Tài liệu Tai lieu CFA 3 level (2010) docx

5 306 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,509 tài liệu

  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/12/2013, 18:16

. Trọn bộ tài liệu luyện thi chứng chỉ CFA Level 1, 2 và 3 - Trực quan, sinh động, dễ hiểu và hiệu quả nhất Mua trọn bộ ( Bộ tài liệu chính thức của CFA Curriculum. ( chỉ riêng CFA Curriculum Program, ko có bộ luyện thi Kaplan Schweser) Liên hệ: Huỳnh Trung Cang Số điện thoại: 0 933 -1 53- 334 Địa chỉ: 32 0 /30 /4 – Trần
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Tai lieu CFA 3 level (2010) docx, Tài liệu Tai lieu CFA 3 level (2010) docx, Tài liệu Tai lieu CFA 3 level (2010) docx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay