Tài liệu Bài toán thời gian đối với các doanh nhân pptx

5 267 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/12/2013, 21:16

. Bài toán thời gian đối với các doanh nhân “Thương trường là chiến trường”, câu nói đã quá quen thuộc với các doanh nhân ngày nay. Và. thì quả là rắc rối đối với các doanh nhân vốn “không rỗi rãi gì”. Đối với những thành phần khách này, hãy khéo léo từ chối để dành thời gian giải quyết những
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Bài toán thời gian đối với các doanh nhân pptx, Tài liệu Bài toán thời gian đối với các doanh nhân pptx, Tài liệu Bài toán thời gian đối với các doanh nhân pptx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn