Tài liệu Cấu trúc câu pptx

5 299 1

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,449 tài liệu

  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/12/2013, 19:15

. Cấu trúc câu Bạn muốn hỏi về cấu trúc câu chủ động ,bị động . Cấu trúc chung của nó có dạng chung nhưng ngoài ra mỗi một thì trong English lại có một cấu. ý: Điều kiện để có thể chuyển câu chủ động sang bị động: Thứ 1: Câu chủ động phải xác lập có được tân ngữ. (object) Thứ 2: Câu chủ động phải có Ngoại động
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Cấu trúc câu pptx, Tài liệu Cấu trúc câu pptx, Tài liệu Cấu trúc câu pptx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn