Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của vi khuẩn rhizobium cộng sinh với đậu xanh và hiệu lực của chế phẩm vi khuẩn này đối với đậu xanh trên một số loại đất ở miền bắc việt nam

156 3,366 14

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,609 tài liệu

  • Loading ...
1/156 trang
Tải xuống

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn