Tài liệu Kỹ năng quản lý"30 nguyên tắc quản lý hiệu quả" docx

4 469 2
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/12/2013, 11:16

. 30 nguyên tắc quản lý hiệu quả Quyết đoán, tránh chủ nghĩa cầu toàn, khen ngợi đúng lúc đúng chỗ . là một trong số các nguyên tắc quản lý hiệu quả. nghiệm. 21. Có sự chuẩn bị để làm việc nhóm có hiệu quả. Dạy cho nhân viên những kỹ năng về giao tiếp, xử lý vấn đề và phương pháp giải quyết mâu thuẫn.
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Kỹ năng quản lý"30 nguyên tắc quản lý hiệu quả" docx, Tài liệu Kỹ năng quản lý"30 nguyên tắc quản lý hiệu quả" docx, Tài liệu Kỹ năng quản lý"30 nguyên tắc quản lý hiệu quả" docx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn