Tài liệu Hướng dẫn sử dụng Phần mềm quản lý công văn văn bản docx

52 884 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/12/2013, 13:15

. công văn gồm: 1 Quản lý công văn đi 2 Quản lý công văn đến 3 Quản lý quyết định 4 Quản lý thông báo 5 Văn bản nội bộ - 9 - CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM D.O.M.I.N.O. Module này gồm các mục sau: Quản lý công văn đi Quản lý công văn đến Quản lý công danh mục dự án Quản lý hợp đồng Đăng ký công văn đi Các mục trên có thể
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Hướng dẫn sử dụng Phần mềm quản lý công văn văn bản docx, Tài liệu Hướng dẫn sử dụng Phần mềm quản lý công văn văn bản docx, Tài liệu Hướng dẫn sử dụng Phần mềm quản lý công văn văn bản docx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay