Slide tạo ĐỘNG lực làm VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG tại xí NGHIỆP MAY LAO bảo THUỘC CÔNG TY cổ PHẦN MAY và THƯƠNG mại QUẢNG TRỊ

33 1,715 9

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,703 tài liệu

  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/12/2013, 11:32

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH Thực hiện: Nguyễn Thị Diệu Minh Lớp : K42 Thương Mại GVHD : T.S Hoàng Quang Thành Đề tài tốt nghiệp ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH Tên đề tài Tạo động lực làm việc cho người lao động tại nghiệp May Lao Bảo thuộc Công ty Cổ phần May Thương Mại Quảng Trị 3. Kết luận kiến nghị 2. Nội dung & kết quả nghiên cứu 1. Đặt vấn đề Nội dung chính Lý do chọn đề tài Lý do chọn đề tài ĐẶT VẤN ĐỀ  Nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng trong sự phát triển của bất kỳ doanh nghiệp nào, họ chính là tài sản, huyết mạch của doanh nghiệp.  Con người không chỉ khác nhau về hành động, mà còn khác nhau về ý thức, tâm lý.  Trong ngành May, thành phần lao động rất phức tạp mạng tính thời vụ cao.  Thi trường của ngành May đang xu hướng thu hẹp, chịu sự cạnh tranh rất lớn về thị trường bán cạnh tranh về nguồn lao động.  Để khai thác, sử dụng tốt nguồn lao động, cũng như tăng lòng trung thành của nguồn lao động ấy đối với mỗi doanh nghiệp. ĐẶT VẤN ĐỀ Phân tích, đánh giá thực trạng công tác tạo động lực các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động tại nghiệp Đề xuất các giải pháp giúp nghiệp tăng cường động lực làm việc của người lao động trong thời gian tới MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Hệ thống hoá các vấn đề lý luận thực tiễn về động lực làm việc của người lao động Mục tiêu 1 Mục tiêu 2 Mục tiêu 3 ĐẶT VẤN ĐỀ Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Không gian Không gian Thời gian Thời gian nghiệp May Lao Bảo Tiến hành từ ngày 10/02/2012 đến 10/04/201 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Động lực làm việc của người lao động Đối tượng điều tra Đối tượng điều tra Công nhân làm việc tại xưởng nhân viên hành chính làm việc tại phòng ban Định lượng Định tính • Nghiên cứu các tài liệu học thuật các nghiên cứu trước đây. • Sử dụng phương pháp phỏng vấn sâu (n=5). Đối tượng phỏng vấn: 10 đáp viên. • Thiết kế bảng hỏi • Chọn mẫu • Tổng hợp phân tích bằng SPSS 15.0 ĐẶT VẤN ĐỀ Phương pháp nghiên cứu NỘI DUNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Tổng quan về vấn đề nghiên cứu Nội dung kết quả nghiên cứu Giải pháp • Khái niệm; • Các lý thuyết về động viên • Mô hình nghiên cứu; • Tổng quan về nghiệp May Lao Bảo • Đánh giá thực trạng công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại nghiệp May Lao Bảo  Kiểm định phân phối chuẩn  Kiểm định thống kê tần số Frequency  Kiểm định giá trị trung bình  Kiểm định sự khác biệt Anova Chương II Chương I Chương III Nội dung nghiên cứu Tổng quan các vấn đề nghiên cứu NỘI DUNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Lương thưởng phúc lợi Quan hệ với đồng nghiệp cấp trên hội thăng tiến phát triển Động lực làm việc Điều kiện làm việc Trách nhiệm đối với tổ chức Sự công nhận đóng góp cá nhân sự thích thú trong công việc Bố trí, sử dụng lao động Mô hình nghiên cứu Tổng quan về nghiệp may Lao Bảo NỘI DUNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU • 10/08/2001: Xây dựng nghiệp May xuất khẩu Lao Bảo • 4/2007: Đổi tên thành nghiệp May Lao Bảo - Trực thuộc Công ty cổ phần May Thương Mại Quảng Trị • Trụ sở tại: 79 Lê Duẩn, Phường 1, Thị xã Quảng Trị, Tỉnh Quảng Trị. • Tổng vốn điều lệ: 11.780.000.000đồng Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (80,09) (158,01) 150,75 Tổng lợi nhuận sau thuế 40,51 3.886,70 178,21 ĐVT: Triệu đồng Kết quả kinh doanh của nghiệp May Lao Bảo cấu mẫu điều tra Giới tính NỘI DUNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide tạo ĐỘNG lực làm VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG tại xí NGHIỆP MAY LAO bảo THUỘC CÔNG TY cổ PHẦN MAY và THƯƠNG mại QUẢNG TRỊ , Slide tạo ĐỘNG lực làm VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG tại xí NGHIỆP MAY LAO bảo THUỘC CÔNG TY cổ PHẦN MAY và THƯƠNG mại QUẢNG TRỊ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay