Tài liệu tim và hệ tuần hoàn pptx

17 467 2
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/12/2013, 12:15

. mạch vành tim trái, cung cấp máu cho cơ tim; một rãnh ngang nằm giữa tâm nhĩ và tâm thất, gọi là rãnh nhĩ - thất. Trong rãnh này có động mạch vành tim phải + Mặt sau tim: Có một rãnh liên thất sau (và một phần của rãnh vành tim) ; một rãnh liên nhĩ. Ở tâm nhĩ phải có chỗ đổ vào tĩnh mạch chủ dưới và tĩnh mạch
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu tim và hệ tuần hoàn pptx, Tài liệu tim và hệ tuần hoàn pptx, Tài liệu tim và hệ tuần hoàn pptx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn