Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại nhà máy in Sách Giáo Khoa

90 299 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2012, 11:47

Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại nhà máy in Sách Giáo Khoa Luận văn tốt nghiệp Lê Hồng Phơng Lời mở đầuNền kinh tế thị trờng cạnh tranh làm nảy sinh những lĩnh vực mới đáng quan tâm cho các doanh nghiệp nh quảng cáo, Marketing . nhằm đạt đợc vị thế cao trên thị trờng. Nhng một số nhân tố nội lực , chủ quan, có tầm chiến lợc lâu dài cho doanh nghiệp lại nằm ở khâu sản xuất. Thực tế cho thấy nếu doanh nghiệp hạ thấp chi phí sản xuất, nâng cao chất lợng sản phẩm trong khi giá thành giảm xuống thì luôn chiếm đợc những đoạn thị trờng lớn với sức cạnh tranh cao. Điều đó cho thấy việc quản lý chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm luôn giữ vai trò quan trọng trong chiến lợc phát triển chung của bất kỳ doanh nghiệp nào. Có thể nói hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm là không thể thiếu trong công tác kế toán của doanh nghiệp. Hơn nữa nó còn cung cấp cho doanh nghiệp những chỉ tiêu kinh tế quan trọng nh: giá vốn hàng bán, lợi nhuận kinh doanh, điểm hoà vốn, điểm tối đa lợi nhuận . hay nói chung lại là nó cho thấy đợc rõ mối quan hệ giữa chi phí khối lợng lợi nhuận. Qua đó có thể đánh giá đợc tình hình hoạt động, khả năng kinh doanh của doanh nghiệp để đa ra các quyết định quản trị để làm sao không ngừng tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao chất lợng cũng nh khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Nhà máy in Sách Giáo Khoa là một doanh nghiệp Nhà nớc có kinh nghiệm nhiều năm trong việc in ấn tiêu thụ các loại sách, báo, tạp chí. Với mục đích không ngừng nâng cao chất lợng hạ giá thành sản phẩm. Nhà máy đã chú trọng đến công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm. Tuy nhiên trớc những yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của cơ chế thị trờng, nhà máy cần phải có những biện pháp nhằm hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.ý thức đợc vai trò của công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm đối với hoạt động quản lý kinh tế ở các doanh nghiệp trong cơ chế thị trờng. Qua thời gian nghiên cứu, tìm hiểu thực tế tại nhà máy in Sách Giáo Khoa thuộc Nhà Xuất Bản Giáo Dục với sự chỉ bảo tận tình của các cán bộ công nhân viên của nhà 1 Luận văn tốt nghiệp Lê Hồng Phơng máy giáo Phạm Bích Chi, em đã chọn đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại nhà máy in Sách Giáo Khoa cho luận văn tốt nghiệp của mình. Luận văn ngoài phần mở đầu kết luận, gồm ba phần chính:Phần I: Lý luận chung về hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất.Phần II: Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại nhà máy in Sách Giáo Khoa.Phần III: Phơng hớng hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại nhà máy in Sách Giáo Khoa.2 Luận văn tốt nghiệp Lê Hồng Phơng Phần ILý luận chung về hạch toán chí phí sản xuất tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất1. những vấn đề chung về chi phí sản xuất.1.1. Khái niệm bản chất của chi phí sản xuất.Chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về lao động sống lao động vật hoá có liên quan đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp trong một thời kỳ.Vậy chi phí sản xuất có bốn đặc điểm sau:- Thứ nhất: Về chất, chi phí sản xuất là hao phí về lao động sống lao động vật hoá mà trong đó:+ Lao động sống hao phí gồm: tiền công, tiền lơng, các khoản trích theo lơng+ Lao động vật hoá hao phí gồm: vật t ( thể hiện toàn bộ lao động quá khứ đã tạo nên đợc số vật t đó ), khấu hao TSCĐ ( thể hiện một phần lao động quá khứ đã tạo nên TSCĐ đó đợc tính là khấu hao trong kỳ ) .- Thứ hai: Về lợng, chi phí sản xuất là hao phí đợc biểu hiện bằng thớc đo tiền tệ. Đây là thớc đo bắt buộc có trong hạch toán kế toán. Chính nhờ đặc điểm này mà ta có thể định lợng chi phí sản xuất bằng một con số duy nhất, tiện cho việc phân tích, so sánh, tính toán các chỉ tiêu kinh tế .- Thứ ba: Về không gian chi phí sản xuất là hao phí có liên quan đến hoạt động sản xuất tại một doanh nghiệp. Đặc điểm này phân biệt chi phí sản xuất với chi phí nói chung bởi vì ngoài chi phí sản xuất chi phí còn bao gồm chi phí hoạt động tài chính, chi phí hoạt động bất thờng.3 Luận văn tốt nghiệp Lê Hồng Phơng - Thứ t: Về thời gian chi phí sản xuất là hao phí tính cho một thời kỳ. Đặc điểm này phân biệt chi phí sản xuất với t cách là chi phí khác với chi tiêu. Chi tiêu là sự giảm đi đơn thuần các loại vật t, tài sản, tiền vốn của doanh nghiệp. Trên thực tế có những chi phí đợc tính vào kỳ hiện tại nhng cha đợc chi tiêu (các khoản phải trả) hay những khoản chi tiêu của kỳ hiện tại nhng cha đợc tính vào chi phí (bỏ tiền mua TSCĐ rồi khấu hao dần đa vào chi phí).1.2. Phân loại chi phí sản xuất. Phân loại chi phí sản xuất là việc sắp xếp chi phí sản xuất vào từng loại, từng nhóm khác nhau theo những đặc trng nhất định. Phân loại chi phí sản xuấttác dụng lớn trong việc làm rõ các thông tin kế toán, giúp cho các nhà quản lý ra những quyết định đúng đắn.Tuỳ theo sự xem xét chi phí mục đích quản lý mà ngời ta sử dụng các cách phân loại khác nhau theo các tiêu thức khác nhau.1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố của chi phí.Theo cách phân loại này chi phí sản xuất đợc phân chia thành các yếu tố sau:* Yếu tố nguyên vật liệu: bao gồm toàn bộ giá trị nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, phụ tùng thay thế, công cụ dụng cụ . sử dụng vào sản xuất kinh doanh (loại trừ giá trị vật liệu dùng không hết nhập kho phế liệu thu hồi) * Yếu tố nhiên liệu, động lực * Yếu tố tiền lơng các khoản phụ cấp lơng* Yếu tố BHXH, BHYT, KPCĐ : là các khoản trích theo lơng tính vào chi phí theo tỷ lệ qui định * Yếu tố khấu hao TSCĐ * Yếu tố chi phí dịch vụ mua ngoài* Yếu tố chi phí bằng tiền khác: phản ánh toàn bộ khác bằng tiền mà cha phản ánh vào các yếu tố trên.Cách phân loại này còn gọi là cách phân loại theo nội dung, tính chất kinh tế của chi phí, không phân biệt chi phí đó phát sinh trong lĩnh vực hoạt động nào, ở đâu. 4 Luận văn tốt nghiệp Lê Hồng Phơng Theo đó ta biết đợc kết cấu, tỷ trọng của từng loại chi phí mà doanh nghiệp đã chi ra trong từng kỳ để lập Bản thuyết minh báo cáo tài chính (Phần chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố) phục vụ cho yêu cầu thông tin quản trị doanh nghiệp về phân tích tình hình thực hiện dự toán chi phí, lập dự toán chi phí. 1.2.2. Phân loại chi phí sản xuất theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm.Theo cách phân loại này chi phí sản xuất đợc phân chia thành các yếu tố sau:* Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Phản ánh toàn bộ chi phí về nguyên vật liệu chính, nguyên vật liệu phụ, nhiên liệu . Sử dụng vào mục đích trực tiếp sản xuất sản phẩm. * Chi phí nhân công trực tiếp: Bao gồm chi phí về tiền lơng, BHXH, BHYT, KPCĐ của công nhân trực tiếp sản xuất * Chi phí sản xuất chung là những chi phí dùng cho hoạt động chung ở các phân xởng, tổ đội sản xuất. Thuộc về chi phí sản xuất chung có: chi phí nhân viên phân x-ởng, chi phí vật liệu, công cụ, dụng cụ, khấu hao TSCĐ, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí bằng tiền khác.Cách phân loại này còn gọi là cách phân loại theo mục đích, công dụng của chi phí. Theo đó sẽ cung cấp số liệu cho công tác tính giá thành sản phẩm, phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành, làm tài liệu tham khảo để lập định mức chi phí sản xuất lập kế hoạch giá thành cho kỳ sau cùng các biện pháp quản lý chi phí có hiệu quả.1.2.3. Phân loại chi phí sản xuất theo phơng pháp tập hợp chi phí sản xuất mối quan hệ với đối tợng chịu chi phí.Theo cách phân loại này chi phí sản xuất đợc chia làm hai loại:* Chi phí trực tiếp (còn gọi là chi phí có thể tách biệt) là những chi phí sản xuất phát sinh liên quan trực tiếp với việc sản xuất ra một loại sản phẩm, một công việc nhất định. Đối với loại chi phí này kế toán có thể căn cứ vào số liệu chứng từ kế toán để ghi trực tiếp cho từng đối tợng chịu chi phí.5 Luận văn tốt nghiệp Lê Hồng Phơng * Chi phí gián tiếp (còn gọi là chi phí chung hay chi phí kết hợp) là chi phí sản xuất có liên quan đến việc sản xuất nhiều loại sản phẩm, nhiều loại công việc. Đối với loại chi phí này kế toán phải tiến hành phân bổ cho các đối tợng chịu chi phí theo một tiêu thức phù hợp.Cách phân loại này có ý nghĩa lớn đối với việc xác định phơng pháp kế toán tập hợp phân bổ chi phí cho các đối tợng một cách đúng đắn, hợp lý.1.2.4. Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ giữa chi phí sản xuất với khối lợng công việc hoàn thành.Theo cách phân loại này chi phí sản xuất đợc chia làm ba loại:* Biến phí: là những chi phí thay đổi về tổng số khi khối lợng công việc hoàn thành thay đổi. Tính trên một đơn vị sản phẩm thì chi phí này lại có tính cố định.* Định phí: là những chi phí không thay đổi về tổng số khi khối lợng công việc hoàn thành thay đổi. Tính trên một đơn vị sản phẩm thì chi phí này lại biến đổi.* Chi phí hỗn hợp: là loại chi phí mà bản thân nó gồm cả yếu tố biến phí lẫn định phí. ở mức độ hoạt động căn bản, chi phí hỗn hợp thể hiện các đặc điểm của định phí, quá mức đó nó lại thể hiện đặc tính của định phí.Cách phân loại này có tác dụng lớn đối với quản trị doanh nghiệp để phân tích điểm hoà vốn phục vụ cho việc ra quyết định quản lý cần thiết để hạ giá thành sản phẩm, tăng hiệu quả kinh doanh .1.3. Đối tợng phơng pháp hạch toán chi phí sản xuất.1.3.1. Đối tợng hạch toán chi phí sản xuất:Đối tợng hạch toán chi phí sản xuấtphạm vi, giới hạn mà chi phí sản xuất cần phải tập hợp theo đó.Đối tợng hạch toán chi phí sản xuất là căn cứ để kế toán tổ chức ghi sổ chi tiết, tổ chức ghi chép ban đầu tổ chức tập hợp, phân bổ chi phí sản xuất hợp lý giúp doanh nghiệp tăng cờng công tác quản lý chi phí. Các doanh nghiệp cần lựa chọn đối tợng hạch toán chi phí sản xuất phù hợp với đặc điểm riêng của đơn vị mình, thờng căn cứ vào các mặt sau: * Căn cứ vào đặc điểm qui trình công nghệ sản xuất:6 Luận văn tốt nghiệp Lê Hồng Phơng Với quy trình công nghệ sản xuất giản đơn: đối tợng hạch toán chi phí sản xuất có thể là sản phẩm hay toàn bộ quá trình sản xuất.Với quy trình công nghệ sản xuất phức tạp: đối tợng hạch toán chi phí sản xuất có thể là bộ phận, chi tiết sản phẩm, các giai đoạn chế biến, phân xởng sản xuất hoặc bộ phận sản xuất.* Căn cứ vào loại hình sản xuất sản phẩm: Với loại hình sản xuất đơn chiếc thì đối tợng hạch toán chi phí sản xuất là từng sản phẩm.Với loại hình sản xuất hàng loạt thì đối tợng hạch toán chi phí sản xuất có thể là từng đơn đặt hàng hoặc từng loại sản phẩm tuỳ thuộc vào từng quy trình công nghệ sản xuất* Căn cứ vào yêu cầu trình độ quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh Nếu trình độ hạch toán càng cao thì đối tợng tập hợp chi phí càng cụ thể chi tiết, ngợc lại nếu trình độ thấp thì đối tợng có thể bị hạn chế thu hẹp hơn.1.3.2 Phơng pháp hạch toán chi phí sản xuất.Phơng pháp hạch toán chi phí sản xuất là một phơng pháp hay hệ thống các ph-ơng pháp đợc sử dụng để tập hợp phân loại các chi phí sản xuất trong phạm vi giới hạn của đối tợng hạch toán chi phí. Theo đó trong thực tế thờng có các phơng pháp sau để hạch toán chi phí sản xuất. * Phơng pháp hạch toán chi phí sản xuất theo chi tiết hoặc bộ phận sản phẩm, theo đó chi phí sản xuất đợc tập hợp phân loại theo từng chi tiết, bộ phận sản phẩm.* Phơng pháp hạch toán chi phí sản xuất theo nhóm sản phẩm, theo đó chi phí sản xuất đợc tập hợp phân loại theo nhóm sản phẩm cùng loại.* Phơng pháp hạch toán chi phí sản xuất theo đơn đặt hàng, theo đó chi phí sản xuất đợc tập hợp phân loại theo từng đơn đặt hàng riêng biệt.* Phơng pháp hạch toán chi phí sản xuất theo đơn vị, theo đó chi phí sản xuất đợc tập hợp phân loại theo từng đơn vị sản xuất (phân xởng, tổ, đội .).7 Luận văn tốt nghiệp Lê Hồng Phơng Tuỳ vào đặc điểm của mỗi doanh nghiệp mà kế toán lựa chọn phơng pháp hạch toán chi phí sản xuất cho phù hợp, tuy nhiên trình tự chung của các phơng pháp đó có thể khái quát qua bốn bớc sau:* Bớc 1: Tập hợp chi phí trực tiếp cho từng đối tợng sử dụng bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp chi phí nhân công trực tiếp.* Bớc 2: Tập hợp phân bổ chi phí sản xuất phụ cho từng đối tợng sử dụng (nếu có)* Bớc 3: Tập hợp phân bổ chi phí sản xuất chung cho từng đối tợng sử dụng * Bớc 4: Xác định giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ.2. Những vấn đề chung về giá thành sản phẩm. 2.1. Khái niệm bản chất của giá thành sản phẩm. Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các khoản hao phí về lao động sống lao động vật hoá có liên quan đến khối lợng công tác, sản phẩm, lao vụ đã hoàn thành.Có thể nói sản xuất là một quá trình thống nhất giữa hai mặt hao phí cho sản xuất mặt kết quả sản xuất. Tất cả những khoản chi phí phát sinh (phát sinh trong kỳ, kỳ trớc chuyển sang) các chi phí trích trớc có liên quan đến khối lợng sản phẩm, lao vụ, dịch vụ đã hoàn thành trong kỳ sẽ tạo nên giá thành sản phẩm. Hay nói cách khác giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền toàn bộ các khoản chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra ở bất kỳ một thời điểm nào nhng lại liên quan đến khối lợng công việc, sản phẩm hoàn thành trong kỳ.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm.Với mục đích quản lý tốt giá thành sản phẩm cũng nh yêu cầu xây dựng giá cả hàng hoá, kế toán cần phải phân biệt các loại giá thành khác nhau. Giá thành đợc xem xét dới nhiều góc độ, phạm vi tính toán khác nhau. Giá thành sản phẩm đợc phân loại theo các cách chủ yếu sau:2.2.1. Phân loại giá thành sản phẩm theo thời điểm nguồn số liệu để tính giá thành. 8 Luận văn tốt nghiệp Lê Hồng Phơng Theo cách phân loại này giá thành sản phẩm đợc chia làm ba loại:+ Giá thành kế hoạch: là giá thành sản phẩm đợc xác định trớc khi tiến hành sản xuất dựa trên cơ sở giá thành thực tế kỳ trớc, các định mức bình quân tiên tiến dự toán chi phí của kỳ kế hoạch. Giá thành kế hoạch không biến đổi trong các kỳ kế hoạch.Giá thành kế hoạch là mục tiêu phấn đấu của doanh nghiệp, là cơ sở để phân tích, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch giá thành, hạ giá thành của doanh nghiệp. + Giá thành định mức: là giá thành sản phẩm đợc xác định trớc khi tiến hành sản xuất dựa trên cơ sở định mức chi phí hiện hành tại từng thời điểm nhất định trong kỳ kế hoạch (thờng là ngày đầu tháng). Giá thành định mức luôn thay đổi cho phù hợp với sự thay đổi của các định mức chi phí đạt đợc trong quá trình thực hiện kế hoạch giá thành.Giá thành định mức là thớc đo chính xác để xác định kết quả sử dụng các loại tài sản, vật t, tiền vốn trong doanh nghiệp, đánh giá các giải pháp mà doanh nghiệp đã áp dụng trong quá trình sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả của chi phí sản xuất.+ Giá thành thực tế: là giá thành sản phẩm đợc xác định khi kết thúc quá trình sản xuất dựa trên những hao phí thực tế có liên quan đến khối lợng sản phẩm hoàn thành. Giá thành thực tế là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh kết quả sản xuất của doanh nghiệp là căn cứ để xây dựng giá thành kế hoạch ngày càng tiên tiến xác thực.Cách phân loại giá thành sản phẩm nh trên có tác dụng trong việc quản lý giám sát chi phí, xác định đợc các nguyên nhân vợt ( hụt ) định mức chi phí trong kỳ hạch toán. Từ đó điều chỉnh kế hoạch, định mức cho phù hợp.2.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm theo phạm vi phát sinh chi phí.Theo cách phân loại này giá thành sản phẩm đợc chia làm hai loại:9 Luận văn tốt nghiệp Lê Hồng Phơng + Giá thành sản xuất: là chỉ tiêu phản ánh tất cả những chi phí phát sinh liên quan đến việc sản xuất, chế tạo sản phẩm trong phạm vi phân xởng sản xuất. Vì vậy giá thành sản xuất còn đợc gọi là giá thành phân xởng (công xởng).Giá thành sản xuất đợc dùng để ghi sổ cho sản phẩm đã hoàn thành nhập kho hoặc giao cho khách hàng là căn cứ để tính giá vốn hàng bán lãi gộp trong các doanh nghiệp sản xuất.+ Giá thành tiêu thụ: là chỉ tiêu phản ánh toàn bộ các khoản chi phí phát sinh liên quan đến việc sản xuất tiêu thụ sản phẩm. Vì vậy giá thành tiêu thụ còn đợc gọi là giá thành toàn bộ (đầy đủ).Giá thành tiêu thụ là căn cứ để tính, xác định lãi trớc thuế thu nhập doanh nghiệp.Cách phân loại giá thành sản phẩm nh trên giúp các nhà quản lý biết đợc kết quả kinh doanh (lãi, lỗ) của từng mặt hàng, từng loại dịch vụ mà doanh nghiệp đang kinh doanh.2.3. Đối tợng phơng pháp tính giá thành sản phẩm.2.3.1. Đối tợng tính giá thành sản phẩm.Xác định đối tợng tính giá thành chính là việc xác định sản phẩm, bán thành phẩm, công việc, lao vụ nhất định đòi hỏi phải tính giá thành một đơn vị. Đối tợng đó có thể là sản phẩm cuối cùng của quá trình sản xuất hay đang trên dây chuyền sản xuất tuỳ theo yêu cầu của hạch toán kinh tế nội bộ tiêu thụ sản phẩm.Cần phân biệt đối tợng tính giá thành đối tợng tập hợp chi phí sản xuất. Đối tợng hạch toán chi phí sản xuấtphạm vi, giới hạn mà chi phí sản xuất cần phải tập hợp theo đó.Đối tợng hạch toán chi phí sản xuất là căn cứ để kế toán tổ chức ghi sổ chi tiết, tổ chức ghi chép ban đầu tổ chức tập hợp, phân bổ chi phí sản xuất hợp lý giúp doanh nghiệp tăng cờng công tác quản lý chi phí, còn đối tợng tính giá thành là căn cứ để kế toán tổ chức bảng tính giá thành sản phẩm, lựa chọn phơng pháp tính giá thành thích hợp phục vụ cho việc quản lý tình hình thực hiện kế hoạch giá thành tính toán 10[...]... cho thành phẩm Chi phí chế biến bưỡc 1 tính cho thành phẩm Chi phí chế biến bưỡc 2 tính cho thành phẩm Tổng giá thành sản phẩm hoàn thành Chi phí chế biến bưỡc n tính cho thành phẩm 7 sổ sách hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Căn cứ vào đối tợng hạch toán chi phí sản xuất, yêu cầu quản lý của đơn vị cũng nh trình độ hạch toán chi phí sản xuất của lao động kế toán mà các sổ thẻ kế toán. .. giá thành sản phẩm 3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Về thực chất, chi phí giá thành là hai mặt khác nhau của quá trình sản xuất Chi phí sản xuất phản ánh mặt hao phí sản xuất, còn giá thành sản phẩm phản ánh mặt kết quả sản xuất Giữa chúng có những điểm giống khác nhau sau: * Giống nhau: Chi phí sản xuất giá thành sản phẩm đều bao gồm các hao phí về lao động sống và. .. loại sản phẩm khác nhau về sản 11 Luận văn tốt nghiệp Lê Hồng Phơng phẩm gốc, từ đó dựa vào tổng chi phí liên quan giá thành các loại sản phẩm đã hạch toán để tính ra giá thành sản phẩm gốc giá thành từng loại sản phẩm Công thức tính: Tổng giá thành Giá trị sản sản xuất của các = Tổng chi phí Giá trị sản phẩm dở dang + sản xuất phát - phẩm dở dang loại sản phẩm đầu kỳ Giá thành đơn Tổng giá thành sản. .. thông tin cần thiết đòi hỏi các doanh nghiệp phải tổ chức hạch toán chi phí sản xuất một cách chính xác tính đúng, tính đủ giá thành sản phẩm 5 Hạch toán chi phí sản xuất 5.1 Hạch toán ban đầu chi phí sản xuất Hạch toán ban đầu chi phí sản xuất chính là áp dụng phơng pháp chứng từ của kế toán vào phần kế toán chi phí sản xuất Theo đó kế toán chi phí sản xuất phải xây dựng danh mục chứng từ sử dụng và. .. nghiệp sản xuất sản phẩm có quy cách, phẩm chất khác nhau nh may mặc, dệt kim, đóng giầy, cơ khí chế tạo Để giảm bớt khối lợng hạch toán, kế toán tiến hành hạch toán chi phí sản xuất theo nhóm sản phẩm cùng loại Căn cứ vào tỷ lệ chi phí giữa chi phí sản xuất thực tế với chi phí sản xuất kế hoạch hoặc định mức, kế toán sẽ tính ra giá thành đơn vị tổng giá thành sản phẩm từng loại Công thức tính: Giá thành. .. 154 hoặc 631 các TK liên quan 34 Báo cáo kế toán Luận văn tốt nghiệp Lê Hồng Phơng 35 Luận văn tốt nghiệp Lê Hồng Phơng / phần ii thực trạng hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại nhà máy in sách giáo khoa 1.Khái quát chung về nhà máy in Sách Giáo Khoa 1.1 Lịch sử hình thành phát triển Nhà máy in Sách Giáo Khoa Đông Anh là một doanh nghiệp nhà nớc, hạch toán kinh tế độc lập,... tổng cộng chi phí với tỷ lệ, hệ số với loại trừ sản phẩm phụ 2.4 Kỳ tính giá thành sản phẩm Kỳ tính giá thành là thời kỳ mà bộ phận kế toán giá thành cần tiến hành công việc tính giá thành cho các đối tợng tính giá thành Trên cơ sở đối tợng tính giá thành đã xác định, căn cứ vàp chu kỳ sản xuất sản phẩm, đặc điểm tổ chức sản xuất, tính chất của sản phẩm mà xác định kỳ tính giá thành cho phù hợp Thông... sản phẩm, nhóm sản phẩm, chi tiết sản phẩm, từng loại lao vụ, dịch vụ của các bộ phân sản xuất kinh doanh chính, sản xuất kinh doanh phụ ( kể cả thuê ngoài gia công chế biến ) Bên Nợ: Tập hợp các chi phí sản xuất trong kỳ ( chi phí nguyên vật liệu trực tiếp; chi phí nhân công trực tiếp chi phí sản xuất chung ) Bên có: - Các khoản ghi giảm chi phí sản phẩm - Tổng giá thành sản xuất thực tế hay chi. .. trình chế tạo sản phẩm * Khác nhau: Về mặt lợng: Chi phí sản xuấttoàn bộ chi phí bỏ ra trong thời kỳ sản xuất kinh doanh mà không tính đến chi phí đó đã tạo ra sản phẩm hoàn thành hay cha, còn giá thành sản phẩm lại bao gồm những chi phí có liên quan đến khối lợng sản phẩm, lao vụ, dịch vụ hoàn thành Về mặt thời gian: Chi phí sản xuất chỉ tính cho một thời kỳ nhất định còn giá thành sản phẩm lại liên... Trờng hợp sản phẩm, lao vụ, dịch vụ của sản xuất kinh doanh phụ phục vụ cho các đối tợng, kế toán ghi theo giá thành sản phẩm, dịch vụ phục vụ a.2 Phơng pháp kiểm định kỳ Để phục vụ cho việc tổng hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm, kế toán sử dụng tài khoản 631 Giá thành sản xuất Tài khoản này đợc hạch toán chi tiết theo địa điểm phát sinh chi phí ( phân xởng, bộ phận sản xuất ) theo . máy và cô giáo Phạm Bích Chi, em đã chọn đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại nhà máy in Sách Giáo. nhà máy in Sách Giáo Khoa. Phần III: Phơng hớng hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại nhà máy in Sách Giáo Khoa. 2 Luận
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại nhà máy in Sách Giáo Khoa, Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại nhà máy in Sách Giáo Khoa, Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại nhà máy in Sách Giáo Khoa, Phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố của chi phí. Phân loại chi phí sản xuất theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm., Phơng pháp hạch toán chi phí sản xuất., Phân loại giá thành sản phẩm theo phạm vi phát sinh chi phí., Phơng pháp tính giá thành sản phẩm., Kỳ tính giá thành sản phẩm., Hạch toán chi tiết chi phí sản xuất., Phơng pháp kiểm kê định kỳ Phơng pháp kê khai thờng xuyên Phơng pháp kê khai thờng xuyên, Phơng pháp kiểm kê định kỳ Phơng pháp phân bổ chi phí sản xuất chung. 1. Phơng pháp kê khai thờng xuyên, Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang., Doanh nghiệp sản xuất giản đơn. Doanh nghiệp sản xuất theo đơn đặt hàng., Doanh nghiệp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành theo định mức. Doanh nghiệp sản xuất phức tạp theo kiểu chế biến liên tục., Hình thức sổ kế toán Nhật ký chung. Hình thức sổ kế toán chứng từ ghi sổ., Bộ máy tổ chức quản lý tại nhà máy in Sách Giáo Khoa, Công tác hạch toán kế toán tại nhà máy in Sách Giáo Khoa, Nội dung hạch toán chi phí sản xuất tại nhà máy in Sách Giáo Khoa Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp., Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp, Hạch toán ban đầu, Hạch toán ban đầu:, phơng pháp tính giá thành sản phẩm, Hạch toán chi tiết: Ưu điểm:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay