Dịch vụ tư vấn thuế tại công ty trách nhiệm hữu hạn Deloitte Việt Nam

77 554 5
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2012, 14:57

Dịch vụ tư vấn thuế tại công ty trách nhiệm hữu hạn Deloitte Việt Nam MỤC LỤCTrangSơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức công ty TNHH Deloitte Việt Nam 27Bảng 2.1: Doanh thu qua các năm 33Biểu đồ 2.1: Doanh thu qua các năm 33Bảng 2.2: Tỉ trọng doanh thu theo loại hình dịch vụ .34Bảng 2.3: Kết quả phát triển khách hàng qua các năm 36Bảng 2.4: Soát xét tuân thủ thuế .42Bảng 2.5: Doanh thu từ dịch vụ vấn thuế trong tổng doanh thu .53Biểu đồ 2.2 :Doanh thu qua các năm của dịch vụ vấn thuế 53Bảng 2.6 : Tỉ trọng doanh thu dịch vụ vấn thuế trong tổng doanh thu (%) 54Biểu đồ 2.3 :Tỉ lệ cơ cấu doanh thu (%) 54Biểu đồ 2.4 : Tỉ lệ doanh thu từng dịch vụ vấn thuế 2007 56DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮTTNHH : Trách nhiệm hữu hạnTNCN : Thu nhập cá nhânTNDN : Thu nhập doanh nghiệpGTGT : Giá trị gia tăngTTĐB : Tiêu thụ đặc biệtTSCĐ : Tài sản cố địnhBHXH : Bảo hiểm xã hộiBHYT : Bảo hiểm y tếDANH MỤC BẢNG BIỂU, BIỂU ĐỒBảng 2.1: Doanh thu qua các năm 33Bảng 2.2: Tỉ trọng doanh thu theo loại hình dịch vụ .34Bảng 2.3: Kết quả phát triển khách hàng qua các năm 36Bảng 2.4: Soát xét tuân thủ thuế .42Bảng 2.5: Doanh thu từ dịch vụ vấn thuế trong tổng doanh thu .53Bảng 2.6 : Tỉ trọng doanh thu dịch vụ vấn thuế trong tổng doanh thu (%) 54Biểu đồ 2.1: Doanh thu qua các năm 33Biểu đồ 2.2 :Doanh thu qua các năm của dịch vụ vấn thuế 53Biểu đồ 2.3 :Tỉ lệ cơ cấu doanh thu (%) 54Biểu đồ 2.4 : Tỉ lệ doanh thu từng dịch vụ vấn thuế 2007 56Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức công ty TNHH Deloitte Việt Nam 27LỜI MỞ ĐẦUDịch vụ vấn thuế đã hình thành và phát triển từ lâu tại các quốc gia phát triển trên thế giới, tuy nhiên hẵng còn khá mới mẻ tại Việt Nam. Hiện nay Việt Nam đã trở thành một thành viên chính thức của WTO, theo cam kết thì chúng ta sẽ phải mở cửa thị trường đối với các hoạt động thương mại và dịch vụ với các quốc gia thành viên khác. Điều này có nghĩa là sự cạnh tranh đối với doanh nghiệp sẽ ngày một lớn hơn, doanh nghiệp cần tận dụng mọi ưu thế để có thể có được lợi thế cạnh tranh tốt nhất với các đối thủ khác, trong đó chú trọng đến nghĩa vụ thuế để tạo nên sự khác biệt cũng sẽ là cần thiết khi mà các yếu tố khác đều đã được cân nhắc. Với sự phát triển không ngừng của các doanh nghiệp về số lượng, hình thức và qui mô hoạt động, đồng thời, trước đòi hỏi về sự minh bạch, lành mạnh tài chính của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế thế giới thì sự trợ giúp của dịch vụ vấn thuế cho các doanh nghiệp trong việc tuân thủ pháp luật về thuế là rất cần thiết. Các doanh nghiệp đều muốn đảm bảo rằng mình tuân thủ theo đúng các chuẩn mực qui định nên việc kiểm tra tình hình thực hiện thuế là một nhu cầu tất yếu qua đó doanh nghiệp nắm được việc nộp thuế của mình cũng như tìm cho mình một lợi thế trong kinh doanh từ việc tiết kiệm thuế trên cơ sở tuân thủ các qui định. Từ cơ sở trên, có thể thấy được hoạt động vấn thuế tại Việt Nam trong thời gian tới sẽ vô cùng phong phú và sôi động, nhất là đến tháng 11 năm 2008, theo cam kết mở cửa dịch vụ tài chính với WTO, dịch vụ vấn thuế sẽ có thêm sự tham gia của các doanh nghiệp tổ chức nước ngoài, báo hiệu một sự cạnh trạnh thật sự trên thị trường dịch vụ chuyên nghiệp này. Chuyên đề tốt nghiệp: “Dịch vụ vấn thuế tại công ty TNHH Deloitte Việt Nam” được lựa chọn với mong muốn cung cấp một cái nhìn toàn diện và cụ thể hơn về hoạt động mới này đến với mọi người.Nội dung chính của chuyên đề gồm 3 chương:Chương I: Tổng quan về dịch vụ vấn thuếChương II: Thực trạng cung cấp dịch vụ vấn thuế tại công ty TNHH Deloitte Việt NamChương III: Giải pháp phát triển dịch vụ vấn thuế tại công ty TNHH Deloitte Việt Nam CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ VẤN THUẾ1.1. QUẢN LÝ THUẾ THEO CƠ CHẾ TỰ KHAI-TỰ NỘP1.1.1. Giới thiệu mô hình tự kê khai-tự nộp thuế1.1.1.1. Khái niệm- Tự khai – tự nộp (Self assessment): là tự xác định (lượng giá) cơ sở thuế nhằm mục đích tính thuế- Tự khai – tự nộp: theo nghĩa hẹp, được hiểu là đối tượng nộp thuế tự xác định cơ sở thuế, tự tính thuế, tự xác định số thuế phải nộp và tự nộp thuế theo đúng thời hạn qui định.- Tự khai – tự nộp thuế: hiểu theo nghĩa rộng, cách hiểu đang được sử dụng hiện nay: đây là một phương thức quản lý thuế được xây dựng trên nền tảng sự tuân thủ của đối tượng nộp thuế được cụ thể bằng việc đối tượng nộp thuế tự thực hiện các nghĩa vụ mà Luật qui định, cơ quan thuế được tổ chức và thực hiện các biện pháp quản lý thuế phù hợp với nguyên tắc đó. Quản lý thuế theo cơ chế tự kê khai, tự nộp thuế là phương thức quản lý thu thuế văn minh, hiện đại, phù hợp với hệ thống thuế của nền kinh tế thị trường. Hiện nay, hầu hết cơ quan thuế các nước tiên tiến trên thế giới đã và đang thực hiện thành công quản lý thuế theo phương thức này. Chỉ còn một số quốc gia là áp dụng phương pháp chuyên thu kiểu cũ.1.1.1.2. Trách nhiệm của đối tượng nộp thuếTheo cơ chế này thì các tổ chức, cá nhận nộp thuế căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh trong kỳ kê khai của mình và căn cứ vào các quy định của pháp luật về nghiã vụ thuế tự tính ra số thuế phải nộp ngân sách Nhà nước, từ đó tự kê khai và tự thực hiện nghĩa vụ nộp số thuế đã kê khai vào Ngân sách Nhà nước theo đúng thời hạn qui định của pháp luật.Cơ chế tự kê khai, tự nộp thuế đòi hỏi tổ chức, cá nhận nộp thuế phải nâng cao trách nhiệm vì tờ khai là do tổ chức, cá nhận nộp thuế tự lập trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh của mình và chính sách chế độ về thuế mà không cần có sự xác nhận của cơ quan thuế. Tổ chức, cá nhận nộp thuế chịu trách nhiệm về kết quả của việc tính thuế, kê khai thuế của mình trước pháp luậtTổ chức, cá nhận nộp thuế sẽ được cơ quan thuế hướng dẫn, giúp đỡ bằng nhiều hình thức hỗ trợ và cung cấp thông tin để có thể tự tính thuế, khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật thuế. Trường hợp cố tình vi phạm pháp luật thuế trong việc tính thuế, khai thuế và nộp thuế với Ngân sách Nhà nước và các hành vi vi phạm pháp luật thuế khác thì sẽ bị xử lý nghiêm theo các quy định của pháp luật.1.1.1.3. Trách nhiệm của cơ quan quản lýĐể hỗ trợ các tổ chức, cá nhận nộp thuế hiểu và nắm vững các quy định của pháp luật thuế từ đó thực hiện tốt nghĩa vụ kê khai nộp thuế, cơ quan thuế phải tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và giải đáp các vướng mắc về chính sách chế độ thuế mà các tổ chức, cá nhận nộp thuế thường gặp phải trong quá trình kê khai nộp thuế. Cơ quan thuế không can thiệp vào quá trình kê khai, nộp thuế của tổ chức, cá nhân kinh doanh, nhưng cơ quan thuế sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra và áp dụng các biện pháp xử phạt, cưỡng chế theo luật định đối với những trường hợp có hành vi vi phạm pháp luật về thuế như không kê khai, không nộp thuế, trốn thuế, gian lậu về thuế .v v.1.1.1.4. Các điều kiện thực hiện cơ chế tự kê khai, tự nộp thuế Việc thực hiện cơ chế tự kê khai, tự nộp thuế đòi hỏi các điều kiện áp dụng: - Người dân phải có hiểu biết cơ bản về thuế, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải hiểu rõ chính sách thuế để thực hiện đúng nghĩa vụ thuế - Các thủ tục (đăng ký thuế, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế .) phải đơn giản tạo điều kiện dễ dàng cho đối tượng nộp thuế khi thực hiện cụ thể các nghĩa vụ. - Hệ thống xử phạt phải nghiêm minh nhưng công bằng - Các chương trình thanh tra thuế và cưỡng chế thuế phải có hiệu quả và có hiệu lực. Muốn vậy, cơ quan thuế phải tiến hành cải cách đồng bộ và toàn diện trên các lĩnh vực quản lý. 1.1.1.5. Lợi ích của việc thực hiện cơ chế tự khai, tự nộp thuế: Thực hiện cơ chế quản lý thu thuế này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cả cơ quan thuế lẫn các tổ chức, cá nhân nộp thuế, cụ thể là: • Đối với các tổ chức, cá nhân nộp thuế - Thực hiện cơ chế tự kê khai, tự nộp thuế, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ giảm bớt được nhiều thủ tục hành chính trong việc thực hiện nghĩa vụ kê khai và nộp thuế của mình. - Tổ chức, cá nhân nộp thuế được chủ động việc nộp ngân sách nên sẽ chủ động được việc cân đối nguồn tài chính. • Đối với cơ quan thuế: Thực hiện việc áp dụng cơ chế tự kê khai, tự nộp thuế cơ quan thuế có điều kiện để cải tiến cơ cấu tổ chức nhằm sử dụng hiệu quả nhất các nguồn lực hiện có, công tác quản lý thu thuế được tổ chức theo hướng ngày càng hiện đại và chuyên môn hoá. Cơ quan thuế có điều kiện tập trung nguồn lực vào công tác phục vụ, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh tạo điều kiện cho cơ sở kinh doanh hiểu và tự giác thực hiện các nghĩa vụ thuế của mình, đối với Ngân sách Nhà nước và có điều kiện để tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và cưỡng chế thuế có hiệu quả hơn đối với các cơ sở kinh doanh có khả năng rủi ro cao trong việc không tuân thủ thực hiện nghĩa vụ thuế. Triển khai thực hiện cơ chế này sẽ tạo điều kiện cho ngành thuế đẩy mạnh hiện đại hoá công tác quản lý thu thuế mà cụ thể là đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ tin học trong công tác quản lý thu thuế.1.1.2.Quản lý thuế theo mô hình tự kê khai-tự nộp thuếViệt Nam.Việc triển khai thực hiện mô hình tự kê khai – tự nộp thuế là một trong những cải cách quan trọng trong chiến lược cải cách hệ thống thuếnằm trong chương trình Kế hoạch cải cách và hiện đại hoá hệ thống thuế giai đoạn 2005-2010 của Thủ tướng Chính phủ.Ngày 23 tháng 09 năm 2003 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 197/2003/QĐ-TTg về việc thí điểm thực hiện cơ chế cơ sở sản xuất, kinh doanh tự kê khai, tự nộp thuế. Ngoài việc thay đổi một số cơ sở pháp lý có tính hiệu quả trong kỹ thuật quản lý, cái lớn nhất mang lại từ Quyết định 197 là “sự bắt đầu” (chứ không chỉ thuần túy là thí điểm) cho phương thức quản lý thuế tự kê khai – tự nộp thuếViệt Nam (lộ trình cải cách 2003 – 2010) mà nền tảng của nó khá khác biệt với nền tảng trước đó mà hệ thống quản lý được dựng nên.Quyết định 197/2003 đã xác định rõ việc áp dụng thí điểm như sau:Mục tiêu của việc thực hiện thí điểm là nhằm nâng cao ý thức tự giác thực hiện pháp luật thuếtự chịu trách nhiệm trước pháp luật về nghĩa vụ nộp thuế của các cơ sở sản xuất, kinh doanh; thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về thuế; tạo điều kiện tổ chức, sắp xếp bộ máy quản lý thuế hoạt động chuyên sâu, chặt chẽ và có hiệu quả; từng bước hiện đại hoá công tác quản lý thuế.Đối tượng thí điểm áp dụng cơ chế tự khai, tự nộp thuế là các cơ sở sản xuất, kinh doanh kê khai nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế, thực hiện chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định.Phạm vi thí điểm áp dụng cơ chế tự khai, tự nộp thuếthuế giá trị gia tăng (trừ thuế giá trị gia tăng kê khai và nộp ở khâu nhập khẩu) và thuế thu nhập doanh nghiệp.Cơ quan Thuế quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thí điểm thực hiện cơ chế tự khai, tự nộp thuếnhiệm vụ tổ chức bộ máy chuyên sâu để thực hiện:- Tuyên truyền, hỗ trợ cơ sở sản xuất, kinh doanh hiểu và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về thuế và cơ chế tự khai, tự nộp thuế theo - Theo dõi việc kê khai, nộp thuế của cơ sở sản xuất, kinh doanh; thông báo, nhắc nhở hoặc xử lý theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp kê khai, nộp thuế chậm.- Thanh tra, kiểm tra và xử lý kịp thời theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật về thuế.- Áp dụng các biện pháp thu nợ và thực hiện cưỡng chế về thuế theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp không nộp thuế, nộp phạt. - Đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ tin học trong công tác quản lý thu thuế. Như vậy việc áp dụng thí điểm cơ chế tự khai – tự nộp thuế đã được bắt đầu từ 1/1/2004 đối với một số cơ sở sản xuất kinh doanh tại TP Hồ Chí Minh và Quảng Ninh. Bộ tài chính cũng ban hành Thông 127/2003/TT-BTC hướng dẫn các đối tượng nộp thuế thực hiện Quyết định 197/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.Đến 1/1/2005 có thêm 3 cục thuế áp dụng mô hình này là Cục thuế Hà Nội, Bà Rịa – Vũng Tàu và Đồng Nai.Tháng 6/2005 đánh dấu sự mở rộng của cơ chế tự khai – tự nộp thuế với Quyết định 161/2005/QĐ-TTg về việc mở rộng thí điểm cơ sở sản xuất kinh doanh tự kê khai, tự nộp thuế đối với thuế tiêu thụ đặc biệt ở khâu sản xuất trong nước; thuế tài nguyên; thuế nhà, đất; thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và thuế môn bài. Bộ Tài chính cũng đã ban hành Thông 82 /2005/TT-BTC hướng dẫn tự kê khai với thuế tiêu thụ đặc biệt cùng với Thông 41/2006/TT-BTC hướng dẫn thực hiện tự kê khai đối với thuế nhà đất, thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và thuế môn bài. Cùng với việc mở rộng áp dụng đối với các sắc thuế như trên là việc tăng thêm các cục thuế áp dụng thí điểm. Từ 1/2006, các Cục thuế sẽ áp dụng cơ chế tự kê khai – tự nộp thuế bổ sung thêm là: Thừa - Thiên Huế, Khánh Hòa, Bình Thuận, An Giang Như vậy qua 2 năm thực hiện thí điểm cơ chế tự khai – tự nộp từ 2004 đến 2006 đã có các sắc thuế được thực hiện là thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên; thuế nhà, đất; thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và thuế môn bài (năm 2004 chỉ có thuế giá trị gia tăng, thuế Thu nhập doanh nghiệp). Đối với cơ quan thuế cũng đã có 9 địa phương thực hiện, trong đó có 4 cục thuế thực hiện cơ chế tự khai – tự nộp theo quy mô 1 phòng quản lý Doanh nghiệp thuộc cơ quan cục thuế là: Hà Nội, TP.HCM, Đồng Nai, Vũng Tàu và 5 cục thuế: Quảng Ninh, Thừa - Thiên Huế, Khánh Hòa, Bình Thuận, An Giang thực hiện theo mô hình cấp cục. Việc Luật Quản lý thuế được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ 1/7/2007 chính thức đánh dấu việc triển khai mô hình tự kê khai – tự nộp thuế trên toàn quốc với tất cả các sắc thuế. Cụ thể, Luật quy định rất rõ các loại giấy tờ cho từng loại hồ sơ thuế để người nộp thuế tự xác định nghĩa vụ thuế của mình đối với Nhà nước. Luật cũng thống nhất về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, hồ sơ quyết toán thuế và thời hạn nộp tiền thuế phù hợp với từng loại thuế phải kê khai và nộp thuế theo tháng, quý hoặc năm, hay theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế, để người nộp thuế dễ dàng hơn trong kê khai nộp [...]... các công ty kiểm toán lớn thế giới cũng như của Deloitte Việt Nam là trở thành công ty cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp hàng đầu Các khách hàng của Deloitte Việt Nam rất đa dạng bao gồm: Các tổng công ty lớn của Việt Nam - Tổng công ty hàng không Việt Nam - Tổng công ty Điện lực Việt Nam - Tổng công ty Dầu khí Việt Nam - Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam - Tổng công ty Xi măng Việt Nam - Tổng công. .. Đầu Thành phố Hà Nội cấp ngày 18/10/2007, công ty đã chính thức đổi tên từ Công ty Kiểm toán Việt Nam TNHH” thành Công ty TNHH Deloitte Việt Nam từ ngày 01/11/2007 Tên công ty: CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM Logo: Deloitte Việt Nam - một trong những hãng kiểm toán và vấn hàng đầu tại Việt Nam được xây dựng, phát triển và kế thừa thành quả 16 năm hoạt động của đơn vị tiền thân là Công ty Kiểm... Thứ tư, công ty vấn thuế đã góp phần ngăn ngừa tình trạng gian lận, trốn thuế, nợ đọng thuế Các công ty vấn thuế thường chịu trách nhiệm rất cao với các dịch vụ vấn thuế mà họ cung cấp cho khách hàng Do đó, công ty luôn chủ động và có trách nhiệm hướng dẫn các đối ng nộp thuế tuân thủ các quy định của pháp luật về thuế hiện hành Với việc chuyển đối cơ chế nộp thuế từ phương pháp cơ quan thuế. .. công ty Thuốc lá Việt Nam - Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam - Tập đoàn dệt may Việt Nam … Các doanh nghiệp có vốn đầu nước ngoài Các khách sạn lớn: Sofitel, Daewoo, Fortuna,… Các Công ty liên doanh: - Procter and Gamble (P&G) của Mỹ - Công ty Kao Việt Nam - Công ty Điện tử LG của Hàn Quốc - Công ty Ô tô Việt Nam – Daewoo … Các công ty có vốn đầu trực tiếp nước ngoài FDI - Công ty Canon Việt. .. cũng là mô hình Việt Nam hướng tới trong ng lai 1.2.2 Vai trò của dịch vụ vấn thuế trong nền kinh tế thị trường 1.2.2.1 Sự cần thiết của dịch vụ vấn thuế trong nền kinh tế thị trường Hoạt động vấn thuế là một dịch vụ ra đời cùng với sự phát triển của hệ thống thuế của các quốc gia trên thế giới Ở các nước tiên tiến ngày nay, dịch vụ về thuế (tax services) hay nhà vấn thuế (tax consultant)... các quốc gia có nền quản lý thuế tiên tiến trong khu vực và trên thế giới cũng cho những kinh nghiệm như vậy 1.2.2.2 Vai trò của dịch vụ vấn thuế trong công tác quản lý thuế Thông qua hoạt động vấn thuế, dịch vụ vấn thuế đã góp phần tăng cường công tác quản lý thuế, cụ thể: Thứ nhất, công ty vấn thuế là một kênh cung cấp thông tin cho cơ quan thuế các vướng mắc về thuế phát sinh trong quá... nếu vấn cho khách hàng của mình thực hiện không đúng pháp luật về thuế Vì vậy, mà hoạt động của công ty vấn thuế đã góp phần vào việc làm giảm bớt tình trạng trốn lậu thuế, gian lận về thuế và nợ đọng thuế Thứ năm, dịch vụ vấn thuế đã gián tiếp làm giảm các vụ khiếu kiện, tránh chấp giữa doanh nghiệp và cơ quan thuế Như đã phân tích ở trên, thông qua việc cung cấp các dịch vấn thuế, công ty. .. (Nguồn: Điều lệ Công ty TNHH Deloitte Việt Nam) Chức năng nhiệm vụ: • Chủ tịch công ty: là người đứng đầu công ty, có toàn quyền quyết định các chiến lược hoạt động của công ty, chịu trách nhiệm về tất cả các vấn đề liên quan đến công ty • Đội ngũ chuyên gia nước ngoài: thực hiện sự hỗ trợ về mặt nghiệp vụ đối với các phòng ban và các hợp đồng kiểm toán của công ty • Ban giám đốc: có trách nhiệm lập các... chuẩn mực về kỹ thuật nghiệp vụ Dịch vụ vấn thuế Giải pháp thuế luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu đối với mọi doanh nghiệp, đặc biệt trong một thị trường đang phát triển như Việt Nam, nơi các quy định và các chính sách thuế đang liên tục được hoàn thiện Nhóm vấn thuế của Deloitte Việt Nam bao gồm các chuyên gia vấn thuế trong nước am hiểu sâu sắc về chế độ thuế Việt Nam, có mối quan hệ chặt chẽ... vấn đề, khúc mắc và qua đó thực hiện vấn (consulting), đưa ra các giải pháp để giải quyết vấn đề đó Ngược lại, khi làm công việc vấn (consulting), các chuyên gia cũng phải thực hiện công việc kiểm tra rà soát (compliance) để nắm chi tiết tình hình trách nhiệm thuế của khách hàng, sau đó có thể đưa ra lời vấn hiệu quả nhất CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG DỊCH VỤ VẤN THUẾ TẠI CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT . về dịch vụ tư vấn thuếChương II: Thực trạng cung cấp dịch vụ tư vấn thuế tại công ty TNHH Deloitte Việt NamChương III: Giải pháp phát triển dịch vụ tư vấn. trò của dịch vụ tư vấn thuế trong công tác quản lý thuếThông qua hoạt động tư vấn thuế, dịch vụ tư vấn thuế đã góp phần tăng cường công tác quản lý thuế,
- Xem thêm -

Xem thêm: Dịch vụ tư vấn thuế tại công ty trách nhiệm hữu hạn Deloitte Việt Nam, Dịch vụ tư vấn thuế tại công ty trách nhiệm hữu hạn Deloitte Việt Nam, Dịch vụ tư vấn thuế tại công ty trách nhiệm hữu hạn Deloitte Việt Nam, Khái niệm Trách nhiệm của đối tượng nộp thuế, DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ 1. Khái niệm tư vấn thuế, Trách nhiệm của cơ quan quản lý Các điều kiện thực hiện cơ chế tự kê khai, tự nộp thuế Vai trò của dịch vụ tư vấn thuế trong cơng tác quản lý thuế, Vai trò của dịch vụ tư vấn thuế với đối tượng nộp thuế, THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TƯ VÂN THUẾ TẠI VIỆT NAM, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ, KÊ KHAI VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TNDN, THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG GTGT THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI, THUẾ THU NHẬP CẤ NHÂN BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ BẢO HIỂM Y TẾ THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU, Những kết quả đạt được, Những hạn chế, Chiến lược phát triển khách hàng, Triển khai các dịch vụ tư vấn mới Hồn thiện qui trình thực hiện tư vấn, Đảy mạnh hoạt động marketing giới thiệu về dịch vụ của công ty Phát triển đội ngũ nhân lực, Kiến nghị với Hội tư vấn thuế Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay