Tài liệu Đề thi thử đại học 2009 môn Vật lý THPT chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM doc

5 383 1

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,449 tài liệu

  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/12/2013, 12:15

. SỞ GD & ðT TP. HỒ CHÍ MINH KỲ THI THỬ ðẠI HỌC Lần 3 Tháng 3 - 2009 Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong Môn thi: VẬT LÍ (ðề thi có 05 trang) Thời. của các vật A. chỉ do vật liệu cấu tạo nên vật ấy mà có. B. chỉ do sự hấp thụ có lọc lựa tạo nên. C. phụ thuộc vào ánh sánh chiếu tới nó và vật liệu cấu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Đề thi thử đại học 2009 môn Vật lý THPT chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM doc, Tài liệu Đề thi thử đại học 2009 môn Vật lý THPT chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM doc, Tài liệu Đề thi thử đại học 2009 môn Vật lý THPT chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn