Tài liệu Bộ đề thi trắc nghiệm vật lý 12 doc

59 405 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/12/2013, 16:16

. sinh lý vừa có đặc tính vật lý. B. Âm có đặc tính sinh lý do cấu tạo của tai người. C. Nhạc âm là dao âm đàn, nhạc phát ra. C©u hái tr¾c nghiÖm vËt lý 12. Câu 34. Vật khối lượng m= 100(g) treo vào lò xo K= 40(N/m).Kéo vật xuống dưới VTCB 1(cm) rồi truyền cho vật vận tốc 20 (cm/s) hướng thẳng lên để vật dao
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Bộ đề thi trắc nghiệm vật lý 12 doc, Tài liệu Bộ đề thi trắc nghiệm vật lý 12 doc, Tài liệu Bộ đề thi trắc nghiệm vật lý 12 doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn