Tài liệu Chủ đề dao động cơ học - sóng cơ (Chương trình Vật lý 12 nâng cao) pptx

7 559 3
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/12/2013, 17:15

. CHỦ ĐỀ DAO ĐỘNG CƠ HỌC- SÓNG CƠ Vật lí 12 nâng cao Năm học 200 8- 2009 PHẦN II DAO ĐỘNG CƠ HỌC- SÓNG CƠ CHỦ ĐỀ 1 DAO ÑOÄNG CÔ HOÏC A THPT số II Mộ Đức Trang 1 CHỦ ĐỀ DAO ĐỘNG CƠ HỌC- SÓNG CƠ Vật lí 12 nâng cao Năm học 200 8- 2009 + Vận tốc khi con lắc dao động điều hòa: v = s' =
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Chủ đề dao động cơ học - sóng cơ (Chương trình Vật lý 12 nâng cao) pptx, Tài liệu Chủ đề dao động cơ học - sóng cơ (Chương trình Vật lý 12 nâng cao) pptx, Tài liệu Chủ đề dao động cơ học - sóng cơ (Chương trình Vật lý 12 nâng cao) pptx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn