh Thanh Hoá, Nâng cao chất lượng tín dụng đối với hộ sản xuất tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Thiệu Hoá - tỉnh Thanh Hoá, Khái niệm về hộ sản xuất: Phân loại HSX, Đặc điểm của HSX:, Vai trò của tín dụng Ngân hàng đối với hộ sản xuất:, Chỉ tiêu định lượng, Về công tác huy động vốn., Về công tác sử dụng vốn: Kết quả hoạt động kinh doanh, Yếu tố thuộc về khách hàng: Giải ngân Công tác kiểm tra, Quy trình thu nợ, thu lãi Xử lý những tồn tại, Vòng quay vốn tín dụng Những thành quả đạt được, Những mặt tồn tại Nguyên nhân 1. Những nguyên nhân để có được kết quả, Chính sách của nhà nước Định hướng và mục tiêu của NHNo PTNT huyện Thiệu Hố, Công tác cho vay tới HSX, Về phía bản thân các HSX Một số giải pháp bổ trợ 1. Giải pháp về huy động vốn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn