Tài liệu Slide bài giảng phương pháp học đại học pptx

9 532 9
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/12/2013, 18:15

1 KỸ KỸ NĂNG &NĂNG & PHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP PHÁP HỌC TẬPHỌC TẬP 1 Biết cách học là ñủ chứng tỏ Biết cách học là ñủ chứng tỏ bạn thông thái.bạn thông thái. Henry Brooks AdamsHenry Brooks Adams 2 Học tập cũng như Mặt trời lung Học tập cũng như Mặt trời lung linh nơi thiên ñànglinh nơi thiên ñàng W. ShakespeareW. Shakespeare 3 2 NgNgưười mở thêm một trường họcời mở thêm một trường học là người ñã ñóng cửa một nhà tùlà người ñã ñóng cửa một nhà tù Victor HugoVictor Hugo 4 •• Tại sao phải có kỹ năng và phương Tại sao phải có kỹ năng và phương pháp học tập?pháp học tập? •• ðại học = “Cấp bốn”?ðại học = “Cấp bốn”? •• Chúng ta có biết cách học?Chúng ta có biết cách học? •• Cách học của chúng ta là gì?Cách học của chúng ta là gì? •• Hiệu quả của cách học này?Hiệu quả của cách học này? •• Có phương pháp vạn năng?Có phương pháp vạn năng? •• …?…? 5 Nội dungNội dung 1.1. Mở ñầuMở ñầu 2.2. Quản lý thời gianQuản lý thời gian 3.3. Kỹ năng lắng ngheKỹ năng lắng nghe 4.4. Kỹ năng ghi chépKỹ năng ghi chép 5.5. Kỹ năng ñọc sáchKỹ năng ñọc sách 6.6. Kỹ năng tư duyKỹ năng tư duy 7.7. Ôn tập và chuẩn bị cho các kỳ thiÔn tập và chuẩn bị cho các kỳ thi 8.8. Chiến lược trong thi cửChiến lược trong thi cử 6 3 Phần mở ñầuPhần mở ñầu A. Chuẩn bị và thích nghi với sự thay ñổi A. Chuẩn bị và thích nghi với sự thay ñổi khi vào ñại họckhi vào ñại học •• Tầm quan trọng của việc học ñại họcTầm quan trọng của việc học ñại học “Tại sao bạn học ñại học?“Tại sao bạn học ñại học? Mục tiêu thực sự của bạn là gì?Mục tiêu thực sự của bạn là gì? 7 A. Chuẩn bị và thích nghi với sự thay ñổi A. Chuẩn bị và thích nghi với sự thay ñổi khi vào ñại họckhi vào ñại học •• Tầm quan trọng của việc học ñại họcTầm quan trọng của việc học ñại học •• Kỳ vọng một công việc có mức lương caoKỳ vọng một công việc có mức lương cao •• Nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cần thiếtNâng cao kỹ năng nghề nghiệp cần thiết •• ðáp ứng nhu cầu của thị trường lao ñộngðáp ứng nhu cầu của thị trường lao ñộng •• Theo ñuổi những giấc mơ về một nghề Theo ñuổi những giấc mơ về một nghề nghiệp trong ñờinghiệp trong ñời •• Áp lực từ bố mẹÁp lực từ bố mẹ •• …… 8 •• Những thay ñổi trong môi trường ñại họcNhững thay ñổi trong môi trường ñại học Sự tự do (?)Sự tự do (?) Khối lượng công việcKhối lượng công việc Tiếp cận với công nghệ thông tinTiếp cận với công nghệ thông tin 9 4 •• Thảo luận nhóm: Thảo luận nhóm: •• Những thay ñổi mà bạn nhận biết ñược ñối Những thay ñổi mà bạn nhận biết ñược ñối với bản thân bạn?với bản thân bạn? •• Ảnh hưởng của chúng ñối với cuộc sống của Ảnh hưởng của chúng ñối với cuộc sống của bạn?bạn? 10 •• ðặc tính chung của thay ñổiðặc tính chung của thay ñổi •• Không bao giờ là dễ dàngKhông bao giờ là dễ dàng •• Sự cưỡng lại của bản thânSự cưỡng lại của bản thân •• Môi trường mới, không quen thuộcMôi trường mới, không quen thuộc •• Cần phải có sự can ñảmCần phải có sự can ñảm 11 •• Thích ứng với thay ñổiThích ứng với thay ñổi •• Tham gia vào sự thay ñổiTham gia vào sự thay ñổi •• Yêu cầu giúp ñỡ và tâm sự với người khácYêu cầu giúp ñỡ và tâm sự với người khác •• Nghĩ ñến kết quả ñạt ñược từ sự thay ñổi và Nghĩ ñến kết quả ñạt ñược từ sự thay ñổi và nhận thức ñược rằng thay ñổi là ñể phát triểnnhận thức ñược rằng thay ñổi là ñể phát triển 12 5 B. Học cách họcB. Học cách học •• ðể tìm ñược cách học hiệu quả nhất, bạn cần ðể tìm ñược cách học hiệu quả nhất, bạn cần hiểu rõ về:hiểu rõ về: •• Bản thân Bản thân •• Khả năng học của bạn Khả năng học của bạn •• Cách học hiệu quả mà bạn ñã từng dùng Cách học hiệu quả mà bạn ñã từng dùng •• Sự ñam mêSự ñam mê •• Kiến thức và môn học mà bạn muốn họcKiến thức và môn học mà bạn muốn học 13 B. Học cách họcB. Học cách học •• Các bước cơ bản:Các bước cơ bản: •• Bắt ñầu với những kinh nghiệm ñã cóBắt ñầu với những kinh nghiệm ñã có •• Liên hệ với việc học hiện tạiLiên hệ với việc học hiện tại •• Cân nhắc quá trình và vấn ñềCân nhắc quá trình và vấn ñề •• Cùng nhìn lạiCùng nhìn lại 14 •• Bắt ñầu với những kinh nghiệm ñã cóBắt ñầu với những kinh nghiệm ñã có •• Trước ñây bạn học thế nào, bạn có: Trước ñây bạn học thế nào, bạn có: •• Thích ñọc không? Giải toán? Ghi nhớ? Thích ñọc không? Giải toán? Ghi nhớ? Diễn thuyết? Dịch? Nói trước ñám ñông? Diễn thuyết? Dịch? Nói trước ñám ñông? •• Biết cách tóm tắt? Biết cách tóm tắt? •• Tự ñặt câu hỏi cho những gì bạn ñã học ?Tự ñặt câu hỏi cho những gì bạn ñã học ? •• Ôn tập kiểm tra? Ôn tập kiểm tra? •• Có các thông tin từ các nguồn khác nhau? Có các thông tin từ các nguồn khác nhau? •• Thích yên tĩnh hay thích học theo nhóm? Thích yên tĩnh hay thích học theo nhóm? •• Cần nhiều tiết học ngắn hay chỉ một tiết Cần nhiều tiết học ngắn hay chỉ một tiết học dài? học dài? 15 6 •• Bắt ñầu với những kinh nghiệm ñã cóBắt ñầu với những kinh nghiệm ñã có •• Thói quen học của bạn là gì? Những thói Thói quen học của bạn là gì? Những thói quen ñó ñã bao giờ thay ñổi chưa? Phương quen ñó ñã bao giờ thay ñổi chưa? Phương pháp nào hiệu quả nhất? Kém hiệu quả nhất?pháp nào hiệu quả nhất? Kém hiệu quả nhất? •• Bạn cảm thấy thoải mái với cách trình bày Bạn cảm thấy thoải mái với cách trình bày kiến thức nào nhất? Qua bài kiểm tra viết, bài kiến thức nào nhất? Qua bài kiểm tra viết, bài thi học kỳ hay thi vấn ñáp?thi học kỳ hay thi vấn ñáp? 16 •• Liên hệ với việc học hiện tạiLiên hệ với việc học hiện tại •• Tôi thích học cái này ñến mức nào? Tôi thích học cái này ñến mức nào? •• Tôi muốn dành bao nhiêu thời gian cho việc Tôi muốn dành bao nhiêu thời gian cho việc học này?học này? •• ðiều gì có thể chi phối thời gian của tôi?ðiều gì có thể chi phối thời gian của tôi? •• Những ñiều kiện hiện tại có thuận lợi ñể hoàn Những ñiều kiện hiện tại có thuận lợi ñể hoàn thành mục ñích không?thành mục ñích không? •• Tôi có thể kiểm soát ñược gì và ñiều gì tôi Tôi có thể kiểm soát ñược gì và ñiều gì tôi không kiểm soát ñược? không kiểm soát ñược? •• Liệu tôi có thể thay ñổi những ñiều kiện ñể Liệu tôi có thể thay ñổi những ñiều kiện ñể thành công không?thành công không? 17 •• Liên hệ với việc học hiện tạiLiên hệ với việc học hiện tại •• ðiều gì ảnh hưởng ñến sự ñam mê của tôi ðiều gì ảnh hưởng ñến sự ñam mê của tôi cho công việc này?cho công việc này? •• Tôi ñã có một kế hoạch cụ thể nào chưa? Và Tôi ñã có một kế hoạch cụ thể nào chưa? Và kế hoạch học tập ñó có tính ñến những kinh kế hoạch học tập ñó có tính ñến những kinh nghiệm ñã có và hiện tại chưa?nghiệm ñã có và hiện tại chưa? 18 7 •• Cân nhắc các quá trình và vấn ñề Cân nhắc các quá trình và vấn ñề •• Tiêu ñề là gì? Tiêu ñề là gì? •• Các Các key wordkey word có bật ra ngay không? có bật ra ngay không? •• Tôi có hiểu không?Tôi có hiểu không? •• Tôi ñã có những hiểu biết gì về vấn ñề này? Tôi ñã có những hiểu biết gì về vấn ñề này? •• Tôi có biết các vấn ñề liên quan không?Tôi có biết các vấn ñề liên quan không? •• Những nguồn thông tin nào sẽ hữu ích?Những nguồn thông tin nào sẽ hữu ích? •• Liệu tôi nên dựa vào một nguồn (ví dụ: sách Liệu tôi nên dựa vào một nguồn (ví dụ: sách giáo khoa) hay không?giáo khoa) hay không? •• Liệu tôi có cần các thông tin khác nữa Liệu tôi có cần các thông tin khác nữa không?không? 19 •• Cân nhắc các quá trình và vấn ñề Cân nhắc các quá trình và vấn ñề •• Khi tôi học, tôi có dừng lại và hỏi là liệu Khi tôi học, tôi có dừng lại và hỏi là liệu mình có hiểu những gì vừa học không?mình có hiểu những gì vừa học không? •• Nên tiếp tục làm nhanh hơn hay chậm lại?Nên tiếp tục làm nhanh hơn hay chậm lại? •• Khi tôi không hiểu, tôi có hỏi tại sao không?Khi tôi không hiểu, tôi có hỏi tại sao không? •• Tôi có dừng lại và tóm tắt không?Tôi có dừng lại và tóm tắt không? •• Tôi có dừng lại và xem nó có logic không?Tôi có dừng lại và xem nó có logic không? •• Tôi có dừng lại và ñánh giá (tán thành hoặc Tôi có dừng lại và ñánh giá (tán thành hoặc bất ñồng quan ñiểm?)bất ñồng quan ñiểm?) •• Hay tôi nên dành thời gian ñể nghĩ thêm và Hay tôi nên dành thời gian ñể nghĩ thêm và ñọc lại sau?ñọc lại sau? 20 •• Cân nhắc các quá trình và vấn ñề Cân nhắc các quá trình và vấn ñề •• Liệu tôi có cần thảo luận với bạn cùng học ñể Liệu tôi có cần thảo luận với bạn cùng học ñể “tiêu hóa” các thông tin này không?“tiêu hóa” các thông tin này không? •• Liệu tôi có cần sự giúp ñỡ của một người Liệu tôi có cần sự giúp ñỡ của một người hiểu biết, ví dụ: thầy cô giáo, thủ thư hay là hiểu biết, ví dụ: thầy cô giáo, thủ thư hay là một chuyên gia trong lĩnh vực này hay một chuyên gia trong lĩnh vực này hay không?không? 21 8 •• Cùng nhìn lạiCùng nhìn lại •• Tôi ñã học ñúng cách chưa?Tôi ñã học ñúng cách chưa? •• Tôi ñã có thể làm tốt hơn những gì?Tôi ñã có thể làm tốt hơn những gì? •• Kế hoạch có tính ñến sở trường hay sở ñoạn Kế hoạch có tính ñến sở trường hay sở ñoạn của tôi chưa?của tôi chưa? •• Tôi ñã chọn ñiều kiện thích hợp chưa?Tôi ñã chọn ñiều kiện thích hợp chưa? •• Công việc có thể coi là trót lọt chưa? Và tôi Công việc có thể coi là trót lọt chưa? Và tôi có nghiêm khắc với bản thân mình hay chưa?có nghiêm khắc với bản thân mình hay chưa? •• Tôi ñã thành công? Tôi ñã thành công? 22 C. Thiết lập các mục tiêu trong học tậpC. Thiết lập các mục tiêu trong học tập •• ðặc ñiểm của mục tiêuðặc ñiểm của mục tiêu •• ðịnh hình tương lai của mình thông qua mục ðịnh hình tương lai của mình thông qua mục tiêutiêu •• Cách tốt nhất ñể thành côngCách tốt nhất ñể thành công •• Vai trò của mục tiêuVai trò của mục tiêu •• Quan niệm của bạn về mục tiêuQuan niệm của bạn về mục tiêu •• Giới hạn của mục tiêu chínhGiới hạn của mục tiêu chính •• Nên làm gì với mục tiêu ñã chọnNên làm gì với mục tiêu ñã chọn •• Chất lượng hay số lượngChất lượng hay số lượng 23 C. Thiết lập các mục tiêu trong học tậpC. Thiết lập các mục tiêu trong học tập •• Cách thiết lập mục tiêu Cách thiết lập mục tiêu •• Cụ thểCụ thể •• ðo lường ñượcðo lường ñược •• Khả thiKhả thi •• Phù hợp với bản thânPhù hợp với bản thân •• Có thời hạn hoàn thànhCó thời hạn hoàn thành •• Lập kế hoạch và thực hiện mục tiêuLập kế hoạch và thực hiện mục tiêu •• Kế hoạch ñể thực hiện mục tiêuKế hoạch ñể thực hiện mục tiêu •• “ðường vòng cũng ñến ñích”“ðường vòng cũng ñến ñích” •• “Từ công nhân… ñến giảng ñường”“Từ công nhân… ñến giảng ñường” 24 9 C. Thiết lập các mục tiêu trong học tậpC. Thiết lập các mục tiêu trong học tập •• Thực hiện mục tiêu theo kế hoạchThực hiện mục tiêu theo kế hoạch •• Thảo luận: Thảo luận: •• ðặt ra mục tiêu và phân tích mục tiêuðặt ra mục tiêu và phân tích mục tiêu •• Lên kế hoạch thực hiện mục tiêuLên kế hoạch thực hiện mục tiêu •• ðặt mục tiêu ñể thay ñổi và tiến trình ñi ñến ðặt mục tiêu ñể thay ñổi và tiến trình ñi ñến mục tiêu theo mẫu:mục tiêu theo mẫu: •• Mục tiêuMục tiêu •• Tiến trình thực hiệnTiến trình thực hiện •• Những ñiều ñạt ñược nếu ñạt ñược mục Những ñiều ñạt ñược nếu ñạt ñược mục tiêutiêu 25 . năng và phương pháp học tập ?pháp học tập? •• ðại học = “Cấp bốn”?ðại học = “Cấp bốn”? •• Chúng ta có biết cách học? Chúng ta có biết cách học? •• Cách học của. vào ñại họckhi vào ñại học •• Tầm quan trọng của việc học ñại họcTầm quan trọng của việc học ñại học “Tại sao bạn học ñại học? “Tại sao bạn học ñại học? Mục
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Slide bài giảng phương pháp học đại học pptx, Tài liệu Slide bài giảng phương pháp học đại học pptx, Tài liệu Slide bài giảng phương pháp học đại học pptx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay