Tài liệu Vấn đề ôn thi : Rễ cây doc

4 275 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/12/2013, 08:15

. chống đỡ cho cây. + Rễ th : thường gặp ở các cây ngập mặn hoặc đầm lầy: lấy oxy cho các phần rễ ở dưới đất lầy. + Rễ cột + Rễ không khí + Rễ bám + Rễ mút 2 các biến dạng của rễ thực hiện các chức năng đặc biệt: + Rễ c : ở một số cây, rễ phồng to và nạc, chứa chất dự trữ + Rễ chống: là hệ thống rễ phụ mọc ra từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Vấn đề ôn thi : Rễ cây doc, Tài liệu Vấn đề ôn thi : Rễ cây doc, Tài liệu Vấn đề ôn thi : Rễ cây doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn