Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại nhà máy in Sách Giáo Khoa

90 290 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2012, 11:47

Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại nhà máy in Sách Giáo Khoa . máy và cô giáo Phạm Bích Chi, em đã chọn đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại nhà máy in Sách Giáo. nhà máy in Sách Giáo Khoa. Phần III: Phơng hớng hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại nhà máy in Sách Giáo Khoa. 2 Luận
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại nhà máy in Sách Giáo Khoa, Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại nhà máy in Sách Giáo Khoa, Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại nhà máy in Sách Giáo Khoa, Phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố của chi phí. Phân loại chi phí sản xuất theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm., Phơng pháp hạch toán chi phí sản xuất., Phân loại giá thành sản phẩm theo phạm vi phát sinh chi phí., Phơng pháp tính giá thành sản phẩm., Kỳ tính giá thành sản phẩm., Hạch toán chi tiết chi phí sản xuất., Phơng pháp kiểm kê định kỳ Phơng pháp kê khai thờng xuyên Phơng pháp kê khai thờng xuyên, Phơng pháp kiểm kê định kỳ Phơng pháp phân bổ chi phí sản xuất chung. 1. Phơng pháp kê khai thờng xuyên, Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang., Doanh nghiệp sản xuất giản đơn. Doanh nghiệp sản xuất theo đơn đặt hàng., Doanh nghiệp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành theo định mức. Doanh nghiệp sản xuất phức tạp theo kiểu chế biến liên tục., Hình thức sổ kế toán Nhật ký chung. Hình thức sổ kế toán chứng từ ghi sổ., Bộ máy tổ chức quản lý tại nhà máy in Sách Giáo Khoa, Công tác hạch toán kế toán tại nhà máy in Sách Giáo Khoa, Nội dung hạch toán chi phí sản xuất tại nhà máy in Sách Giáo Khoa Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp., Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp, Hạch toán ban đầu, Hạch toán ban đầu:, phơng pháp tính giá thành sản phẩm, Hạch toán chi tiết: Ưu điểm:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay