Tài liệu Những khái niệm cơ bản về động cơ học_Chương 1 docx

2 454 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/12/2013, 21:15

1 NHỮNG KHÁI NIỆM BẢN CHƯƠNG 1 2 Giới thiệu tổng quan • Hệ thống truyền động điện (TĐĐ): biến đổi điện năng thành năng hoặc ngược lại • Các hệ thống TĐĐ tiêu thụ khoảng 50% lượng điện năng được sản xuất • Khoảng 20-25% các hệ thống TĐĐ yêu cầu điều chỉnh tốc độ. Tỉ lệ này đang gia tăng cùng với sự phát triển của điện tử công suất (ĐTCS) • Các hệ thống TĐĐ điều chỉnh tốc độ giúp nâng cao chất lượng và năng suất của máy sản xuất, góp phần tiết kiệm điện năng . 1 NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN CHƯƠNG 1 2 Giới thiệu tổng quan • Hệ thống truyền động điện (TĐĐ): biến đổi điện năng thành cơ năng hoặc ngược
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Những khái niệm cơ bản về động cơ học_Chương 1 docx, Tài liệu Những khái niệm cơ bản về động cơ học_Chương 1 docx, Tài liệu Những khái niệm cơ bản về động cơ học_Chương 1 docx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn