Tài liệu Tổng quan về chuyển mạch mềm và giải pháp của ALCATEL, chương 7 ppt

7 429 2
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/12/2013, 15:15

Chương 7: Thiết lập cuộc gọi trong chuyển mạch mềm Với chức năng chuyển mạch điều khiển cuộc gọi, softswitch là thành phần chính trong mạng thế hệ mới. Tuy nhiên khác với tổng đài điện tử, lưu lượng cuộc gọi trong mạng chuyển mạch mềm không đi qua softswitch, các đầu cuối trực tiếp trao đổi dữ liệu với nhau (trong cuộc gọi VoIP các đầu cuối thiết lập kết nối RTP trực tiếp) Hình 2.3: Thiết lập cuộc gọi Để hiểu r õ hơn vai trò của softswitch chúng ta xem xét quá trình thiết lập cuộc gọi như trên hình 2.3. Máy điện thoại SIP thực hiện quay số đến máy điện thoại analog được kết nối vào Access gateway. Softswtich, máy điện thoại SIP gateway trao đổi với nhau các bản tin báo hiệu cuộc gọi SIP. Sau khi thủ tục báo hiệu cuộc gọi thực hiện xong, máy điện thoại SIP Access gateway Softswitch M¹ng IP/ MPLS Máy điện thoại SIP Máy điện thoại analog Báo hiệu Báo hiệu Kết nối RTP Access gateway thiết lập kết nối RTP trực tiếp trao đổi các gói dữ liệu thoại, không cần đến sự can thiệp của softswitch. Như vậy, mạng chuyển mạch mềm l à mạng xử lý tập trung về mặt logic nhưng tài nguyên phân tán. Chuyển mạch cuộc gọi trên n ền mạng chuyển mạch gói tạo ra nhiều ưu thế vượt trội mà chúng ta s ẽ tiếp tục xem xét. 2.5 So sánh chuyển mạch mềm với chuyển mạch kênh. 2.5.1 Đặc tính chuyển mạch Mạng chuyển mạch kênh truyền thống có thể được minh hoạ đơn giản như sau: Hình 2.4: Chuyển mạch kênh T ổng đài là một thiết bị hết sưc phức tạp thực hiện việc số hoá tín hiệu thoại của thuê bao (nếu là thuê bao analog chứ không phải Phone Switch Phone Phone Phone Phone Phone là ISDN) thực hiện chuyển mạch, ghép các luồng PCM tín hiệu số. Trong các hệ thống chuyển mạch mềm chúng ta có nhiều module tương tác với nhau: Hình 2.5: Thành phần của mạng chuyển mạch NGN Một cách đơn giản, chúng ta có thể hiểu softswitch là hệ thống chuyển mạch dựa trên phần mềm, thực hiện được chức năng của các tổng đài điện tử truyền thống. Softswitch là hệ thống mềm dẻo, tích hợp được cả chức năng của tổng đài nội hạt hoặc tandem với chức năng tổng đài doanh nghiệp (PBX). Hơn nữa softswitch t ra sự liên kết giữa mạng IP mạng PSTN truyền thống, điều khiển chuyển mạch lưu lượng hỗn hợp thoại-dữ liệu-video. Trong hình 2.5 ta thấy có các module sau: MGC (Media Gateway Controller), SS7/IP gateway, MG (Media Gateway) khối tính cước cơ sở dữ liệu. MGC c òn được gọi là softswitch, chính là ph ần lõi của mạng NGN. Khác với tổng đài truyền thống SS7/IP Gteway Media Gteway Billing Modules Softswitch (hay MGC) Database Application softswitch chạy trên nền máy tính chuẩn tất cả chức năng chuyển mạch do phần mềm đảm nhiệm. Bảng 2.1: So sánh các đặc tính chuyển mạch của tổng đài truyền thống softswitch Softswitch T ổng đài PSTN Phương pháp chuyển mạch Phần mềm Điện tử Kiến trúc Phân tán, theo các chu ẩn mở Riêng biệt của từng nhà sản xuất Khả năng tích hợp với ứng dụng của nhà cung cấp khác Dễ dàng Khó khăn Khả năng thay đổi mềm dẻo Có Khó khăn Giá thành R ẻ, khoảng bằng một nửa tổng đài điện tử Đắt Khả năng nâng cấp Rất cao Rất tốt, tuy có hạn chế hơn Giá thành của cấu hình cơ bản Thấp, giá thành thay đổi gần như tuyến tính với số lượng thuê bao. C ấu hình cơ bản có thể sử dụng cho mạng doanh nghiệp Rất cao, tổng đài PSTN không thích h ợp cho mạng doanh nghiệp Truyền thông đa Có Rất hạn chế phương tiện Hội nghị truyền hình T ốt hơn Có Lưu lượng Thoại, fax, dư liệu, video Ch ủ yếu là thoại fax Thiết kế cho độ dài cuộc gọi Không hạn chế Ngắn (chỉ vài phút) 2.5.2 Cấu trúc hai mạng có sự khác biệt Hình 2.6: Cấu trúc của chuyển mạch mềm Hình 2.7: Cấu trúc của chuyển mạch kênh Nh ận xét: Cả 2 dạng chuyển mạch đều sử dụng phương pháp ghép kênh trước khi thực sự chuyển mạch. Như trên hình vẽ ta cũng thấy rõ trong chuyển mạch mềm các thành phần cơ bản của hệ thống chuyển mạch là các module riêng bi ệt nhau, phần mềm xử lý điều khiển cuộc gọi không phụ thuộc vào phần cứng chuyển mạch vật lý cũng như môi trường lõi truyền thông tin. Còn đối với mạng truyền thống thì tất cả các thành phần đều tích hợp trong 1 phần cứng. Cấu trúc của tổng đài TDM truyền thống softswitch được so sánh trên hình sau: Error! Giải pháp chọn gói (phần cứng, phần mềm, ứng dụng) thuộc quyền của nhà cung cấp Khách hàng bị phụ thuộc vào nhà cung cấp ngày một chặt chẽ hơn, giải pháp có thể rất đắt tiền khi triển khai bảo dưỡng Giải pháp của nhiều nhà cung cấp tại tất cả các mức khi tuân theo chuẩn mở của thiết bị Khách hàng tự do lựa chọn sản phẩm tốt nhất để xây dựng mạng. Tiêu chuẩn mở thúc đẩy phát triển giảm giá thành. Chuyển mạch kênh Chuyển mạch mềm Phần cứng truyền tải Điều khiển gọi mềm Dịch vụ, ứng dụng, tính năng (quản lý giám sát nền tảng) P R O P R I E T A R Y Dịch vụ ứng dụng Điều khiển gọi chuyển mạch Phần cứng truyền tải APIs APIs Hình 2.8: Cấu trúc tổng đài điện tử softswitch . trúc của chuyển mạch mềm Hình 2 .7: Cấu trúc của chuyển mạch kênh Nh ận xét: Cả 2 dạng chuyển mạch đều sử dụng phương pháp ghép kênh trước khi thực sự chuyển. sánh chuyển mạch mềm với chuyển mạch kênh. 2.5.1 Đặc tính chuyển mạch Mạng chuyển mạch kênh truyền thống có thể được minh hoạ đơn giản như sau: Hình 2.4: Chuyển
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Tổng quan về chuyển mạch mềm và giải pháp của ALCATEL, chương 7 ppt, Tài liệu Tổng quan về chuyển mạch mềm và giải pháp của ALCATEL, chương 7 ppt, Tài liệu Tổng quan về chuyển mạch mềm và giải pháp của ALCATEL, chương 7 ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn