Tài liệu Bảy nguyên tắc quản lý các nhân viên làm việc từ xa! ppt

7 336 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,449 tài liệu

  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/12/2013, 08:15

. Bảy nguyên tắc quản lý các nhân viên làm việc từ xa! Đã 10 giờ sáng, bạn có biết các nhân viên của mình đang ở đâu và làm gì không? Là. nhân viên thì có đến 9 nhân viên thường xuyên làm việc tại các địa điểm ngoài trụ sở chính của công ty. Ngoài ra, có từ 40% đến 70% các nhân viên làm việc
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Bảy nguyên tắc quản lý các nhân viên làm việc từ xa! ppt, Tài liệu Bảy nguyên tắc quản lý các nhân viên làm việc từ xa! ppt, Tài liệu Bảy nguyên tắc quản lý các nhân viên làm việc từ xa! ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn