Tài liệu Đề tham khảo môn Toán khối A năm 2007 pptx

1 423 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/12/2013, 14:15

Đề tham khảo khối A - 2007 Câu 01: Cho hàm số: 2x 3x4x y 2 + = 1. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số. 2. Chứng minh rằng tích các khoảng cách từ một điểm bất kỳ trên đồ thị hàm số đến các đờng tiệm cận của nó là hằng số. Câu 02: 1. Giải phơng trình: x2gcot2 x2sin 1 xsin2 1 xsinx2sin =+ 2. Tìm m để bất phơng trình: ( ) ( ) 0x2x12x2xm 2 +++ có nghiệm [ ] 31;0x + . Câu 03: Trong không gian Oxyz cho 2 điểm ( ) ( ) 18;7;3B,2;3;1A và mặt phẳng . () 01zyx2:P =++ 1. Viết phơng trình mặt phẳng chứa AB và vuông góc với mặt phẳng (P). 2. Tìm toạ độ điểm M thuộc (P) sao cho MBMA + nhỏ nhất. Câu 04: 1. Tính: ++ + 4 0 dx 1x21 1x2 . 2. Giải hệ phơng trình : +=++ +=++ 132y2yy 132x2xx 1x2 1y2 Câu 05a: (Cho chơng trình THPT không phân ban) 1. Trong mặt phẳng Oxy, cho đờng tròn ( ) 1yx:C 22 =+ . Đờng tròn ( tâm ) C ( ) 2;2I cắt tại hai điểm AB sao cho () C 2AB = . Viết phơng trình đờng thẳng AB. 2. Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn lớn hơn 2007 mà mỗi số gồm 4 chữ số khác nhau? Câu 05b: (Cho chơng trình THPT phân ban) 1. Giải bất phơng trình : () 0x2logxlog8log 2 2 4x + . 2. Cho lăng trụ đứng ABCA 1 B 1 C 1 có 5a2AA;a2AC;aAB 1 === và . Gọi M là trung điểm của cạnh CC o 120BAC = 1 . Chứng minh 1 MAMB và tính khoảng cách từ điểm A tới mặt phẳng (A 1 BM). . trụ đứng ABCA 1 B 1 C 1 có 5a2 AA ;a2 AC;aAB 1 === và . Gọi M là trung điểm c a cạnh CC o 120BAC = 1 . Chứng minh 1 MAMB và tính khoảng cách từ điểm A tới mặt. Đề tham khảo khối A - 2007 Câu 01: Cho hàm số: 2x 3x4x y 2 + = 1. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số. 2. Chứng minh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Đề tham khảo môn Toán khối A năm 2007 pptx, Tài liệu Đề tham khảo môn Toán khối A năm 2007 pptx, Tài liệu Đề tham khảo môn Toán khối A năm 2007 pptx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay