Tài liệu Quy trình công nghệ quản lý và chăm sóc ấu trùng pdf

1 546 1
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/12/2013, 19:15

* Quy trình công nghệ quản lý, chăm sóc ấu trùng: Nước biển ương nuôi ấu trùng phải được lọc sạch, độ mặn >30% o , nhiệt độ 26- 28 0 C, sục khí vừa đủ. Sau khi trứng nở, định lượng ấu trùng chuyển ấu trùng vào các bể đã được xử để ương ấu trùng. + Mật độ thả: 30 con/lít + Từ ngày thứ 2-15: Thay 20-30% nước, cho ăn luân trùng 10-20 ct/lít bổ sung tảo (30.000-300.000tb/lít) + Ngày thứ 15-25: Thay 50% nước, cho ăn Artemia, moina, trùn chỉ. + Từ ngày 25-45: Thay 70% nước buổi sáng 70% nước vào buổi chiều + chảy tràn khi cho ăn thức ăn công nghiệp cá băm nhuyễn. * Quy trình công nghệ ương nuôi cá bột lên cá giống: - Từ ngày nuôi thứ 2-15: bể ương được cung ấp luân trùng 10-20 ct/ml (cho ăn ngày 2lần), tảo Platymonas 30.000 tb/ml, Luân trùng được làm giàu bằng A1 DHA Selco, liều lượng 200ppm trong 4- 6h, mật độ luân trùng là 600-800ct/lít. - Từ ngày 15-25: Mật độ ương giảm xuống 20-30con/lít, cho ấu trùng cá ăn Artemia mới nở mật độ 0,5-5 ct/ml (2lần/ngày). artemia giàu hoá 24giờ , liều lượng 400ppm, mật độ 500ct/lít. - Từ ngày 25- 30: Mật độ ương là 10-15 con/lít, cho ăn Artemia trưởng thành 1 tuần tuổi (được giàu hoá bằng A1 DHA Selco, 400ppm), mật độ 5-10 ct/lít, bổ sung moina trùn chỉ. . * Quy trình công nghệ quản lý, chăm sóc ấu trùng: Nước biển ương nuôi ấu trùng phải được lọc sạch, độ mặn >30%. lượng ấu trùng và chuyển ấu trùng vào các bể đã được xử lý để ương ấu trùng. + Mật độ thả: 30 con/lít + Từ ngày thứ 2-15: Thay 20-30% nước, cho ăn luân trùng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Quy trình công nghệ quản lý và chăm sóc ấu trùng pdf, Tài liệu Quy trình công nghệ quản lý và chăm sóc ấu trùng pdf, Tài liệu Quy trình công nghệ quản lý và chăm sóc ấu trùng pdf

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn