Tài liệu “Luật bất thành văn” trong việc quản lý hoạt động theo nhóm ppt

3 471 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/12/2013, 16:15

. “Luật bất thành văn” trong việc quản lý hoạt động theo nhóm Hoạt động kinh doanh của các tập đoàn, công ty hiện. làm việc chung của cả nhóm. 7. Sự suy thoái về đạo đức Nhà quản lý cần biết rằng nếu đạo đức bị ăn mòn, sẽ dẫn đến việc hoạt động của cả nhóm thối rữa theo.
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu “Luật bất thành văn” trong việc quản lý hoạt động theo nhóm ppt, Tài liệu “Luật bất thành văn” trong việc quản lý hoạt động theo nhóm ppt, Tài liệu “Luật bất thành văn” trong việc quản lý hoạt động theo nhóm ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn