Tài liệu Chính tả - Nghe, viết - DÒNG KINH QUÊ HƯƠNG LUYỆN TẬP ĐÁNH DẤU THANH ( Ở các tiếng chứa ia / iê ) pdf

4 1,012 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/12/2013, 01:17

Chính tả : Nghe- viết : DÒNG KINH QUÊ HƯƠNG LUYỆN TẬP ĐÁNH DẤU THANH ( các tiếng chứa ia / ) I. Mục tiêu, nhiệm vụ: - Nghe- viết đúng, trình bày đúng một đoạn của bài Dòng kinh quê hương. - Làm đúng các bài luyện tập đánh dấu thanh các tiếng chứa nguyên âm đôi ia/ iê. II. Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ hoặc 3 tờ phiếu phô tô khổ to. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1. Kiểm tra: (4’) 2. Bài mới: Hoạt động 1: Giới thiệu bài . (1') Hoạt động 2: Viết chính tả. (20’) a) Hướng dẫn chính tả. - GV đọc bài chính tả một lượt. - Luyện viết một số từ ngữ: giọng hò, reo mừng, lảnh lót… b) GV đọc cho HS viết chính tả. c) Chấm, chữa bài. - GV đọc toàn bài. - HS soát lỗi chính tả. - GV chấm 5-7 bài. - HS đổi vở cho nhau. - GV nhận xét chung. Hoạt động 3: Làm bài tập chính tả. (8-9’) a) Hướng dẫn HS làm BT 1. - GV cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc. - Cho HS làm bài + trình bày kết quả. - GV nhận xét và chốt lại. b) Hướng dẫn HS làm BT 2. - GV cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc. - 1 HS đọc, cả lớp đọc thầm. - Cho HS làm bài. - Cho HS trình bày kết quả. - Lớp nhận xét. - GV nhận xét và chốt lại. c) Hướng dẫn HS làm BT 3. ( Cách tiến hành như các BT trước) 3. Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét tiết học. - Chuẩn bị bài tiếp. Rút kinh nghiệm : . .
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Chính tả - Nghe, viết - DÒNG KINH QUÊ HƯƠNG LUYỆN TẬP ĐÁNH DẤU THANH ( Ở các tiếng chứa ia / iê ) pdf, Tài liệu Chính tả - Nghe, viết - DÒNG KINH QUÊ HƯƠNG LUYỆN TẬP ĐÁNH DẤU THANH ( Ở các tiếng chứa ia / iê ) pdf, Tài liệu Chính tả - Nghe, viết - DÒNG KINH QUÊ HƯƠNG LUYỆN TẬP ĐÁNH DẤU THANH ( Ở các tiếng chứa ia / iê ) pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay