Một số cấu trúc viết lại câu trong tiếng anh

6 102,013 5,752
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/12/2013, 17:13

giúp học tiếng anh tốt hơn, có thể nói được nhiều dạng câu tiếng anh hơn . MỘT SỐ CẤU TRÚC VIẾT LẠI CÂU Các Trường Hợp Viết Lại Câu Dùng 1 cấu trúc nào đó trong tiếng anh Dùng dạng khác của từ Chuyển. sang bị động Chuyển từ câu trực tiếp sng gián tiếp Các trường hợp về đảo ngữ…Chú ý khi viết lại câu Chú ý về thì: câu được viết lại phải cùng thì với cau
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số cấu trúc viết lại câu trong tiếng anh, Một số cấu trúc viết lại câu trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay