Tài liệu HÌNH ẢNH CT MỘT SỐ U GAN THƯỜNG GẶP pptx

61 333 3
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/12/2013, 04:15

HÌNH A HÌNH A Û Û NH CT NH CT MO MO Ä Ä T SO T SO Á Á U GAN U GAN TH TH Ö Ö Ô Ô Ø Ø NG GA NG GA Ë Ë P P BS. ÑAËNG VÓNH HIEÄP KHOA CÑHA - BVCR U LA U LA Ø Ø NH T NH T Í Í NH NH ) Nang gan : nang ñôn - ña nang ) Hemangioma ) FNH ( focal nodular hyperplasia ) ) Adenoma U A U A C T C T NH NH ) HCC ( Hepato Cellular Carcinoma ) ) Carcinoma teỏ baứo gan sụùi laự (fibrolamellar hepatocellular carcinoma) ) Cholangio carcinoma ) Di caờn gan KE KE Ù Ù N N Đ Đ ƠN GIA ƠN GIA Û Û N N ( ( DEVELOPMENTAL CYST DEVELOPMENTAL CYST ) ) ( Bệnh nguyên: • + Mắc phải:chấn thương , nhiễm trùng , ký sinh trùng. • + Bẩm sinh :thường kết hợp bệnh xơ cũ,thận đa nang , gan đa nang. ) Tỉ lệ : 5 - 14% dân số ) Nguồn gốc: tế bào biểu mô đường mật ) CT: ¾ Hình tròn hay bầu dục, đậm độ thấp, đồng nhất,thành mỏng, bờ rõ, không tăng quang sau tiêm thuốc cản quang. ¾ Đậm độ < 20 HU. KE KE Ù Ù N N Ñ Ñ ÔN GIA ÔN GIA Û Û N N Phim CE Phim PL BE BE Ä Ä NH LY NH LY Ù Ù GAN GAN Đ Đ A NANG A NANG )Thường kèm thận đa nang. )Chức năng gan : bình thường )Biến chứng : xuất huyết, nhiễm trùng . BE BE Ä Ä NH LY NH LY Ù Ù GAN GAN Ñ Ñ A NANG A NANG Phim PL Phim CE Gan ña nang BE BE Ä Ä NH LY NH LY Ù Ù GAN GAN Ñ Ñ A NANG A NANG Phim PL [...]...BỆNH LÝ GAN ĐA NANG NH Phim CE U M UGAN (HEMANGIOMA) LS :Thường gặp ở nữ > nam : 5/1.Có thể có tri u chứng (40% kích thước 4cm có tri u chứng ) Chiếm tỉ lệ : 7% dân số Nuôi dưỡng từ: đm gan Kích thước ít thay đổi : Nhỏ: < 1cm Trung bình: 1 -> 5 cm Lớn > 5cm U M UGAN HÌNH ẢNH CT • PL: Đơn độc (50 – 90%) hay nhi u ổ • Bờ rỏ, giãm đậm độ,có thể đóng vôi • CE: Trên Dynamic điển hình tăng quang sớm... điển hình tăng quang sớm ở ngoại biên sau đó tăng quang dần vào trung tâm và lấp đầy tổn thương ở thì muộn Hoặc: • + Tăng quang sớm toàn bộ tổn thương Sau đó giãm ở thì muộn • + or như trường hợp điển hình nhưng trung tâm không tăng quang BẮT QUANG TRONG HEMANGIOMA 2 1 BẮT QUANG TRONG HEMANGIOMA 4 3 Tính chất bắt quang 4 3 2 1 1 2 3 Tính chất bắt quang U M U GAN (HEMANGIOMA) Pre CE Post CE 30’’ Post... động học CT (Dynamic CT) Post CE 5’ Khoa CĐHA-BV Chợ Rẫy U M U GAN (HEMANGIOMA) Pre CE Post CE 30’’ Post CE 90’’ Post CE 120’’ Khảo sát động học CT (Dynamic CT) Post CE 5’ Khoa CĐHA-BV Chợ Rẫy U M U GAN (HEMANGIOMA PreCE Post CE 30’’ Post CE 90’’ Khảo sát động học CT (Dynamic CT) Post CE 180’’ Khoa CĐHA-BV Chợ Rẫy FNH ( Focal Nodular Hyperplasia ) Thường gặp đứng thứ 2 sau hemangioma Gồm: tế bào gan, mạch... m u, tế bào kupffer Tổn thương dạng nốt khu trú Vò trí: dưới bao, đơn độc FNH: ĐẶC ĐIỂM CT Đồng nhất, giảm đậm độ, sẹo ng trung tâm hoặc lệch tâm ch Tăng quang đồng nhất, rõ ở ng thì động mạch ng ch Đồng đậm độ ở thì nhu mô ng Tổn thương phân thùy IV có sẹo trung tâm Phim PL Phim CE Phim CE Phim CE ADENOMA U nguyên phát ít gặp Gặp ở tuổi sinh đẻ Liên quan thuốc ngừa thai Đơn độc , có thể có bao CT: ... PL Phim CE HCC phân thùy VII - VIII HCC bắt quang không đồng nhất HCC (Hepato Cellular Carcinoma) LS :U gan ác tính nguyên phát thường gặp nhất ( á - phi : 5 - 20 % ; phương tây 0.2 - 0.8 %) , thường kết hợp xơ gan , viêm gan α-fetoprotein cao ( u lớn) , bình thường ( u nhỏ) Dạng đơn độc (25%), nhi u ổ (25%), thâm nhiểm lan tỏa ( 50%) Nuôi dưỡng :Động mạch gan . HÌNH A HÌNH A Û Û NH CT NH CT MO MO Ä Ä T SO T SO Á Á U GAN U GAN TH TH Ö Ö Ô Ô Ø Ø NG GA NG GA Ë Ë P P BS. ÑAËNG VÓNH HIEÄP KHOA CÑHA - BVCR U LA U. LY NH LY Ù Ù GAN GAN Ñ Ñ A NANG A NANG Phim PL BE BE Ä Ä NH LY NH LY Ù Ù GAN GAN Ñ Ñ A NANG A NANG Phim CE U MA U MA Ù Ù U Ơ U Ơ Û Û GAN ( GAN ( HEMANGIOMA
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu HÌNH ẢNH CT MỘT SỐ U GAN THƯỜNG GẶP pptx, Tài liệu HÌNH ẢNH CT MỘT SỐ U GAN THƯỜNG GẶP pptx, Tài liệu HÌNH ẢNH CT MỘT SỐ U GAN THƯỜNG GẶP pptx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay